X
MỚI! Chương trình bồi hoàn cho các khoản chi phí nha khoa tự trả!

Chương Trình Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả Tạm Thời Năm 2021

Hội Đồng Ủy Thác của Benefit Trust (Tổ Chức Ủy Thác Phúc Lợi) rất vui được thông báo rằng họ đã xây dựng một chương trình phúc lợi tạm thời để hỗ trợ chi phí nha khoa tự trả! 

Bất kỳ ai đủ điều kiện nhận phúc lợi nha khoa Carewell SEIU 503 đều đủ điều kiện nhận phúc lợi hỗ trợ chi phí nha khoa tự trả này. Phúc lợi này sẽ bồi hoàn cho mọi chi phí tự trả (đồng bảo hiểm và đồng chi trả) đối với những dịch vụ thuộc diện được bao trả trong chương trình nha khoa Kaiser Permanente năm 2021 của bạn, tới mức tối đa áp dụng trong chương trình Kaiser là $2500. 

Phúc lợi này chỉ dành cho chi phí thuộc diện được bao trả, phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, hoặc cho đến khi tiêu hết số tiền chỉ định cho phúc lợi này, tùy thời điểm nào đến trước. Điều này nghĩa là nếu các quỹ được chỉ định đã hết trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, thì một số khoản chi phí nha khoa mà bạn tự trả sau ngày này có thể không được bồi hoàn. Do đó, nếu bạn đã sử dụng hoặc biết rằng mình sẽ sử dụng dịch vụ nha khoa vào năm 2021, thì hãy nhanh chóng đăng ký tham gia. Sau đó, hãy lên lịch hẹn ngay với Kaiser! 

Phúc lợi này hoạt động như thế nào?

Để nhận được khoản bồi hoàn cho chi phí nha khoa tự trả, bạn cần gửi Mẫu đơn đăng ký tham gia Chương Trình Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả. Bạn chỉ cần gửi mẫu đơn này một lần. 

Sau khi chúng tôi xử lý mẫu đơn của bạn, bạn sẽ bắt đầu nhận được khoản bồi hoàn cho chi phí tự trả (đồng bảo hiểm và đồng chi trả) của mình đối với những dịch vụ thuộc diện được bao trả trong chương trình nha khoa Kaiser Permanente từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Bạn sẽ nhận được khoản bồi hoàn bằng cách nào?

  • Nếu đã đăng ký Phương Thức Ký Thác Trực Tiếp, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán qua tài khoản ngân hàng sau khoảng hai tuần kể từ khi nhận được hóa đơn từ Kaiser. 
  • Bạn sẽ nhận được khoản bồi hoàn bằng séc sau khoảng 3 tuần kể từ khi Kaiser thông báo cho chúng tôi về dịch vụ của bạn. 

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng