X
There’s never been a better time to get trained. Complete Refresher Training to receive a $200 stipend, and for a limited time, be entered to win weekly and monthly prizes up to $1,000!

Carewell SEIU 503 Benefits

Phúc Lợi Của Bạn

Carewell SEIU 503 là nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và hỗ trợ cá nhân cũng như nhân viên chăm sóc cá nhân mà SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Được cung cấp theo phương thức rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy, các phúc lợi này mang đến sự ổn định, sức khỏe, kỹ năng và chương trình đào tạo mà nhân viên xứng đáng được hưởng.

Nha Khoa

Gói bảo hiểm Nha Khoa thông qua Kaiser Permanente chi trả hoàn toàn cho hầu hết các dịch vụ cơ bản (chẳng hạn như lấy cao răng hoặc trám răng). Bạn cũng được bao trả một phần cho các dịch vụ khác (chẳng hạn như rút tủy răng).

 

Thị Lực + Thính Lực

Các phúc lợi về thị lực và thính lực mà không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

Sự hỗ trợ và nguồn trợ giúp—từ việc trợ giúp về thuế cho đến tư vấn miễn phí—để xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến công việc, gia đình hoặc cuộc sống gia đình.

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Phúc lợi này chi trả cho bạn phí bảo hiểm thuần hàng tháng của một chương trình sức khỏe cá nhân đủ điều kiện mua qua Marketplace hoặc của Medicare. Phúc lợi này cũng bao trả tối đa $6.500 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm được Medicare hoặc một chương trình sức khỏe đủ điều kiện mua qua Marketplace chi trả.

Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Phúc lợi giờ nghỉ được trả lương (PTO) lên tới 40 giờ mỗi năm để bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Các Nguồn Trợ Giúp về COVID-19

Vì dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng nên chúng tôi đang tìm cách trợ giúp các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân nhiều nhất có thể. Hội Đồng Ủy Thác đã thông qua những quyết định cải thiện về phúc lợi sau đây:

Giờ Nghỉ Được Trả Lương Do COVID-19

Vắc-xin COVID-19

Phúc lợi xét nghiệm COVID-19 miễn phí

Thư dành cho nhân viên thiết yếu

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Bạn

Bạn có đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Carewell không? Hãy sử dụng bảng câu hỏi về điều kiện tham gia của chúng tôi để tìm hiểu nhanh trong vòng chưa đầy một phút.

Bảng câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell trên màn hình điện thoại di động

Cập Nhật Thông Tin Của Bạn

Để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Carewell, bạn phải gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Bạn cũng cần đảm bảo với Tiểu Bang rằng thông tin của mình là thông tin mới nhất.

Chọn Không Tham Gia

Mọi nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện nhận các phúc lợi qua Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực của Carewell sẽ tự động được bảo hiểm. Nếu bạn đủ điều kiện nhưng không muốn hưởng các phúc lợi này, vui lòng hoàn thành mẫu đơn khước từ bên dưới. Để tiếp tục được hưởng các phúc lợi này, bạn cần liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi qua thư.

Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Kháng Cáo

Nếu Carewell SEIU 503 từ chối hoàn toàn hoặc một phần yêu cầu hưởng phúc lợi của bạn (chẳng hạn như từ chối yêu cầu bồi hoàn của bạn hoặc thông báo rằng bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi), hãy điền vào và gửi mẫu đơn sau đây cũng như bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào.

Sau đây là một số vấn đề có thể xảy ra mà bạn giải quyết được bằng mẫu đơn Appeals (Kháng Cáo):

  • Bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi
  • Số tiền bồi hoàn
  • Không nhận được tiền bồi hoàn

 Eligibility and Reimbursement Appeals Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi và Vấn Đề Bồi Hoàn) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Bạn có thể gửi bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào qua thư hoặc fax mẫu đơn ở định dạng PDF tới:

Oregon Homecare Workers Trusts
PO Box 6
Mukilteo, WA 98275
Fax: 1-866-459-4623

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng