Kheyraadyada iyo Foomamka

Ma raadineysaa xog dheeraad ah oo ku saabsan Tababarkaaga iyo Dheefahaaga Carewell? Ma u baan tahay inaad foom buuxiso ama aad nala soo xiriirto? Waxaad timid goobta saxda ah!

Qayb ka dooro xaga hoose si aad ula soo degto PDF-yo.

Ilkaha
Aragga + Maqalka
Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha
Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee qorshayaasha la ansixiyay
Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Medicare
Tabbabar
Guud ahaan

Iskuxiradda Inta Badan la Isticmaalo

FAQ (Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo)

Ma qabtaa wax su’aalo ah oo ku saabsan Tabbabarka iyo Dheefaha Carewell SEIU 503? Ka hel jawaabo halkaan.

Foomamka

Halkan ka eeg foomyaasha aad u baahan karto inaad u buuxiso xaq u yeelashada dheefta iyo arrimaha kale ee muhiimka ah.

Munaasabadaha Waxbarashada

Wax badan kaga ogoow dheefahaaga munaasabad waxbarasho!

Xiriirada Dheeraadka ah

Hel macluumaadka xiriirka ee hay’addaha la xiriira Tabbabarkaga iyo Dheefahaga Carewell.

Waxyaabaha la soo dejiyay

Ilkaha

Aragga + Maqalka

Guud ahaan

Carewell SEIU 503 Guide to Training and Benefits (Hagaha Tabbabarka iyo Dheefaha ee Carewell SEIU 503) (PDF)
Hagaha waxaa ku jiro macluumaad muhiim ah oo ku saabsan tabbabarka iyo dheefaha daryeel bixiyeyaasha. 

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir