X
Thời điểm hợp lý nhất để bạn tham dự một khóa đào tạo đã đến. Hãy hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Bổ Túc để nhận được một khoản lương huấn luyện trị giá $200 và trong thời gian có hạn, hãy tham gia bốc thăm để giành được các giải thưởng hằng tuần và hằng tháng lên tới $1.000!

Nguồn Trợ Giúp & Mẫu Đơn

Bạn đang tìm thêm thông tin về Khóa Đào Tạo và Các Phúc Lợi của Carewell? Bạn cần hoàn thành một mẫu đơn hoặc liên hệ với chúng tôi? Bạn đã tìm đến đúng nơi rồi đấy!

Hãy chọn một mục bên dưới để tải các tệp PDF xuống

Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho Chương Trình Được Phê Duyệt
Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Tham Gia Medicare
Chương Trình Đào Tạo
Thông Tin Chung

Các Liên Kết Nhanh

Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có thắc mắc về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell SEIU 503? Tìm các câu trả lời tại đây.

Mẫu Đơn

Kiểm tra tại đây để biết các mẫu đơn bạn có thể cần điền liên quan đến điều kiện hưởng phúc lợi và các vấn đề quan trọng khác.

Các Sự Kiện Giáo Dục

Tìm hiểu thêm về các phúc lợi của bạn tại một sự kiện giáo dục!

Thông Tin Liên Hệ Bổ Sung

Tìm thông tin liên hệ của các tổ chức liên quan đến Khóa Đào Tạo và Các Phúc Lợi của Carewell dành cho bạn.

Tải Xuống

Nha Khoa

Thị Lực + Thính Lực

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho Chương Trình Được Phê Duyệt

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Oregon)

Providence Health Plan: Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Oregon Standard Silver Choice Network Năm 2021
Providence Health Plan: Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Oregon Standard Silver Signature Network Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Kaiser OR Silver 2500/40 Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Moda Health Plan, Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Moda Health Plan, Moda Health Beacon Silver 3000 Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm PacificSource OR Standard Silver Plan NAV Năm 2021

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Washington)

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Kaiser WA Silver 2500/40 Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Kaiser WA Flex Silver Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100 Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm LifeWise Health Plan of Washington Essential Silver Low Deductible Plan Năm 2021
Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm Bridgespan Silver Essential 2850 EPO RealValue Năm 2021

Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Idaho)

Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm PacificSource SILVER Navigator HSA 3500 năm 2021 (Định Dạng PDF)

Các nguồn trợ giúp chung về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Hướng dẫn tham khảo của quận Oregon năm 2021 cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt
Hướng dẫn tham khảo của quận Oregon năm 2020 cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt
Quản lý Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Tham Gia Medicare

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng