Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của Carewell SEIU 503 giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Thời gian nghỉ ngơi không chỉ quan trọng với sức khỏe của bạn mà còn với cả sức khỏe của người sử dụng lao động. Carewell SEIU 503 mang đến phúc lợi lên tới 40 giờ nghỉ được trả lương (PTO) mỗi năm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đủ điều kiện.

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Bạn phải điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) để đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO. Nếu Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi không có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) của bạn trong hồ sơ, bạn sẽ không nhận được phúc lợi PTO.
 • Nếu bạn không yêu cầu phúc lợi vào năm được hưởng, thì phúc lợi đó sẽ tự động được thanh toán cho bạn vào năm sau, miễn là bạn đã nộp W-9 Form (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Ví dụ: nếu đã làm việc 80 giờ vào tháng 4 năm 2022, thì bạn sẽ được công nhận là có 20 giờ PTO vào tháng 7 năm 2022. Bạn có thể yêu cầu thanh toán số giờ đó bằng cách gửi Benefit Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi). Nếu bạn không yêu cầu thanh toán số giờ đó và chúng tôi có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) trong hồ sơ, thì bạn sẽ tự động nhận được khoản thanh toán cho 20 giờ PTO vào tháng 2 năm 2023.
 • Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi xin người sử dụng lao động/chủ lao động cho nghỉ phép có lương.
 • Phúc lợi giờ nghỉ được trả lương là thu nhập có tính thuế và đó chính là lý do bạn phải điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9). Nếu nhận được $600 trở lên cho thời gian nghỉ được trả lương trong một năm, thì bạn sẽ nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099) từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Phúc lợi này vẫn là thu nhập bị tính thuế ngay cả khi bạn không nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099).
Sắp ra mắt vào đầu năm 2023! Một cách dễ dàng hơn để nhận PTO. Bạn hãy nhớ kiểm tra email và thư bưu điện để biết thêm thông tin!

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi PTO

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện.

Đọc các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu thêm về điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc 80 giờ đủ điều kiện trở lên – còn được gọi là đơn vị thương lượng – vào một trong các tháng đủ điều kiện:

 • Để nhận được 20 giờ phúc lợi PTO vào tháng 2, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 12 của năm trước.
 • Để nhận được 20 giờ phúc lợi PTO vào tháng 7, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5 của cùng năm đó.
N

Gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) đến Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Số giờ đủ điều kiện

Khi nói đến số “giờ làm việc” cần để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell, chúng tôi muốn nói đến số giờ sẽ được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Nếu muốn biết bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương hay không, vui lòng gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2 hoặc gửi email theo địa chỉ ohcwtPTO@vimly.com.

Đăng Ký

Xác Nhận Đăng Ký

Nếu bạn đã làm việc đủ số giờ yêu cầu để hưởng phúc lợi PTO, thì bạn sẽ nhận được một bưu kiện từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Bưu kiện này kèm theo số tiền phúc lợi giờ nghỉ được trả lương mà bạn được hưởng. Bưu kiện này được gửi vào đầu Tháng 2 và đầu Tháng 7.

Để yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi PTO, hãy gửi Bưu Kiện Yêu Cầu Phúc Lợi PTO ở định dạng kỹ thuật số mà bạn có thể tìm thấy dưới đây. Đây là cách nhanh nhất và dễ nhất để yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO của bạn!

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này
Yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO

Bạn phải hoàn thành Benefit Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi) để nhận được khoản thanh toán phúc lợi PTO. Bạn có thể tìm thấy tất cả các mẫu đơn có liên quan (mẫu đơn PTO Benefit Request (Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO), W-9 (W-9), Direct Deposit (Ký Thác Trực tiếp) và Designation of Beneficiary (Chỉ Định Người Thụ Hưởng) trong Bưu Kiện Yêu Cầu Phúc Lợi PTO nói trên.

Nhận khoản thanh toán

Bạn sẽ nhận được séc thanh toán trong thư trừ khi bạn chọn nhận khoản thanh toán qua phương thức ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Để nhận khoản thanh toán theo cách này, chỉ cần hoàn thành Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực tiếp) và cung cấp séc đã hủy. (Bạn không thể dùng phương thức ký thác trực tiếp nếu không có tài khoản ngân hàng.) Việc nhận séc thanh toán qua thư thường mất nhiều thời gian hơn phương thức ký thác trực tiếp.

Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

Với phúc lợi này, chúng tôi mong bạn hãy hoàn thành ngay Designation of Beneficiary Form (Mẫu Chỉ Định Người Thụ Hưởng) để người mà bạn chọn sẽ nhận được khoản thanh toán PTO mà bạn chưa yêu cầu thanh toán trong trường hợp bạn qua đời.

Lịch biểu thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán đều được xử lý theo thứ tự nhận được. Trong Tháng 2-Tháng 3 và Tháng 7-Tháng 8, PTO Benefit Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO) được xử lý mỗi tháng một lần. Các mẫu đơn gửi trước ngày 20 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào cuối tháng đó.

Đối với tất cả các tháng khác, PTO Benefit Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO) được xử lý theo lịch sau:

 • Các đơn gửi trước ngày mùng 5 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào ngày 15 của tháng đó.
 • Các mẫu đơn gửi từ ngày mùng 6 đến ngày 20 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào ngày Thứ Sáu cuối cùng của tháng đó.
 • Những mẫu đơn gửi sau ngày 20 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào ngày 15 của tháng sau.

Vui lòng chờ 5–10 ngày làm việc sau khi xử lý để nhận được khoản thanh toán.

Phúc lợi PTO KHÔNG cộng dồn

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương không cộng dồn hàng năm. Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi nhưng không nộp Benefit Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi) hoặc không yêu cầu toàn bộ số tiền mình được hưởng trong một năm, thì bạn sẽ nhận được khoản thanh toán vào tháng 2 của năm sau. Tuy nhiên, bạn phải gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để nhận bất kỳ khoản thanh toán nào.

Duy Trì Phúc Lợi Này

Cứ vào tháng 2 và tháng 7, phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương sẽ được xác định lại. Để đủ điều kiện cho từng giai đoạn, bạn phải làm việc 80 giờ đủ điều kiện trở lên vào một trong các tháng có hiệu lực. Bạn chỉ cần gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) một lần trừ khi thông tin của bạn có sự thay đổi, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ của bạn.

Thông Tin Liên Hệ

Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Yêu cầu cung cấp số dư PTO (số giờ bạn còn)
 • Bạn cho rằng số tiền trong séc PTO mình nhận được là không chính xác
 • Bạn không nhận được bưu kiện nào về điều kiện hưởng PTO của mình nhưng cho rằng mình phải được nhận

Đối với mọi thắc mắc khác về phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương, hãy gọi đến số 1-844-503-7348, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi PTO của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương được tính như thế nào?

Chúng tôi sẽ xác định phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của bạn theo mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên đủ điều kiện. Đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi này là $16,67/giờ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

Cứ mỗi tháng 2 và tháng 7, bạn sẽ nhận được thư từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi cùng với số tiền phúc lợi của bạn. Nếu yêu cầu một phần phúc lợi và không biết số dư còn lại của mình là bao nhiêu, bạn có thể gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3, rồi nhấn phím 2.

Tại sao tôi phải hoàn thành Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)?

Mẫu đơn này đảm bảo rằng trong trường hợp bạn qua đời, thì người mà bạn chọn sẽ được nhận số dư của phúc lợi PTO mà bạn đã có được. Nếu một trong các điều sau xảy ra, thì số dư PTO của bạn sẽ được thanh toán cho người thi hành di chúc phân chia tài sản của bạn:

 • Bạn không chọn người thụ hưởng;
 • Người mà bạn chọn làm người thụ hưởng qua đời trước bạn;
 • Không tìm được người mà bạn chọn làm người thụ hưởng.

Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng) có trong Bưu Kiện Yêu Cầu Phúc Lợi PTO.

Làm cách nào để tìm được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người sử dụng lao động của tôi trong thời gian tôi nghỉ làm?

Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi nghỉ phép có lương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính về việc chọn và thuê nhà cung cấp dịch vụ cho họ. Việc nghỉ phép có lương phải được người sử dụng lao động cho phép trước, phải có người thay thế nếu cần và người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan phù hợp để chỉ định số giờ làm việc cho nhân viên thay thế. Đôi khi, người sử dụng lao động sẽ cần nhân viên quản lý hồ sơ/đại lý cá nhân/điều phối viên dịch vụ hỗ trợ tìm một nhà cung cấp thay thế phù hợp.

Tôi có cần báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi về số ngày hoặc số giờ sẽ nghỉ làm không?

Không, bạn không cần báo cáo số giờ nghỉ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng