Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh

U isticmaal MyCarewell503 dhammaan baahiyahaaga dheefta PTO.

War wanaagsan! Waxaad hadda isticmaali kartaa MyCarewell503, agab onleen ah oo aad ku maarayn karto macluumaadkaaga gaarka ah iyo meesha lagaala xiriiro, iyo sidoo kale dheefahaaga Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh.

Ogoow: MyCarewell503 waxaa hadda lagu heli karaa oo kaliya Ingiriisi, balse waxaa lagu heli doonaa luuqado badan mustaqbalka.

Waxay kaa caawinaysaa inaad fasax ka qaadato shaqada marka aad u baahan tahay.

Dheefta oo Kooban

Dheefta Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh (PTO) ee Carewell SEIU 503 waxay kaa caawineysaa inaad waqti fasax ah ka qaadato shaqada markaad u baahato.

Inaad fasax ka qaadato shaqada waxay muhiim u tahay caafimaadka jirkaaga, maskaxdaada, iyo dareenkaaga! Taasi waa sababta ay Carewell SEIU 503 u siiso daryeel bixiyeyaasha xaqa u leh ilaa iyo 48 saacadood oo dheefta PTO ah sanad walbo. Waxaad heli kartaa 1 saac oo PTO ah 20 saacadood oo kasta oo aad shaqayso, ilaa iyo ugu badnaan 4 saacadood oo ah saacadaha dheefta PTO bil walbo. 

r

Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay in la Ogaado

Buuxi Form W-9 (Foomka W-9)

Waa inaad buuxisaa Form W-9 (Foomka W-9) si aad xaq ugu yeelato dheefahaaga PTO. Haddii Carewell SEIU 503 aysan haynin faylkaaga Form W-9 (Foomkaaga W-9) oo u kaydsan, ma heli doontid dheefta PTO.

Wixii saacadaha dheefta PTO ah ee ka wayn 12 bilood ayaa dhici doona waxaadna lumin doontaa saacadahan dheefta haddii Foomka W-9 (Foomka W-9) aanan la buuxinin oo aan loo dirin Carewell SEIU 503. 

Uma baahnid inaad raadiso qof ku baddela

Ma ahan mas’uuliyadaada inaad raadiso qof ku baddela markaad ka qaadato fasaxa lacagta leh macmiilkaaga loo-shaqeeyaha ah.

Form 1099 (Foomka 8962)

Dheefta Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh (PTO) waa dakhli la canshuuri karo. Haddii aad hesho $600 ama in ka badan oo ah dheeftaada PTO inta lagu jiro sanadka, waxaa laguugu soo diri doonaa Form 1099 (Foomka 1099) boostada. Foomkan ayaa la soo diraa marka dakhli la canshuuri karo aanan canshuur laga jarin balse wali ay IRS u tixgeliso in la canshuuri karo.

Fadlan xaqiiji inaad meel ammaan ah ku kaydsato Form 1099 (Foomka 1099) si aad u soo qaadato markaad xareynayso canshuurahaaga.

Dheefaha weli waa dakhli la canshuuri karo xitaa haddii aadan helin Form 1099 (Foomka 1099). La soco dhammaan dheefaha PTO ee aad codsato inta lagu jiro sanadka.

Sida uu u Shaqeeyo

Daryeel bixiyeyaasha xaqa u leh waxay heli karaan 1 saac oo dheefaha PTO ah 20 saacadood oo kasta oo ay shaqeeyaan, ilaa iyo ugu badnaan 4 saacadood oo ah saacadaha dheefta PTO bil walbo.

Markay ugu yaraan kuu soo harto 8 saacadood oo ah dheefta PTO, waxaad codsan kartaa saacado, ama waxaad kaydsan kartaa saacadaha si aad u qaadato fasax dalxiis oo aad mutaysatay!

Xaq U Yeelashada Dheefaha PTO

Hoos ka akhri shuruudaha si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan xaq u yeelashada dheefaha Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh ee Carewell SEIU 503.

Shuruudaha Xaq U Yeelashada

Si aad xaq ugu yeelato dheefaha wakhtiga fasaxa lacagta leh ee Carewell SEIU 503 waxaa qasab ah:

N

Inuu Form W-9 (Foom W-9) kuugu jiro fayl yaala Carewell SEIU 503 Benefits. Dheefta PTO waa dakhli la canshuuri karo. Ma heli doontid dheeftaada PTO haddii aanan kaa haynin Form W-9 (Foomkaaga W-9) oo faylka inoogu jiro.

N
Inaad shaqeyso ugu yaraan 20 saacadood bishi si aad xaq ugu yeelato 1 saac oo dheefaha PTO ah. Haddii aad shaqayso wax ka yar 20 saacadood bishi, ma heli doontid saacadaha dheefta PTO bishaas.  
Saacadaha shaqada xaq leh

Saacadaha shaqada waxay ka dhigan yihiin saacadaha ay mushaharka ku bixiyaan Acumen, DHS, iyo/ama PPL iyagoo matalaya macaamiishaada. 

Helidda Dheefaha PTO

Waxaad heli kartaa ilaa iyo 4 saacadood oo ah saacadaha dheefta PTO bil walbo.  

Tusaale: haddii aad shaqaysay 100 saacadood 1 bil, waxaad kasbatay 4 saacadood oo dheefaha PTO ah. Tani waxaa ugu wacan 20 saacadood oo shaqa ah waxay u dhigantaa 1 saac oo dheefaha PTO ah manakasaban kartid wax ka badan 4 saacadood oo dheefta PTO ah bil walbo. 

Saacadaha 1 bil la shaqeeyay looma gayn karo saacadaha bil kale la shaqeeyay si loo helo saacadaha dheefaha PTO.

Tusaale: Haddii aad shaqaysay 10 saacadood bisha Maajo, oo aad shaqaysay 10 saacadood bisha Juun, iskuma gayn gartid saacadahaas si aad u hesho 1 saac ee dheefaha PTO ah.

Saacadaha dheefta PTO ee la kasbaday bisha ayaa lagu daraa haraaga dheefta PTO ee dhamaadka bisha xigta.  

Tusaale: Waxaad shaqaysay 80 saacadood Maajo adiga oo kasbaday 4 saacadood oo PTO ah.  4 saacadood ee PTO ee aad kasbatay waxaa lagu darayaa haraagaaga marka saacadaha la helo oo laga shaqeeyo dhamaadka Juun.

Haddii aad saacado shaqo la leedahay shirkadaha mushaharka oo badan, dhammaan saacadaha la shaqeeyay bisha ayaa la isku gayn doonaa si loo xisaabiyo saacadaha dheefta PTO ee bishaas. 

Sida Loo Codsado PTO

Haddii aad shaqaysay tirada saacadaha ee loo baahan yahay si aad u hesho ugu yaraan 8 saacadood dheefaha PTO ah, waxaad ogaysiis ka heli doontaa Carewell SEIU 503. Waxaa ku jiri doona tilmaamo ku saabsan sida aad u codsan karto dheefahaaga PTO. Fadlan xaqiiji inaad eegto haraagaaga dheefaha PTO marka koowaad ka hor inta aadan codsanin dheefahaaga PTO.

Isticmaal Xirmada Codsiga Dheefta PTO

Ku buuxi Xirmada Codsiga Dheefta PTO onlayn ahaan.

Faahfaahinta Dheefaha

Hel Dheefahaaga PTO

Si aad u hesho dheefahaaga PTO, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso Form W-9 (Foomka W-9) haddii aadan horay u buuxinin. Haddii aadan buuxinin, wax lacag ah laguma siin doono, maadaama dheeftan ay tahay dakhli la canshuuri karo. Waxaad ku heli doontaa lacagtaada jeeg boostada laguugu soo diro marka laga reebo inaad dooratay in si toos ah laguugu shubo akoonkaaga bangiga.

Buuxi Form W-9 (Foomka W-9)

Ku Hel Dheefahaaga PTO Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

Lacag wareejinta elektrooniga ah ayaa ah habka ugu degdegga badan uguna ammaan badan ee aad ku heli karto dheftaada PTO! Buuxi Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah oo soo raaci nuqulka jeeg maran ee erayga ‘void’ ku qoran tahay ama macluumaadka akoonkaaga bangiga.

Waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah hal mar; annaga ayaa kaydsan doonaa doorbidintaankaaga lacag bixinada mustaqbalka. Ma isticmaali kartid qaabka lacag wareejinta elektrooniga ah haddii aanad lahayn akoon bangi.

Buuxi Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

Buuxi Foomka Magacaabista Ka-faa'iidaystaha PTO

Markaad isticmaalayso dheefta PTO, waxaanu kugu boorinaynaa inaad buuxiso Foomka Magacaabista Ka-faa’iidaystaha si qofka aad doorato u helo lacagtaada PTO ee aadan sheegan haddii ay dhacdo geeridaada.

Buuxi Foomka Magacaabista Ka-faa’iidaystaha PTO

Macluumaadka Meesha Lagala Xidhiidho

Carewell SEIU 503 Benefits

1-844-503-7348, Isniin–Jimce, laga bilaabo 8 am–6 pm PST.

Sababaha lola xiriiro Carewell SEIU 503 Benefits:

  • Codso baaqigaaga PTO (inta saacadood ee kuu hartay)
  • Waxaad aaminsantahay in jeegaga PTO ee aad heshay ay tahay lacag khaldan
  • Su’aal walbo oo aad qabto oo ku geeraaran dheefaha PTO

Su’aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo

Akhri su’aalaha guud ee ku saabsan dheefta Carewell PTO. Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.

Sicirka mushahar bixinta intee la'eg ayaa lagu bixin doonaa saacadahayga PTO?

Sicirka mushahar bixinta waxaa lagu xisaabi doonaa sicirka mushahar bixinta hadda jira ee shirkadaada mushahar bixinta isticmaasho mana lagu xisaabayo midka jiray markaad kasbatay.  

Tusaale ahaan, aynu dhahno waxaad kasbatay 12 saacadood oo PTO ah adiga oo shaqaynayay 80 saacadood bil walbo bilaha Agoosto, Seteembar, iyo Oktoobar ee 2023. Markay ahayd Janaayo 1, 2024, waxaad heshay mushahar kordhin ay u gorgortameen midowgaaga. Waxaad go’aansatay inaad wakhti fasax ah qaadato si aad u booqato qoyska bisha Febraayo. Inkasta oo aad kasbatay saacadaha dheefta PTO ka hor mushahar kordhintaada, waxaa lacagta laguugu siin doonaa mushahar koreeya sababta oo ah waxaad dheefta codsatay ka dib markuu dhaqangalay mushahar kordhintaada. 

Sideen ku ogaan karaa baaqigeyga dheefta PTO?

Waxaad ka wici kartaa Carewell SEIU 503 Benefits lambarka 1-844-503-7348. Ama waxaad isticmaali kartaa MyCarewell503, agabka dheefaha ee onleenka ah ee cusub.

Maxaa dhacaya haddii aan shaqeeyo wax ka yar 20 saacadood hal bil? Miyay saacadahan wareegi doonaan oo lagu darayaa saacadaha bisha soo socota si aan u helo PTO?

Maya, saacadaha ma wareegaan loomana gayn karo kuwa bil kale. 

Waxaan shaqeeyaa 120 saacadood bishi, marka maxaanse u helin 6 saacadood oo PTO ah bishiiba?

Daryeel bixiyeyaasha ayaa heli kara ilaa iyo 4 saacadood oo PTO ah bil walbo marka loo eego wada xaajoodka heshiiska SEIU. Barnaamijkaan PTO ee cusub waxaa loo qaabeeyay in lagu siiyo saacadaha PTO ee ugu badan ee macquulka ah tirada ugu badan ee daryeel bixiyeyaasha ah. Kuwa horay u heli jiray 40 saacadood halki sanaba ayaa hadda heli doona 48 saacadood sanadkiiba. 

Maxaa dhacaya haddii aan joojiyo inaan shaqeeyo oo aan haysto wax ka yar 8 saacadood oo aan kasbaday?

Haddii aad joojiso inaad shaqayso, saacadahaaga dheefta PTO ee haray ayaa lagu siin doonaa haddii aan kaa hayno Form W-9 (Foomka W-9) oo noo fayl garaysan. 

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir