Phúc Lợi Hoàn Trả Chi Phí Nha Khoa Tự Trả được gia hạn đến hết năm 2022!

Bạn chăm sóc cho người khác, vậy thì hãy để chúng tôi chăm sóc cho bạn! Ban Giám Đốc đã quyết định gia hạn một phúc lợi tuyệt vời trong năm 2022!

Gia hạn: Phúc Lợi Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả

Hãy tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ bằng cách đăng ký nếu bạn đã sử dụng dịch vụ nha khoa trong năm 2021 hoặc sẽ sử dụng dịch vụ nha khoa năm 2022!

Chúng tôi đang gia hạn phúc lợi bồi hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả trong năm 2022: bất kỳ ai đủ điều kiện hưởng phúc lợi nha khoa Carewell SEIU 503 đều có thể nhận được các khoản bồi hoàn chi phí tự trả cho các dịch vụ do chương trình nha khoa Kaiser Permanente bao trả, tối đa là $2.500 theo chương trình Kaiser.

Nếu đã đăng ký trong năm 2021, thì bạn không cần đăng ký lại trong năm 2022. Nếu đăng ký trong năm 2022, bạn sẽ nhận được các khoản bồi hoàn cho dịch vụ nha khoa được thực hiện trong 12 tháng qua sau khi chúng tôi xử lý xong mẫu đơn đăng ký của bạn.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng