MyCarewell503

MyCarewell503 sử dụng Công nghệ Create để cung cấp cho bạn trang đăng nhập để truy cập và quản lý phúc lợi Carewell SEIU 503 của mình. MyCarewell503 hiện có phiên bản tiếng Anh.

Đối với những người sử dụng mẫu đơn tiếng Anh, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các mẫu đơn sau đây sẽ không còn có trên trang web CarewellSEIU503.org. Họ sẽ cần gửi thông tin trong MyCarewell503:

 • W-9 Form (Mẫu Đơn W-9)
 • Paid Time Off (PTO) Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương)
 • Medical Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Y Tế)
 • Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare)
 • Advance Premium Tax Credit Adjustment Form (Mẫu Đơn Điều Chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước)
 • Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)
 • Benefits Information Form (Mẫu Đơn Thông Tin Phúc Lợi)
 • Beneficiary Form (Mẫu Đơn Người Thụ Hưởng)
 • Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi)
Làm cách nào để đăng ký MyCarewell503?

Chuyển đến MyCarewell503.org và làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấp vào Register as a New User (Đăng Ký Làm Người Dùng Mới).
 2. Làm theo lời nhắc để thiết lập tài khoản của bạn. Nhập Số An Sinh Xã Hội rồi nhấn Next (Tiếp Theo).
 3. Đảm bảo Số An Sinh Xã Hội của bạn là chính xác. Bạn cũng sẽ thấy tên của mình. Nhập Mã Zip và Ngày Sinh của bạn rồi nhấn Next (Tiếp Theo).
 4. Đọc Terms and Condition (Điều Khoản và Điều Kiện). Di chuyển xuống dưới cùng và nếu bạn đồng ý, hãy chọn “I Accept Terms & Conditions” (Tôi Chấp Nhận Điều Khoản và Điều Kiện) rồi nhấn Next (Tiếp Theo).
 5. Tạo và xác nhận mật khẩu, sau đó nhập địa chỉ email của bạn. Chọn một câu hỏi bảo mật và trả lời. Sau đó, nhấn Next (Tiếp Theo).
 6. Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập số điện thoại, địa chỉ email và phương thức liên hệ mà bạn muốn. Sau khi hoàn thành, nhấn Save Communication (Lưu Thông Tin Liên Lạc) hoặc Continue Later (Tiếp Tục Sau).
 7. Tính năng quyền riêng tư cho phép người dùng chọn có muốn chia sẻ thông tin của họ với những người khác trong chương trình của họ hay không. Việc bật tùy chọn cài đặt này cho biết rằng bạn không muốn chia sẻ thông tin của mình với các thành viên khác trong chương trình của mình. Nhấn Save Privacy (Lưu Tùy Chọn Quyền Riêng Tư) hoặc Continue Later (Tiếp Tục Sau).
  Thao tác chọn Save Privacy (Lưu Tùy Chọn Quyền Riêng Tư) sẽ hoàn thành quá trình đăng ký.

*Lưu ý: hãy nhớ lưu tên người dùng và mật khẩu ở một nơi an toàn để bạn có thể tham khảo nếu quên!

Lưu Ý! Bạn có thể sử dụng địa chỉ email của mình làm tên người dùng để dễ nhớ hơn.

Tôi quên mật khẩu và/hoặc tên người dùng của mình. Tôi nên làm gì?

Quên Mật Khẩu 
Trên trang web đăng nhập MyCarewell503, nhấp vào liên kết bên dưới “Forgot Password?” (Quên Mật Khẩu?) Thực hiện theo hướng dẫn trên trang tiếp theo để nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần nhập 4 chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội, mã zip và nhập mật khẩu mới. Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi qua email đến địa chỉ chúng tôi có trong hồ sơ.

Quên Tên Người Dùng 
Trên trang web đăng nhập MyCarewell503, nhấp vào liên kết bên dưới “Forgot Username?” (Quên Tên Người Dùng?) Liên kết này sẽ đưa bạn đến một trang khác nơi bạn có thể nhập 4 chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và mã zip để họ có thể xác minh danh tính của bạn. Sau đó, liên kết sẽ yêu cầu bạn trả lời câu hỏi bảo mật. Tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy công cụ trực tuyến mới này tiện lợi và dễ sử dụng. Tất nhiên là bạn có thể gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1-844-503-7348, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều (theo giờ PST) hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com.

Hãy xem trang Câu Hỏi Thường Gặp nếu bạn đã sẵn sàng cùng Carewell SEIU 503 khám phá cách thức mới đầy thú vị này để truy cập thông tin của bạn.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng