X
There’s never been a better time to get trained. Complete Refresher Training to receive a $200 stipend, and for a limited time, be entered to win weekly and monthly prizes up to $1,000!

Tuyển Dụng

Logo RISE Partnership

Carewell SEIU 503 do RISE Partnership cung cấp 

Được thành lập bởi và có trách nhiệm giải trình với các quỹ ủy thác của chúng tôi, RISE Partnership cung cấp nhiều phúc lợi đặc biệt thay mặt cho các tổ chức phi lợi nhuận và các quỹ ủy thác Quản Lý Người Lao Động. Thông qua đoàn kết và hợp tác, chúng ta sẽ mang lại cho nhân viên các nguồn trợ giúp và sự tự tin để họ có thể tận dụng tối đa những phúc lợi mà công đoàn thương lượng được.

Bạn có muốn tham gia đội ngũ cống hiến vì sứ mệnh không?

Tại RISE Partnership, mục tiêu của chúng tôi là nâng cao đời sống và kỹ năng cho nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà bằng cách mang lại các phúc lợi và chương trình đào tạo lồng ghép, đặc biệt.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên hỗ trợ có phẩm chất liêm chính, tận tâm, công bằng và biết tôn trọng người khác. Nếu bạn có những phẩm chất này, hãy cân nhắc nộp đơn ứng tuyển vào một trong các vị trí còn trống của chúng tôi

Các Vị Trí Hiện Đang Tuyển Dụng

Đội ngũ Carewell SEIU 503 hiện không tuyển dụng vị trí nào. 

Hãy nhấp vào đây để xem tất cả các vị trí mà RISE Partnership đang tuyển dụng.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng