Tabbabarkaga iyo Dheefahaaga Carewell

Gudbinta taageerada iyo khyraadka aad kasbatay

Xasilooni. Taageero. Sharaf.

 

Carewell SEIU 503 waa qoyska Tabbabarka iyo Dheefaha ay sida adag u hanteen shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee SEIU 503. Iyada oo lagu bixinayo qaab cad, kuwani waxay kaa caawinayaan inay ku siiyaan xasiloonida, caafimaadka, xirfadaha, iyo tabbabarka aad u qalanto.

Sawir caamadeedka ilkaha oo u taagan Dheefta Ilkaha ee Carewell

Ilkaha

Ceymiska ilkaha ee lagu bixiyo Kaiser Permanente oo aan lahayn khidmada ceymiska ee bil'laha ah

Sawir calaamadeedka madax qof oo u taagan Dheefta Araga ++ Maqalka ee Carewell

Araga + Maqalka

Dheefaha aragga iyo maqalka oo aan lahayn khidmada ceymiska ee bil'laha ah

Sawir calaamadeedka guri oo u taagan Dheefta Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ee Carewell

Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha

Khayraadka arrimaha saamayn kara shaqadaada ama noolasha guriga

Sawir calaamadeedka lacag oo u taagan Dheefta Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell

Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Caawinta kharashka khidmada ceymiska iyo lacagaha qofka uu jaabkiisa ka bixiyo ee Medicare iyo caymiska caafimaadka Marketplace

Sawir calaamadeedka qorax ka dul dhaceyso biyo oo u taagan dheefta Wakhtiga Fasaxa Mushaharka Leh ee Carewell

Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh

Dheef lagaaga caawinayo inaad waqti fasax ah ka qaadato shaqada markaad u baaahato

Shaqaalaha daryeelka guriga oo waqti la qaadanayo macmiilkeeda waayeelka ah
Sawir calaamadeedka qof wax dhigaya oo u taagan Tabbabarka Carewell

Carewell SEIU 503 Training

Tabbabarka Carewell waxaa si gaar ah loogu sameeyay shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed sida adiga oo kale. Haddii aad cusub tahay, aad hadda joogto ama aad ku noqoneyso shaqadan muhiimka ah, koorsooyinka Carewell ee Gobalku uu faro waxay bixiyaan 12 saacadood oo ah tabbabar heerkiisu sarreeyo, oo habboon. Raadi goobaheena tababarka ee diyaarka ah iyo kulamada si aad u bilowdo.

Eeg Xaq u Yelashada

Xaq ma u leedahay dheefaha Carewell? Hel jawaabta isla haddadan adiga oo buuxinaya xog-uruurinteena xaq u yeelashada.

Xog-uruurinta xaq u yeelashada Carewell oo saaran shaashada taleefonka gacanta

Sahmi Macluumaad Dheeraad ah

Kheyraadka iyo Foomamka

Hel foomamka diiwaangelinta ee guud iyo khayraadka kale ee muhiimka ah

Xiriirada Dheeraadka ah

Dhaqso jawaabo hel adiga oo raadinaya xiriirka ugu wanaagsan

FAQ (Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo)

Iskaan gareey boggeena Su'aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo si aad u hesho jawaabaha su'aalaha guud

Ku Saaban Carewell

Wax badan ka baro taariikhda Carewell iyo Hay'addaha wax kasta suuragaliya

"Inaan haysto dhammaan dheefahan ayaa iga dhigaya inaan dareemo raaxo badan si aan u helo waxaan doonayo iyo waxaan u baahanahay waxayna i dareensiisaa ammaan. Had iyo jeer waxay ahayd inaan dhiso amnigayga marka way wanaagsanaan doontaa inuu qof garabkeyga joogo."

Richard C.

Troutdale, Oregon

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir