Ma u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso ama aad cusbooneysiiso ceymiskaaga caafimaadka ee 2022? Isdiiwaangeli ka hor Diseembar 15 si aad u hesho ceymis dhaqangal noqda Janaayo 1, 2022.

Kheyraadka COVID-19

Maadaama uu COVID-19 sii wado dhibaatada uu ku hayo bulshooyinkayaga, waxaan raadineynaa qaabab aan nafis fiicaan ku siino inta la awoodi karo shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed iyo bixiyeyaasha daryeelka shaqsiyadeed. Guddiga Maamulka waxay isla qaateen horumarinta dheefaha ee soo socota.

Dheefaha Wakhtiga Fasaxa Mushaharka Leh ee COVID-19.

Ilaa iyo 40 saacadood oo ah dheefaha wakhtiga fasaxa mushaharka leh oo la siinayo shaqaalaha xaqa u leh.

 

Tallaalka COVID-19

Ilaali naftaada, ilaa dadka kale, oo naga caawi inaan soo af-jarno saf-markan.

Dheefta Baaritaanka COVID-19 ee Bilaashka ah

If you received a testing kit through this benefit, here’s how you can use it.

Warqadda Shaqaalaha Lagama Maarmaanka ah

Shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed badankood ayaa raadiyay qaab ay ku cadeyni karaan inay yihiin daryeel bixiyeyaal, sidaas awgeedna ay yihiin shaqaalaha lagama maarmaanka ah.

Dheefaha Wakhtiga Fasaxa Mushaharka Leh ee COVID-19.

Through the COVID-19 PTO benefit, eligible workers can get up to 40 hours of paid time off benefits. You may be eligible if:

 1. you lost hours after January 1, 2021 for one of five eligible reasons relating to COVID-19;
 2. you worked at least 40 hours of eligible working hours (also known as bargaining unit hours), in one of the three months before the time period in which you lost those hours; and
 3. you have a Form W-9 on file with the Benefits Administrative Office.

This benefit will be available until the fund (about $1.5 million) has been spent. We encourage you to apply as soon as you become eligible. 

Xaq u yeelashada

Si aad xaq ugu yeelato dheeftan, waa:

 1. Lumisay saacadaha shaqada xaqa leh ee la dabaro ka dib Janaayo 1, 2021 iyada oo ay ugu wacan tahay mid ka mid ah shanta sababood ee hoose; iyo
 2. Have worked at least 40 covered hours in one of the three months preceding the month that you lost covered hours for one of the below reasons; and
 3. Have a Form W-9 on file with the Benefits Administrative Office.

Requirement 1: Lost work hours after January 1, 2021 for one of the below reasons:

 1. You had a confirmed case of COVID-19;
 2. You were advised by a qualified medical professional* to self-quarantine due to potential exposure to COVID-19;
 3. You have symptoms of COVID-19 and are actively seeking a medical diagnosis by a qualified medical professional;
 4. You are providing care for an individual, who you are legally responsible for or live with, and who is subject to a quarantine or isolation order by a qualified medical professional*; and/or
 5. You are caring for a child who you are legally responsible for whose school or childcare facility has been closed due to COVID-19 precautions and no other qualified individuals** are available to care for your child(ren).

*A qualified medical professional is a medical care provider who is licensed and trained to provide medical services. This includes physicians, physician assistants, nurse practitioners, and registered nurses. For the purposes of this benefit, Contact Tracers working with local public health authorities—like the Oregon Health Authority — are considered qualified professionals.

**A qualified individual for child care is a licensed or unlicensed adult who you trust to provide safe care for your child. This could include your child’s regular care provider, a licensed care center, or a family member.

See the Questions and Answers section for more information about the reasons for missing work hours.

Requirement 2: you have worked at least 40 covered hours in one of the three months preceding the month that you lost covered hours for a qualifying reason.

To be eligible for this benefit, you need to have worked at least 40 hours in one of the three months just before the time period in which you lost those hours.

For example, if you lost hours in February 2021, you need to have worked at least 40 hours in January 2021, December 2020, or November 2020 in order to be eligible.

Requirement 3: Have a Form W-9 on file with the Benefits Administrative Office.

COVID-19 PTO benefits are taxable; therefore, you need to have a Form W-9 on file with the Benefits Administrative Office. If you are unsure whether you have a W-9 on file with the Benefits Administrative Office, we recommend you fill one out to help avoid delay in benefit payment.

Su'aalo iyo Jawaabo

Akhri su'aalaha ugu badan ee ku saabsan Wakhtiga Fasaxa Mushaharka Leh ee COVID-19.

Sidee ayaan ku ogaan karaa haddii aan xaq u leeyahay Dheefaha PTO (Waqtiga Fasaxa Mushaharka Leh) ee COVID-19?

Si aad xaq ugu yeelato dheeftan, waa:

 1. Inuu W-9 kuugu jiro fayl yaala Benefits Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha);
 2. Have lost covered work hours after January 1, 2021 because of one of the five reasons listed below; and
 3. Have worked at least 40 covered hours in one of the three months preceding the month that you lost covered hours.

To be eligible, you must have lost covered work hours after January 1, 2021 for one of the following 5 reasons:

 1. You had a confirmed case of COVID-19;
 2. You were advised by a qualified medical professional to self-quarantine due to potential exposure to COVID;
 3. You have symptoms of COVID-19 and are actively seeking a medical diagnosis by a qualified medical professional.
 4. You are providing care for an individual, who you are legally responsible for or live with, and who is subject to a quarantine or isolation order by a qualified medical professional; and/or
 5. You are caring for a child who you are legally responsible for whose school or childcare facility has been closed due to COVID-19 precautions and no other qualified individuals are available to care for your child(ren).
Maxay yihiin "saacadaha la dabaro?"

Saacadaha la dabaro (sidoo kale loo yaqaano saacadaha shaqada xaqa leh ama saacadaha kooxda gorgortanka) waa saacadaha aad u shaqeyso macmiilkaaga oo ay mushahar kugu siiyaan Acumen, DHS iyo/ama PPL iyaga oo matalaya macmiilka.

Imisa saacadood oo ah saacadaha dheefta PTO ayaan xaq u leeyahay?

Haddii aad buuxiso shuruudaha xaq u yeelashada, waxaad heli kartaa ilaa iyo 40 saacadood oo ah dheefaha wakhtiga fasaxa mushaharka leh.

Miyaan codsan karaa dheefta PTO ee COVID-19 wax ka badan hal mar?

Haa! Waxaad codsan kartaa dheefta bil kasta marka aad buuxiso shuruudaha kor ku qoran, balse dheefta ugu badan ee aad hanan karto waa 40 saacadood.

Miyaan xaq u leeyahay dheeftan haddii aan yeeshay calaamadaha COVID-19 oo aan go'aan ku gaaray inaan guriga joogo oo shaqada ka joogo?

Maya. Si aad xaq ugu yeelato, xirfadle caafimaad oo aqoonsi leh ama Raadraacaha Oregon Health Authority (Maamulka Caafimaadka ee Oregon) waa inuu ku faray inaad is karantiisho. Haddii aad adiga shaqsi ahaantaada u go'aansatay inaad is karantiisho oo aysan ahayn amar ama talo kaaga timid xirfadle caafimaad oo aqoonsi leh, xaq uma yeelan doontid dheeftan.

Miyaan xaq u leeyaahay dheeftan haddii xarunta bixiyaha daryeelka ilmahayga ay furneed/la heli karay balse aan aniga go'aan ku gaaray inaan guriga ku hayo iyada oo ay ugu wacan tahay walaacyada aan ka qabay COVID-19?

Maya. Si aad xaq ugu yeelato, waa inaadan lahayn daryeel carruur oo kugu filan oo aad heli karto. Haddii aad adiga shaqsi ahaantaada u go'aansatay inaad ilmahaaga guriga ku reebto oo aysan ahayn amar ama talo kaaga timid xirfadle caafimaad oo aqoonsi leh, xaq uma yeelan doontid dheeftan.

Ka waran haddii macmiilkayga uu halis badan ku jiro oo uu diidayo saacadaha shaqada?

Si aad xaq ugu yeelato dheeftan xaaladan, waa inaad saacado lumisay iyada oo ay ugu wacan tahay in macmiilkaaga la faray inuu is karantiilo oo uu faray xirfadle caafimaad. Xaq uma yeelan doontid dheeftan haddii uu macmiilka go'aanka iskiis u qaatay inuu is karantiilo.

Waa maxay xirfadle caafimaad oo aqoonsi leh?

Xirfadle caafimaad oo aqoonsi leh waa bixiyaha daryeelka caafimaad ee shatiyeysan loona tabbabaray inuu bixiyo adeegyo caafimaad. Tani waxaa ka mid ah dhakhaatiiirta, kaaliyeyaasha dhakhaatiirta, kaalkaaliyaha tabbabaranaya, kaalkaaliyaha diiwaangashan. Ujeeddada dheeftan aawadeed, Raadraacayaasha la shaqeynaya maaumalada caafimaadka fayo-dhworka ee deegaanka—sida Oregon Health Authority (Maamulka Caafimaadka ee Oregon)—waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin xirfadleyaal caafimaad oo aqoonsi leh.

Waa maxay "qof la aqoonsan yahay" marka laga hadlo daryeelka ilamaha?

Qof la aqoonsan yahay waa qof wayn oo shatiyeysan ama aan shatiyeysnayn oo aad ku aaminto inuu daryeel ammaan leh siiiyo ilmahaaga. Tani waxaa ka mid noqon kara dugsiga ilmahaaga, daryeel bixiyahooda joogtada ah, xarun daryeel oo shatiyeysan, ama xubin qoys.

Imisa ayaa la isiin doonaa?

Dheefta PTO ee COVID-19 waxaa loo xisaabaa isla sida caadiag ah ee loo xisaabo Wakhtiga Fasaxa Mushaharka Leh ee COVID-19. Dheefahaaga PTO waxaa lagu go'aamiyaa iyada oo lagu saleynayo mushaharada aad hesho bisha koowaad ee aad xaqa yeelato — xaaladan, horaanta bisha November 2020. Daryeel bixiyeyaasha badankood, tani waxay ahayd $15.77 halki saac.

Haddii aan sheegto dheefaha PTO ee COVID-19, miyaan wali sheegan karaa noocyada kale ee dheefaha PTO sida PTO-da joogtada ah?

Haa! Waa inaad (oo waa qasab) codsato dhammaan dheefaha PTO ee Carewell SEIU 503 ee ad xaqa u leedahay, oo ay ku jirto PTO-ga joogtada ah.

Dukumiinti noocee ah ayaan u baahanahay inaan diro si aan u cadeeyo inaan saacado lumiyay iyada oo ay ugu wacan tahay mid kamid ah shanta shuruud ee xaq u yeelashada?

Uma baahnid inaad soo dirto dukumiintiyo dheeraad ah. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad caddayso (si kale haddii loo dhigo, inaad ku dhaarato) xaqiiqda ah inaad lumisay saacado shaqo oo la dabaro iyada oo ay ugu wacan tahay sababta aad ku sheegtay foomkaaga codsiga dheefta. Lumintaada saacadaha la dabaro waxaa markaas xaqiijin doona Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha) iyo Oregon Home Care Commission (Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon) iyaga oo eegaya warqadaada saacadaha la shaqeeyay/foojarkaaga.

Maxaa dhacaya haddii Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha) iyo Oregon Home Care Commission (Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon) aysan xaqiijinin saacaheyga lumay ee la dabaro?

Haddii midkoodna saacadaha la dabaro ee aad shaqeysay ama saacadaha la dabaro ee aad seegtay aan la xaqiijin karin, shaqaalaha Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha) ayaa kula soo xiriiri doona si ay iskuugu dayaan oo ay u xaliyaan kala duwanaanshaha. Haddii saacadaha la dabaro ee lumay aan la xisaabin karin, qofka dheefta helayo ayaa mas'uul ka noqon kara inuu dib u soo celiyo dheefta.

Tallaalka COVID-19

Ilaali naftaada, ilaa dadka kale, oo naga caawi inaan soo af-jarno saf-markan.

The vaccine is now available for all homecare and personal support workers in Oregon. To secure a spot for your first dose of COVID-19 vaccine, please schedule your vaccine appointment as soon as possible!

 • The State of Oregon has information about where you can get your vaccine shot. Click here for details.
 • Kaiser Permanente offers vaccination for both Kaiser Permanente members and non-members. Click here for more information.
 • OHCC (Oregon Home Care Commission), OHA (Oregon Health Authority), and Carewell SEIU 503 Benefits are sponsoring vaccination events.  Click here for details.

COVID-19 vaccines have been carefully evaluated in clinical trials and approved by the FDA because they make it substantially less likely you’ll get COVID-19. The combination of getting vaccinated and following CDC’s recommendations to protect yourself and others will offer the best protection from COVID-19 and help us beat this illness.

There are no mandates forcing you to get the vaccine. But our union supports healthcare workers, essential workers, and the general public taking the vaccine to eliminate COVID-19 and begin the process of rebuilding from this pandemic.

Free COVID-19 Testing Benefit

As of September 1, 2021, the Carewell COVID-19 Testing benefit is no longer available. This means you can no longer request a testing kit through this benefit. However, if you have received a testing kit from Innovare, you can still use it and send it to Innovare for processing. 

How do I send a test to be processed by Innovare?

  • Complete the test that was shipped to you to self-administer.
  • Return the test back to the lab in the self-addressed mailer provided.

Innovare Contact information

You can reach Innovare’s Helpline at 631-403-0062.

Where can I find a COVID-19 test?

Warqadda Shaqaalaha Lagama Maarmaanka ah

Shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed badankood ayaa raadiyay qaab ay ku cadeyni karaan inay yihiin daryeel bixiyeyaal, sidaas awgeedna ay yihiin shaqaalaha lagama maarmaanka ah. Halkan guji oo dhameystir foomka, waxaana si toos ah iimayl laguugu soo diri doonaa warqad caddeneysa inaad tahay shaqaale lagama maarmaan ah.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir