Thị Lực + Thính Lực

Cuộc đời tươi sáng hơn.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503 giúp bạn có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc thị lực và thính lực mà không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Thị Lực

Các phúc lợi Thị Lực được Ameritas bảo hiểm thông qua Mạng Lưới Lựa Chọn VSP. Không tính phí thăm khám hàng năm nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp và cơ sở trong mạng lưới. Nếu một nhà cung cấp không thanh toán trực tiếp cho Ameritas, thì bạn cần trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Xem lại phần tóm tắt phúc lợi để biết thêm thông tin.

Đã đến lúc nhận kính hoặc kính áp tròng mới! 

Có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022, chương trình thị lực của bạn sẽ được điều chỉnh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp mới cho các dịch vụ chăm sóc mắt. Phúc lợi này áp dụng kể cả khi bạn đã khám mắt hoặc mua kính hay kính áp tròng mới trong năm 2021. 

Khi bạn đặt lịch hẹn với nhà cung cấp Lựa Chọn VSP: 

 • Chi phí cho một lần khám mắt được bao trả hoàn toàn trong năm 2022
 • Bạn có thể nhận được một bộ gọng hoặc kính áp tròng mới (lên đến $500 để sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023)
 • Ngoài ra, bạn sẽ được bao trả toàn bộ chi phí thay một cặp mắt kính mới từ nay cho đến ngày 31/12/2023 – ngoại trừ mắt kính đa tròng có số tiền đồng bảo hiểm và hầu hết những lần điều chỉnh mắt kính như liệt kê tại đây. 

Xin lưu ý: Nếu chọn nhà cung cấp bên ngoài Mạng Lưới Lựa Chọn VSP, bạn sẽ phải tự trả nhiều tiền hơn cho việc khám mắt, mắt kính, gọng và kính áp tròng. 

Bạn sẽ nhận được một thẻ ID mới từ Ameritas, vì vậy, vui lòng kiểm tra thư của mình. Lưu ý rằng bạn không cần đợi nhận thẻ để sử dụng dịch vụ. 

Nếu bạn sống cách các nhà cung cấp trong mạng lưới VSP hơn 25 dặm, hãy liên hệ với tổng đài VSP và cho họ biết rằng khu vực của bạn không có nhà cung cấp nào. Tổng đài VSP sẽ giải thích cách gửi cho VSP yêu cầu bồi hoàn chi phí chăm sóc thị lực. Sau đó, bạn có thể đặt lịch hẹn với bất kỳ nhà cung cấp nào mà mình chọn. VSP sẽ bồi hoàn cho bạn như thể bạn đã đến gặp nhà cung cấp trong mạng lưới. 

Thính Lực

Phúc lợi Thính Lực được cung cấp qua Ameritas SoundCare. SoundCare không liên kết với một mạng lưới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp nào. Bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp $75/năm cho một lần thăm khám thính lực toàn diện. Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Xem lại phần tóm tắt phúc lợi để biết thêm thông tin.

LASIK

Phúc lợi LASIK được cung cấp qua Ameritas LASIK Advantage. LASIK Advantage không liên kết với một mạng lưới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp nào. Phúc lợi tối đa trọn đời mà bạn đủ điều kiện nhận được cho mỗi bên mắt là $500. Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Xem lại phần tóm tắt phúc lợi để biết thêm thông tin.

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Phúc lợi Thị Lực, Thính Lực và LASIK của Carewell SEIU 503 miễn phí bảo hiểm cho các nhân viên hỗ trợ cá nhân, nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên chăm sóc cá nhân đủ điều kiện bạn không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.
 • Sau khi đủ điều kiện, bạn sẽ được bảo hiểm thông qua chương trình Ameritas.
 • Bạn không thể thêm các thành viên gia đình vào chương trình này.
 • Bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (Benefit Convenience Card) để chi trả cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến các phúc lợi Thị Lực + Thính Lực.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Thị Lực + Thính Lực

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện. 

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lêncòn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, có khoảng thời gian chờ là 1 tháng để bạn báo cáo số giờ làm việc lên Carewell SEIU 503.

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi cho Carewell SEIU 503 tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

Số giờ đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc eXPRS thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không làm việc trong 2 tháng liên tiếp (hoặc nếu số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Nếu bạn có thắc mắc về điều kiện hưởng phúc lợi của mình, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Đăng Ký

Các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên sẽ được tự động thiết lập cho bạn sau khi bạn: 

 • đáp ứng các yêu cầu về điều kiện được giải thích ở trên
 • cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của bạn cho Carewell SEIU 503 cũng như Tiểu Bang.

Xác Nhận Đăng Ký

Sau khi đủ điều kiện hưởng phúc lợi Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503, bạn sẽ nhận được các thẻ bảo hiểm thị lực, thính lực và LASIK trong một phong bì lớn màu trắng.

Thị Lực: Mạng Lưới Lựa Chọn VSP
Thẻ bảo hiểm thính lực Ameritas
Thính Lực: Không liên kết với một mạng lưới
Thẻ bảo hiểm thính lực Ameritas
LASIK: Không liên kết với một mạng lưới
Thẻ bảo hiểm thính lực Ameritas

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Đặt lịch hẹn

Hãy nhớ xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ thị lực và cơ sở của bạn thuộc mạng lưới trước khi sử dụng các dịch vụ và xem xét kỹ nội dung tóm tắt phúc lợi để biết thông tin về các chi phí mà bạn có thể phải tự trả, chẳng hạn như các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm. Carewell SEIU 503 không bồi hoàn cho các chi phí khác và bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho các chi phí liên quan đến thị lực hoặc thính lực. Do đó, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn xem quy trình nào không được bao trả toàn bộ.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Thị Lực

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong Mạng Lưới Lựa Chọn VSP bằng cách truy cập vào trang web của VSP theo địa chỉ vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến số 1-800-877-7195. 

Thính Lực

Bạn có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc thính lực của bất kỳ nhà cung cấp hoặc cơ sở nào! Không có mạng lưới nào liên kết với phúc lợi thính lực này. Bạn có thể phải trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn.

LASIK

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ LASIK của bất kỳ nhà cung cấp hoặc cơ sở nào! Không có mạng lưới nào liên kết với phúc lợi LASIK này. Bạn có thể phải trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn.

Duy Trì Phúc Lợi Này

Bạn không cần nộp đơn lại hoặc đăng ký lại miễn là bạn có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay báo cáo số giờ khác 0) thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên. Bạn sẽ không nhận được thẻ mới mỗi năm.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên nữa.

Nếu không còn đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm liên tục COBRA. Hãy liên hệ với Carewell SEIU 503 để biết thêm thông tin.

Chọn không hưởng phúc lợi

Nếu không muốn hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, thì bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ).

Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Hoàn Trả Chi Phí
Thị Lực

Nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài Mạng Lưới Lựa Chọn VSP, thì bạn phải trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Bạn có thể yêu cầu bồi hoàn theo phương thức điện tử thông qua cổng thông tin VSP tại vsp.com (trước tiên bạn phải tạo một tài khoản). Vui lòng xem kỹ tóm tắt phúc lợi để biết các mức phúc lợi khi sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực ngoài mạng lưới.

Thính Lực

Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ chăm sóc thính lực rồi gửi yêu cầu bồi hoàn.

Ameritas Hearing Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Chăm Sóc Thính Lực Của Ameritas) (Định Dạng PDF)

LASIK

Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ LASIK rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Lưu ý rằng mẫu đơn này chỉ dành cho các dịch vụ LASIK chứ không dành cho các dịch vụ thị lực khác như khám mắt hàng năm, thay mắt kính hoặc gọng kính.

Ameritas Vision (LASIK only) Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Chăm Sóc Thị Lực Của Ameritas (chỉ LASIK)) (PDF)

Carewell SEIU 503

1-844-503-7348

Những lý do bạn nên liên hệ với Carewell SEIU 503:

 • Hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi Thị Lực + Thính Lực
 • Bạn chưa nhận được các thẻ bảo hiểm thị lực, LASIK hoặc thính lực
Ameritas

1-800-255-4931

Lý do liên hệ với Ameritas:

 • Tìm một bác sĩ nhãn khoa ở gần bạn
 • Có thắc mắc về các dịch vụ/vật tư thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình này
 • Bạn cần có một thẻ mới
VSP

Trang web: vsp.com Sau đó nhấp vào Đăng Nhập/Tạo Tài Khoản ở góc trên cùng bên phải để truy cập vào cổng thông tin VSP.

Điện thoại: 1-800-877-7195

Lý do liên hệ với VSP:

 • Câu hỏi về các yêu cầu hoặc phúc lợi thị lực
 • Tìm một nhà cung cấp dịch vụ thị lực ở gần bạn
SoundCare

800-487-5553

Lý do liên hệ với SoundCare:

 • Để hỏi về phúc lợi thị lực
 • Để nhận hỗ trợ trong việc tìm nhà cung cấp

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi Thị Lực + Thính Lực của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Tôi có thể tìm ở đâu nếu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực thuộc mạng lưới Lựa Chọn VSP?

Bạn có thể truy cập trang web của VSP tại vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến số 1-800-877-7195.

Tôi có thời gian bao lâu để gửi yêu cầu hoàn trả chi phí?

Bạn phải gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ. Ví dụ: nếu mua kính mắt từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới, thì bạn sẽ có 90 ngày để gửi VSP Member Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP). Gọi cho Ameritas theo số 1-800-255-4931 để tìm hiểu thêm về số tiền bạn sẽ được bồi hoàn nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Phúc lợi Thị Lực, Thính Lực và LASIK của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân đủ điều kiện.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng