Ma u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso ama aad cusbooneysiiso ceymiskaaga caafimaadka ee 2022? Isdiiwaangeli ka hor Diseembar 15 si aad u hesho ceymis dhaqangal noqda Janaayo 1, 2022.

Kheyraadyada iyo Foomamka

Ma raadineysaa xog dheeraad ah oo ku saabsanTababarkaaga iyo Dheefahaaga Carewell ? Ma u baan tahay inaad foom buuxiso ama aad nala soo xiriirto? Waxaad timid goobta saxda ah!

Qayb ka dooro xaga hoose si aad ula soo degto PDF-yo.

Ilkaha
Araga + Maqalka
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha
Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee qorshayaasha la ansixiyay
Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee daryeelka caafimaadka
Tabbabar
Guud ahaan

Iskuxiradda Inta Badan la Isticmaalo

FAQ (Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo)

Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan Tabbabarka iyo Dheefaha Carewell SEIU 503! Ka hel jawaabo halkaan.

Foomamka

Halkan ka eeg foomyaasha aad u baahan karto inaad u buuxiso xaq u yeelashada dheefta iyo arrimaha kale ee muhiimka ah.

Munaasabadaha Waxbarashada

Wax badan kaga ogoow dheefahaaga munaasabad waxbarasho!

Xiriirada Dheeraadka ah

Hel macluumaadka xiriirka ee hay'addaha la xiriira Tabbabarkaga iyo Dheefahaga Carewell.

Waxyaabaha la soo dejiyay

Ilkaha

Araga + Maqalka

Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee qorshayaasha la ansixiyay

Khayraadka guud ee ku saabsan Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Hagaha tixraaca degmada Oregon ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2022 Hagaha tixraaca degmada Oregon ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2021 Hagaha tixraaca degmada Washington ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2022 Hagaha tixraaca degmada Washington ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2021 Maareynta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Oregon) ee 2022

Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Choice Network Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Signature Network Kaiser AMA Silver 2500/40 Moda Health Plan Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Moda Health Plan Moda Health Beacon Silver 3000 PacificSource AMA Standard Silver Plan NAV

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Oregon) ee 2021

Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Choice Network Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Signature Network Kaiser AMA Silver 2500/40 Moda Health Plan Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Moda Health Plan Moda Health Beacon Silver 3000 PacificSource AMA Standard Silver Plan NAV

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Washington) ee 2022

Kaiser WA Silver 2500/40 Kaiser Permanente WA Flex Silver Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100 LifeWise Essential Silver Low Deductible Bridgespan Cascade Silver

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Washington) ee 2021

Kaiser WA Silver 2500/40 Kaiser WA Flex Silver Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100 LifeWise Health Plan ee Washington Essential Silver Low Deductible Plan Bridgespan Silver Essential 2850 EPO RealValue

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (California) ee 2022

Anthem Silver 70 EPO BlueShield of California Silver 70 PPO

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Idaho) ee 2022

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska (Idaho) ee 2021

PacificSource SILVER Navigator HSA 3500 (PDF)

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir