Liên Hệ với Chúng Tôi

Bạn có thắc mắc về trạng thái đăng ký, phúc lợi chăm sóc sức khỏe hoặc các yêu cầu hoặc lớp học đào tạo? Chúng tôi có một đội ngũ tận tâm sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn qua điện thoại.

Bạn có câu hỏi về Phúc Lợi?

Đối với các thắc mắc về Phúc Lợi Nha Khoa, Thị Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hoặc Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Điện thoại: 1-844-503-7348 (SEIU)
(từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu)

Email: CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Fax: 1-503-765-5543

Địa Chỉ Gửi Thư Qua Đường Bưu Điện:

  • Đối với tất cả các mẫu đơn không có thông tin ngân hàng hoặc thuế:

Carewell SEIU 503
PO Box 94253
Seattle, WA 98124-6553

  • Đối với tất cả các mẫu đơn  thông tin ngân hàng hoặc thuế:

CAREWELL SEIU 503
PO Box 84785
Seattle, WA 98124-6085

Bạn có câu hỏi về Khóa Đào Tạo?

Đối với các thắc mắc về Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới, Khóa Đào Tạo Nhân Viên Hiện Tại hoặc Khóa Giáo Dục Thường Xuyên

Điện thoại: 1-844-503-7348 (SEIU)
(từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu)

Email: CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com

Bạn có câu hỏi về Liên Đoàn?

Đối với các thắc mắc về thành viên liên đoàn.

Điện thoại: 1-844-503-7348 (SEIU)
(từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu)

Email: contact@SEIU503.org

Nếu bạn có thêm thắc mắc, vui lòng điền vào mẫu đơn liên hệ chung của chúng tôi ở bên dưới. Một thành viên trong đội ngũ sẽ liên hệ lại với bạn qua email hoặc điện thoại.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng