Chọn trang

Câu Hỏi Thường Gặp

Chọn một phần để xem Câu Hỏi Thường Gặp

Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Giờ Nghỉ Được Trả Lương
Đào Tạo

Nha Khoa

Làm cách nào để có bảo hiểm nha khoa?

Bạn sẽ tự động được đăng ký tham gia một chương trình nha khoa của Kaiser Permanente sau khi đủ điều kiện hưởng các phúc lợi nha khoa của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ trở lên theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp và chờ thêm 1 tháng trong khi số giờ của bạn được báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Nha Khoa.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí nha khoa không?

Không, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến chương trình hỗ trợ nhân viên, nha khoa, thị lực + thính lực.

Tôi có lựa chọn nào khác ngoài phúc lợi Nha Khoa Kaiser Permanente không?

Carewell SEIU 503 không có các lựa chọn khác cho gói bảo hiểm Nha Khoa của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cư trú bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, thì chúng tôi sẽ đăng ký cho bạn tham gia chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente. Theo chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente, bạn sẽ có thể thăm khám với bất kỳ nha sĩ nào có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO của Kaiser thì bạn chỉ phải trả ít chi phí hơn. Để xác nhận xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Tôi tham gia một chương trình nha khoa rồi. Tôi có thể tham gia đồng thời 2 chương trình không?

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề điều phối phúc lợi, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Kaiser Permanente.

Tôi đã thăm khám với một nha sĩ như mong muốn. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nha sĩ này không?

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser và thăm khám với một nha sĩ riêng không thuộc mạng lưới, thì bạn có thể hỏi xem họ có sẵn sàng để bạn giới thiệu với Kaiser Permanente và tham gia mạng lưới hay không.

Nếu cư trú bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser, thì bạn sẽ không được bảo hiểm cho bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ ngoài mạng lưới cung cấp.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Tôi có thể chọn không tham gia phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa hoặc Thị Lực + Thính Lực không?
Có. Bạn có thể điền vào Mẫu Đơn Khước Từ rồi gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Thị Lực + Thính Lực

Làm cách nào để có bảo hiểm thị lực/thính lực?

Bạn sẽ tự động được đăng ký vào chương trình Ameritas cung cấp phúc lợi thị lực, thính lực và LASIK sau khi đủ điều kiện hưởng phúc lợi thị lực + thính lực của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ trở lên theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp và chờ thêm 1 tháng trong khi số giờ của bạn được báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Thị Lực + Thính Lực.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả chi phí thị lực + thính lực không?

Không, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến chương trình hỗ trợ nhân viên, nha khoa, thị lực + thính lực.

Tôi có thể tìm hiểu ở đâu để biết liệu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực có thuộc Mạng Lưới Lựa Chọn VSP hay không?

Bạn có thể truy cập trang web của VSP tại địa chỉ vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến số 1-800-877-7195.

Tôi có bao nhiêu thời gian để gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí?

Bạn phải gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ. Ví dụ: nếu mua kính mắt từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới, thì bạn sẽ có 90 ngày để gửi Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP. Gọi cho Ameritas theo số 1-800-255-4931 để tìm hiểu thêm về số tiền bạn sẽ được bồi hoàn nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Tôi có thể chọn không tham gia phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa hoặc Thị Lực + Thính Lực không?

Có. Bạn có thể điền vào Mẫu Đơn Khước Từ rồi gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

Làm cách nào để được hưởng phúc lợi của chương trình hỗ trợ nhân viên?

Bạn sẽ tự động được đăng ký tham gia gói phúc lợi của chương trình hỗ trợ nhân viên cung cấp qua Reliant Behavioral Health sau khi đủ điều kiện hưởng phúc lợi EAP của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ trở lên theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp và chờ thêm 1 tháng trong khi số giờ của bạn được báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí EAP không?

Không, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến chương trình hỗ trợ nhân viên, nha khoa, thị lực + thính lực.

Làm cách nào để sử dụng các phúc lợi của chương trình hỗ trợ nhân viên, chẳng hạn như tư vấn và hoạch định tài chính?

Bạn có thể tiếp cận các dịch vụ bằng cách truy cập vào ibhsolutions.com hoặc gọi đến số 1-866-750-1327. Mã truy cập của bạn là: OHWBT.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Tôi có thể chọn không tham gia phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa hoặc Thị Lực + Thính Lực không?

Có. Bạn có thể điền vào Mẫu Đơn Khước Từ rồi gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. 

Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Đối với Chương Trình Được Phê Duyệt

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện để đăng ký trong thời gian này không?

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (“SEP”) cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Thời Gian Ghi Danh thông thường (1/11 – 15/2). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt nếu đã trải qua các thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa. Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình trên Marketplace nhưng thời gian ghi danh thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe có ngoại lệ nào không?

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia gói bảo hiểm y tế thông qua vợ/chồng của mình, nhưng lại chọn không đăng ký tham gia gói bảo hiểm đó, thì bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503. Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để biết thêm thông tin.

Tôi có thể sử dụng đại lý bảo hiểm riêng thay cho Valley Insurance Professionals không?

Được chứ. Tuy nhiên, bạn rất nên sử dụng các dịch vụ của Valley Insurance Professionals bởi hãng bảo hiểm này có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với chương trình phúc lợi của Carewell, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đăng ký tham gia những chương trình được phê duyệt trên Marketplace và đảm bảo họ có thể tiếp cận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Nếu sử dụng đại lý bảo hiểm riêng thì bạn không phải điền vào bất kỳ mẫu đơn Đại Lý trên Hồ Sơ nào đi kèm với giấy tờ hàng năm. Tuy nhiên, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 để thông báo cho người đại diện của chúng tôi biết rằng bạn đang sử dụng đại lý bảo hiểm riêng và không điền vào mẫu đơn Đại Lý trên Hồ Sơ.

Tôi có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình không?

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 sau khi hết Thời Gian Ghi Danh gần nhất và đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Healthcare Marketplace. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm, và bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm, tối đa là dưới mức phí bảo hiểm thực tế hoặc số tiền phí bảo hiểm trung bình mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện nhận được theo phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Thời Gian Ghi Danh (từ 1/11 đến 15/12). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm. Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình hay không, hãy gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Phí bảo hiểm sức khỏe thuần là gì?

Phí bảo hiểm thuần là số tiền hàng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500 mỗi tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (sự hỗ trợ tài chính từ Chính Quyền Liên Bang) là $200 mỗi tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300 mỗi tháng.

Năm ngoái, tôi đã khiếu nại và được phép chọn một chương trình đã phê duyệt khác với chương trình dành cho khu vực của mình. Tôi phải làm gì nếu muốn tiếp tục nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe?

Nếu chương trình bạn đăng ký vẫn là một chương trình được phê duyệt cho năm sau, thì quyết định dựa trên khiếu nại của bạn vẫn có hiệu lực. Bạn cần xem lại thông tin trên trang này nhằm đảm bảo mình đã thực hiện các bước phù hợp trong Thời Gian Ghi Danh để gia hạn gói bảo hiểm y tế của mình và tiếp tục nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn cũng nên xem lại nội dung tóm tắt về chương trình mới và các mạng lưới nhà cung cấp để đảm bảo lựa chọn này vẫn phù hợp với bạn.

Tôi sống trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser của Quận Lane và đã tham gia chương trình Providence Được Phê Duyệt năm 2018, vậy tôi có cần thay đổi chương trình không?

Không, bạn không phải thay đổi chương trình. Bạn có thể thay đổi sang chương trình KP Silver 2500/35 Được Phê Duyệt Năm 2020 nếu muốn, hoặc bạn vẫn có thể duy trì chương trình Providence Được Phê Duyệt. Sau khi chuyển đổi sang chương trình Kaiser Được Phê Duyệt (sẽ là Chương Trình Được Phê Duyệt cho thời gian còn lại của năm), bạn sẽ không thể nhận phúc lợi của Quỹ Tín Thác cho chương trình Providence nữa.

Tôi sống trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser của Quận Lane và lần đầu tiên đăng ký hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503, vậy tôi có thể đăng ký tham gia chương trình Providence Được Phê Duyệt không?

Không, nếu bạn sống ở Khu Vực Dịch Vụ Kaiser của Quận Lane và mới đăng ký hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 cho năm 2020, thì Chương Trình Được Phê Duyệt của bạn sẽ là chương trình Kaiser KP Silver 2500/35.

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi 

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
 • Hóa đơn phí bảo hiểm thuần hàng tháng của bạn cho một chương trình được phê duyệt trên Marketplace.
 • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải trả cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả trước khi hãng bảo hiểm bắt đầu thanh toán.
 • Khoản đồng chi trả cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Khoản đồng thanh toán (hoặc đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình bảo hiểm của bạn có thể yêu cầu bạn phải chi trả và thường đến hạn tại thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc.
 • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải thanh toán cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả. Ví dụ: nếu chương trình bảo hiểm của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ “80/20”, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, hãng bảo hiểm sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải trả 20% còn lại.
Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

Thẻ của bạn hoạt động giống như một thẻ ghi nợ thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ để thanh toán cho những khoản phí nào?”

2. Bạn không thể dùng Thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

Có 2 “tài khoản” trên Thẻ của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán cho các khoản đồng chi trả y tế và đơn thuốc, các khoản khấu trừ và chi phí đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được bao trả. Năm 2020, số tiền đó là $6.190, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm. Tài khoản khác được nạp sẵn số tiền cần có để chi trả phí bảo hiểm thuần hàng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm y tế cá nhân mà chính sách trợ cấp tiền thuế Liên Bang (APTC) không bao trả.

Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

Khi nào Thẻ của tôi hết hạn?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ hết hạn vào ngày bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 dành cho HCA nữa hoặc vào tháng và năm in ở mặt trước của Thẻ, tùy theo ngày nào đến trước. Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi trước một tháng tính từ ngày hết hạn in trên Thẻ hiện tại nếu bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA vào thời điểm đó. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Ameriflex theo số 1-888-868-3539.

Tôi không thể trả phí bảo hiểm bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình. Tôi nên làm gì?

Kiểm tra số dư của bạn với Ameriflex, Nhân Viên Quản Lý Thẻ hoặc dùng Ứng Dụng Di Động MyAmeriflex hay tài khoản trực tuyến của Ameriflex hoặc gọi điện đến số 1-888-868-3539. Nếu thẻ có đủ tiền trả phí bảo hiểm, hãy yêu cầu hãng bảo hiểm thử lại. Nếu Thẻ không có đủ tiền trả phí bảo hiểm, vui lòng gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2 ngay.

Tôi không thể thanh toán chi phí tự trả bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình. Tôi nên làm gì?

Hãy gọi điện cho Ameriflex, Nhân Viên Quản Lý Thẻ, theo số 1-888-868-3539. Bạn cần cho biết mình là Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và chuẩn bị sẵn những thứ sau đây khi gọi điện: Thẻ của bạn, ngày và loại dịch vụ mà bạn đang cố gắng thanh toán và thông tin mô tả về vấn đề gặp phải.

Tôi có các hóa đơn y tế từ năm ngoái. Tôi có thể chi trả các hóa đơn này bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi không?

Bạn chỉ có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các dịch vụ thuộc danh mục bảo hiểm nhận được trong cùng năm. Nếu nhận được yêu cầu thanh toán từ năm ngoái cho các chi phí tự trả liên quan đến dịch vụ được bao trả, thì bạn cần sử dụng quy trình yêu cầu hoàn trả chi phí.

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC)

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hàng tháng cho bảo hiểm (gọi là "phí bảo hiểm" của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

APTC của tôi áp dụng cho phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe như thế nào?

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nhằm thanh toán cho phí bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Marketplace và chi phí tự trả, bạn phải áp dụng toàn bộ số tiền của bất kỳ khoản Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) nào mà mình đủ điều kiện hưởng để thanh toán phí bảo hiểm của chương trình bạn tham gia. Nếu bạn ước tính thu nhập hàng năm của hộ gia đình mình dưới mức thực tế và nhận được APTC cao hơn mức đáng được hưởng và do đó, bạn nợ IRS một khoản phí hòa giải khi nộp thuế hàng năm, thì bạn có thể đủ điều kiện được hoàn trả phí hòa giải từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

APTC của tôi thay đổi như thế nào?

Khi bạn đăng ký tham gia bảo hiểm qua Health Insurance Marketplace, bạn sẽ biết mình có đủ điều kiện nhận được Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước dựa trên mức thu nhập bạn ước tính và quy mô gia đình hay không. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn thay đổi hoặc nếu gia đình bạn có thêm hoặc mất đi thành viên, thì Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm của bạn cũng có thể thay đổi. Điều vô cùng quan trọng là bạn phải báo cáo với Marketplace về thay đổi thu nhập và thành viên gia đình trong thời gian sớm nhất có thể. Để được trợ giúp, hãy liên hệ với Valley Insurance Professionals theo số 1-503-974-8471.

Tôi đủ điều kiện tham gia Medicaid (hoặc bảo hiểm khác), vậy tôi có thể tiếp tục dùng chương trình trên Marketplace, APTC và phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của mình không?

Không. Nếu đủ điều kiện tham gia Medicaid, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA của Carewell SEIU 503 cũng như không đủ điều kiện nhận được Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hoặc Số Tiền Giảm Trừ Mức Chia Sẻ Chi Phí Của Marketplace. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia Medicaid và hiện đang đăng ký tham gia một chương trình trên Marketplace, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 sớm nhất có thể. Để biết thêm thông tin về Medicaid và một chương trình của Marketplace, hãy truy cập vào địa chỉ healthcare.gov/medicaid-chip/cancelling-marketplace-plan/. Ngoài ra, để biết thêm thông tin về gói bảo hiểm khác cũng như một chương trình trên Marketplace, hãy truy cập vào địa chỉ healthcare.gov/have-job-based-coverage/options/.

Tôi cần biết gì về APTC của mình khi nộp thuế?

Nếu bất kỳ ai trong hộ gia đình bạn đã tham gia một chương trình trên Marketplace, thì bạn sẽ nhận được Mẫu Đơn 1095-A, Bản Kê Khai Của Health Insurance Marketplace cho các khoản thuế của bạn. Mẫu Đơn 1095 sẽ được gửi đi vào tháng 1-tháng 2 cho gói bảo hiểm của năm trước. Mẫu Đơn này gồm thông tin về các chương trình trên Marketplace cho biết những người trong hộ gia đình bạn đã có bảo hiểm. Mẫu Đơn này gửi từ Marketplace chứ không phải IRS. Bạn sẽ nhận được đơn qua thư hoặc trong tài khoản Marketplace trực tuyến của mình. Bạn hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế của bạn sẽ cần mẫu đơn 1095 để hoàn thành Mẫu Đơn 8962 của IRS. Đây là mẫu đơn bạn cần nộp hàng năm cùng với các khoản thuế để điều chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước của mình. Tìm hiểu thêm về Mẫu Đơn 1095 tại healthcare.gov/tax-form-1095/. Nếu không nhận được 1095-A, bạn có thể tải một bản sao xuống tài khoản Marketplace của bạn hoặc liên hệ trực tiếp với Health Insurance Marketplace theo số 1-800-318-2596.

Tôi ước tính thu nhập của mình cao hơn so với thực tế và nhận được quá ít APTC, tôi cần làm gì?

Hãy gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Bạn sẽ cần gửi các bản sao biểu mẫu thuế 1040, 1095A và 8962 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi, cùng với Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Điều Chỉnh Phí Bảo Hiểm.

Tôi ước tính thu nhập của mình thấp hơn so với thực tế và nhận được quá nhiều APTC, tôi cần làm gì?

Hãy gửi Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Điều Chỉnh Phí Bảo Hiểm cùng với các biểu mẫu thuế 1040, 1095A và 8962 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để nhận khoản bồi hoàn cho toàn bộ hoặc một phần số tiền bạn nợ Chính Quyền Liên Bang.

Nếu tôi không còn đủ điều kiện nhận APTC nữa thì sao?

Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do Marketplace xác định rằng quy mô hộ gia đình và/hoặc thu nhập của bạn không đáp ứng điều kiện để bạn có thể nhận được tín dụng thuế, thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA của Carewell SEIU 503 có liên quan đến chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc không có biện pháp nào cần thiết để duy trì APTC đó, thì bạn sẽ chỉ đủ điều kiện hưởng phúc lợi hỗ trợ phí bảo hiểm mà lẽ ra phải trả nếu APTC của bạn chưa bị chấm dứt. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản phí bảo hiểm chênh lệch đó.

Làm thế nào để tiếp tục đủ điều kiện nhận APTC nếu tôi không còn đủ điều kiện do không phản hồi yêu cầu hoặc không có biện pháp duy trì APTC?

Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ Marketplace hoặc không có biện pháp nào cần thiết để duy trì APTC đó, thì bạn cần gửi thông tin mà Marketplace yêu cầu và cố gắng khôi phục tín dụng thuế của mình hoặc cố gắng để được xác định lại tín dụng thuế. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản phí bảo hiểm chênh lệch cho đến khi Marketplace xác định lại loại APTC mà bạn đủ điều kiện nhận (nếu có). Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 nếu có thắc mắc hoặc gọi cho Valley Insurance Professionals theo số 1-503-974-8471 để được hỗ trợ khôi phục APTC của bạn.

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Đối với Medicare

Thông tin dành cho những người chuyển đổi sang Medicare

Nếu đang đăng ký tham gia một chương trình trên Marketplace, thì bạn cần thực hiện các bước để chấm dứt chương trình đó trước ngày chương trình Medicare của bạn bắt đầu. Các nhân viên tại Valley Insurance Professionals có thể giúp bạn thực hiện việc đó. Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn đã có Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi, vui lòng giữ gìn Thẻ cẩn thận. Bạn sẽ tiếp tục dùng thẻ này để chi trả cho các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và đơn thuốc của Medicare miễn là bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để trả phí bảo hiểm Medicare.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
 • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình Medicare của bạn. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải chi trả cho các dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare trước khi Medicare bắt đầu thanh toán.
 • Các khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Một khoản đồng thanh toán (hay còn gọi là đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình Medicare có thể yêu cầu bạn chi trả, và thường đến hạn vào thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc.
 • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Khoản đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải trả cho các dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Mức chia sẻ chi phí có thể từ 20% đến 50% dịch vụ được bao trả, tùy theo chương trình Medicare của bạn. Ví dụ: nếu chương trình Medicare của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ “80/20”, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, chương trình Medicare sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải chi trả 20% còn lại.
Số tiền có trong thẻ của tôi là bao nhiêu?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi được nạp sẵn số tiền hàng năm để chi trả cho các khoản đồng thanh toán y tế và đơn thuốc, khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm cho các đơn thuốc và dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm. Năm 2020, số tiền đó là $6.190 nhưng con số này có thể thay đổi hàng năm.

Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

Khi nào Thẻ của tôi hết hạn?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ hết hạn vào ngày bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 nữa hoặc vào tháng và năm in ở mặt trước của Thẻ, tùy theo ngày nào đến trước. Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi trước một tháng tính từ ngày hết hạn in trên Thẻ hiện tại nếu bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA vào thời điểm đó. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Ameriflex theo số 1-888-868-3539.

Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của tôi được tính như thế nào?

Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương được xác định dựa trên mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên đủ điều kiện. Đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi này là $15/giờ, kể từ tháng 1 năm 2020.

Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

Cứ mỗi tháng 2 và tháng 7, bạn sẽ nhận được thư từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi cùng với số tiền phúc lợi của bạn. Nếu bạn yêu cầu một phần phúc lợi của mình và không biết số dư còn lại là bao nhiêu, thì bạn có thể gọi đến Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Tại sao tôi phải hoàn thành Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng?

Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng cho phép bạn chọn người nào đó nhận bất kỳ phúc lợi PTO cộng dồn còn lại cho đến khi bạn qua đời trước khi nhận được phúc lợi đó. Nếu không chỉ định người thụ hưởng hoặc nếu người thụ hưởng bạn chỉ định qua đời trước bạn hoặc không tìm thấy họ, thì số dư cộng dồn sẽ được thanh toán cho người thi hành di chúc phân chia tài sản của bạn.

Tại sao tôi phải trả phí cho séc đã hủy?

Ngân hàng tính phí hủy sau khi đã phát hành séc. Do đó, bạn nên chờ tối thiểu là 10 ngày làm việc sau khi ngân hàng phát hành séc rồi hãy yêu cầu một séc mới.

Tôi có nhận được Mẫu Đơn 1099 liên quan đến phúc lợi PTO của mình không?

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương là thu nhập bị tính thuế. Nếu nhận được phúc lợi $600 trở lên cho thời gian nghỉ được trả lương trong một năm, thì bạn sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099 từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Phúc lợi này vẫn là thu nhập bị tính thuế ngay cả khi bạn không nhận được Mẫu Đơn 1099.

Làm cách nào để tìm thấy một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người sử dụng lao động/chủ lao động trong thời gian tôi nghỉ làm?

Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi nghỉ phép có lương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính về việc chọn và thuê nhà cung cấp dịch vụ của họ. Việc nghỉ phép có lương phải được người sử dụng lao động cho phép trước, phải có người thay thế nếu cần và cơ quan phù hợp phải nhận được thông báo để chỉ định số giờ làm việc cho nhân viên thay thế. Đôi khi, người sử dụng lao động sẽ cần nhân viên thụ lý hồ sơ/đại lý cá nhân/điều phối viên dịch vụ hỗ trợ tìm một nhà cung cấp thay thế phù hợp.

Tôi có cần báo cáo số ngày hoặc số giờ sẽ nghỉ làm không?

Không, bạn không cần báo cáo số giờ nghỉ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Đào Tạo

Tại sao cần có chương trình đào tạo?

Chương trình đào tạo sẽ đảm bảo trang bị cho bạn các công cụ và sự tự tin cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và có chất lượng cao cho người sử dụng lao động. Chương trình đào tạo cũng giúp bạn học hỏi các kỹ năng mới, củng cố kỹ năng đã có và mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ai là đối tượng cần hoàn thành chương trình đào tạo?

Các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà hiện tại sẽ cần hoàn thành một chuỗi chương trình đào tạo kéo dài 12 giờ trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Các nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân mới sẽ cần hoàn thành khóa đào tạo định hướng kéo dài 4 giờ trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động, và 8 giờ đào tạo cơ bản trong vòng 120 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc.

Ngoài ra, tất cả nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng phải hoàn thành 12 giờ giáo dục thường xuyên 2 năm 1 lần trước khi được cấp lại chứng chỉ.

Tôi có phải tham gia chương trình đào tạo nếu là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kiêm thành viên trong gia đình không?

Có. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà được trả lương qua Medicaid hoặc Oregon Project Independence— kể cả những người chỉ làm việc cho các thành viên gia đình ─ đều phải đáp ứng các yêu cầu đào tạo mới và vượt qua kỳ thi đánh giá.

Tôi có phải tham gia chương trình đào tạo nếu làm việc cho một cơ sở, đại lý hoặc trực tiếp cung cấp dịch vụ người sử dụng lao động không.

Bạn phải tham gia chương trình đào tạo nếu là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động. Bạn không phải tham gia chương trình đào tạo nếu bạn làm việc trong một cơ sở như nhà nuôi dưỡng, nơi sinh hoạt cộng đồng, cơ sở chăm sóc trong khu dân cư, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt hoặc cơ sở điều dưỡng. Có nhiều yêu cầu mà bạn phải tuân thủ. Bạn cũng không phải tham gia chương trình đào tạo nếu làm việc với các đại lý cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc đại lý của nhà cung cấp.

Ai sẽ quyết định loại hình đào tạo cần tham gia?

SEIU 503 và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Tiểu Bang Oregon đã xây dựng một nhóm đào tạo để thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo tối thiểu dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhóm đào tạo bao gồm các đối tác cộng đồng, các bên liên quan, nhóm lợi ích, công đoàn đại diện cho lực lượng lao động (SEIU), nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà, người sử dụng lao động và các đại diện của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon. Nhóm đào tạo đã xác định nhiều chủ đề quan trọng sẽ đưa vào chương trình đào tạo cơ bản và định hướng để mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động, cũng như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đáp ứng được yêu cầu đào tạo đúng thời hạn?

Nếu không đáp ứng đúng thời hạn, khả năng cao nhất là bạn sẽ phải ngừng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động cho đến khi đáp ứng yêu cầu. Điều này sẽ được xác định thông qua quy trình xây dựng quy tắc.

Bạn có thể xem thông tin về khóa học và lịch đào tạo qua mạng. Bạn cũng có thể theo dõi tiến độ đào tạo của mình cũng như nhận thông báo nhắc nhở về thời hạn sắp tới. 

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức ở đâu?

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức trên khắp tiểu bang Oregon. Chúng tôi sẽ công bố ngày và địa điểm đào tạo trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell).

Chương trình đào tạo có ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh không?

Đội ngũ Carewell SEIU 503 Training đang nỗ lực hướng tới mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại (thuyết minh) và tiếng Quảng Đông (phụ đề). Nếu chưa có khóa đào tạo nào bằng ngôn ngữ của bạn, thì đội ngũ Carewell SEIU 503 Training sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một thông dịch viên cho (các) khóa học mà bạn tham dự. Để yêu cầu một thông dịch viên, hãy gửi email tới carewellseiu503training@risepartnership.com hoặc gọi theo số 1-844-503-7348.

Tôi sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo chứ?

Đội ngũ Carewell SEIU 503 Training rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn về chương trình đào tạo. Do đó, chúng tôi đã xây dựng nhiều cách thức để bạn góp sức cùng chúng tôi cải thiện.

Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell) bao gồm một đường liên kết đóng góp ý kiến. Bạn sẽ được mời đánh giá từng phần của chương trình đào tạo cơ bản trong Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell). Ngoài ra, bạn sẽ nhận được bản khảo sát sau mỗi lần hoàn thành một phần của chương trình đào tạo.

Nếu muốn đóng góp ý kiến về một khía cạnh khác của chương trình đào tạo, bạn có thể gửi email tới địa chỉ carewellseiu503training@risepartnership.com hoặc gọi theo số 1-844-503-7348.

Tôi có được cấp tín chỉ cho chương trình đào tạo đã tham gia trước đây không?

Không. Tuy nhiên, nếu đã nhận được chứng chỉ thông qua Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Tiểu Bang Oregon và tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ, thì bạn không cần tham gia thêm khóa giáo dục thường xuyên nào ngoài khóa cần tham gia để duy trì chứng chỉ cụ thể. Nhấp vào đây để tìm thêm thông tin về vấn đề phát triển nghề nghiệp và các chứng chỉ.

Ai không cần tham gia khóa đào tạo?

Nếu có một trong các chứng chỉ sau, thì bạn sẽ không cần tham gia chuỗi chương trình đào tạo bồi dưỡng: 

 • Chứng Chỉ Phát Triển Nghề Nghiệp (PDC)
 • Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân hoặc Chăm Sóc Tại Nhà Nâng Cao
 • Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân Đặc Biệt
 • Nhân Viên Chăm Sóc Người Liệt Tứ Chi Phụ Thuộc Vào Máy Thở (VDQ), nếu có
 • Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Thông Thường

Xin lưu ý rằng bạn cần duy trì tính hiệu lực của chứng chỉ để tiếp tục được miễn tham gia chương trình đào tạo:

Đào tạo trực tiếp

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức ở đâu?

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức trên khắp tiểu bang Oregon. Chúng tôi sẽ công bố ngày và địa điểm đào tạo trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell).

Nếu tôi khó tiếp cận chương trình đào tạo hoặc sống ở vùng nông thôn thì sao?

Đội ngũ Carewell SEIU 503 Training đang nỗ lực đảm bảo tổ chức các lớp học ở nhiều khu vực trong từng quận để càng nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiếp cận được càng tốt. Đội ngũ Carewell SEIU 503 Training cũng đang nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho những người tham gia ở nhiều khu vực nông thôn hơn thông qua việc cung cấp vé xe công cộng và/hoặc thẻ sử dụng khí đốt.

Có nghỉ giải lao trong khi đào tạo trực tiếp không?

Đối với buổi đào tạo trực tiếp kéo dài 4 giờ trở lên (chẳng hạn như các khóa đào tạo định hướng, bồi dưỡng trực tiếp và hội thảo), thì sẽ có 30 phút nghỉ giải lao giữa buổi.

Có đồ ăn trong buổi đào tạo trực tiếp không?

 Không. Đồ ăn sẽ không được cung cấp trong buổi đào tạo. Tuy nhiên, bạn có thể mang theo đồ ăn đến buổi đào tạo.

Tôi có thể mang theo con hoặc một thành viên gia đình đến buổi đào tạo không?

Không. Chương Trình Đào Tạo của Carewell chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân. Bạn không được đưa khách đi cùng, kể cả người sử dụng lao động, khách hàng, trẻ em hoặc thành viên gia đình.

Tại sao tôi cần mang theo một thiết bị có kết nối Internet tới buổi đào tạo trực tiếp?

Bạn cần mang theo một thiết bị có kết nối Internet, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay để có thể hoàn thành bài đánh giá ngắn và ghi lại quá trình tham gia của mình.

Nếu tôi không có thiết bị kết nối Internet thì sao?

Nếu bạn không có thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay để mang đến lớp học, đội ngũ Carewell SEIU 503 Training sẽ có sẵn một số thiết bị cho mượn trên cơ sở ưu tiên người đến trước.

Đào tạo trực tuyến

Làm các nào để truy cập vào các lớp học trực tuyến?

Sau khi đăng ký trong Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell), bạn có thể chọn và đăng ký tham gia bất kỳ khóa học trực tuyến nào dành cho mình. Bạn sẽ cần một thiết bị có kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để truy cập vào các lớp học trực tuyến.

Làm cách nào để đặt lại mật khẩu của tôi?

Nhấp vào đường liên kết ở góc trên bên phải Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell) để đăng nhập. Từ đường liên kết này, nếu không biết mật khẩu, thì bạn có thể nhấp vào "“Forgot Password”" (Quên Mật Khẩu). Sau khi nhấp vào đó, bạn sẽ nhận được một email có chứa đường liên kết để đặt lại mật khẩu.

Thanh Toán và Bồi Thường

Tôi có phải trả phí đào tạo không?

Không. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đều có thể tham gia chương trình đào tạo này miễn phí.

Tôi có được trả công khi tham gia chương trình đào tạo không?

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện tại sẽ được trả công cho thời gian tham gia các buổi đào tạo trực tiếp bắt buộc thông qua hình thức trả lương. Những người đang ứng tuyển trở thành nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà sẽ không được trả công khi tham gia khóa học định hướng cho nhân viên mới nhưng sẽ được trả công tham gia khóa đào tạo cơ bản và khóa giáo dục thường xuyên.

Chương trình đào tạo này có hướng dẫn rõ ràng về cách nhận tiền công trong vai trò là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà không?

Chương trình đào tạo này sẽ có một phần tóm tắt dành riêng cho việc thảo luận về phiếu thanh toán tiền lương. Ngoài ra, đội ngũ Carewell SEIU 503 Training cũng sẽ phát tài liệu và cung cấp một đường liên kết đến video để học viên tìm hiểu sâu hơn về phiếu thanh toán tiền lương và quy trình eXPRS.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cách nhận tiền công trong vai trò là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà ở đâu?

Nếu bạn là một nhân viên chăm sóc tại nhà và muốn biết thêm thông tin về cách điền và gửi phiếu thanh toán tiền lương, vui lòng truy cập vào Phần hướng dẫn trên trang Nguồn Trợ Giúp Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà Của OHCC.

Bạn cũng có thể tham khảo video tại đây..

Nếu bạn là một nhân viên hỗ trợ cá nhân và muốn biết thêm thông tin về cách dùng eXPRS, vui lòng truy cập vào Trang Nguồn Trợ Giúp Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân trên trang web của ODDS.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng