Sử Dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

Tóm Tắt

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) là một thẻ tín dụng Mastercard, được gửi cho bạn và do Ameriflex quản lý.

BCC của bạn hoạt động giống như một thẻ tín dụng thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

 • Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí thuộc diện được bảo hiểm bao trả dưới đây. Xin lưu ý rằng bạn không được dùng BCC để thanh toán các chi phí tự trả cho dịch vụ nha khoa, thị lực và/hoặc thính lực.  
 • Bạn không thể dùng thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng. 

Bạn có thể sử dụng thẻ của mình để thiết lập chế độ thanh toán tự động và đảm bảo thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hằng tháng.

Hãy liên hệ với hãng bảo hiểm để thiết lập phương thức thanh toán tự động từ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn: 

 

Bạn có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi cho những hạng mục nào?

Phí bảo hiểm hằng tháng
Chi phí tự trả

Chương trình được phê duyệt trên Marketplace

Phí bảo hiểm hằng tháng

CÓ! [Có thể áp dụng trường hợp ngoại lệ, xem bên dưới]

Liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn để thiết lập chế độ thanh toán phí bảo hiểm tự động cho thẻ.

Chi phí tự trả

CÓ! Chi phí y tế được bao trả (tối đa bằng mức trợ cấp BCC thường niên):

– Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace 

– Khoản đồng thanh toán và chi phí đồng bảo hiểm, bao gồm cả đơn thuốc được bảo trả

Medicare

Phí bảo hiểm hằng tháng

KHÔNG Bạn sẽ phải sử dụng quy trình hoàn trả chi phí cho (các) phí bảo hiểm Medicare của mình.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 

Chi phí tự trả

CÓ! Chi phí y tế được bao trả (tối đa bằng mức trợ cấp BCC thường niên):

– Khoản khấu trừ bảo hiểm Medicare của bạn 

– Khoản đồng thanh toán và chi phí đồng bảo hiểm, bao gồm cả đơn thuốc được bảo trả

Trường hợp ngoại lệ
 • Nếu gia đình của bạn có tên trong hợp đồng bảo hiểm y tế của bạn hoặc
 • Nếu bạn được nhận phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Trong cả hai trường hợp, bạn vẫn có thể cần dùng BCC để thanh toán các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả. Tuy nhiên, bạn phải thanh toán trực tiếp phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm bằng tiền túi, rồi mới gửi Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Y Tế đến Carewell SEIU 503. Sau khi yêu cầu hoàn trả chi phí của bạn được xử lý, bạn sẽ nhận được séc cho số tiền phí bảo hiểm của mình.

Bạn có thể được yêu cầu trình bằng chứng về các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả đó. Vậy nên, hãy lưu giữ Tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi (EOB) và tất cả các biên lai (đặc biệt là biên lai đơn thuốc vì chi phí đơn thuốc không có trên EOB do công ty bảo hiểm phát hành).

Số tiền có trong BCC của tôi là bao nhiêu?

Có hai tài khoản riêng biệt trên BCC của bạn: một tài khoản dùng để thanh toán phí bảo hiểm (nếu có) và một tài khoản dùng để thanh toán các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả.

Bảng này minh họa annual BCC allowance (số tiền trợ cấp BCC thường niên) cho các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả kể từ ngày bắt đầu chương trình này.

 

Gửi đơn yêu cầu Ameriflex (Bên Quản Lý BCC) bồi hoàn

Gửi đơn yêu cầu Ameriflex bồi hoàn: 

  • Chi phí Y Tế Tự Trả Thuộc Diện Được Bao Trả nếu bạn đã thanh toán bằng tiền túi của mình.
  • Chi phí Medicare Tự Trả Thuộc Diện Được Bao Trả nếu bạn đã thanh toán bằng tiền túi của mình.
  • Phí Bảo Hiểm Hằng Tháng – phí bảo hiểm thuần hằng tháng cho các chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace (không phải chương trình dành cho gia đình, không phải khoản hoàn trả phí bảo hiểm trung bình).
  • Để được hoàn trả cho các dịch vụ nhận được trong năm ngoái, hãy gửi reimbursement form (mẫu đơn hoàn trả chi phí) cho Ameriflex đối với các dịch vụ đã nhận được tối đa 12 tháng trở về trước, nếu bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe tại thời điểm đó.
  • Đối với các chi phí trên $80, bạn phải gửi bằng chứng. Hãy lưu giữ giấy tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi (EOB) và tất cả các biên lai (đặc biệt là biên lai đơn thuốc vì chi phí đơn thuốc không có trên EOB do công ty bảo hiểm phát hành).

Hãy liên hệ với Ameriflex!

Việc quản lý Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi do Carewell SEIU 503 cấp cho bạn đã trở nên dễ dàng hơn! Đối với tất cả các giao dịch của bạn với Ameriflex, bạn nên tạo một tài khoản trên cổng thông tin của Ameriflex. Bạn có thể dùng cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex tại ameriflex.wealthcareportal.com để: 

  • kiểm tra số dư trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) của bạn
  • xem lịch sử thanh toán của bạn 
  • gửi yêu cầu hoàn trả chi phí trực tuyến
  • xem trạng thái bồi hoàn 
  • yêu cầu cấp thẻ thay thế

3 bước để quản lý các khoản thanh toán bằng thẻ BCC của bạn dễ dàng hơn

Tạo Tài Khoản

Tạo tài khoản tại ameriflex.wealthcareportal.com.

Thiết lập và sử dụng MyPlanConnect.

Nếu bạn sử dụng BCC, MyPlanConnect sẽ tự động tìm Tờ Giải thích Về Các Phúc Lợi (EOB) cho giao dịch của bạn và bạn sẽ không cần gửi thêm giấy tờ.

Xem thông tin chi tiết và hướng dẫn tại https://myameriflex.crunch.help/participants/Setting-Up-and-Using-MyPlanConnect.

Tải Ứng Dụng Xuống

Sau khi thiết lập tài khoản của bạn, hãy tải ứng dụng MyAmeriflex xuống điện thoại di động tại myameriflex.com/participants/the-ameriflex-difference/mobile-app. Ứng dụng Ameriflex cho phép bạn truy cập và quản lý tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi!

Nguồn trợ giúp của Ameriflex

Truy cập ứng dụng Ameriflex trên điện thoại di động
Liên hệ với Ameriflex

Đại diện của Ameriflex cũng sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu và 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, Thứ Bảy (theo giờ PST) theo số 1-888-868-3539.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng