Chọn trang

Nha Khoa

Tự tin nở nụ cười!

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc Lợi của Carewell SEIU 503 Dental bao gồm gói bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ dịch vụ nha khoa cơ bản nhất, cũng như chi trả một phần dịch vụ nha khoa phức tạp hơn.

Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 Dental được Kaiser Permanente bảo đảm.

Nếu sử dụng một nha sĩ thuộc mạng lưới của Kaiser, bạn sẽ không phải chi trả cho một lần thăm khám tại phòng khám nha khoa, chăm sóc dự phòng (chẳng hạn như lấy cao răng) hoặc các dịch vụ phục hồi đơn giản (như trám hoặc nhổ răng thường quy). Những dịch vụ nha khoa khác có khoản đồng bảo hiểm yêu cầu bạn phải chi trả một phần chi phí.

Nếu không sống trong Khu vực dịch vụ Kaiser (nói cách khác, nếu không sống gần cơ sở của Kaiser), thì bạn có thể hẹn khám với một nha sĩ trong danh sách bác sĩ ưu tiên của Kaiser.

Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Gói bảo hiểm này chỉ là bảo hiểm nha khoa chứ không phải là bảo hiểm y tế.
 • Bạn tự động được đăng ký tham gia phúc lợi này sau khi đủ điều kiện.
 • Phúc lợi của Carewell SEIU 503 Dental được miễn phí bảo hiểm -- bạn sẽ không phải thanh toán hàng tháng.
 • Bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (Benefit Convenience Card) để thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến chương trình nha khoa của bạn.

Kiểm Tra Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Của Bạn

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện tham gia. 

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc mỗi tháng từ 40 giờ trở lên theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn có khoảng thời gian chờ là 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi những thông tin như tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

Số giờ đủ điều kiện

Khi nói đến số “giờ làm việc” cần thiết để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell, chúng tôi muốn nói đến số giờ sẽ được DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không làm việc theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp (hoặc nếu số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa hoặc Thị Lực + Thính Lực nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Nếu muốn biết bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Đăng Ký

Bạn không cần tự đăng ký tham gia phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa hoặc Thị Lực + Thính Lực. Bạn tự động được đăng ký tham gia những phúc lợi này sau khi đủ điều kiện. Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi phải nhận được thông tin về tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của bạn để cung cấp cho bạn các phúc lợi.

Xác Nhận Đăng Ký

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm y tế thông qua Kaiser

Bạn sẽ không nhận được một thẻ nha khoa Kaiser Permanente riêng nếu cư trú ở Khu vực dịch vụ Kaiser và hiện có bảo hiểm y tế Kaiser Permanente. Bạn sẽ dùng chung một thẻ cho cả bảo hiểm y tế lẫn bảo hiểm nha khoa.

Thẻ bảo hiểm y tế và nha khoa Kaiser Permanente
Bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser (chương trình Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (HMO))

Trường hợp bạn không tham gia bảo hiểm y tế thông qua Kaiser

Bạn sẽ nhận được một thẻ nha khoa Kaiser Permanente trong thư nếu không có bảo hiểm y tế của Kaiser. Xin lưu ý rằng thẻ này chỉ dành cho bảo hiểm nha khoa chứ không cho bất kỳ phúc lợi nào khác. 

Thẻ bảo hiểm nha khoa dành cho những người sống bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser
Bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser (chương trình Tổ Chức Nhà Cung Cấp Ưa Thích (PPO))

Nếu có thắc mắc về phúc lợi nha khoa, bạn có thể gọi cho Dịch Vụ Thành Viên Kaiser Permanente theo số 1-800-813-2000.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Đặt lịch hẹn

Hãy nhớ xác nhận rằng nhà cung cấp của bạn thuộc mạng lưới trước khi tìm kiếm dịch vụ, đồng thời xem xét kỹ nội dung tóm tắt phúc lợi để biết thông tin về chi phí tự trả, chẳng hạn như các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm. Carewell SEIU 503 không bồi hoàn cho bạn những chi phí khác, đồng thời bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí nha khoa. Vì vậy, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thủ tục nào không được bao trả toàn bộ.

Tìm một nha sĩ

Bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser

Để tìm một nha sĩ trong Khu vực dịch vụ Kaiser, hãy truy cập vào trang web của Kaiser Permanente tại địa chỉ kp.org/dental/nw hoặc gọi đến số 1-800-813-2000.

Bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser

Để tìm một nha sĩ tham gia mạng lưới, hãy truy cập vào địa chỉ kp.org/dental/nw/ppo hoặc gọi đến số 1-800-813-2000.

Duy Trì Phúc Lợi Này
Bạn không cần yêu cầu lại hoặc đăng ký lại -- miễn là bạn phải làm việc trong 2 tháng liên tiếp (hoặc số giờ được báo cáo khác 0), thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực. Bạn sẽ không nhận được thẻ mới.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không làm việc theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp (hoặc nếu số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực nữa. 

Nếu không còn đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm liên tục COBRA. Hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để biết thêm thông tin.

Chọn không tham gia

Nếu không muốn tham gia gói phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực, thì bạn có thể điền vào mẫu đơn khước từ.

Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Hỏi về điều kiện tham gia hưởng phúc lợi nha khoa
 • Bạn chưa nhận được thẻ nha khoa của mình
 • Kaiser không tìm thấy tên bạn trong hệ thống của họ
 • Tìm hiểu xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Sử Dụng Phúc Lợi Nha Khoa Của Kaiser Permanente

1-800-813-2000

Lý do liên hệ với Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Sử Dụng Phúc Lợi Nha Khoa Của Kaiser Permanente:

 • Hỏi về những nha sĩ bạn có thể thăm khám
 • Hỏi về chi phí dịch vụ nha khoa
 • Bạn cần có thẻ nha khoa mới
 • Đặt lịch hẹn khám nha khoa

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi Nha Khoa của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Tôi có lựa chọn nào khác ngoài phúc lợi Nha Khoa Kaiser Permanente không?

Carewell SEIU 503 không có các lựa chọn khác cho gói bảo hiểm Nha Khoa của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cư trú bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, thì chúng tôi sẽ đăng ký cho bạn tham gia chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente. Theo chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente, bạn sẽ có thể thăm khám với bất kỳ nha sĩ nào có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO của Kaiser thì bạn chỉ phải trả ít chi phí hơn. Để xác nhận xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Tôi tham gia một chương trình nha khoa rồi. Tôi có thể tham gia đồng thời 2 chương trình không?

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề điều phối phúc lợi, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Kaiser Permanente.

Tôi đã thăm khám với một nha sĩ như mong muốn. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nha sĩ này không?

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser và thăm khám với một nha sĩ riêng không thuộc mạng lưới, thì bạn có thể hỏi xem họ có sẵn sàng để bạn giới thiệu với Kaiser Permanente và tham gia mạng lưới hay không.

Nếu cư trú bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser, thì bạn sẽ không được bảo hiểm cho bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ ngoài mạng lưới cung cấp.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng