Hiện đã có Tài Liệu Hướng Dẫn mới về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell SEIU 503!

Giới thiệu Tài Liệu Hướng Dẫn mới về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell SEIU 503!

Trong công việc vất vả hằng ngày, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn luôn hỗ trợ và chăm sóc mọi người. Carewell SEIU 503 luôn đồng hành để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe!

Nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của SEIU 503 phải rất khó khăn mới có được đã phát triển trong 5 năm qua. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng về chương trình đào tạo và phúc lợi trong Tài Liệu Hướng Dẫn mới này. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ này một cách rõ ràng và đáng tin cậy nhằm giúp bạn ổn định cuộc sống, có sức khỏe, kỹ năng cũng như chương trình đào tạo mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xứng đáng được nhận. 

Thông tin cập nhật trong Tài Liệu Hướng Dẫn: 
  • Thông tin cập nhật về chương trình đào tạo và phúc lợi
  • Được thiết kế và biên soạn để dễ sử dụng, dễ đọc và dễ hiểu hơn
  • Bổ sung thêm hình ảnh, biểu đồ và đồ họa để giúp giải thích thông tin
Cách truy cập Tài Liệu Hướng Dẫn:

Bạn có thể tải về và xem tài liệu này trên mạng:

Nếu bạn cần nhận một bản sao qua đường bưu điện, vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn yêu cầu này:

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng