Dự Án Đăng Ký và Lưu Giữ

Carewell SEIU 503 đang bắt đầu quá trình phát triển một nền tảng Đăng Ký kỹ thuật số mới để ghép nối nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với người sử dụng lao động. Nền tảng Đăng Ký này sẽ thay thế nền tảng Đăng Ký OHCC hiện tại và cung cấp cho người dùng giải pháp công nghệ thiết thực, hiện đại.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ bằng cách cung cấp ý kiến đóng góp và ý kiến phản hồi về những điều bạn cần ở nền tảng Đăng Ký này, chẳng hạn như giao diện, cách hoạt động và hỗ trợ người dùng. Đây là những thông tin then chốt giúp nền tảng Đăng Ký hoạt động thành công.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng