Ma u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso ama aad cusbooneysiiso ceymiskaaga caafimaadka ee 2022? Isdiiwaangeli ka hor Diseembar 15 si aad u hesho ceymis dhaqangal noqda Janaayo 1, 2022.

Foomamka

Hoos waxaa ku taxan dhammaan foomamka loo baahan yahay si aad isu diiwaan geliso ama aad u cusboonaysiiso dheefahaaga Carewell. Foomamka waxaa lagu habeeyaa dheef ama qayb ahaan.

Dooro dheef ama qayb si aad u aragto foomamka

Ilkaha
Araga + Maqalka
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha
Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Wixii ah Qorshooyinka Loo ansixiyay
Medicare

Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh
Kheyraadka COVID-19

Muhiim – Xogtaada mar kasta ha ahaato mida saxda ah

-->

To be eligible for Carewell benefits, the Benefit Administrative Office must have your name, gender, Social Security Number, birthdate, and current address on file. You should also make sure that your information is up to date with the State. Note: Submitting this information will enable the Benefits Administrative Office to enroll you in Carewell SEIU 503 Dental, Vision + Hearing, and Employee Assistance Program benefits if you are eligible. 

 1. Submit the form above to update your information with the Benefits Administrative Office
 2. Follow the instructions below to update your personal information with the State depending on what type of worker you are.

  Shaqaalaha Daryeelka Guriga (HCW)

  Cusbooneysii cinwaankaaga xafiiska goobta APD/AAA ee deegaanka. Iskuduwaha/karraaniga HCW ee deegaanka ayaa ah qofka ku haboon in lala xidhiidho.

   Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee ODDS

   Buuxi Foomkan beddelida Macluumaadka (PDF) si aad u hubiyo in DHS ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka.

    Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee OHA

    Buuxi Foomkan Cusboonaysiinta Macluumaadka Bixiyaha (PDF) si aad u hubiyo in OHA ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka. Ku buuxi dhammaan qaybaha foomka marka laga reebo kuwan:

    • “Complete this section for an organization, group or agency”
    • “Taxonomy code changes”

    Our digital forms are generally available in Spanish, Russian, Vietnamese, and Simplified Chinese. To fill out the form in your preferred language, click on the US flag in the top right corner of the form, and then select your preferred language.

    Ilkaha

    Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

    Foom Dijitool ah

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a letter explaining why you are requesting an appeal.

    Araga + Maqalka

    Foomka Sheegashada Lacag Celinta Aragga Ameritas (kaliya LASIK)

    Foom PDF ah

    Foomka Sheegashada Lacag Celinta Maqalka ee Ameritas

    Foom PDF ah

    Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

    Foom Dijitool ah

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a letter explaining why you are requesting an appeal.

    VSP Member Reimbursement Form

    Claim reimbursements electronically through the VSP portal at vsp.com. You’ll have to create an account first. 

    Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha

    Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

    Foom Dijitool ah

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a letter explaining why you are requesting an appeal.

    Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

    Wixii ah Qorshayaasha La ansixiyay

    2022 Annual Paperwork

    Digital Form

    These forms give the Carewell SEIU 503 Benefits team permission to assist you with enrolling in and maintaining your healthcare coverage. This paperwork is not an application for health insurance.

    2022 HIPAA Authorization

    Digital Form

    2022 Statement of Understanding

    Digital Form

    2022 RISE Partnership Community Assistance Consent Form

    Digital Form

    2022 OHA Community Assistance Consent Form

    Digital Form

    Consent to Release Information Form

    Digital Form

    Fill this out if you need to allow a trusted family member or friend to make inquiries, schedule appointments, or confirm information on your behalf.

    2021 Warqadaha Sannadlaha ah

    Foom Dijitool ah

    These forms give the Carewell SEIU 503 Benefits team permission to assist you with enrolling and maintaining your healthcare coverage. This paperwork is not an application for health insurance.

    Foomka Macluumaadka Diiwaangelinta

    Foom Dijitool ah

    Foomka Lacag dhigashada tooska ah

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a copy of a voided check.

    Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a copy of Explanation of Benefits or your bill.

    Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

    Foom Dijitool ah

     Foomka Kharashka Dib-u-habaynta Lacag-celinta Sare

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with supporting tax documents.

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a letter explaining why you are requesting an appeal.

    Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

    Wixii ah Medicare

    Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

    Foom Dijitool ah

    Warqaddaha Medicare

    Foom Dijitool ah

    Consent to Release Information Form

    Digital Form
    Fill this out if you need to allow a trusted family member or friend to make inquiries, schedule appointments, or confirm information on your behalf.

    Foomka Lacag dhigashada tooska ah

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a copy of a voided check.

    Foomka Sheegashada Lacag-celinta Medicare

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a copy of your premium bill.

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a letter explaining why you are requesting an appeal.

    Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh 

    Xirmada Codsiga Dheefta PTO

    Foom Dijitool ah

    Foomka Lacag dhigashada tooska ah

    Foom Dijitool ah

    Must be submitted with a copy of a voided check.

    Kheyraadka COVID-19

    Foomka Codsiga Dheefta COVID-19 ee PTO

    Foom Dijitool ah

    For hours lost due to COVID-19 after January 1, 2021.

    Warqadda Shaqaalaha Lagama Maarmaanka ah

    Foom Dijitool ah

    Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

    Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

    Xir