Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

Giúp cuộc sống của bạn luôn dễ dàng.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP) của Carewell SEIU 503 cung cấp các nguồn trợ giúp để hỗ trợ bạn trong cuộc sống cá nhân, chẳng hạn như giúp bạn sử dụng các dịch vụ pháp lý với mức phí chiết khấu và nhận lời khuyên hoặc dịch vụ tư vấn về tài chính hộ gia đình.

Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP) của Carewell SEIU 503 do Uprise Health cung cấp. Các tư vấn viên của Uprise có thể giúp bạn giải quyết riêng các vấn đề ảnh hưởng đến công việc, gia đình và đời sống của bạn nói chung. Các dịch vụ EAP là miễn phí và bao gồm:

 • Trợ giúp khủng hoảng 24 giờ
 • Tối đa 5 buổi tư vấn trực tiếp hàng năm
 • Tư vấn trực tuyến về sức khỏe tâm thần
 • Và nhiều dịch vụ khác
Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Carewell SEIU 503 được miễn phí bảo hiểm – bạn sẽ không phải trả phí hàng tháng.
 • Sau khi đủ điều kiện, bạn sẽ được bảo hiểm thông qua Uprise Health.
 • Bạn không thể thêm các thành viên gia đình vào chương trình này.
 • Bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (Benefit Convenience Card) để chi trả cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến phúc lợi Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên.

Điều Kiện Tham Gia

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện. 

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm được ít nhất 40 giờ* làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi này. Sau khi đáp ứng yêu cầu này và nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương, bạn sẽ phải chờ 1 tháng. Trong khoảng thời gian chờ này, Tiểu Bang, Acumen hoặc PPL sẽ báo cáo số giờ làm việc của bạn lên Carewell SEIU 503.

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi cho Carewell SEIU 503 tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (DVE) này đều như nhau. 

* Số giờ làm việc đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

 

Không còn đủ điều kiện

Bạn có thể không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 (Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực, EAP và Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) nếu có số giờ làm việc bằng 0 trong 2 tháng liên tiếp. Sau 2 tháng đó, bạn sẽ có khoảng thời gian ân hạn 1 tháng trước khi kết thúc thời gian bạn được hưởng phúc lợi.

Chúng tôi sẽ gửi thư cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để thông báo rằng họ có thể không còn được hưởng phúc lợi. Những thông báo này cũng bao gồm thông tin về việc tiếp tục bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như EAP thông qua COBRA.

Nếu quyết định duy trì phúc lợi DVE thông qua COBRA, từ giờ trở đi, bạn sẽ phải trả phí bảo hiểm bằng cách gửi khoản thanh toán đến Cơ Quan Quản Lý Phúc Lợi COBRA của chúng tôi là Ameriflex.

Bạn cũng có thể lấy lại tư cách đủ điều kiện bằng việc đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

Đăng Ký

Các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên sẽ được tự động thiết lập cho bạn sau khi bạn:

 • đáp ứng các yêu cầu về điều kiện được giải thích ở trên;
 • cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của bạn cho Carewell SEIU 503 cũng như Tiểu Bang. 

Xác Nhận Đăng Ký

Bạn sẽ không nhận được thẻ cho phúc lợi Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên nhưng sẽ nhận được thông tin về phúc lợi này trong thư từ Carewell SEIU 503. Lưu ý rằng do các yêu cầu về điều kiện đều như nhau đối với các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, nên bạn sẽ biết mình có đủ điều kiện hưởng phúc lợi EAP hay không khi nhận được thẻ cho phúc lợi Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này
Tiếp cận các dịch vụ của EAP

Cách tiếp cận qua mạng:

 • Truy cập uprisehealth.com
 • Nhấp vào "Member Login" (Thông Tin Đăng Nhập của Thành Viên)
 • Dùng mã truy cập sau: OHWBT

Cách tiếp cận qua điện thoại:

 • Gọi điện đến số 1-800-395-1616
 • Dùng mã truy cập sau: OHWBT
Lưu Ý

Nếu có bất kỳ chi phí nào liên quan đến các dịch vụ bạn sử dụng với Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, thì bạn sẽ không được bồi hoàn. Xem lại phần tổng quan về phúc lợi để biết thêm thông tin.

 

Duy Trì Phúc Lợi Này

Bạn không cần nộp đơn lại hoặc đăng ký lại – miễn là bạn có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay báo cáo số giờ khác 0) thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên.

Xem phần Điều Kiện Tham Gia ở trên để biết các bước cần thực hiện nếu bạn không còn đủ điều kiện. 

Chọn Không Hưởng Phúc Lợi

Nếu không muốn hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, thì bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ).

Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi – Trực tuyến)

Carewell SEIU 503

1-844-503-7348

Những lý do bạn nên liên hệ với Carewell SEIU 503:

 • Hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Uprise Health

Gọi điện đến số 800-395-1616

Lý do liên hệ với Uprise Health:

 • Lên lịch hẹn tư vấn
 • Tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ pháp lý được cung cấp qua Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi từ Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên Của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để sử dụng các phúc lợi của chương trình hỗ trợ nhân viên, chẳng hạn như tư vấn và hoạch định tài chính?

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ bằng cách truy cập vào uprisehealth.com hoặc gọi đến số 1-800-395-1616. Mã truy cập của bạn là: OHWBT.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân đủ điều kiện.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng