X
MỚI! Chương trình bồi hoàn cho các khoản chi phí nha khoa tự trả!

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc bạn cần để luôn khỏe mạnh.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 nhằm giúp nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà ở Oregon chi trả cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân khi họ không có bảo hiểm khác, chẳng hạn như thông qua Chương Trình Y Tế của Oregon hoặc một chủ lao động khác hay bảo hiểm thông qua vợ/chồng.

Phúc lợi này dành cho nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện. Những nhân viên này đã tham gia Medicare hoặc đã đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt thông qua thị trường bảo hiểm y tế. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe này bao trả tối đa $6.500 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm được Medicare hoặc một chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace năm 2021 chi trả. Phúc lợi này cũng chi trả cho bạn toàn bộ phí bảo hiểm thuần hàng tháng của một chương trình cá nhân trên Marketplace hoặc một phần phí bảo hiểm Medicare.

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ ghi nợ Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hàng tháng và các phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thông tin về gia hạn các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho nhân viên hỗ trợ

  • đã đăng ký Medicare tại đây;
  • đã đăng ký Chương trình được phê duyệt trên Marketplace tại đây.
Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
  • Phúc lợi này chi trả phí bảo hiểm thuần hàng tháng (tức là phí bảo hiểm sau khi đã áp dụng tín dụng thuế) cho một chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace hoặc cho Medicare. Phúc lợi này cũng bao trả tối đa $6.500 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm theo chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn hoặc Medicare. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm theo nhóm hoặc bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên.
  • Để tận dụng phúc lợi này, bạn sẽ cần đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace hoặc tham gia Medicare. Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn các bước thực hiện quy trình này!
  • Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm được phê duyệt trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP) kéo dài đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021. Tổng Thống Biden đã ra chỉ thị về SEP này nhằm ứng phó với tình trạng Khẩn Cấp Về Y Tế Công Cộng Liên Quan Đến COVID-19. SEP này cho phép các cá nhân cũng như gia đình ở các tiểu bang như Oregon sử dụng trang Healthcare.gov để đăng ký bảo hiểm y tế năm 2021 hoặc cập nhật đơn đăng ký hiện có.
  • Healthcare Marketplace của Tiểu Bang Washington tại trang web www.wahealthplanfinder.org cũng sẽ áp dụng Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021. SEP này cho phép các cá nhân và gia đình đăng ký bảo hiểm năm 2021. Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép thay đổi gói bảo hiểm của mình trong SEP này nếu đã đăng ký.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Bạn

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện. 

Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu về điều kiện tham gia bên dưới.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu:

N

Đã làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lêncòn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, có khoảng thời gian chờ là 1 tháng để bạn báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương

N

Gửi thông tin nhân khẩu cơ bản của bạn cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

N

Có bảo hiểm y tế thông qua Medicare hoặc qua một chương trình được phê duyệt trên Marketplace. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Số giờ đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không có số giờ làm việc đủ điều kiện nào trong 2 tháng liên tiếp (hay số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Khoảng thời gian ân hạn dành cho Thời Gian Ghi Danh năm 2021

Nếu bạn đủ điều kiện nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe trong tháng 10 năm 2020 thì bạn sẽ tiếp tục đủ điều kiện nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe trong tháng 11 và tháng 12 năm 2020, bất kể bạn đã làm được bao nhiêu giờ. Việc bạn còn đủ điều kiện sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 hay không sẽ được xác định dựa trên các quy tắc về tư cách đủ điều kiện như mô tả ở phía trên. 

Nếu bạn có thắc mắc về tư cách đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của mình, vui lòng gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2 để được giải đáp.

Đối với các nhân viên đủ điều kiện có bảo hiểm Medicare

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho các nhân viên đủ điều kiện được Medicare bao trả.

Đối với các nhân viên đủ điều kiện tham gia các chương trình được phê duyệt

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho các nhân viên đủ điều kiện tham gia các chương trình sức khỏe cá nhân được phê duyệt trên Healthcare Marketplaces.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng