Quản trực tuyến 24/7 các phúc lợi của Carewell SEIU 503 dành cho bạn một cách an toàn!

Tin Tức & Thông Tin Mới Nhất

Bài Viết Nổi Bật

Truy cập các phúc lợi của bạn theo nhu cầu với MyCarewell503

Truy cập các phúc lợi của bạn theo nhu cầu với MyCarewell503

Giờ đây, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể quản lý trực tuyến 24/24 các phúc lợi dành cho họ. Chúng tôi đã nghe từ hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe rằng việc có thể truy cập trực tuyến các phúc lợi là vô cùng quan trọng đối với họ....

Carina đã ở đây

Carina đã ở đây

Carina là một công cụ trực tuyến miễn phí của Carewell SEIU 503. Công cụ này giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tìm kiếm người sử dụng lao động dùng dịch vụ chăm sóc tại nhà thuộc Medicaid và Oregon Project Independence (Dự Án Nâng Cao Khả Năng Tự Lập Oregon – OPI) tại khu vực của họ. Hãy sử dụng Carina để tìm các công việc chăm sóc toàn thời gian, bán thời gian và chăm sóc thay thế trong khu vực của bạn.

Bạn có nhận được thông báo của Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi vào tháng 8 năm 2021 về các Phúc Lợi PTO mà bạn chưa yêu cầu thanh toán không?

Các yêu cầu pháp lý sau đây ở Tiểu Bang Oregon về tài sản chưa yêu cầu thanh toán, séc chưa yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 trở về trước đã được bàn giao cho Tiểu Bang Oregon phụ trách vào ngày 22 tháng 10...

Chương Trình Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả Tạm Thời 2021 – 2022

Chương Trình Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả Tạm Thời 2021 – 2022

Chúng tôi biết rằng chi phí chăm sóc nha khoa có thể đắt đỏ, ngay cả với một chương trình nha khoa tốt như Kaiser. Vì vậy, Hội Đồng Ủy Thác đã xây dựng một chương trình phúc lợi tạm thời để bồi hoàn cho bạn những chi phí tự trả cho dịch vụ chăm sóc nha khoa mà bạn nhận được trong năm 2021.

Truy cập các phúc lợi của bạn theo nhu cầu với MyCarewell503

Giờ đây, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể quản lý trực tuyến 24/24 các phúc lợi dành cho họ. Chúng tôi đã nghe từ hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe rằng việc có thể truy cập trực tuyến các phúc lợi là vô cùng quan trọng đối với họ....

Carina đã ở đây

Carina là một công cụ trực tuyến miễn phí của Carewell SEIU 503. Công cụ này giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tìm kiếm người sử dụng lao động dùng dịch vụ chăm sóc tại nhà thuộc Medicaid và Oregon Project Independence (Dự Án Nâng Cao Khả Năng Tự Lập Oregon – OPI) tại khu vực của họ. Hãy sử dụng Carina để tìm các công việc chăm sóc toàn thời gian, bán thời gian và chăm sóc thay thế trong khu vực của bạn.

Bạn có nhận được thông báo của Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi vào tháng 8 năm 2021 về các Phúc Lợi PTO mà bạn chưa yêu cầu thanh toán không?

Các yêu cầu pháp lý sau đây ở Tiểu Bang Oregon về tài sản chưa yêu cầu thanh toán, séc chưa yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 trở về trước đã được bàn giao cho Tiểu Bang Oregon phụ trách vào ngày 22 tháng 10...

Chương Trình Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả Tạm Thời 2021 – 2022

Chúng tôi biết rằng chi phí chăm sóc nha khoa có thể đắt đỏ, ngay cả với một chương trình nha khoa tốt như Kaiser. Vì vậy, Hội Đồng Ủy Thác đã xây dựng một chương trình phúc lợi tạm thời để bồi hoàn cho bạn những chi phí tự trả cho dịch vụ chăm sóc nha khoa mà bạn nhận được trong năm 2021.

Vắc-xin COVID thông qua Kaiser Permanente

Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân có bảo hiểm Kaiser Permanente có thể tiêm vắc-xin COVID tại các phòng khám Kaiser.

Bài Viết và Tin Tức Gần Đây

Carina đã ở đây

Carina là một công cụ trực tuyến miễn phí của Carewell SEIU 503. Công cụ này giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tìm kiếm người sử dụng lao động dùng dịch vụ chăm sóc tại nhà thuộc Medicaid và Oregon Project Independence (Dự Án Nâng Cao Khả Năng Tự Lập Oregon – OPI) tại khu vực của họ. Hãy sử dụng Carina để tìm các công việc chăm sóc toàn thời gian, bán thời gian và chăm sóc thay thế trong khu vực của bạn.

ĐỌC THÊM

Chương Trình Bồi Hoàn Chi Phí Nha Khoa Tự Trả Tạm Thời 2021 – 2022

Chúng tôi biết rằng chi phí chăm sóc nha khoa có thể đắt đỏ, ngay cả với một chương trình nha khoa tốt như Kaiser. Vì vậy, Hội Đồng Ủy Thác đã xây dựng một chương trình phúc lợi tạm thời để bồi hoàn cho bạn những chi phí tự trả cho dịch vụ chăm sóc nha khoa mà bạn nhận được trong năm 2021.

ĐỌC THÊM

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng