Sử Dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

Tóm Tắt

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) là một thẻ ghi nợ Mastercard, được gửi cho bạn và do Ameriflex quản lý.

BCC của bạn hoạt động giống như một thẻ ghi nợ thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

 • Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí thuộc diện được bảo hiểm bao trả dưới đây. Xin lưu ý rằng bạn không thể dùng BCC để thanh toán các chi phí tự trả cho dịch vụ nha khoa, thị lực và/hoặc thính lực.  
 • Bạn không thể dùng thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng. 

Để thanh toán, bạn nên dùng thẻ tín dụng thay vì thẻ ghi nợ.

Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi Ameriflex 

Ameriflex (công ty phát hành Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi) sẽ gửi thẻ mới cho người dùng vào ngày 12 tháng 7. Thẻ mới của bạn sẽ nằm trong một phong bì không đóng dấu. Thẻ sẽ được kích hoạt, sẵn sàng để sử dụng và có hiệu lực trong vòng 5 năm.  

Khi bạn nhận được thẻ mới: 

  1. LƯU Ý QUAN TRỌNG! Nếu bạn đang sử dụng thẻ BCC để tự động thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng, vui lòng liên hệ với hãng bảo hiểm để cung cấp cho họ số thẻ mới nhằm thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Nếu bạn không cập nhật tính năng tự động thanh toán, thì phí bảo hiểm của bạn có thể không được thanh toán và gói bảo hiểm của bạn có thể bị huỷ do không thanh toán. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể không được bảo hiểm cho thời gian còn lại của năm.
  2. Ngoài ra, hãy cập nhật thông tin thẻ của bạn cho bất kỳ giao dịch mua hàng trực tuyến theo lịch nào, chẳng hạn như thuốc kê toa đặt hàng qua đường bưu điện.
  3. Huỷ bỏ thẻ cũ một cách an toàn. 

Nếu chưa nhận được thẻ BCC mới trước thời điểm cuối tháng 7, bạn có thể yêu cầu thẻ mới trên cổng thông tin Ameriflex. Đăng nhập bằng cách nhấp vào đây (bạn có thể phải đăng ký trước nếu chưa tạo tài khoản).

Trước tiên, vui lòng kiểm tra địa chỉ của bạn. Nếu địa chỉ không chính xác, hãy gọi 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Nếu địa chỉ chính xác, bạn có thể yêu cầu một thẻ mới — sau đây là một số hướng dẫn: myameriflex.crunch.help/participants/order-a-new-card.

Thẻ cũ của bạn sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30/9, vì vậy, đừng lãng phí thời gian!  

Điều kiện để nhận được thẻ mới là như thế nào?

Ameriflex đã chuyển đổi sang một nhà cung cấp xử lý thẻ mới để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Với sự chuyển đổi này, Ameriflex sẽ phát hành và gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi mới qua đường bưu điện. 

Làm cách nào để thiết lập tính năng tự động thanh toán bằng thẻ mới?

Đảm bảo thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hàng tháng! Hãy liên hệ với hãng bảo hiểm để thiết lập phương thức thanh toán tự động từ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi mới của bạn: 

Bạn có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi cho những hạng mục nào?

Phí bảo hiểm hàng tháng
Chi phí tự trả

Chương trình được phê duyệt trên Marketplace

Phí bảo hiểm hàng tháng

CÓ! [Có thể áp dụng trường hợp ngoại lệ, xem bên dưới]

Liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn để thiết lập chế độ thanh toán phí bảo hiểm tự động cho thẻ.

Chi phí tự trả

CÓ! Chi phí y tế được bao trả (tối đa bằng mức trợ cấp BCC thường niên):

– Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace 

– Khoản đồng thanh toán và chi phí đồng bảo hiểm, bao gồm cả đơn thuốc được bảo trả

Medicare

Phí bảo hiểm hàng tháng

KHÔNG Bạn sẽ phải sử dụng quy trình hoàn trả chi phí cho (các) phí bảo hiểm Medicare của mình.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 

Chi phí tự trả

CÓ! Chi phí y tế được bao trả (tối đa bằng mức trợ cấp BCC thường niên):

– Khoản khấu trừ bảo hiểm Medicare của bạn 

– Khoản đồng thanh toán và chi phí đồng bảo hiểm, bao gồm cả đơn thuốc được bảo trả

Trường hợp ngoại lệ
 • Nếu gia đình của bạn có tên trong hợp đồng bảo hiểm y tế của bạn hoặc
 • Nếu bạn nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm trung bình

Trong cả hai trường hợp, bạn vẫn có thể cần dùng BCC để thanh toán các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả. Tuy nhiên, bạn phải thanh toán trực tiếp phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm bằng tiền túi, rồi mới gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí đến Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Bạn có thể được yêu cầu trình bằng chứng về các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả đó. Vậy nên, hãy lưu giữ Tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi (EOB) và tất cả các biên lai (đặc biệt là biên lai đơn thuốc vì chi phí đơn thuốc không có trên EOB do công ty bảo hiểm phát hành).

Số tiền có trong BCC của tôi là bao nhiêu?

Có hai tài khoản riêng biệt trên BCC của bạn: một tài khoản dùng để thanh toán phí bảo hiểm (nếu có) và một tài khoản dùng để thanh toán các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả.

Bảng này minh họa annual BCC allowance (số tiền trợ cấp BCC thường niên) cho các chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả kể từ ngày bắt đầu chương trình này.

 

Gửi đơn yêu cầu Ameriflex (Bên Quản Lý BCC) bồi hoàn

Gửi đơn yêu cầu Ameriflex bồi hoàn: 

  • Nếu bạn đã thanh toán mọi chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm bao trả bằng tiền túi của mình chứ không phải bằng BCC (ví dụ: nếu bạn quên mang theo BCC khi đến nhà thuốc hoặc phòng khám bác sĩ).
  • Nếu đang yêu cầu bồi hoàn cho các dịch vụ nhận được từ năm ngoái, bạn có thể gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí cho Ameriflex chậm nhất là vào ngày 31 tháng 3. (Sau ngày 31 tháng 3, bạn nên gửi Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế đến Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi).

Hãy liên hệ với Ameriflex!

Việc quản lý Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi do Carewell SEIU 503 cấp cho bạn đã trở nên dễ dàng hơn! Đối với tất cả các giao dịch của bạn với Ameriflex, bạn nên tạo một tài khoản trên cổng thông tin của Ameriflex. Bạn có thể dùng cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex tại ameriflex.wealthcareportal.com để: 

  • kiểm tra số dư trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) của bạn
  • xem lịch sử thanh toán của bạn 
  • gửi yêu cầu hoàn trả chi phí trực tuyến
  • xem trạng thái bồi hoàn 
  • yêu cầu cấp thẻ thay thế

3 bước để quản lý các khoản thanh toán bằng thẻ BCC của bạn dễ dàng hơn

Tạo Tài Khoản

Tạo tài khoản tại ameriflex.wealthcareportal.com.

Thiết lập và sử dụng MyPlanConnect.

Nếu bạn sử dụng BCC, MyPlanConnect sẽ tự động tìm Tờ Giải thích Về Các Phúc Lợi (EOB) cho giao dịch của bạn và bạn sẽ không cần gửi thêm giấy tờ.

Xem thông tin chi tiết và hướng dẫn tại https://myameriflex.crunch.help/participants/Setting-Up-and-Using-MyPlanConnect.

Tải Ứng Dụng Xuống

Sau khi thiết lập tài khoản của bạn, hãy tải ứng dụng MyAmeriflex xuống điện thoại di động tại myameriflex.com/participants/the-ameriflex-difference/mobile-app. Ứng dụng Ameriflex cho phép bạn truy cập và quản lý tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi!

Nguồn trợ giúp của Ameriflex

Truy cập ứng dụng Ameriflex trên điện thoại di động
Liên hệ với Ameriflex

Đại diện của Ameriflex cũng sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu và 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, Thứ Bảy (theo giờ PST) theo số 1-888-868-3539.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng