X
There’s never been a better time to get trained. Complete Refresher Training to receive a $200 stipend, and for a limited time, be entered to win weekly and monthly prizes up to $1,000!

COVID-19 Kheyraadka

#side_nav_item_id_0:before{ content: "Welcome"; } #side_nav_item_id_1 { display: none; } #side_nav_item_id_2:before { content: "Eligibility"; } #side_nav_item_id_3:before { content: "Enrollment"; } #side_nav_item_id_4:before { content: "Benefit Details"; } #side_nav_item_id_5:before { content: "Contacts"; } #side_nav_item_id_6:before { content: "FAQs"; }
.translatepress-es_MX #side_nav_item_id_0:before{ content: "Bienvenida"; } .translatepress-es_MX #side_nav_item_id_1 { display: none; } .translatepress-es_MX #side_nav_item_id_2:before { content: "Elegibilidad"; } .translatepress-es_MX #side_nav_item_id_3:before { content: "Inscripción"; } .translatepress-es_MX #side_nav_item_id_4:before { content: "Información detallada del beneficio"; } .translatepress-es_MX #side_nav_item_id_5:before { content: "Contactos"; } .translatepress-es_MX #side_nav_item_id_6:before { content: "FAQ"; }
.translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_0:before{ content: "欢迎"; } .translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_1 { display: none; } .translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_2:before { content: "资格"; } .translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_3:before { content: "注册"; } .translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_4:before { content: "福利详情"; } .translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_5:before { content: "联系信息"; } .translatepress-zh_CN #side_nav_item_id_6:before { content: "常见问题"; }
.translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_0:before{ content: "Приветствие"; } .translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_1 { display: none; } .translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_2:before { content: "Правомочность"; } .translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_3:before { content: "Регистрация"; } .translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_4:before { content: "Сведения о льготе"; } .translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_5:before { content: "Контакты"; } .translatepress-ru_RU #side_nav_item_id_6:before { content: "Вопросы и ответы"; }
.translatepress-vi #side_nav_item_id_0:before{ content: "Chào Mừng"; } .translatepress-vi #side_nav_item_id_1 { display: none; } .translatepress-vi #side_nav_item_id_2:before { content: "Điều Kiện Tham Gia"; } .translatepress-vi #side_nav_item_id_3:before { content: "Đăng Ký"; } .translatepress-vi #side_nav_item_id_4:before { content: "Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi"; } .translatepress-vi #side_nav_item_id_5:before { content: "Thông Tin Liên Hệ"; } .translatepress-vi #side_nav_item_id_6:before { content: "Câu Hỏi Thường Gặp"; }

Maaddaama COVID-19 ay sii waddo inay waxyeello u geysato beesheena, waxaan raadineynaa siyaabo aan ugu fidinno gargaarka ugu badan ee suurtogalka ah daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed iyo kalkaaliyeyaasha daryeelka shakhsi ahaaneed. Guddiga Ammaanku wuxuu meel mariyey ku-kordhinta dheefaha ee soo socda.

Faa'iidooyinka Waqtiga Bixinta ee COVID-19

Ilaa 40 saacadood oo gunooyin ah oo gunooyin ah oo lasiiyay shaqaalaha uqalma.

 

Talaalka covid-19

Ilaali naftaada, ilaali kuwa kale, oo naga caawi sidii aan u garaaci lahayn cudurkan faafa.

Faa'iido Tijaabinta COVID-19 oo Bilaash ah

Haddii aad xaq u leedahay manfacyada Carewell SEIU 503, hadda waxaad heli kartaa baaritaanka guriga ee COVID-19 adiga oo aan qiimo kugu fadhiyin!

Warqadda Shaqaalaha Muhiimka ah

Qaar badan oo ka mid ah daryeelka guriga iyo shaqsiyaadka taageerada shakhsi ahaaneed ayaa codsaday hab lagu caddeeyo inay yihiin bixiyeyaal daryeel, iyo sidaas darteed shaqaale muhiim ah.

Faa’iidooyinka Waqtiga Bixinta ee COVID-19

Iyada oo loo marayo faa’iidada COVID-19 PTO, shaqaalaha u-qalma waxay heli karaan illaa 40 saacadood oo gunnooyin ah oo lacag la’aan ah. Waad u qalmi kartaa haddii:

 1. waxaad lumisay saacado kadib Janaayo 1, 2021 mid kamid ah shan sababaha u qalma ee la xiriira COVID-19;
 2. aad shaqeysay ugu yaraan 40 saacadood oo ah saacadaha shaqada ee u qalma (sidoo kale loo yaqaan saacadaha gorgortanka), mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya wakhtiga aad lumisay saacadahaas; iyo
 3. waxaad leedahay a Foomka W-9 faylka ku jira Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka.

Faa’iidadan ayaa la heli doonaa illaa inta sanduuqa (ilaa $ 1.5 milyan) la kharash gareynayo. Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad codsato isla marka aad xaq u yeelato.

U-qalmitaanka

Si aad ugu qalanto dheeftan, waa inaad:

 1. Aad lumisay saacadaha shaqada ee u qalma caymiska wixii ka dambeeyay Janaayo 1, 2021 mid ka mid ah shanta sababood ee hoose awgood iyo
 2. Ka shaqeeyey ugu yaraan 40 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya bisha aad lumisay saacadaha daboolan mid ka mid ah sababaha hoose awgood; iyo
 3. Hayso a Foomka W-9 faylka ku jira Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka.

Shuruud 1: Saacado shaqo oo lumay wixii ka dambeeyay Janaayo 1, 2021 sababaha midkood awgood:

 1. Waxaad qabtey kiis la xaqiijiyey oo ah COVID-19;
 2. Waxaad ahayd waxaa kula taliyay xirfadle caafimaad oo takhasus leh * in la is karantiilo sababtoo ah soo-gaadhista suurtagalka ah ee COVID-19;
 3. Waxaad leedahay astaamaha COVID-19 waxaadna si firfircoon u raadineysaa baaritaan caafimaad oo takhasus caafimaad leh;
 4. Waxaad siineysaa daryeel qof, oo aad sharci ahaan mas’uul ka tahay ama aad la nooshahay, kaasoo ku xiran karantiil ama amar go’doomin ah xirfadle caafimaad oo aqoon leh *; iyo / ama
 5. Waxaad daryeeleysaa ilmo aad sharci ahaan mas’uul katahay dugsigiisa ama xaruntiisa xannaanada carruurta oo loo xiray taxaddarka COVID-19 mana jiraan shaqsiyaad kale oo aqoon leh ** oo diyaar u ah inay daryeelaan ilmahaaga (carruurtaada).

* Xirfadle caafimaad oo aqoon leh ayaa ah bixiye xanaano caafimaad oo shati u leh loona tababaray bixinta adeegyada caafimaadka. Tan waxaa ka mid ah dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha dhakhtarka, kalkaaliyayaasha caafimaadka, iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo diiwaangashan. Ujeeddooyinka faa’iidadan awgeed, La xiriir Raad raacayaasha la shaqeeya maamulka caafimaadka bulshada ee maxalliga ah – sida Maamulka Caafimaadka Oregon – waxaa loo tixgeliyaa xirfadlayaal aqoon u leh.

** Shaqsi aqoon leh oo xanaanada cunugga ah waa qof weyn oo ruqsad haysta ama aan ruqsad haysan oo aad ku kalsoon tahay inuu siiyo daryeel ammaan ah ilmahaaga. Tan waxaa ka mid noqon kara daryeel bixiyaha caadiga ah ee ilmahaaga, xarun daryeel shati, ama xubin qoyska ka tirsan.

Eeg qaybta Su’aalaha iyo Jawaabaha si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sababaha saacadaha shaqada u maqnaadaan.

Shuruudaha 2: waxaad ka shaqeysay ugu yaraan 40 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya bisha aad lumisay saacadaha caymiska sabab u qalmidda.

Si aad xaq ugu yeelatid dheeftan, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeysay ugu yaraan 40 saacadood mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya wakhtiga aad ku lumisay saacadahaas.

Tusaale ahaan, haddii saacado kaa lumeen Febraayo 2021, waxaad u baahan tahay inaad shaqeysay ugu yaraan 40 saacadood Janaayo 2021, Diseembar 2020, ama Nofeembar 2020 si aad xaq ugu yeelatid.

Shuruudaha 3: Foomka W-9 ku hayso faylka Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka.

Faa’iidooyinka COVID-19 PTO waa canshuur; sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad haysato a Foomka W-9 faylka ku jira Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka. Haddii aadan hubin inaad haysato W-9 oo faylka ku jira Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka, waan kugula talineynaa mid buuxi si looga caawiyo in laga fogaado daahitaanka bixinta lacagta.

Su’aalo iyo Jawaabo

Akhri su’aalaha guud ee ku saabsan COVID-19 Waqtiga Lacagta La Bixiyo.

Sideen ku ogaan karaa haddii aan u-qalmo faa'iidooyinka COVID-19 PTO?

Si aad ugu qalanto dheeftan, waa inaad:

 1. Hayso W-9 faylka xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka;
 2. Aad lumisay saacado shaqo oo caymis ah wixii ka dambeeyay Janaayo 1, 2021 sababta oo ah mid ka mid ah shanta sababood ee hoos ku taxan; iyo
 3. Ka shaqeeyey ugu yaraan 40 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya bisha aad lumisay saacadaha caymiska.

Si aad xaq ugu yeelatid, waa inaad lumisay saacadaha shaqada ee caymiska ka dib 1da Janaayo, 2021 mid ka mid ah sababaha soo socda:

 1. Waxaad qabtey kiis la xaqiijiyey oo ah COVID-19;
 2. Waxaad ahayd waxaa kula taliyay xirfadle caafimaad oo aqoon leh in la is karantiilo sababtoo ah soo-gaadhista COVID;
 3. Waxaad leedahay astaamaha COVID-19 waxaadna si firfircoon u raadineysaa baaritaan caafimaad oo xirfadle caafimaad oo takhasus leh.
 4. Waxaad siineysaa daryeel qof, oo aad sharci ahaan mas’uul ka tahay ama aad la nooshahay, kaasoo ku xiran karantiil ama amar go’doomin ah xirfadle caafimaad oo aqoon leh; iyo / ama
 5. Waxaad daryeeleysaa ilmo aad sharci ahaan mas’uul katahay oo iskuulkiisa ama xaruntiisa xannaano lagu xiray sababo la xiriira taxaddarka COVID-19 mana jiraan shaqsiyaad kale oo aqoon u leh oo loo heli karo inay daryeelaan ilmahaaga.
Waa maxay% 22 daboolaya saacadaha?% 22

Saacadaha daboolan (sidoo kale loo yaqaan xaq u leh saacadaha shaqada ama saacadaha qeybta gorgortanka) waa saacadaha aad u shaqeyso adiga macmiil in waxaa bixiya Acumen, DHS iyo / ama PPL ayagoo matalaya macmiilkaaga.

Immisa saacadood oo faa'iido PTO ah ayaan xaq u leeyahay?

Haddii aad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka, waxaad heli kartaa illaa 40 saacadood oo ah gunnooyinka fasaxa ee mushaharka laga qaato.

Ma dalban karaa waxtarka COVID-19 PTO wax ka badan hal jeer?

Haa! Waad dalban kartaa macaashka bil kasta markaad buuxiso shuruudaha kor ku xusan, laakiin dheefaha ugu badan ee aad dalban karto waa 40 saacadood.

Miyaan xaq u leeyahay dheeftan haddii aan qabo calaamadaha COVID-19 oo aan qaatay go'aan ah inaan guriga ka joogo shaqada?

Maya Si aad ugu qalanto, xirfadle caafimaad ama Oregon Health Authority Contact Tracer waa inuu kuu sheegay is karantiil. Haddii aad kaligaa go’aansatay inaad is karantiil ahaato adiga oo aan amar ama talo bixin ka helin xirfadle caafimaad, uma qalmi doontid dheeftan.

Miyaan xaq u leeyahay dheeftan haddii daryeel bixiyaha ilmahaygu furnaado / la heli karo laakiin waxaan qaatay go'aan ah inaan gurigooda ku haysto sababo la xiriira walaacyada ku saabsan COVID-19?

Maya Si aad xaq ugu yeelatid, waa inaadan haysan daryeel cunug oo kugu filan. Haddii aad kaligaa go’aansato inaad ilmahaaga ku haysato guriga iyadoon amar dhakhtar caafimaad ama talo bixin ka soo bixin, uma qalmi doontid dheeftan.

Ka waran haddii macmiilkaygu khatar badan yahay oo uu hoos u dhacayo saacadaha shaqada?

Si aad xaq ugu yeelatid faa’iidadan kiiskan, waa inaad lumisay saacado maxaa yeelay macmiilkaaga ayaa u sheegay inuu is-karantiimo xirfadle caafimaad. Xaq uma yeelan doontid dheeftan haddii macaamilkaagu uu keligiis go’aan ku gaadho inuu iskiis u go’doomiyo.

Waa maxay xirfadle caafimaad oo aqoon leh?

Xirfadle caafimaad oo aqoon leh ayaa ah bixiye daryeel caafimaad oo shati u leh loona tababbaray bixinta adeegyada caafimaadka. Tan waxaa ka mid ah dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha dhakhtarka, kalkaaliyayaasha caafimaadka, iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo diiwaangashan. Ujeeddooyinka faa’iidadan awgeed, La xiriir Raad raacayaasha la shaqeeya maamulka caafimaadka bulshada ee maxalliga ah – sida Maamulka Caafimaadka Oregon – waxaa loo tixgeliyaa xirfadlayaal aqoon u leh.

Waa maxay “shaqsi aqoon leh” markay tahay daryeelka ilmaha?

Shaqsiga aqoonta lihi waa qof weyn oo ruqsad haysta ama aan ruqsad haysan oo aad ku kalsoon tahay inuu siiyo daryeel ammaan ah ilmahaaga. Tan waxaa ka mid noqon kara dugsiga ilmahaaga, daryeel bixiyahooda joogtada ah, xarun daryeel shati, ama xubin qoyska ka tirsan.

Immisa ayaa lay siin doonaa?

Faa’iidada COVID-19 PTO waxaa loo xisaabiyaa isla sida waqtigaaga Lacag La’aanta ah loo xisaabiyo sida caadiga ah. Faa’iidooyinkaaga PTO waxaa lagu go’aamiyaa iyadoo lagu saleynayo mushaharka aad qaadatay bishii ugu horreysay ee aad u-qalantay – kiiskan, horaantii Noofambar 2020. Bixiyeyaasha daryeelka badankood, tani waxay ahayd $ 15.77 saacaddii.

Haddii aan dalbado faa'iidooyinka COVID-19 PTO, weli ma sheegan karaa noocyada kale ee faa'iidooyinka PTO sida PTO caadiga ah?

Haa! Waad codsan kartaa (oo waa) inaad codsatid dhammaan faa’iidooyinka Carewell SEIU 503 PTO ee aad uqalanto, oo ay kujiraan PTO-ga caadiga ah.

Waraaqo noocee ah ayaan ubaahanahay inaan diro si aan u cadeeyo inaan saacado lumiyay mid kamid ah sharuudaha uqalmitaanka midkood?

Uma baahnid inaad dirto dukumentiyo dheeri ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad cadeyso (haddii si kale loo dhigo, ku dhaarid) xaqiiqda ah inaad lumisay saacadaha shaqada ee la cayimay sababta aad u hubisay foomka dalabkaaga waxtarka. Lumintaada saacadaha la daboolay ka dib waxaa xaqiijin doona Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka iyo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon iyagoo dib u eegi doona kaarkaaga / foojarkaaga.

Kawaran haddii Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka iyo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon aysan xaqiijin saacadaha iga lumay?

Haddii saacadaha cayiman ee aad shaqaysay ama saacadaha caymiska ee aad seegtay aan la xaqiijin karin, shaqaalaha Xafiiska Maamulka Faa’iidooyinka ayaa kula soo xiriiri doona si ay isugu dayaan una xalliyaan khilaafaadka. Haddii saacadaha lumay ee la lumiyay aan la xisaabtami karin, macaash qaataha ayaa laga yaabaa inuu mas’uul ka noqdo dib u bixinta macaashka.

Talaalka covid-19

Ilaali naftaada, ilaali kuwa kale, oo naga caawi sidii aan u garaaci lahayn cudurkan faafa.

Tallaalku hadda wuxuu diyaar u yahay dhammaan daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed ee Oregon. Si aad boos ugu heshid qiyaastaada ugu horreysa ee tallaalka COVID-19, fadlan ballanta ballantaada sida ugu dhaqsaha badan!

Tallaallada COVID-19 ayaa si taxaddar leh loogu qiimeeyay tijaabooyinka caafimaad waxaana oggolaaday FDA maxaa yeelay waxay si aad ah uga yar tahay inaad heli doontid COVID-19. Isku darka tallaalka iyo raacitaanka talooyinka CDC si aad u ilaaliso naftaada iyo dadka kaleba waxay ka bixin doonaan kahortagga ugu fiican COVID-19 waxayna naga caawin doontaa inaan ka adkaano cudurkaan.

Ma jiraan wax amarro ah oo kugu qasbaya inaad qaadato tallaalka. Laakiin ururkayagu wuxuu taageeraa shaqaalaha daryeelka caafimaadka, shaqaalaha lagama maarmaanka ah, iyo dadweynaha guud ee qaata tallaalka si looga takhaluso COVID-19 oo loo bilaabo geeddi-socodka dib-u-dhiska cudurkan faafa.

Faa’iido Tijaabinta COVID-19 oo Bilaash ah

Macaashka Tijaabada COVID-19 waxaa si ku meel gaar ah loogu heli karaa shaqaalaha u qalma. Waa la heli doonaa ilaa maalgelinta gaarka ah ee barnaamijkan ay dhammaato.

U-qalmitaanka

Si aad xaq ugu yeelatid dheeftan, waa inaad hadda xaq u yeelataa Benefit Trust oo u-qalma laga bilaabo taariikhda diiwaangelintaada Macaashka Baaritaanka Hal imtixaan ayaa laga qaadayaa arday kasta.

Si aad u hesho Macaashka Tijaabada COVID, waa inaad:

 • Isdiiwaangeli maareynta maareynta Innovare adigoo soo dejinaya barnaamijka moobiilka ama websaydhka (IDSQI.com). Haddii aadan haysan internet, waxaad sidoo kale wici kartaa khadka caawimaadda ee Innovare oo ah 631-403-0062 si aad uga tagto magacaaga iyo lambarka taleefankaaga, waxaana laguu soo celin doonaa wicitaan si loo xaqiijiyo macluumaadka u-qalmitaanka.
 • Ogolaanshaha ka dhaafida loo baahan yahay iyo siideynta.
 • Dhameystiray imtixaanka lagugu soo diray si aad is-maamul u sameyso.
 • Imtixaanka dib ugu celi shaybaarka warqadda cinwaanka lagu qoray ee la soo diray.

Si Aad U Hesho Shaybaarka

Dhammaan codsiyada xirmooyinka waa in lagu sameeyaa arjiga Innovare (haddii aad isticmaasho barnaamijka moobiilka ama xarunta wicitaanka) – ma jiri doonaan codsiyo waraaqo ah oo laga baaraandego.

Si Loo Helo Natiijooyinka Imtixaanka

Natiijooyinkaaga baaritaanka waxaa si toos ah loogu geeyaa goobta Innovare, oo warbixin kaa soo saari doonta isla markaana kugu wargalin doonta in baaritaankaagu uu dhammaaday. Amarka iyo natiijooyinka waa elektiroonig. Ma jiraan foomamka waraaqaha ama foomamka shaybaarka.

Barnaamijku wuxuu bixiyaa oo keliya baaritaanka bilaashka ah ee COVID-19. Adiga kaliya ayaa mas’uul ka ah la socoshada baaritaanka iyo sameynta go’aamada caafimaadka ee ku saleysan natiijooyinka. Hay’adda Benefit Trust ma damaanad qaadayso saxnaanta natiijooyinka baaritaanka kumana siineyso wax dabagal ah oo ku saabsan baaritaanka ama daaweynta COVID-19.

Diiwaangelinta

By app mobile:

 • Ka raadi “IDSQI” Google Play ama App Store.
 • Soo dejiso barnaamijka IDSQI oo guji “Saxeex.”
 • Sug emaylka xaqiijinta iyo / ama xaqiijinta dalabka.
 • Gal, ogolaansho ka dhaafid iyo sii deyn.
 • Guji “Codsi xirmo” si aad u dalbato.

Khadka tooska ah:

 • Tag www.IDSQI.com oo guji “Xubin Saxeex” si aad u dhammaystirto diiwaangelinta.
 • Guji Meesha ugu Weyn (saddexda sadar ee midigta kore ee bogga) oo dhagsii “Profile” xagga hoose ee menu-ka.
 • Guji “Codsi xirmo” si aad u dalbato.

Taleefan ahaan:

 • Ka wac khadka caawinta Innovare taleefanka 631-403-0062, iyo khad la duubay, ku sheeg magacaaga, Aqoonsigaaga, iyo macluumaadka kale ee xaqiijinta u-qalmitaanka.
 • Wakiilka xarunta wicitaanka ayaa aqrin doona ogolaanshaha ka dhaafida iyo siideynta (waa inaad ogolaataa ogolaanshaha oo aad siideysaa).
 • Xarunta wicitaanku waxay xaqiijin doontaa lambarka taleefankaaga iyo habka aad doorbideyso inaad ku hesho digniinta barnaamijka.
 • Haddii uusan taleefan jirin, waa inaad oggolaataa inaad iska xaadiriso maalin kasta.
 • Waa inaad bixisaa cinwaanka rarka.
 • Waa inaad dib ugu soo wacdaa aqoonsiga xirmada markii aad hesho.

Warqadda Shaqaalaha Muhiimka ah

Qaar badan oo ka mid ah daryeelka guriga iyo shaqsiyaadka taageerada shakhsi ahaaneed ayaa codsaday hab lagu caddeeyo inay yihiin bixiyeyaal daryeel, iyo sidaas darteed shaqaale muhiim ah. Halkan guji oo buuxi foomka, oo si otomaatig ah ayaa laguugu soo diri doonaa warqad caddaynaysa inaad tahay shaqaale muhiim ah.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. To learn more about our cookie policy and how we handle personal information that you may submit through this website, please see our Privacy Policy.

Close