Giới Thiệu Về Carewell SEIU 503

Nhóm thương lượng của nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đang ăn mừng chiến thắng phải rất khó khăn mới giành được.

Giới Thiệu Carewell SEIU 503

Carewell SEIU 503 là nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân của SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được nhằm cải thiện cuộc sống của họ.

Được cung cấp bởi RISE Partnership, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như người lao động trong lĩnh vực công của Oregon thông qua chương trình đào tạo, giáo dục và phúc lợi vượt trội.

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

Giới Thiệu về các Quỹ Ủy Thác

Tìm hiểu thêm về cách thiết kế Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell do nhân viên thực hiện thông qua Quỹ Ủy Thác Quản Lý Người Lao Động của họ.

Tin Tức & Thông Tin Mới Nhất

Xem tin tức mới nhất về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng