Quản trực tuyến 24/7 các phúc lợi của Carewell SEIU 503 dành cho bạn một cách an toàn!

Nguồn Trợ Giúp & Mẫu Đơn

Bạn đang tìm thêm thông tin về Khóa Đào Tạo và Các Phúc Lợi của Carewell? Bạn cần hoàn thành một mẫu đơn hoặc liên hệ với chúng tôi? Bạn đã tìm đến đúng nơi rồi đấy!

Hãy chọn một mục bên dưới để tải các tệp PDF xuống

Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho Chương Trình Được Phê Duyệt
Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Tham Gia Medicare
Chương Trình Đào Tạo
Thông Tin Chung

Các Liên Kết Nhanh

Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có thắc mắc về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell SEIU 503? Tìm các câu trả lời tại đây.

Mẫu Đơn

Kiểm tra tại đây để biết các mẫu đơn bạn có thể cần điền liên quan đến điều kiện hưởng phúc lợi và các vấn đề quan trọng khác.

Các Sự Kiện Giáo Dục

Tìm hiểu thêm về các phúc lợi của bạn tại một sự kiện giáo dục!

Thông Tin Liên Hệ Bổ Sung

Tìm thông tin liên hệ của các tổ chức liên quan đến Khóa Đào Tạo và Các Phúc Lợi của Carewell dành cho bạn.

Tải Xuống

Nha Khoa

Thị Lực + Thính Lực

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho Chương Trình Được Phê Duyệt

Các nguồn trợ giúp chung về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Hướng dẫn tham khảo theo từng quận của Oregon năm 2023 cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt
Hướng dẫn tham khảo theo từng quận của Washington năm 2023 cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt
Hướng dẫn theo từng quận của Oregon năm 2022 cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt
Hướng dẫn theo từng quận của Washington năm 2022 cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt
Quản Lý Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm 2023 (Oregon)

Kaiser Permanente OR Silver 3500/40
Providence OR Standard Silver – Choice Network
Providence OR Standard Silver – Signature Network
Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon)
Moda Health Beacon Silver 3000
PacificSource OR Standard Silver Plan NAV
Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network – EPO

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm 2023 (Washington)

Kaiser Permanente Cascade Silver
Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm 2022 (Oregon)

Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Choice Network
Providence Health Plan: Oregon Standard Silver Signature Network
Kaiser OR Silver 2500/40
Moda Health Plan Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon)
Moda Health Plan Moda Health Beacon Silver 3000
PacificSource OR Standard Silver Plan NAV
Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network – EPO

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm 2022 (Washington)

Kaiser WA Silver 2500/40
Kaiser Permanente WA Flex Silver
Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100
LifeWise Essential Silver Low Deductible
Bridgespan Cascade Silver

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm 2022 (California)

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Các Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm 2022 (Idaho)

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Tham Gia Medicare

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng