Bạn có nhận được thông báo của Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi vào tháng 8 năm 2021 về các Phúc Lợi PTO mà bạn chưa yêu cầu thanh toán không?

Các yêu cầu pháp lý sau đây ở Tiểu Bang Oregon về tài sản chưa yêu cầu thanh toán, séc chưa yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 trở về trước đã được bàn giao cho Tiểu Bang Oregon phụ trách vào ngày 22 tháng 10 năm 2021. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần phải đi tới địa điểm phụ trách tài sản chưa yêu cầu thanh toán của Tiểu Bang Oregon để xác nhận khoản tiền của mình. Dưới đây là liên kết tới Tài Sản Chưa Yêu Cầu Thanh Toán Tại Oregon – Trang Web Chính Thức Của Tiểu Bang. 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có khoản séc chưa yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi PTO được cấp sau ngày 30 tháng 6 năm 2018 có thể liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để yêu cầu thanh toán khoản tiền đó. Gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3, sau đó nhấn phím 2 hoặc gửi email đến địa chỉ OHCWT@vimly.com. 

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng