Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của Carewell SEIU 503 giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Thời gian nghỉ ngơi không chỉ quan trọng với sức khỏe của bạn mà còn với cả sức khỏe của người sử dụng lao động. Carewell SEIU 503 mang đến phúc lợi lên tới 40 giờ nghỉ được trả lương (PTO) mỗi năm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đủ điều kiện.

 Sắp Có Một Chương Trình Phúc Lợi Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương Được Cải Thiện! 

 Bắt đầu từ năm 2023, số lượng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện nhận phúc lợi Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương (PTO) sẽ tăng gấp đôi — và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện có thể yêu cầu thanh toán nhiều PTO hơn nữa.

Phúc lợi Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương (PTO) là phúc lợi được sử dụng nhiều nhất của Carewell SEIU 503. Phúc lợi này giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần. Thời gian nghỉ ngơi không chỉ quan trọng với sức khỏe của bạn mà còn với cả sức khỏe của người sử dụng lao động.

 Cách Hoạt Động

Phúc lợi PTO mới này cung cấp tối đa 48 giờ phúc lợi thời gian nghỉ được trả lương mỗi năm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện. Bắt đầu từ năm 2023, bạn có thể được hưởng một (1) giờ PTO cho mỗi 20 giờ làm việc. Bạn có thể được hưởng tối đa bốn (4) giờ phúc lợi PTO mỗi tháng. 

Chương Trình PTO Mới Này Có Nghĩa Là:

 • Có khả năng được hưởng nhiều giờ phúc lợi PTO hơn. Các nhà cung cấp đủ điều kiện có thể được hưởng tối đa 48 giờ mỗi năm, thay vì 40 giờ.
 • Sẽ có thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tiếp cận phúc lợi PTO. Chúng tôi ước tính rằng số lượng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được hưởng phúc lợi PTO sẽ tăng gấp đôi theo chương trình này.
 • Linh hoạt hơn trong việc được hưởng và sử dụng phúc lợi PTO. Thay vì chỉ được hưởng phúc lợi PTO 2 lần mỗi năm, giờ đây, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được hưởng số giờ PTO hằng tháng.

Để chuẩn bị cho chương trình PTO mới, chúng tôi cần thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện chưa nhận được phúc lợi PTO theo chương trình cũ để kết thúc chương trình đó. Vào tháng 2 năm 2023, những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện được hưởng phúc lợi PTO thông qua chương trình cũ sẽ được thanh toán toàn bộ số giờ họ đã làm. Nếu bạn được hưởng phúc lợi PTO trong năm 2022, hãy nhớ gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho chúng tôi để lưu hồ sơ. Nếu bạn chưa gửi W-9 Form (Mẫu Đơn W-9), vui lòng điền và hoàn thành ngay mẫu đơn này trên trang: CarewellSEIU503.org/w9.

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Bạn phải điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) để đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO. Nếu Carewell SEIU 503 Benefits không có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) của bạn trong hồ sơ, thì bạn sẽ không nhận được phúc lợi PTO.
 • Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi xin người sử dụng lao động/chủ lao động cho nghỉ phép có lương.
 • Phúc lợi giờ nghỉ được trả lương là thu nhập có tính thuế và đó chính là lý do bạn phải điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9). Nếu nhận được $600 trở lên cho phúc lợi giờ nghỉ được trả lương trong một năm, thì bạn sẽ nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099) từ Carewell SEIU 503 Benefits. Phúc lợi này vẫn là thu nhập bị tính thuế ngay cả khi bạn không nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099).
 • Bắt đầu từ năm 2023, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện sẽ được nhận phúc lợi PTO hằng tháng! Hãy theo dõi email và thư bưu điện của chúng tôi để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ tự động thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện mọi phúc lợi PTO mà họ đã đạt được trong năm 2022 thông qua séc hoặc ký thác trực tiếp vào tháng 2, với điều kiện là chúng tôi đã có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) của họ trong hồ sơ. Để được thanh toán các phúc lợi PTO mà bạn đã đạt được, bạn phải gửi W-9 Form (Mẫu Đơn W-9) cho chúng tôi muộn nhất là ngày 28 tháng 2 năm 2023. Điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) ngay bây giờ.

Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi PTO

Đọc các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu thêm về điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc 80 giờ đủ điều kiện trở lên – còn được gọi là đơn vị thương lượng – vào một trong các tháng đủ điều kiện:

 • Để nhận được 20 giờ phúc lợi PTO vào tháng 2, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 12 của năm trước.
 • Để nhận được 20 giờ phúc lợi PTO vào tháng 7, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5 của cùng năm đó.
N

Hoàn thành và gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) tới Carewell SEIU 503 Benefits.

Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Số giờ đủ điều kiện

Khi nói đến số "giờ làm việc" cần để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell, chúng tôi muốn nói đến số giờ sẽ được Acumen, DHS và/hoặc eXPRS thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Nếu muốn biết bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương hay không, hãy gọi điện cho Carewell SEIU 503 Benefits theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ carewellSEIU503benefits@risepartnership.com.

Cách Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO

Nếu bạn đã làm việc đủ số giờ yêu cầu để hưởng phúc lợi PTO, thì bạn sẽ nhận được một thông báo từ Carewell SEIU 503 Benefits qua thư bưu điện hoặc email.

Để yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi PTO, hãy gửi Bưu Kiện Yêu Cầu Phúc Lợi PTO ở định dạng kỹ thuật số mà bạn có thể tìm thấy dưới đây. Đây là cách nhanh nhất và dễ nhất để yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO của bạn!

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này
Nhận khoản thanh toán

Để nhận phúc lợi PTO, bạn cần điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) nếu bạn chưa làm việc này. Nếu không, bạn sẽ không được thanh toán vì phúc lợi này phải chịu thuế. Bạn sẽ nhận được séc thanh toán trong thư trừ khi bạn chọn nhận khoản thanh toán qua phương thức ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Để nhận khoản thanh toán theo cách này, chỉ cần hoàn thành Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực tiếp) và cung cấp séc đã hủy. (Bạn không thể dùng phương thức ký thác trực tiếp nếu không có tài khoản ngân hàng.) Việc nhận séc thanh toán qua thư thường mất nhiều thời gian hơn phương thức ký thác trực tiếp.

Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

Với phúc lợi này, chúng tôi mong bạn hãy hoàn thành ngay Designation of Beneficiary Form (Mẫu Chỉ Định Người Thụ Hưởng) để người mà bạn chọn sẽ nhận được khoản thanh toán PTO mà bạn chưa yêu cầu thanh toán trong trường hợp bạn qua đời.

Điền thông tin vào Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng).

Lịch biểu thanh toán

Nếu bạn đã điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) và đã gửi cho chúng tôi, thì bạn có thể nhận được khoản thanh toán sau khoảng 15 – 20 ngày làm việc.

  Thông Tin Liên Hệ

  Carewell SEIU 503 Benefits

  1-844-503-7348

  Lý do liên hệ với Carewell SEIU 503 Benefits:

  • Yêu cầu cung cấp số dư PTO (số giờ bạn còn)
  • Bạn cho rằng số tiền trong séc PTO mình nhận được là không chính xác
  • Bạn không nhận được thông báo nào về tư cách đủ điều kiện hưởng PTO của mình nhưng cho rằng mình phải được nhận

  Đối với mọi thắc mắc khác về phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương, hãy gọi đến số 1-844-503-7348, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (theo giờ PST), Thứ Hai đến Thứ Sáu

  Câu Hỏi Thường Gặp

  Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi PTO của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

  Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương được tính như thế nào?

  Chúng tôi sẽ xác định phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của bạn theo mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên đủ điều kiện. Đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi này là $17,77/giờ (mức cơ bản) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

  Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

  Bạn có thể gọi điện cho Carewell SEIU 503 Benefits theo số 1-844-503-7348.

  Tại sao tôi phải hoàn thành Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)?

  Mẫu đơn này đảm bảo rằng trong trường hợp bạn qua đời, thì người mà bạn chọn sẽ được nhận số dư của phúc lợi PTO mà bạn đã có được. Nếu một trong các điều sau xảy ra, thì số dư PTO của bạn sẽ được thanh toán cho người thi hành di chúc phân chia tài sản của bạn:

  • Bạn không chọn người thụ hưởng;
  • Người mà bạn chọn làm người thụ hưởng qua đời trước bạn;
  • Không tìm được người mà bạn chọn làm người thụ hưởng.

  Điền thông tin vào Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng).

  Làm cách nào để tìm được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người sử dụng lao động của tôi trong thời gian tôi nghỉ làm?

  Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi nghỉ phép có lương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính về việc chọn và thuê nhà cung cấp dịch vụ cho họ. Việc nghỉ phép có lương phải được người sử dụng lao động cho phép trước, phải có người thay thế nếu cần và người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan phù hợp để chỉ định số giờ làm việc cho nhân viên thay thế. Đôi khi, người sử dụng lao động sẽ cần nhân viên quản lý hồ sơ/đại lý cá nhân/điều phối viên dịch vụ hỗ trợ tìm một nhà cung cấp thay thế phù hợp.

  Tôi có cần báo cáo cho Carewell SEIU 503 Benefits về số ngày hoặc số giờ sẽ nghỉ làm không?

  Không, bạn không cần báo cáo số giờ nghỉ với Carewell SEIU 503 Benefits.

  Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

  Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

  Đóng