Tabbabarkaga iyo Dheefahaaga Carewell

Gudbinta taageerada iyo kheyraadka aad kasbatay.

Bidix u jiid si aad wax badan u aragto

Ku soo dhawoow bogga cusub ee CarewellSEIU503.org!

Waxay inoo sheegeen daryeel bixiyeyaasha inay raadinayeen hab fudud oo ay ugu xirmaan agabyada onleenka ah si ay u maareeyaan tabbabarkooda iyo dheefahooda. Dib u habaynta boggeena intarnetka ayaan rajaynaynaa inaan midaas ku gaarno, iyada oo leh gujo-raacyo ay fududahay in la galo, aaladaha sida MyCarewell503, Carina, iyo Bogga Intarnetka ee Barashada, iyo safka liisaska hoos u baxa oo la ballaariyay. Waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha aan baddelayno ay kuu sahlaan inaad faa’iidada ugu badan ka hesho dheefahaaga!

Shaqaalaha daryeelka guriga oo waqti la qaadanayo macmiilkeeda waayeelka ah

Ku maarey dheefahaaga onleen ahaan

Si sugan ugu maarey dheefahaaga onleen ahaan, 24 saacadood maalinti, adiga oo isticmaalaya MyCarewell503. Markaad isticmaasho MyCarewell503, waxaad maarayn kartaa dheefahaaga Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh (PTO) adiga oo:

  • Eegaya ama codsanaya hadhaagaaga PTO
  • Hubinaya xaalada lacag bixinta dheefaha
  • Ka gudbinaya Form W-9 (Foomka W-9) ama Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah
Sawir caamadeedka ilkaha oo u taagan Dheefta Ilkaha ee Carewell

Ilkaha

Ceymiska ilkaha ee lagu bixiyo Kaiser Permanente oo aan lahayn khidmada ceymiska ee bil’laha ah

Sawir calaamadeedka madax qof oo u taagan Dheefta Araga ++ Maqalka ee Carewell

Aragga + Maqalka

Dheefaha aragga iyo maqalka oo aan lahayn khidmada ceymiska ee bil’laha ah

Sawir calaamadeedka guri oo u taagan Dheefta Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ee Carewell

Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha

Khayraadka arrimaha saamayn kara shaqadaada ama noolasha guriga

Sawir calaamadeedka lacag oo u taagan Dheefta Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell

Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Caawinta kharashka khidmada ceymiska iyo lacagaha qofka uu jaabkiisa ka bixiyo ee Medicare iyo caymiska caafimaadka Marketplace

Sawir calaamadeedka qorax ka dul dhaceyso biyo oo u taagan dheefta Wakhtiga Fasaxa Mushaharka Leh ee Carewell

Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh

Dheef lagaaga caawinayo inaad waqti fasax ah ka qaadato shaqada markaad u baaahato

Carewell SEIU 503 Training

Tabbabarka Carewell waxaa si gaar ah loogu sameeyay shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed sida adiga oo kale. Haddii aad cusub tahay, aad hadda joogto ama aad ku noqoneyso shaqadan muhiimka ah, koorsooyinka Carewell ee Gobalku uu faro waxay bixiyaan 12 saacadood oo ah tabbabar heerkiisu sarreeyo, oo habboon. Raadi goobaheena tababarka ee diyaarka ah iyo kulamada si aad u bilowdo.

Shaqaalaha daryeelka guriga oo waqti la qaadanayo macmiilkeeda waayeelka ah
Xog-uruurinta xaq u yeelashada Carewell oo saaran shaashada taleefonka gacanta

Shaqo Raadi

Carina waa agab onleen ah oo bilaash ah oo laga helo Carewell SEIU 503 oo u sahlaya daryeel bixiyeyaasha inay isku beegaan macaamiisha daryeelka guriga ee Medicaid iyo Barnaamijka Dadka Waayeelka ah ee Oregon Lagu Taageero (OPI) ee u dhaw. Isticmaal Carina si aad ugu raadsato shaqooyinka maalinta dhan ah, niska ah, iyo daryeelka bukaanka muddada gaaban ee deegaankaaga.

Sahmi Macluumaad Dheeraad ah

Kheyraadka iyo Foomamka

Hel foomamka diiwaangelinta ee guud iyo khayraadka kale ee muhiimka ah

Xiriirada Dheeraadka ah

Dhaqso jawaabo hel adiga oo raadinaya xiriirka ugu wanaagsan

FAQ (Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo)

Iskaan gareey boggeena Su’aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo si aad u hesho jawaabaha su’aalaha guud

Munaasabadaha Waxbarashada

Baro sida ugu wayn ee looga faa’iideysto dheefahaaga. Nagula soo biir Munaasabad Waxbarasho oo onleen ah ama la soo xaadirayo oo kuu dhaw! 

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir