Bạn cần đăng ký hoặc gia hạn bảo hiểm y tế cho năm 2024?

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho

Medicare

Giúp bạn chi trả cho dịch vụ chăm sóc mình cần.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Đối với các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện có bảo hiểm Medicare, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ giúp họ chi trả:

 • Phí bảo hiểm hằng tháng cho gói bảo hiểm Part B của Medicare (tối đa $164,90/tháng trong năm 2023)
 • Phí bảo hiểm hằng tháng cho chương trình Part D, Supplement hoặc Advantage của Medicare (tối đa $50/tháng trong năm 2023)
 • Chi phí tự trả, chẳng hạn như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và đơn thuốc (tối đa $6.900 trong năm 2023) đối với các dịch vụ do Medicare bao trả

Số tiền bồi hoàn có thể thay đổi hàng năm.

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ ghi nợ Mastercard) để thanh toán cho các chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành. Để biết thêm thông tin về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi và cách sử dụng thẻ này, hãy nhấp vào đây.

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Nếu bạn trên 65 tuổi (hoặc bước sang tuổi 65 trong 3 tháng tới) và chưa nhận được séc hàng tháng từ cơ quan An Sinh Xã Hội, thì bạn cần đăng ký nhận Medicare Part A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) và Part B (Bảo Hiểm Y Tế). Bạn có thể đăng ký qua mạng tại ssa.gov/benefits/medicare/ hoặc qua điện thoại theo số 1-800-772-1213.
 • Nếu dưới 65 tuổi và đủ điều kiện hưởng An Sinh Xã Hội do tình trạng khuyết tật, thì bạn cũng có thể đủ điều kiện tham gia Medicare. Bạn sẽ nhận được thông báo từ cơ quan An Sinh Xã Hội về việc bạn có đủ điều kiện tham gia hay không cùng với các bước tiếp theo cần thực hiện.
 • Hãy nhớ rằng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm y tế theo nhóm hoặc bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên. Nếu báo cáo với Sở An Sinh Xã Hội rằng bạn có bảo hiểm theo nhóm trong khi trên thực tế không phải như vậy, thì quá trình đăng ký tham gia Medicare của bạn có thể bị chậm trễ.
 • Nếu bạn đang dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để trả phí bảo hiểm cho một chương trình trên Marketplace, thì một điểm khác biệt chính ở Medicare là bạn không còn dùng được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để trả phí bảo hiểm Medicare nữa. Thay vào đó, bạn sẽ cần yêu cầu bồi hoàn phí bảo hiểm Medicare. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong tab Hoàn Trả Chi Phí ở bên dưới.

Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện giáo dục trực tuyến qua Zoom nhằm giúp bạn tìm hiểu thêm về các phúc lợi của Carewell!

Medicare và Hỗ Trợ Chi Phí Sức Khỏe 101 – Thứ Sáu đầu tiên hằng tháng. (Tại thời điểm này, sự kiện này chỉ được tổ chức bằng Tiếng Anh).

Nhóm Phúc Lợi Của Carewell và các đối tác bảo hiểm của chúng tôi là Valley Insurance Professionals sẽ xem xét các thông tin cơ bản của Medicare cũng như cách những người tham gia Medicare đủ điều kiện có thể sử dụng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.  

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Bạn

Thông tin này dành cho những người hưởng bảo hiểm Medicare: Những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như người dưới 65 tuổi bị khuyết tật. Sở An Sinh Xã Hội sẽ quyết định bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Medicare hay không.

Để xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hay không, vui lòng trả lời bảng câu hỏi về điều kiện này. 

Bảng câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell trên màn hình điện thoại di động

Đăng Ký

Các Bước Đăng Ký

Để đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ cần:

Điền vào giấy tờ bắt buộc Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Của Medicare

Medicare Healthcare Cost Assistance Paperwork Forms (Mẫu Giấy Tờ Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Của Medicare – Trực tuyến)

Những mẫu giấy tờ này cấp cho đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits và các đối tác của họ quyền hợp pháp để hỗ trợ bạn tìm hiểu, đăng ký và duy trì chương trình Medicare (Chương trình Medicare Supplement, Advantage hoặc Part D).

Bạn phải điền giấy tờ này vào lần đầu tiên chuyển sang gói bảo hiểm Medicare. 

Gửi Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Hoàn)

Gửi Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Hoàn) đến Carewell SEIU 503 kèm theo bằng chứng bạn đã trả phí bảo hiểm Part B và phí bảo hiểm của chương trình Part D, Supplement hoặc Advantage, nếu có.

Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare – Trực tuyến)

Đối với bằng chứng về Part B, hãy sử dụng thư hằng năm của cơ quan An Sinh Xã Hội hoặc Hóa Đơn Phí Bảo Hiểm Medicare CMS. Bằng chứng thông dụng nhất về phí bảo hiểm Part D, Advantage hoặc Supplement là hóa đơn cho thấy số tiền phí bảo hiểm của chương trình đó.

Không bắt buộc

Nếu bạn muốn nhận khoản hoàn trả chi phí của Medicare qua hình thức ký thác trực tiếp, vui lòng điền vào Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp) được bảo mật này kèm theo ảnh chụp séc đã hủy.

Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp – Trực tuyến)

Carewell SEIU 503 có thể hoàn trả chi phí và phí bảo hiểm Medicare của bạn tối đa 12 tháng trở về trước, nếu bạn đủ điều kiện nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe vào thời điểm đó.

Để yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm Medicare, vui lòng gửi Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare) cùng với:

  • Bằng chứng về việc bạn đã trả phí bảo hiểm tối đa 12 tháng trở về trước cho Part B, cũng như phí bảo hiểm của chương trình Part D, Supplement hoặc Advantage, nếu có.

Để yêu cầu hoàn trả chi phí Medicare, vui lòng gửi  Ameriflex Reimbursement Claim Form  (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex) cùng với:

  • Biên lai các khoản chi phí y tế tự trả cho các dịch vụ được Medicare bao trả và tờ Giải thích về Lợi ích (EOB) của bạn, tối đa 12 tháng trở về trước.

Xác Nhận Đăng Ký

Bạn sẽ biết mình đã được đăng ký tham gia gói phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của bảo hiểm Medicare hay chưa khi:

 • Bạn nhận được một tờ séc trong thư bưu điện hoặc một khoản ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình để chi trả phí bảo hiểm từ Carewell SEIU 503.
 • Bạn nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi qua thư để thanh toán cho các chi phí y tế tự trả.
 • Bạn nhận được một bưu kiện chào mừng qua đường bưu điện từ Carewell SEIU 503 cùng với thông tin về gói bảo hiểm của bạn, chính sách quyền riêng tư và Câu Hỏi Thường Gặp về việc sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Nếu bạn chưa nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm Medicare muộn nhất là ngày thứ 15 của tháng, hãy gọi cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348.

Bạn có thể gọi điện đến số 1-844-503-7348 để xác minh xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hay không.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này
Sử Dụng Thẻ Của Bạn

Dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho các chi phí tự trả có trong danh mục được bảo hiểm của chương trình Medicare Part B, Part D, Supplement và Advantage, chẳng hạn như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và đơn thuốc. Bạn có thể được yêu cầu trình bằng chứng về các chi phí đó. Vậy nên, hãy lưu giữ tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi của bạn và tất cả biên lai.

Bạn không thể sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi:

 • để trả phí bảo hiểm Medicare (xem phần bên dưới để biết thông tin về quy trình bồi hoàn phí bảo hiểm Medicare);
 • để thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc nha khoa, chăm sóc thị lực và thính lực;
 • để thanh toán cho các chi phí y tế mà vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của bạn nhận được.
Đặt lịch hẹn

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi đặt lịch hẹn để đảm bảo nhà cung cấp này nằm trong danh mục bảo hiểm của Medicare và các dịch vụ được gói bảo hiểm Medicare bao trả.

Duy Trì Phúc Lợi Của Bạn

Để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, hãy nhớ:

 • Nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương vào cuối mỗi kỳ lương;
 • Tránh ghi số giờ làm việc đủ điều kiện là 0 – còn được gọi là số giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Bạn có thể sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bao gồm cả phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, nếu có số giờ làm việc bằng 0 trong 2 tháng liên tiếp;
 • Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn cho Carewell SEIU 503 và chủ lao động của bạn (tiểu bang, quận hoặc bên môi giới);
 • Thanh toán phí bảo hiểm cho hãng bảo hiểm đúng thời hạn. Nếu không, hãng bảo hiểm có thể chấm dứt chương trình của bạn;
 • Kiểm tra và trả lời thư của Carewell SEIU 503, hãng bảo hiểm của bạn, Ameriflex và Sở An Sinh Xã Hội;
 • Cập nhật thông tin về tình trạng kê khai thuế của bạn.
Hoàn Trả Chi Phí
Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare

Nếu bạn chưa nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm Medicare muộn nhất là ngày thứ 15 của tháng, hãy gọi cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348.

Medicare Premium Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare) (Trực Tuyến)
Sử dụng Medicare Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare) để được hoàn trả chi phí thanh toán phí bảo hiểm Medicare của bạn.

Bạn sẽ cần gửi đơn yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm kèm theo bằng chứng cho thấy bạn đã nộp phí bảo hiểm của Part B và của các chương trình Part D, Supplement hoặc Advantage, nếu có. Bạn cần gửi đơn này tới Carewell SEIU 503 vào lần đầu tiên đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe và mỗi khi số tiền phí bảo hiểm của bạn thay đổi (thường là mỗi năm một lần).

Hoàn Trả Chi Phí Tự Trả

Ameriflex Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex – Trực tuyến)

Nếu đã thanh toán cho bất kỳ chi phí tự trả đủ điều kiện nào bằng tiền túi của bạn, bạn sẽ cần gửi mẫu đơn yêu cầu hoàn trả chi phí cho Carewell SEIU 503. Vui lòng đính kèm bản sao biên lai hoặc Tờ Giải Thích Các Phúc Lợi của bạn. Trường hợp này có thể xảy ra nếu bạn nhận được các dịch vụ sau khi đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nhưng trước khi nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi. 

Ký Thác Trực tiếp

Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp – Trực tuyến)

Bạn nên đăng ký dùng phương thức ký thác trực tiếp để có thể nhận được khoản bồi hoàn nhanh hơn: nếu bạn hoàn thành mẫu đơn ký thác trực tiếp, thì khoản bồi hoàn cho bạn sẽ được gửi vào tài khoản của bạn vào cuối tháng sau. Nếu bạn muốn nhận khoản bồi hoàn qua séc, thì sẽ mất từ 5 đến 15 ngày làm việc nữa để bưu điện gửi séc. Nếu vẫn chưa nhận được khoản hoàn trả sau 15 ngày làm việc kể từ khi gửi thông tin yêu cầu hoàn trả chi phí, thì bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn trả chi phí bằng cách gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348.

Gia Hạn

Để tiếp tục hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của gói bảo hiểm Medicare, xin hãy nhớ:

 • Hoàn thành Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare) mới đối với phí bảo hiểm Part B của bạn nếu phí bảo hiểm đã thay đổi — cùng với bằng chứng về số tiền phí bảo hiểm mới. 
 • Hoàn thành Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare) mỗi năm nếu bạn tham gia chương trình Part D Supplement và/hoặc Advantage kèm theo bằng chứng về số tiền phí bảo hiểm mới của bạn. 
 • Gửi lại Giấy tờ Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Của Medicare nếu bạn cần Valley Insurance Professionals (VIP) hỗ trợ bổ sung hoặc thay đổi bảo hiểm của chương trình Supplement, Part D hoặc Advantage. 

Sở An Sinh Xã Hội thường công bố phí bảo hiểm Part B mới vào tháng 11. Nếu tham gia chương Trình Advantage, Part D hoặc Supplement, bạn sẽ nhận được hóa đơn mới vào tháng 12. Vui lòng hoàn thành các bước nêu trên ngay khi bạn biết mức phí bảo hiểm mới của mình.

Không Còn Đủ Điều Kiện

Không còn được hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 không có nghĩa là không còn được nhận bảo hiểm y tế! Nhưng vào cuối tháng ân hạn, Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) của bạn sẽ hết hiệu lực. Kể từ thời điểm đó, bạn phải trả phí bảo hiểm cũng như chi phí y tế tự trả của riêng mình.  

Đừng vứt BCC!  Nếu tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ có thể dùng lại thẻ này.

Việc Cần Làm Sau Khi Bạn Lấy Lại Tư Cách Đủ Điều Kiện

Nếu tham gia Medicare, bạn sẽ bắt đầu nhận được khoản hoàn trả cho phí bảo hiểm bằng mức đã nhận trước đây. Nếu bạn đã nhận HCA cho Medicare trong một năm qua (không phải năm hiện tại) và phí bảo hiểm hoặc bất kỳ thông tin nào khác có sự thay đổi, bạn sẽ cần điền vào giấy tờ HCA của Medicare và Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare). Sau khi những giấy tờ nêu trên được xử lý, bạn sẽ bắt đầu nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm và có thể dùng BCC cho chi phí tự trả của mình.

Nếu còn giữ BCC, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ này, trừ khi đã quá ngày hết hạn ở mặt trước. Xin lưu ý rằng Bên Quản Lý BCC là Ameriflex đã phát hành thẻ mới vào tháng 7 năm 2022. Nếu bạn nhận được BCC trước thời điểm nêu trên thì thẻ đó không còn hợp lệ, bất kể ngày hết hạn.

Nếu bạn không có BCC hợp lệ, hãy gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348 để đặt thẻ mới.

Nếu chưa có bảo hiểm y tế, bạn phải chờ đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thì mới đăng ký được một chương trình bảo hiểm y tế trên Healthcare Marketplace, trừ khi bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt. Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đối với bảo hiểm cho năm tiếp theo. Bạn chỉ có thể nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Marketplace.

Thông Tin Liên Hệ

Valley Insurance Professionals

1-503-480-0499 (số máy nhánh 7)

Lý do liên hệ với Valley Insurance Professionals:

 • Nếu bạn đang chuyển sang gói bảo hiểm Medicare: thời gian đăng ký ban đầu sẽ bắt đầu trước 3 tháng kể từ ngày sinh nhật 65 tuổi của bạn hoặc ngày có hiệu lực của chương trình Part B cho tình trạng khuyết tật của bạn và kéo dài 3 tháng sau đó. Hãy gọi điện vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 6 tháng này để thảo luận về các lựa chọn cho chương trình Medicare của bạn!
 • Nếu muốn đăng ký tham gia chương trình Part D, Supplement hoặc Advantage, bạn thường có thể đăng ký các chương trình đó trong thời gian đăng ký ban đầu hoặc trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến 7/12.
Văn Phòng An Sinh Xã Hội

Liên hệ với Văn Phòng An Sinh Xã Hội để đăng ký tham gia gói bảo hiểm Part A và Part B của Medicare. Liên hệ với Văn Phòng An Sinh Xã Hội ngay khi thời gian đăng ký ban đầu của bạn bắt đầu, 3 tháng trước ngày sinh nhật 65 tuổi của bạn.

Đăng ký trực tuyến: www.ssa.gov/benefits/medicare

Đăng ký qua điện thoại: 1-800-772-1213, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nếu bị điếc hoặc khiếm thính, bạn có thể gọi đến TTY, 1-800-325-0778.

Ameriflex

1-888-868-3539

Khi gọi, vui lòng cho biết bạn là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc tại nhà nhận phúc lợi Carewell SEIU 503, đồng thời chuẩn bị sẵn Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng di động Ameriflex

Lý do liên hệ với Ameriflex:

 • Để kiểm tra số dư trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn, xem lại lịch sử thanh toán, yêu cầu cấp thẻ thay thế, v.v..
 • Nếu Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn bị từ chối và bạn không thể thanh toán
SHIBA (chương trình Hỗ Trợ Phúc Lợi Bảo Hiểm Y Tế cho Người Cao Niên)

1-800-722-4134 (số điện thoại miễn phí)

Trang web của SHIBA trên Oregon.gov

Liên hệ với SHIBA để được hướng dẫn về:

 • Cách đăng ký tham gia Medicare
 • Cách đáp ứng thời hạn và tránh bị phạt
 • Các quyền lợi và hạng mục bảo vệ
 • Bảo hiểm và các trường hợp loại trừ
 • Quy tắc để được hưởng phúc lợi
 • Chi phí liên quan đến Medicare

Lưu ý: Các tư vấn viên SHIBA rất có thể không biết đến các phúc lợi của Carewell SEIU 503 và không đủ khả năng trả lời các câu hỏi về những phúc lợi này.

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho gói bảo hiểm Medicare. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Bạn cũng có thể tìm thêm nguồn trợ giúp về Medicare trên trang Nguồn Trợ Giúp của chúng tôi.

Thông tin dành cho những người chuyển đổi sang Medicare

Nếu đã tham gia một chương trình trên Marketplace, bạn sẽ cần thực hiện các bước để kết thúc chương trình này trước ngày chương trình Medicare của bạn bắt đầu. Các đại lý tại Valley Insurance Professionals có thể giúp bạn điều đó – hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn đã có Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi, vui lòng giữ gìn Thẻ cẩn thận. Bạn có thể tiếp tục dùng thẻ này cho các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của Medicare miễn là bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Tuy nhiên, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để trả phí bảo hiểm Medicare.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi là bao nhiêu?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi được nạp sẵn số tiền hằng năm để chi trả cho các khoản đồng thanh toán y tế và đơn thuốc, khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm cho các đơn thuốc và dịch vụ được bao trả. Năm 2023, số tiền đó là $6.900, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm.

Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng