Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc bạn cần để luôn khỏe mạnh

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 nhằm giúp nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà ở Oregon chi trả cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân khi họ không có bảo hiểm khác, chẳng hạn như thông qua Chương Trình Y Tế của Oregon hoặc một chủ lao động khác hay bảo hiểm thông qua vợ/chồng.

Phúc lợi này dành cho nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện. Những nhân viên này đã tham gia Medicare hoặc đã đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt thông qua thị trường bảo hiểm y tế. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe này bao trả tối đa $6.500 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm được Medicare hoặc một chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace năm 2021 chi trả. Phúc lợi này cũng chi trả cho bạn toàn bộ phí bảo hiểm thuần hàng tháng của một chương trình cá nhân trên Marketplace hoặc một phần phí bảo hiểm Medicare.

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ ghi nợ Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hàng tháng và các phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thông tin về gia hạn các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho nhân viên hỗ trợ

  • đã đăng ký Medicare tại đây;
  • đã đăng ký Chương trình được phê duyệt trên Marketplace tại đây.
Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý
  • Phúc lợi này chi trả phí bảo hiểm thuần hàng tháng (tức là phí bảo hiểu sau khi đã áp dụng tín dụng thuế) cho một chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace hoặc cho Medicare. Phúc lợi này cũng bao trả tối đa $6.500 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm theo chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn hoặc Medicare. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm theo nhóm hoặc bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên.
  • Để tận dụng phúc lợi này, bạn sẽ cần đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Healthcare Marketplace hoặc tham gia Medicare. Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn các bước thực hiện quy trình này!
  • Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần đợi cho đến Thời Gian Ghi Danh để đăng ký. Trên Marketplace Liên Bang, Thời Gian Ghi Danh thường là từ ngày 1/11 đến 15/12. Có một số trường hợp ngoại lệ có thể thẩm định xem bạn có đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt không. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Kiểm Tra Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Của Bạn

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện tham gia. 

Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu về điều kiện tham gia bên dưới.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu:

N

Làm việc 40 giờ trở lên — còn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng — trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, có khoảng thời gian chờ là 1 tháng để bạn báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi thông tin nhân khẩu cơ bản của bạn cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

N

Có bảo hiểm y tế thông qua Medicare hoặc qua một chương trình được phê duyệt trên Marketplace. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Số giờ đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để được hưởng phúc lợi Carewell là số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không có số giờ làm việc đủ điều kiện nào trong 2 tháng liên tiếp (hay số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Khoảng thời gian ân hạn dành cho Thời Gian Ghi Danh năm 2021

Nếu bạn đủ điều kiện nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe trong tháng 10 năm 2020 thì bạn sẽ tiếp tục đủ điều kiện nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe trong tháng 11 và tháng 12 năm 2020, bất kể bạn đã làm được bao nhiêu giờ. Việc bạn còn đủ điều kiện sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 hay không sẽ được xác định dựa trên các quy tắc về tư cách đủ điều kiện như mô tả ở phía trên. 

Nếu bạn có thắc mắc về tư cách đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của mình, vui lòng gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2 để được giải đáp.

Đối với các nhân viên đủ điều kiện có bảo hiểm Medicare

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho các nhân viên đủ điều kiện được Medicare bao trả.

Đối với các nhân viên đủ điều kiện tham gia các chương trình được phê duyệt

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho các nhân viên đủ điều kiện tham gia các chương trình sức khỏe cá nhân được phê duyệt trên Healthcare Marketplaces.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng