Giới Thiệu về Carewell SEIU 503

Nhóm thương lượng của nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đang ăn mừng chiến thắng phải rất khó khăn mới giành được.

Giới Thiệu Carewell SEIU 503

Carewell SEIU 503 là nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và hỗ trợ cá nhân mà SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Được cung cấp theo phương thức rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy, chương trình này mang đến sự ổn định, sức khỏe, kỹ năng và nội dung đào tạo cần thiết cho các nhân viên.

Toàn bộ chương trình đào tạo và phúc lợi đều được cung cấp bởi RISE Partnership, một dịch vụ hỗ trợ phúc lợi tập trung vào nhân viên.

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

Giới Thiệu về các Quỹ Ủy Thác

Tìm hiểu thêm về cách thiết kế Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell do nhân viên thực hiện thông qua Quỹ Ủy Thác Quản Lý Người Lao Động của họ.

Tin Tức & Thông Tin Mới Nhất

Xem tin tức mới nhất về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng