Si Sugan Ugu Maarey Dheefahaaga Carewell SEIU 503 Onleen Ahaan 24/7! 

Kheyraadyada iyo Foomamka

Ma raadineysaa xog dheeraad ah oo ku saabsanTababarkaaga iyo Dheefahaaga Carewell ? Ma u baan tahay inaad foom buuxiso ama aad nala soo xiriirto? Waxaad timid goobta saxda ah!

Qayb ka dooro xaga hoose si aad ula soo degto PDF-yo.

Ilkaha
Araga + Maqalka
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha
Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee qorshayaasha la ansixiyay
Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Medicare
Tabbabar
Guud ahaan

Iskuxiradda Inta Badan la Isticmaalo

FAQ (Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo)

Ma qabtaa wax su’aalo ah oo ku saabsan Tabbabarka iyo Dheefaha Carewell SEIU 503! Ka hel jawaabo halkaan.

Foomamka

Halkan ka eeg foomyaasha aad u baahan karto inaad u buuxiso xaq u yeelashada dheefta iyo arrimaha kale ee muhiimka ah.

Munaasabadaha Waxbarashada

Wax badan kaga ogoow dheefahaaga munaasabad waxbarasho!

Xiriirada Dheeraadka ah

Hel macluumaadka xiriirka ee hay’addaha la xiriira Tabbabarkaga iyo Dheefahaga Carewell.

Waxyaabaha la soo dejiyay

Ilkaha

Araga + Maqalka

Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee qorshayaasha la ansixiyay

Khayraadka guud ee ku saabsan Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Hagaha tixraaca degmada Oregon ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2023
Hagaha tixraaca degmada Washington ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2023
Hagaha tixraaca degmada Oregon ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2022
Hagaha tixraaca degmada Washington ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2022
Maareynta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Oregon) ee 2023

Kaiser Permanente OR Silver 3500/40
Providence OR Standard Silver – Choice Network
Providence OR Standard Silver – Signature Network
Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon)
Moda Health Beacon Silver 3000
PacificSource OR Standard Silver Plan NAV
Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network – EPO

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Washington) ee 2023

Kaiser Permanente Cascade Silver
Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Oregon) ee 2022

Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Choice Network
Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Signature Network
Kaiser OR Silver 2500/40
Moda Health Plan Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon)
Moda Health Plan Moda Health Beacon Silver 3000
PacificSource OR Standard Silver Plan NAV
Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network – EPO

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Washington) ee 2022

Kaiser WA Silver 2500/40
Kaiser Permanente WA Flex Silver
Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100
LifeWise Essential Silver Low Deductible
Bridgespan Cascade Silver

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (California) ee 2022

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Idaho) ee 2022

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir