Carewell SEIU 503 Benefits

Dheefahaaga

Carewell SEIU 503 waa qoyska tabbabarka iyo dheefaha ay sida adag u hanteen adeeg bixiyeyaasha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed iyo bixiyeyaasha daryeelka shaqsiyadeed ee SEIU 503 si ay u hormariyaan noolashooda. Iyada oo lagu bixinayo qaab cad, fudud oo lagu kalsoonaan karo, kuwani waxay siiyaan xasiloonida, caafimaadka, xirfadaha iyo tabbabarka shaqaalaha ay u qalmaan.

Hagaha Tabbabarka iyo Dheefaha ee Carewell SEIU 503

Qoyska tabbabarka iyo dheefaha ay sida adag u hanteen daryeel bixiyeyaasha SEIU 503 ayaa sii wada inuu koro. Sidaas darteed waxaan cusboonaysiinay Hagaha oo wata macluumaad ku saabsan dheefo cusub oo ay ku jiraan MyCarewell503, Carina, iyo Koorsooyinka Waxbarashadda Dadka Wawayn.

Ilkaha

Ceymis lagu bixiyo Kaiser Permanente Dental oo bixiya lacagaha adeegyada assaasiga ah (sida sifaynta ama buuxinta) iyada oo aan lahayn khidmada ceymiska ee bil’laha ah. Waxaad sidoo kale leedahay ceymiska qayb ka mid ah adeegyada kale (sida xidid dilidda).

Aragga + Maqalka

Dheefaha aragga iyo maqalka ee aan lahayn khidmada ceymiska ee bil’laha ah.

Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha

Caawinta iyo khayraadka—laga soo bilaabo ka caawinta canshuurahaaga ilaa iyo la-talin bilaash ah—ee la tacaalida arrimaha saameeya shaqada, guriga ama noolasha qoyska.

Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Dheeftan waxay dabartaa kharashka khidmadaada ceymiska ee bil’laha ah ee ceymiska caafimaadka shaqsiga ee xaqa leh ee laga iibsado Goob-suuqeedka ama Medicare. Waxay sidoo kale dabartaa ilaa iyo $7,165 2024 oo ah kharashyada caafimaadka ee jeebka laga bixiyo ee sheegashooyinka hoos yimaada Medicare ama ceymiska caafimaadka Goob-suuqeedka ee xaqa leh.

Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh

Ilaa iyo 48 saacadood sanadkiiba oo ah wakhtiga fasaxa mushaharka leh (PTO), si aad markaas uga nasato shaqada markaad u baahato.

Eeg Xaq u Yelashada

Xaq ma u leedahay dheefaha Carewell? Ku ogoow wax ka yar daqiiqad adiga oo isticmaalaya xog-uruurinteena xaq u yeelashada.

Xaq miyaad u leedahay Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka?

Xaq miyaad u leedahay Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo EAP?

Cusbooneysii Macluumaadkaaga

Si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell, Carewell SEIU 503 waa inay fayl ku hayso magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, taariikhdaada dhalashada iyo ciwaankaaga guri ee haddadan. Waa inaad sidoo kale xaqiijiso in macluumaadkaaga gobalka uu hayo uu yahay kii ugu danbeeyay.

Ka baxida

Dhammaan shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee xaqa u leh inay dheefo ku helaan Dheefaha Carewell ee Ilkaha, Aragga+Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ayaa si toos ah loo dabaraa. Haddii aad xaq u leedahay basle aad rabto inaad ka baxdo dheefahan, fadlan buuxi foomka ka dhaafida ee hoose. Haddii aad go’aansato inaad iska joojiso dheefahan, waxaad u baahan doontaa inaad kula xiriirto Carewell SEIU 503 qoraal ahaan.

Racfaannada

Haddii racfaankaaga dheefaha Carewell SEIU 503 la diido asaga dhan ama qayb ahaan (tusaale, waxaa la diiday codsigaaga magdhawga, ama waxaa laguugu dhiirigeliyay inaadan u qalmin dheefo), buuxi oo gudbi foomkan soo socda iyo wax kaste oo lagu taageeri karo. Arrimaha qaarkod suuragalka ah ee aad wax uga qaban karto foomka Racfaanka waxaa ka mid ah:

  • Xaq u yeelashadaada dheefaha
  • Caddadka magdhawga
  • Inaad heli waydo magdhaw

Foomka Racfaanada ee Xaq U Yeelashada iyo Lacag-celinta

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir