Hiện đã có Tài Liệu Hướng Dẫn mới nhất về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell SEIU 503!

Trong công việc vất vả hằng ngày, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn luôn hỗ trợ và chăm sóc mọi người. Carewell SEIU 503 luôn đồng hành để hỗ trợ bạn! Nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được đã tiếp tục phát triển.

Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng về chương trình đào tạo và phúc lợi trong Tài Liệu Hướng Dẫn mới này. Những dịch vụ này được cung cấp rõ ràng và đáng tin cậy nhằm giúp bạn ổn định cuộc sống, có sức khỏe, kỹ năng cũng như chương trình đào tạo mà bạn xứng đáng được nhận.

Tài Liệu Hướng Dẫn mới nhất có thông tin về các nguồn trợ giúp mới, bao gồm:  

  • MyCarewell503, một công cụ mang đến cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quyền quản lý trực tuyến các phúc lợi của họ 24/7
  • Carina, một dịch vụ dễ sử dụng, giúp kết nối các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở Oregon và những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc
  • Các Khóa Giáo Dục Thường Xuyên dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giúp họ luôn cập nhật các phương pháp hay nhất cũng như trau dồi kỹ năng của mình

Tài Liệu Hướng Dẫn này cũng bao gồm Thông Tin Tóm Tắt Về Phúc Lợi, Quy Tắc Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi và Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của Quỹ Ủy Thác. Tài liệu này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản Thể, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn và tiếng Somali.

Cách truy cập Tài Liệu Hướng Dẫn:

Bạn có thể tải về và xem tài liệu này trên mạng:

Nếu bạn cần nhận một bản sao qua đường bưu điện, vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn yêu cầu này:

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng