Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Hãy sử dụng MyCarewell503 cho tất cả nhu cầu phúc lợi PTO của bạn.

Chúng tôi có tin vui cho bạn! Giờ đây, bạn có thể sử dụng MyCarewell503, một công cụ trực tuyến để quản lý thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của bạn, cũng như các phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell.

Lưu ý: MyCarewell503 hiện chỉ có phiên bản tiếng Anh, nhưng sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong tương lai.

Giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Tóm Tắt Phúc Lợi

biểu tượng 48 giờ hội thảo bổ túc

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của Carewell SEIU 503 giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Thời gian nghỉ ngơi rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của bạn! Chính vì vậy mà Carewell SEIU 503 mang đến phúc lợi lên tới 48 giờ PTO mỗi năm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đủ điều kiện. Bạn có thể được hưởng 1 giờ phúc lợi PTO cho mỗi 20 giờ làm việc, tối đa là 4 giờ phúc lợi PTO mỗi tháng. 

r

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý

Điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9)

Bạn phải điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) để đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO. Nếu Carewell SEIU 503 không có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) của bạn trong hồ sơ, bạn sẽ không nhận được phúc lợi PTO.

Bất kỳ số giờ phúc lợi PTO nào quá 12 tháng sẽ hết hạn và bạn sẽ bị mất số giờ phúc lợi đó nếu không điền vào W-9 Form (Mẫu Đơn W-9) và gửi cho Carewell SEIU 503. 

Bạn không cần tìm người làm thay

Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi xin người sử dụng lao động/chủ lao động cho nghỉ phép có lương.

Form 1099 (Mẫu Đơn 1099)

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) là khoản thu nhập chịu thuế. Nếu nhận được $600 trở lên cho phúc lợi PTO trong năm, thì bạn sẽ nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099) qua thư bưu điện. Mẫu đơn này sẽ được gửi khi thu nhập chịu thuế không được khấu trừ thuế nhưng vẫn bị IRS coi là khoản chịu thuế.

Bạn hãy nhớ lưu giữ cẩn thận Form 1099 (Mẫu Đơn 1099) để có thể dùng đến khi khai thuế.

Phúc lợi này vẫn là thu nhập bị tính thuế ngay cả khi bạn không nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099). Hãy theo dõi tất cả các phúc lợi PTO mà bạn yêu cầu thanh toán trong năm.

Cách thức hoạt động

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện có thể được hưởng 1 giờ phúc lợi PTO cho mỗi 20 giờ làm việc, tối đa là 4 giờ phúc lợi PTO mỗi tháng. 

Khi có ít nhất 8 giờ phúc lợi PTO trong số dư, bạn có thể yêu cầu số giờ hoặc tiết kiệm số giờ để có một kỳ nghỉ xứng đáng!

Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi PTO

Hãy đọc các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu thêm về điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Carewell SEIU 503 Benefits để lưu hồ sơ. Phúc lợi PTO là khoản thu nhập chịu thuế. Bạn sẽ không được nhận phúc lợi PTO nếu chúng tôi không có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) của bạn để lưu hồ sơ.

N
Làm việc ít nhất 20 giờ một tháng để đủ điều kiện nhận 1 giờ phúc lợi PTO. Nếu làm việc ít hơn 20 giờ trong một tháng, thì bạn sẽ không được hưởng số giờ phúc lợi PTO trong tháng đó.  
Số giờ đủ điều kiện

"Số giờ làm việc" có nghĩa là số giờ sẽ được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn. 

Hưởng Phúc Lợi PTO

Bạn có thể được hưởng tối đa 4 giờ phúc lợi PTO mỗi tháng.  

Ví dụ: nếu bạn làm việc 100 giờ trong 1 tháng, thì bạn được hưởng 4 giờ phúc lợi PTO. Nguyên nhân là vì 20 giờ làm việc tương đương với 1 giờ phúc lợi PTO và bạn sẽ không được hưởng hơn 4 giờ phúc lợi PTO mỗi tháng. 

Số giờ làm việc trong 1 tháng không được gộp với số giờ làm việc trong tháng khác để được hưởng số giờ phúc lợi PTO.

Ví dụ: Nếu bạn đã làm việc 10 giờ trong tháng 5 và 10 giờ trong tháng 6, thì bạn sẽ không được gộp những số giờ làm việc đó để được hưởng 1 giờ phúc lợi PTO.

Số giờ phúc lợi PTO được hưởng trong tháng sẽ được cộng vào số dư phúc lợi PTO vào cuối tháng tiếp theo.  

Ví dụ: Nếu làm 80 giờ trong tháng 5, bạn sẽ nhận được 4 giờ PTO.  4 giờ PTO mà bạn nhận được sẽ được cộng vào số dư của bạn khi chúng tôi nhận được và xử lý số giờ vào cuối tháng 6.

Nếu bạn số giờ làm việc với nhiều bên trả lương, thì tất cả số giờ đã làm trong một tháng sẽ được gộp lại để tính số giờ phúc lợi PTO cho tháng đó. 

Cách Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO

Nếu bạn đã làm việc đủ số giờ cần thiết để được hưởng ít nhất 8 giờ phúc lợi PTO, thì bạn sẽ nhận được thông báo từ Carewell SEIU 503. Thông báo này sẽ có nội dung hướng dẫn về cách yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO. Hãy nhớ xem số dư phúc lợi PTO của bạn trước khi yêu cầu phúc lợi PTO.

Sử Dụng Hồ Sơ Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO

Hoàn thành trực tuyến Hồ Sơ Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Nhận Phúc Lợi PTO

Để nhận phúc lợi PTO, bạn cần điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) nếu bạn chưa làm việc này. Nếu không, bạn sẽ không được thanh toán vì phúc lợi này là thu nhập chịu thuế. Bạn sẽ nhận được séc thanh toán trong thư bưu điện trừ khi bạn chọn nhận khoản thanh toán qua phương thức ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9)

Nhận Phúc Lợi PTO bằng Phương Thức Ký Thác Trực Tiếp

Direct Deposit (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp) là cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận phúc lợi PTO của bạn. Hãy điền vào Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp) và gửi kèm một bản sao của tờ séc đã hủy hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn chỉ cần hoàn thành Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp) một lần; chúng tôi sẽ ghi lại lựa chọn ưu tiên của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Bạn không được dùng phương thức ký thác trực tiếp nếu không có tài khoản ngân hàng.

Điền vào Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

Điền vào PTO Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)

Với phúc lợi PTO, chúng tôi mong bạn hãy hoàn thành ngay Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng) để người mà bạn chọn sẽ nhận được khoản thanh toán PTO mà bạn chưa yêu cầu thanh toán trong trường hợp bạn qua đời.

Điền vào PTO Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)

Thông Tin Liên Hệ

Carewell SEIU 503 Benefits

1-844-503-7348, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu theo giờ PST.

Những lý do bạn nên liên hệ với Carewell SEIU 503 Benefits:

  • Yêu cầu cung cấp số dư PTO (số giờ bạn còn)
  • Bạn cho rằng số tiền trong séc PTO mình nhận được là không chính xác
  • Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phúc lợi PTO

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi PTO của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Số giờ PTO của tôi sẽ được trả ở mức lương nào?

Mức lương sẽ được tính theo mức lương gần đây nhất từ​bên trả lương và không phải tại thời điểm được hưởng.  

Ví dụ: giả sử bạn được hưởng 12 giờ PTO bằng cách làm việc 80 giờ mỗi tháng vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, bạn được tăng lương theo thương lượng của liên đoàn. Bạn quyết định dành thời gian nghỉ phép để thăm gia đình vào tháng 2. Mặc dù đã được hưởng số giờ phúc lợi PTO trước khi tăng lương, nhưng bạn sẽ được thanh toán ở mức cao hơn vì bạn đã yêu cầu thanh toán phúc lợi đó sau khi quyết định tăng lương có hiệu lực. 

Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

Bạn có thể gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348. Bạn cũng có thể sử dụng MyCarewell503, một công cụ trực tuyến mới về phúc lợi.

Nếu tôi làm việc ít hơn 20 giờ trong một tháng thì sao? Những giờ đó sẽ được cộng dồn và gộp vào số giờ của tháng tiếp theo để tôi được hưởng PTO chứ?

Không, số giờ không được cộng dồn và không được gộp với tháng khác. 

Tôi làm việc 120 giờ mỗi tháng, vậy tại sao tôi không được hưởng 6 giờ PTO mỗi tháng?

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được nhận tối đa 4 giờ PTO mỗi tháng theo kết quả thương lượng hợp đồng của SEIU. Chương trình PTO mới này được thiết kế nhằm cung cấp số giờ PTO lớn nhất có thể cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất. Những người trước đây được hưởng 40 giờ mỗi năm giờ sẽ được hưởng 48 giờ mỗi năm. 

Nếu tôi ngừng làm việc và được hưởng ít hơn 8 giờ thì sao?

Nếu bạn ngừng làm việc, số giờ phúc lợi PTO còn lại sẽ được thanh toán nếu bạn đã nộp Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho chúng tôi để lưu hồ sơ. 

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng