Câu Hỏi Thường Gặp

Chọn một phần để xem Câu Hỏi Thường Gặp

Khóa Đào Tạo
Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Giờ Nghỉ Được Trả Lương
MyCarewell503

Khóa Đào Tạo

Các Yêu Cầu Đào Tạo và Thời Hạn

Các yêu cầu đào tạo gồm những gì?

Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới:
Nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân bắt đầu làm việc sau ngày 1 tháng 9 năm 2021 sẽ cần hoàn thành khóa đào tạo nhân viên mới. Khóa đào tạo nhân viên mới bao gồm khóa học định hướng (mà bạn cần tham gia trước khi được phê duyệt làm việc) và khóa đào tạo cơ bản (mà bạn phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được mã số nhà cung cấp).

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên:
Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng phải hoàn thành 12 giờ của khóa giáo dục thường xuyên 2 năm 1 lần thì mới được cấp lại chứng nhận.

Tại sao cần có chương trình đào tạo?

Chương trình đào tạo sẽ đảm bảo trang bị cho bạn các công cụ và sự tự tin cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và có chất lượng cao cho người sử dụng lao động mà bạn phục vụ. Chương trình đào tạo cũng giúp bạn học hỏi các kỹ năng mới, củng cố kỹ năng đã có và mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tôi có thể làm cách nào để tìm hiểu xem mình đã hoàn thành những chương trình đào tạo nào?

Đối với các khóa đào tạo do Carewell SEIU 503 Training cung cấp, bạn có thể truy cập thông tin về việc hoàn thành khóa đào tạo thông qua Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell). Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Đối với các chương trình đào tạo và chứng nhận do Ủy Ban Chăm Sóc Tại Nhà Của Oregon cung cấp, hãy liên hệ với OHCC bằng cách gọi đến số (877) 867-0077 hoặc gửi email đến địa chỉ Certifications.OHCC@dhsoha.state.or.us.

Ai sẽ quyết định loại hình đào tạo cần tham gia?

SEIU 503 và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Tiểu Bang Oregon đã xây dựng một nhóm đào tạo để thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo tối thiểu dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhóm đào tạo bao gồm các đối tác cộng đồng, các bên liên quan, nhóm lợi ích, liên đoàn đại diện cho lực lượng lao động (SEIU), nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà, người sử dụng lao động và các đại diện của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon. Nhóm đào tạo đã xác định nhiều chủ đề quan trọng sẽ đưa vào để mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động cũng như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên

Tôi cần hoàn thành khóa giáo dục thường xuyên khi nào? Tôi có thể tìm ngày đến hạn của khóa giáo dục thường xuyên bằng cách nào?

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, bạn phải tham gia khóa giáo dục thường xuyên thì mới được gia hạn mã số nhà cung cấp của mình thêm 2 năm. Ngày đến hạn của bạn có thể muộn hơn ngày 1/3/2026 tùy theo thời điểm bạn bắt đầu công việc.  

Bạn có thể liên hệ với đơn vị phụ trách quan hệ với nhà cung cấp để biết ngày đến hạn của mình theo số 1-800-241-3013. 

  Cách thức hoạt động của tín chỉ/thời gian?

  Mỗi tín chỉ tương đương với 1 giờ của khóa học. Vì vậy, nếu một khóa học được nêu là 1,5 giờ thì có nghĩa là bạn sẽ được nhận 1,5 tín chỉ. Bạn cần có tổng cộng 12 giờ (hoặc tín chỉ) đào tạo để đáp ứng yêu cầu về khóa giáo dục thường xuyên.

  Tôi có được trả lương huấn luyện vì đã tham gia khóa giáo dục thường xuyên không? Số tiền là bao nhiêu?

  Có. Bạn sẽ được nhận một khoản lương huấn luyện tương đương với mức lương cơ bản cho 12 giờ học, được làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la). Để biết mức lương của bạn, hãy xem Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể Của Ủy Ban Chăm Sóc Tại Nhà Oregon.  

  • Ví dụ: nếu mức lương cơ bản của bạn là $17,77 thì lương huấn luyện của bạn sẽ là $17,77 x 12 giờ = $213,24. Khi làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la), tổng số tiền sẽ là $214. 

  Khoản lương huấn luyện này được gửi thông qua phương thức ký thác trực tiếp với Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.   

  Nếu bạn cần kiểm tra lương huấn luyện của mình, hãy liên hệ qua email hoặc điện thoại: studentsupportstipend@RISEpartnership.com hoặc 1-844-503-7348 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST. 

  • Hãy cung cấp tên pháp lý và địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện của bạn trong email.  
  • Xin lưu ý rằng việc chọn séc sẽ làm chậm quá trình chuyển lương huấn luyện của bạn thêm 2 – 3 tuần. 

  Hãy xem chính sách về lương huấn luyện để biết thêm thông tin về lương huấn luyện. 

  Tôi có thể xem thông tin mô tả về lớp học ở đâu?

  Bạn có thể đọc thêm về từng khóa học bằng cách nhấp vào khóa học đó trong cổng thông tin học tập. Bạn cũng có thể xem danh mục khóa học tại đây

  Tôi có phải học tất cả 29 học phần không?

  Không. Bạn cần hoàn thành 12 giờ đào tạo bao gồm 4 giờ của khóa đào tạo bắt buộc và 8 giờ của khóa học tự chọn.

  Tôi có thể tham gia khóa giáo dục thường xuyên bằng ngôn ngữ mà tôi ưa dùng không? Các lựa chọn là gì?

  Có. Các học phần tự học của khóa giáo dục thường xuyên hỗ trợ những ngôn ngữ sau đây: 

  • Tiếng Tây Ban Nha 
  • Tiếng Nga 
  • Tiếng Việt 
  • Tiếng Trung Giản Thể (thuyết minh tiếng Quan Thoại) 
  • Tiếng Ả Rập 

  Hiện có các khóa học có sự dẫn dắt của giảng viên (chẳng hạn như Bàn Về Nhận Thức Văn Hóa) mà bạn có thể tham gia cùng với thông dịch viên. Nếu khóa đào tạo không hỗ trợ ngôn ngữ bạn ưa dùng, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể giúp tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với bạn.

  Tôi có thể tham gia khóa đào tạo ngoại tuyến không? Các lựa chọn là gì?

  Chúng tôi hiện chưa có phiên bản ngoại tuyến của khóa đào tạo này. Nếu cần truy cập Internet hoặc máy tính, bạn nên đến thư viện hoặc WorkSource center (Trung Tâm Nguồn Việc Làm) để hoàn thành khóa đào tạo. Nếu cần trợ giúp tìm địa điểm, bạn có thể gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348.

  Có trường hợp nào được miễn tham gia khóa giáo dục thường xuyên không?

  Nếu bạn có chứng nhận còn hiệu lực thông qua tiểu bang và dự định duy trì chứng nhận đó, thì bạn sẽ được miễn hoàn thành yêu cầu về khóa giáo dục thường xuyên. Sau đây là ví dụ về những chứng nhận được miễn:

   • Professional Development Certification (PDC) 
   • Enhanced Homecare hoặc Personal Support Worker 
   • Exceptional Personal Support Worker 
   • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ) 
   • Traditional Health Worker

  Trường Hợp Miễn Trừ Đào Tạo

  Tôi có phải tham gia chương trình đào tạo nếu là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong gia đình không?

  Có. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc tại nhà được trả lương qua Medicaid hoặc Oregon Project Independence (Dự Án Nâng Cao Khả Năng Tự Lập Oregon) – kể cả những người chỉ làm việc cho thành viên gia đình – đều phải đáp ứng các yêu cầu đào tạo.

  Tôi có phải tham gia chương trình đào tạo nếu làm việc cho một cơ sở, đại lý hoặc trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động không?

  Bạn phải tham gia chương trình đào tạo nếu là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động. Bạn không phải tham gia chương trình đào tạo nếu bạn làm việc trong một cơ sở như nhà nuôi dưỡng, nơi sinh hoạt cộng đồng, cơ sở chăm sóc trong khu dân cư, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt hoặc cơ sở điều dưỡng. Có nhiều yêu cầu mà bạn phải tuân thủ. Bạn cũng không phải tham gia chương trình đào tạo nếu làm việc với các đại lý cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc đại lý của nhà cung cấp. Bạn không phải tham gia chương trình đào tạo nếu bạn tham gia Chương Trình Lựa Chọn Độc Lập (ICP). Tuy nhiên, bạn có thể tham gia chương trình đào tạo nếu muốn.

  Tôi có bắt buộc phải tham gia khóa giáo dục thường xuyên nếu có chứng chỉ do tiểu bang cấp không?

  Nếu bạn có chứng nhận còn hiệu lực thông qua tiểu bang và dự định duy trì chứng nhận đó, thì bạn sẽ được miễn hoàn thành yêu cầu về khóa giáo dục thường xuyên. Sau đây là ví dụ về những chứng nhận được miễn:

   • Professional Development Certification (PDC) 
   • Enhanced Homecare hoặc Personal Support Worker 
   • Exceptional Personal Support Worker 
   • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ) 
   • Traditional Health Worker

  Đào Tạo Trực Tiếp

  Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức ở đâu?

  Chúng tôi sẽ công bố ngày và địa điểm của các khóa đào tạo Định Hướng trực tiếp trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell). Bạn có thể tham gia các khóa đào tạo này sau khi đăng ký khóa đào tạo nhân viên mới.

  Sẽ thế nào nếu tôi gặp vấn đề khi tham gia lớp học trực tiếp?

  Nếu bạn có mối quan ngại về sức khỏe hoặc khả năng tiếp cận khi tham gia lớp học trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com

  Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

  Chương trình đào tạo có ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh không?

  Đội ngũ Carewell SEIU 503 Training cung cấp khóa đào tạo bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại (thuyết minh), tiếng Trung giản thể (phụ đề) và tiếng Somali. Nếu chưa có khóa đào tạo nào bằng ngôn ngữ của bạn, thì đội ngũ Carewell SEIU 503 Training sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một thông dịch viên cho (các) khóa học mà bạn tham dự. Để yêu cầu cung cấp thông dịch viên, hãy gửi email tới địa chỉ carewellseiu503training@risepartnership.com hoặc gọi điện theo số 1-844-503-7348.

  Hỗ Trợ Kỹ Thuật

  Làm cách nào để truy cập vào các lớp học trực tuyến?

  Sau khi đăng ký trong Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell), bạn có thể chọn và đăng ký tham gia bất kỳ khóa học trực tuyến nào dành cho mình. Bạn sẽ cần một thiết bị có kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để truy cập vào các lớp học trực tuyến.

  Nếu tôi gặp khó khăn trong việc truy cập Internet thì sao?

  Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp! Chúng tôi có nhiều lựa chọn học tập khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm một lựa chọn phù hợp nhất với bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

  Nếu tôi không có máy tính thì sao?

  Nếu không có máy tính, bạn cũng có thể dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để truy cập vào chương trình đào tạo.

  Bạn không có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp! Chúng tôi có nhiều lựa chọn học tập khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm một lựa chọn phù hợp nhất với bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

  Làm cách nào để đặt lại mật khẩu của tôi?

  Hãy truy cập vào trang đăng nhập. Trên trang đó, nếu không nhớ mật khẩu, bạn có thể nhấp vào “Forgot Password” (Quên Mật Khẩu). Bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không thấy email đặt lại mật khẩu ngay, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.

  Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhớ tên người dùng?

  Tên người dùng sẽ là địa chỉ email của bạn. Hãy thử đăng nhập bằng địa chỉ email đó. Nếu không được, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

  Tôi nhận được thông báo lỗi hoặc gặp vấn đề với cổng chương trình học tập. Tôi nên làm gì?

  Nếu bạn đang gặp vấn đề với cổng chương trình học tập, chẳng hạn như thông báo lỗi, màn hình tải trống, sự cố âm thanh, v.v. thì hãy thử thực hiện một số bước như sau: 

   

   1. Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
   2. Xóa cookie khỏi trình duyệt. Nếu bạn chưa rõ cách làm, hãy tra cứu trên Google về cách xóa cookie khỏi trình duyệt.
   3. Khởi động lại thiết bị (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại).
   4. Dùng thử một trình duyệt mới (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) – Lưu ý: cổng chương trình đào tạo không hoàn toàn tương thích với Apple Safari.
   5. Đóng các tab và chương trình khác trong khi dùng cổng chương trình học tập.
   6. Gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Vui lòng cung cấp thông tin sau nếu bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi:
    1. Bạn đang sử dụng thiết bị nào? (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng)
    2. Bạn đang sử dụng trình duyệt nào? (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)
    3. Bạn đang gặp vấn đề gì? (tên học phần bị treo, trang chiếu/hoạt động/video cụ thể, chi tiết về vấn đề, thông báo lỗi, sự cố âm thanh)
  Tôi bị kẹt ở một trong các học phần đào tạo và không thể tiếp tục. Tôi nên làm gì?

  Vui lòng kiểm tra để đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả các hoạt động có trong học phần này. Xem lại học phần để biết các đối tượng trên màn hình mà bạn có thể chưa chọn. Sau khi bạn hoàn thành tất cả các hoạt động, nút “Next” (Tiếp theo) sẽ xuất hiện.  

  Nếu bạn vẫn không thể tiếp tục, vui lòng liên hệ với Carewell qua điện thoại theo số 1-844-503-7348 hoặc qua email theo địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

  Tôi gặp khó khăn khi truy cập Carewell learning portal (Cổng chương trình học tập của Carewell) trên sản phẩm iOS (Apple) (chẳng hạn như iPhone, iPad hoặc MacBook). Tôi nên làm gì?

  Hãy thử truy cập vào cổng chương trình học tập bằng một trong các liên kết sau: 

  Các Khoản Thanh Toán và Lương Huấn Luyện

  Tôi có phải trả phí đào tạo không?

  Không. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đều có thể tham gia chương trình đào tạo này miễn phí.

  Tôi có được trả lương huấn luyện khi tham gia chương trình đào tạo không?

  Có. Những người nộp đơn đăng ký làm nhân viên chăm sóc tại nhà hoặc nhân viên hỗ trợ cá nhân hay nhân viên chăm sóc cá nhân sẽ được nhận một khoản lương huấn luyện tương đương với mức lương cơ bản x 14 giờ học. Để đủ điều kiện nhận lương huấn luyện, nhà cung cấp phải hoàn thành tất cả các khóa đào tạo nhân viên mới trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận được mã số nhà cung cấp từ Tiểu Bang Oregon.

  • Ví dụ: nếu mức lương cơ bản của bạn là $17,77 thì lương huấn luyện của bạn sẽ là $17,77 x 14 giờ = $248,78. Khi làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la), tổng số tiền sẽ là $249.  

  Những người đang hoàn thành khóa giáo dục thường xuyên sẽ nhận được khoản lương huấn luyện tương đương với mức lương cơ bản x 12 giờ học sau khi họ hoàn thành đủ 12 giờ yêu cầu. Nhà cung cấp sẽ chỉ nhận được lương huấn luyện cho các khóa giáo dục thường xuyên sau mỗi kỳ cấp chứng nhận.

  • Ví dụ: nếu mức lương cơ bản của bạn là $17,77 thì lương huấn luyện của bạn sẽ là $17,77 x 12 giờ = $213,24. Khi làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la), tổng số tiền sẽ là $214.  

  Nếu không hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc trước thời hạn, bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện. Để biết thêm thông tin về lương huấn luyện, hãy xem Chính Sách Về Lương Huấn Luyện. 

  Tôi nhận lương huấn luyện bằng cách nào?

  Khi đã hoàn thành thành công khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được một email từ Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell) giới thiệu với bạn về Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Khoảng 2 tuần sau đó, bạn sẽ nhận được email từ Routable kèm theo liên kết để bạn điền một số thông tin. Nếu bạn không thấy email từ Routable, hãy kiểm tra thư mục thư rác. 

  • Trước tiên, email từ Routable sẽ yêu cầu bạn điền các mục liên quan đến thuế như địa chỉ và Số An Sinh Xã Hội của bạn.  
    • Hãy nhớ chọn "individual" (cá nhân) chứ không phải là "business" (doanh nghiệp) khi email hỏi bạn là ai.
    • Nhấp vào "Save and continue" (Lưu và tiếp tục) để chuyển sang bước tiếp theo. 
  • Tiếp theo, bạn sẽ phải điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để thiết lập phương thức ký thác trực tiếp. 
    • Đăng nhập thông qua hệ thống trực tuyến của ngân hàng là cách dễ nhất để thiết lập phương thức này.

  Sau khi cung cấp thông tin cho Routable, bạn sẽ nhận được khoản lương huấn luyện của mình trong vòng 7 – 10 ngày làm việc. 

  Nếu bạn cần kiểm tra lương huấn luyện của mình, hãy liên hệ qua email hoặc điện thoại: studentsupportstipend@RISEpartnership.com hoặc 1-844-503-7348 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST. 

   • Hãy cung cấp tên pháp lý và địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện của bạn trong email.
   • Xin lưu ý rằng việc chọn séc sẽ làm chậm quá trình chuyển lương huấn luyện của bạn thêm 2 – 3 tuần. 

  Hãy xem chính sách về lương huấn luyện để biết thêm thông tin về lương huấn luyện. 

  Tôi có thể tìm thêm thông tin về cách nhận tiền công trong vai trò là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà ở đâu?

  Nếu bạn là nhân viên chăm sóc tại nhà hoặc nhân viên chăm sóc cá nhân và muốn biết thêm thông tin về cách gửi số giờ của bạn, vui lòng truy cập vào trang Ghi Lại Thời Gian Làm Việc Của Nhà Cung Cấp Tại Oregon trên trang web DHS.

  Nếu bạn là một nhân viên hỗ trợ cá nhân và muốn biết thêm thông tin về cách dùng eXPRS, vui lòng truy cập vào trang Nguồn Trợ Giúp Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân trên trang web của ODDS.

  Carewell Kicks

  Làm cách nào để tôi đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell Kicks?

  Những nhân viên đủ điều kiện:

  1. Đã hoàn thành khóa đào tạo nhân viên mới sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 hoặc
  2. Đã hoàn thành khóa giáo dục thường xuyên* hoặc
  3. Có một chứng nhận đủ điều kiện giúp họ được miễn tham gia khóa giáo dục thường xuyên, chẳng hạn như Professional Development Certification (PDC). 

  * Hãy kiểm tra trạng thái hoàn thành của bạn trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell).

  Carewell sẽ gửi cho bạn một liên kết qua email để chọn một đôi giày khi bạn đủ điều kiện.

  Chứng nhận miễn trừ đủ điều kiện gồm những chứng nhận nào?
  Chứng nhận đủ điều kiện để được miễn phải còn hiệu lực (chưa hết hạn). Các chứng nhận này bao gồm:
  • Professional Development Certification (PDC)
  • Enhanced Homecare hoặc Personal Support Worker
  • Exceptional Personal Support Worker
  • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ)
  • Traditional Health Worker
  CPR không phải là chứng nhận miễn trừ đủ điều kiện.
  Tôi có phải trả tiền cho đôi giày của mình không?

  Không. Phúc lợi Caregiver Kicks được cung cấp miễn phí cho những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã hoàn thành các yêu cầu.

  Làm cách nào để đặt giày cho tôi?

  Bạn sẽ nhận được một email từ Carewell khi bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell Kicks. Hãy làm theo hướng dẫn trong email đó để đăng nhập, sau đó chọn một đôi giày từ danh mục trực tuyến để bắt đầu quá trình đặt hàng.

  Có những loại giày nào?

  Có hơn 70 kiểu giày để bạn lựa chọn, bao gồm cả các thương hiệu như Reebok và Sketchers. Các kiểu giày bao gồm giày thể thao, ủng, guốc, giày lười, v.v.

  Quy trình hoàn trả và đổi giày diễn ra như thế nào?

  Nếu vì bất kỳ lý do gì mà đôi giày bạn đặt không vừa ý, bạn có thể trả lại mà không mất phí và chọn một đôi khác.

  Đôi giày mà bạn nhận được sẽ có nhãn trả lại FedEx mà bạn có thể dùng để trả lại giày. Nếu mất nhãn đó, bạn có thể liên hệ với SR Max và họ sẽ gửi cho bạn một nhãn mới. Bạn có thể liên hệ với họ theo số điện thoại 1-833-599-9621 hoặc địa chỉ email info@srmax.com.

  Tôi phải liên hệ với ai để được hỗ trợ về đơn hàng của mình?

  Nếu có thắc mắc về điều kiện hưởng phúc lợi này, hãy gọi điện/gửi email cho Carewell theo số điện thoại 1-844-503-7348 hoặc địa chỉ CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com.

  Nếu có câu hỏi về cách đặt hàng hoặc cách sử dụng trang web Carewell Kicks, hãy liên hệ với SR Max theo số điện thoại 1-833-599-9621 hoặc địa chỉ email info@srmax.com.

  Tôi có thể trực tiếp chọn giày tại cửa hàng không?

  Không. Hệ thống đặt giày Carewell Kicks hoạt động hoàn toàn trực tuyến. Nếu có vấn đề về kích cỡ hoặc độ vừa vặn, bạn có thể trả lại giày và chọn một đôi khác mà không bị mất phí.

  Đôi giày mà bạn nhận được sẽ có nhãn trả lại FedEx mà bạn có thể dùng để trả lại giày. Nếu mất nhãn đó, bạn có thể liên hệ với SR Max và họ sẽ gửi cho bạn một nhãn mới. Bạn có thể liên hệ với họ theo số điện thoại 1-833-599-9621 hoặc địa chỉ email info@srmax.com.

  Nha Khoa

  Làm cách nào để có bảo hiểm nha khoa?

  Bạn sẽ được bảo hiểm thông qua một chương trình nha khoa của Kaiser Permanente sau khi đủ điều kiện hưởng các phúc lợi nha khoa của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn gọi là số giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Carewell SEIU 503. Đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Nha Khoa.

  Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí nha khoa không?

  Không, bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực.

  Tôi có lựa chọn nào khác ngoài Kaiser Permanente Dental không?

  Carewell SEIU 503 không có các lựa chọn khác cho bảo hiểm Nha Khoa của bạn. Tuy nhiên, nếu sinh sống bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, thì bạn sẽ được đăng ký tham gia chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente. Theo PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente, bạn có thể thăm khám với bất kỳ nha sĩ nào có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO của Kaiser thì bạn chỉ phải trả ít chi phí hơn. Để xác nhận xem bạn sinh sống bên trong hay bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser, hãy liên hệ với Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348.

  Tôi đã tham gia một chương trình nha khoa. Tôi có thể tham gia đồng thời 2 chương trình không?

  Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề điều phối phúc lợi, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Kaiser Permanente.

  Tôi đã thăm khám với một nha sĩ như mong muốn. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nha sĩ này không?

  Nếu bạn cư trú ngoài khu vực dịch vụ Kaiser và bác sĩ riêng của bạn không nằm trong mạng lưới:

  Hãy hỏi nha sĩ của bạn xem họ có sẵn sàng để bạn giới thiệu với Kaiser Permanente và tham gia mạng lưới hay không.

  Nếu bạn cư trú trong khu vực dịch vụ Kaiser và bác sĩ riêng của bạn không nằm trong mạng lưới:

  Bạn sẽ không được bao trả cho bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ ngoài mạng lưới cung cấp.

  Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

  Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân đủ điều kiện.

  Tôi có thể chọn không hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên không?

  Có. Bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ) rồi gửi cho Carewell SEIU 503.
  Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi – Trực tuyến)

  Thị Lực + Thính Lực

  Làm cách nào để có bảo hiểm Thị Lực + Thính Lực?

  Bạn sẽ được bảo hiểm thông qua một chương trình Ameritas có cung cấp phúc lợi thị lực, thính lực và LASIK sau khi đủ điều kiện hưởng phúc lợi thị lực + thính lực của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn gọi là số giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Carewell SEIU 503. Hãy đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Thị Lực + Thính Lực.

  Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả chi phí Thị Lực + Thính Lực không?

  Không, bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực.

  Tôi có thể tìm ở đâu nếu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực thuộc mạng lưới Lựa Chọn VSP?

  Bạn có thể truy cập trang web của VSP tại vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến số 1-800-877-7195.

  Tôi có thời gian bao lâu để gửi yêu cầu hoàn trả chi phí?

  Bạn phải gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ. Ví dụ: nếu mua kính mắt từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới, thì bạn sẽ có 90 ngày để gửi VSP Member Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP). Gọi cho Ameritas theo số 1-800-255-4931 để tìm hiểu thêm về số tiền bạn sẽ được bồi hoàn nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

  Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

  Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

  Tôi có thể chọn không hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên không?

  Có. Bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ) rồi gửi cho Carewell SEIU 503.

  Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi – Trực tuyến)

  Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

  Làm cách nào để được hưởng phúc lợi của chương trình hỗ trợ nhân viên?

  Bạn sẽ được bảo hiểm thông qua Uprise Health sau khi đủ điều kiện hưởng các phúc lợi EAP của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn gọi là số giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Carewell SEIU 503. Hãy đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên.

  Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí EAP không?

  Không, bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực.

  Làm cách nào để sử dụng các phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, chẳng hạn như tư vấn và hoạch định tài chính?

  Bạn có thể sử dụng các dịch vụ bằng cách truy cập vào uprisehealth.com hoặc gọi đến số 1-800-395-1616. Mã truy cập của bạn là OHWBT.

  Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

  Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

  Tôi có thể chọn không hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên không?

  Có. Bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ) rồi gửi cho Carewell SEIU 503.

  Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi – Trực tuyến)

  Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

  Đối với Chương Trình Được Phê Duyệt

  Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện đăng ký trong thời gian này không?

  Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt ("SEP") cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thông thường (1/11 – 15/12). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt nếu đã trải qua một số thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa.

  Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia một chương trình trên Marketplace nhưng thời gian đăng ký thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

  Tôi có cần gửi Healthcare Cost Assistance Benefits Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) hằng năm không?

  Có. Để nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn phải yêu cầu phúc lợi này hằng năm khi bạn đủ điều kiện. Bạn phải gửi cho chúng tôi bằng chứng về Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hóa đơn phí bảo hiểm hoặc trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) từ tài khoản healthcare.gov của bạn bằng cách điền vào Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. 

  Thông Tin Cập Nhật về Các Yêu Cầu Đối Với Phúc Lợi HCA 

  Theo các quy tắc mới nhất của Quỹ Ủy Thác, bạn phải cung cấp bằng chứng về chương trình mà bạn tham gia trên Marketplace bằng cách gửi Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hóa đơn phí bảo hiểm hoặc trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) từ tài khoản Healthcare.gov của bạn. Nếu bạn không cung cấp các tài liệu hỗ trợ này sau ngày 31 tháng 5 năm 2024, thì Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ được chuyển sang trạng thái "tạm thời không hoạt động" cho đến khi bạn gửi các tài liệu cần thiết. Nếu bạn đăng ký tham gia hoặc gia hạn một chương trình được phê duyệt, hay cập nhật thông tin thu nhập của mình với sự hỗ trợ của Valley Insurance Professionals, thì bạn không cần phải gửi bằng chứng về chương trình bạn tham gia trên Marketplace bằng cách gửi Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hóa đơn phí bảo hiểm hoặc trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) từ tài khoản healthcare.gov của bạn. Valley Insurance Professionals sẽ thay mặt bạn gửi thông tin này.

  Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

  Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe có ngoại lệ nào không?

  Nếu bạn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế thông qua vợ/chồng của mình, nhưng lại chọn không đăng ký tham gia bảo hiểm đó, thì bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503. Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để biết thêm thông tin.

  Tôi có thể sử dụng đại lý bảo hiểm riêng thay cho Valley Insurance Professionals không?

  Được chứ. Tuy nhiên, bạn rất nên sử dụng các dịch vụ của Valley Insurance Professionals. Hãng bảo hiểm này có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với chương trình phúc lợi của Carewell, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đăng ký tham gia những chương trình được phê duyệt trên Marketplace và đảm bảo họ có thể tiếp cận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Nếu sử dụng đại lý bảo hiểm riêng thì bạn không phải điền vào bất kỳ Agent of Record Form (Mẫu Đơn Đại Lý trên Hồ Sơ) nào đi kèm với giấy tờ thường niên. Tuy nhiên, vui lòng gọi 1-844-503-7348 để cho chúng tôi biết bạn đang sử dụng đại lý của riêng mình và không hoàn thành Agent of Record Form (Mẫu Đơn Đại Lý trên Hồ Sơ).

  Tôi có đủ điều kiện hưởng một phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức khỏe không?

  Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đã đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 sau khi hết Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần nhất và đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để được hoàn trả tạm thời phí bảo hiểm của mình.

  Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) (từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm.

  Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hay không, hãy gọi điện đến số 1-844-503-7348.

  Phí bảo hiểm y tế thuần là gì?

  Phí bảo hiểm thuần là số tiền hằng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500/tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (hỗ trợ tài chính từ chính quyền liên bang) là $200/tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300/tháng.

  Năm ngoái, tôi đã khiếu nại và được phép chọn một chương trình đã phê duyệt khác với chương trình dành cho khu vực của mình. Tôi phải làm gì nếu muốn tiếp tục nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe?

  Nếu chương trình bạn đăng ký vẫn là một chương trình được phê duyệt cho năm sau, thì quyết định dựa trên khiếu nại của bạn vẫn có hiệu lực. Trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), bạn cần xem lại thông tin trên trang Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt để đảm bảo bạn đã gia hạn thành công bảo hiểm y tế của mình và tiếp tục nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn cũng nên xem lại nội dung tóm tắt về chương trình mới và các mạng lưới nhà cung cấp để đảm bảo lựa chọn này vẫn phù hợp với bạn.

  Tôi sinh sống trong khu vực dịch vụ Kaiser của Quận Lane hoặc Quận Linn và đã tham gia chương trình Providence được phê duyệt kể từ năm 2018. Vậy tôi có cần thay đổi chương trình không?

  Không, bạn không phải thay đổi chương trình. Bạn có thể thay đổi sang chương trình KP Silver 3000/40 được phê duyệt năm 2024 nếu muốn, hoặc bạn vẫn có thể duy trì chương trình Providence được phê duyệt. Sau khi chuyển đổi sang chương trình Kaiser được phê duyệt, chương trình Kaiser đó sẽ là chương trình được phê duyệt cho thời gian còn lại của năm. Bạn sẽ không còn tùy chọn nhận phúc lợi của Carewell SEIU 503 cho chương trình Providence sau khi chuyển sang chương trình Kaiser.

  Tôi sinh sống trong khu vực dịch vụ Kaiser của Quận Lane hoặc Quận Linn và lần đầu tiên đăng ký hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503. Vậy tôi có thể đăng ký tham gia chương trình Providence được phê duyệt không?

  Không, nếu bạn sinh sống trong khu vực dịch vụ Kaiser của Quận Lane hoặc Quận Linn và mới đăng ký hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 cho năm 2024, thì chương trình được phê duyệt của bạn sẽ là chương trình Kaiser KP Silver 3000/40.

  Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

  Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
  • Hóa đơn phí bảo hiểm thuần hằng tháng của bạn cho một chương trình được phê duyệt trên Marketplace.
  • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải trả cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả trước khi hãng bảo hiểm bắt đầu thanh toán.
  • Khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Khoản đồng thanh toán (hoặc đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình bảo hiểm của bạn có thể yêu cầu bạn phải chi trả và thường đến hạn tại thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc.
  • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải thanh toán cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả. Ví dụ: nếu chương trình bảo hiểm của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ “80/20”, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, hãng bảo hiểm sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải trả 20% còn lại.
  Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

  Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn hoạt động giống như một thẻ tín dụng thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

  1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho những khoản phí nào?”

  2. Bạn không thể dùng thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

  Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

  Có 2 “tài khoản” trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán cho các khoản đồng chi trả y tế và đơn thuốc, các khoản khấu trừ và chi phí đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được bao trả. Năm 2024, số tiền này là $7.165, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm. Tài khoản khác được nạp sẵn số tiền cần có để chi trả phí bảo hiểm thuần hằng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm y tế cá nhân mà chính sách trợ cấp tín dụng thuế liên bang cho phí bảo hiểm trả trước (APTC) không bao trả.

  Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

  Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

  Khi nào Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi hết hạn?

  Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ hết hạn vào ngày bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 nữa hoặc vào tháng và năm in ở mặt trước của Thẻ, tùy theo ngày nào đến trước. Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi mới trước một tháng tính từ ngày hết hạn in trên thẻ hiện tại nếu bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe vào thời điểm đó. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, hãy gọi điện cho Ameriflex theo số 1-888-868-3539.

  Tôi không thể trả phí bảo hiểm bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình. Tôi nên làm gì?

  Kiểm tra số dư của bạn với Ameriflex, cơ quan quản lý Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi, sử dụng ứng dụng di động MyAmeriflex hoặc tài khoản trực tuyến Ameriflex của bạn. Bạn cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số 1-888-868-3539. Nếu thẻ có đủ tiền trả phí bảo hiểm, hãy yêu cầu hãng bảo hiểm thử lại. Nếu bạn không có đủ tiền trong thẻ để trả phí bảo hiểm, hãy gọi ngay 1-844-503-7348.

  Tôi không thể thanh toán chi phí tự trả bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình. Tôi nên làm gì?

  Hãy gọi điện cho Ameriflex, cơ quan quản lý Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi, theo số 1-888-868-3539. Giới thiệu bạn là nhân viên chăm sóc tại nhà hoặc nhân viên hỗ trợ cá nhân, đồng thời chuẩn bị sẵn những thứ sau đây khi gọi điện: Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn, ngày và loại dịch vụ mà bạn đang cố gắng thanh toán và thông tin mô tả về vấn đề gặp phải.

  Tôi có các hóa đơn y tế từ năm ngoái. Tôi có thể chi trả các hóa đơn này bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi không?

  Bạn chỉ có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các dịch vụ thuộc danh mục bảo hiểm nhận được trong cùng năm. Nếu nhận được yêu cầu thanh toán từ năm ngoái cho các chi phí tự trả liên quan đến dịch vụ được bao trả, thì bạn cần sử dụng quy trình yêu cầu hoàn trả chi phí.

  Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC)

  Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

  Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hằng tháng cho bảo hiểm (gọi là "phí bảo hiểm" của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

  APTC áp dụng cho phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe như thế nào?

  Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nhằm thanh toán cho phí bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Marketplace và chi phí tự trả, bạn phải nộp đơn yêu cầu toàn bộ số tiền của bất kỳ khoản Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) nào mà mình đủ điều kiện hưởng để thanh toán phí bảo hiểm của chương trình bạn tham gia. Nếu bạn ước tính thu nhập hàng năm của hộ gia đình mình dưới mức thực tế và nhận được APTC cao hơn mức đáng được hưởng và do đó, bạn nợ IRS một khoản phí hòa giải khi nộp thuế hàng năm, thì bạn có thể đủ điều kiện được hoàn trả phí hòa giải từ Carewell SEIU 503 Benefits. Hãy gọi điện đến số 1-844-503-7348.

  APTC của tôi thay đổi như thế nào?

  Khi bạn đăng ký tham gia bảo hiểm qua Health Insurance Marketplace, bạn sẽ biết mình có đủ điều kiện nhận được Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước dựa trên mức thu nhập bạn ước tính và quy mô gia đình hay không. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn thay đổi hoặc nếu gia đình bạn có thêm hoặc mất đi thành viên, thì Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm của bạn cũng có thể thay đổi. Điều vô cùng quan trọng là bạn phải báo cáo với Marketplace về thay đổi thu nhập và thành viên gia đình trong thời gian sớm nhất có thể. Để được trợ giúp, hãy liên hệ với Valley Insurance Professionals theo số 1-503-974-8471.

  Tôi đủ điều kiện tham gia Medicaid (hoặc bảo hiểm khác). Vậy tôi có thể tiếp tục dùng chương trình trên Marketplace, APTC và phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của mình không?

  Không. Nếu đủ điều kiện tham gia Medicaid, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503. Bạn cũng sẽ không đủ điều kiện nhận Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hoặc Số Tiền Giảm Trừ Mức Chia Sẻ Chi Phí Của Marketplace. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia Medicaid và hiện đang đăng ký tham gia một chương trình trên Marketplace, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 sớm nhất có thể.

  Để biết thêm thông tin về Medicaid và một chương trình trên Marketplace, hãy tham khảo trang healthcare.gov/medicaid-chip/cancelling-marketplace-plan/. Để biết thêm thông tin về bảo hiểm khác và một chương trình trên Marketplace, hãy tham khảo trang healthcare.gov/have-job-based-coverage/options/.

  Tôi cần biết gì về APTC của mình khi nộp thuế?

  Nếu bất kỳ ai trong hộ gia đình bạn đã tham gia một chương trình trên Marketplace, thì bạn sẽ nhận được Form 1095-A (Mẫu Đơn 1095-A), Bản Kê Khai Của Health Insurance Marketplace cho các khoản thuế của bạn. 1095 Form (Mẫu Đơn 1095) sẽ được gửi đi vào tháng 1 – tháng 2 cho bảo hiểm của năm trước. Mẫu đơn này gồm thông tin về các chương trình trên Marketplace cho biết những người trong hộ gia đình bạn đã có bảo hiểm. Mẫu đơn này gửi từ Marketplace chứ không phải IRS. Bạn sẽ nhận được mẫu đơn qua thư hoặc trong tài khoản Marketplace trực tuyến của mình.

  Bạn hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế của bạn sẽ cần Form 1095 (Mẫu Đơn 1095) để hoàn thành Form 8962 (Mẫu Đơn 8962) của IRS. Đây là mẫu đơn bạn cần nộp hàng năm cùng với các khoản thuế để điều chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước của mình. Hãy tìm hiểu thêm về Form 1095 (Mẫu Đơn 1095) tại trang healthcare.gov/tax-form-1095/. Nếu không nhận được 1095-A, bạn có thể tải một bản sao xuống tài khoản Marketplace của bạn hoặc liên hệ trực tiếp với Health Insurance Marketplace theo số 1-800-318-2596.

  Tôi ước tính thu nhập của mình cao hơn so với thực tế và nhận được quá ít APTC. Tôi cần làm gì?

  Nếu thu nhập bạn đã báo cáo với Marketplace nhiều hơn thu nhập thực tế của bạn, thì bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn trả từ IRS. Điều này là do bạn đã nhận được quá ít Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước dựa trên số tiền thu nhập không chính xác. Số tiền được IRS hoàn trả là khoản chi trả vượt mức phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe đã được thanh toán dựa trên thu nhập ước tính của bạn. Vì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe bao trả phí bảo hiểm y tế thuần hằng tháng của bạn, nên bạn phải gửi lại số tiền hoàn trả này cho Carewell SEIU 503 để bù vào số tiền phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe mà Carewell SEIU 503 đã thanh toán vượt mức thay mặt bạn. Số tiền đó phải được hoàn trả qua séc cho Oregon Homecare Workers Supplemental Trust (Quỹ Ủy Thác Trợ Cấp Dành Cho Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà Của Oregon) và gửi qua đường bưu điện tới Carewell SEIU 503, Attention: Finance, 1600 Stewart Ave., Suite 700, Westbury, NY 11590.

  Gửi Mẫu Đơn Điều Chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước cùng với biểu mẫu thuế 1040, 1095A và 8962 của bạn cho Carewell SEIU 503.

  Hãy gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348 nếu bạn có câu hỏi.

  Tôi ước tính thu nhập của mình thấp hơn so với thực tế và nhận được quá nhiều APTC. Tôi cần làm gì?

  Nếu thu nhập ước tính mà bạn đã báo cáo với Marketplace ít hơn thu nhập thực tế của bạn, thì bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn trả từ IRS. Điều này là do bạn đã nhận được quá nhiều Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước dựa trên số tiền thu nhập không chính xác. Vì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe bao trả phí bảo hiểm y tế thuần hằng tháng của bạn, nên bạn có thể đủ điều kiện được nhận thêm tiền từ Quỹ Ủy Thác để giúp bạn thanh toán khoản hoàn trả cho IRS. Nếu khoản thu nhập bạn báo cáo là chính xác, thì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe đã bao trả khoản phí bảo hiểm cao hơn do số tiền Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước thấp hơn. Carewell SEIU 503 sẽ gửi cho bạn số tiền đó để bạn có thể chi trả các khoản thuế đó. Bạn cần gửi các bản sao của tờ khai thuế 1040, 1095A và 8962 cho Carewell SEIU 503, cùng với  Mẫu Đơn Điều Chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước.

  Hãy gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348 nếu bạn có câu hỏi.

  Nếu tôi không còn đủ điều kiện nhận APTC nữa thì sao?

  Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do Marketplace xác định rằng quy mô hộ gia đình và/hoặc thu nhập của bạn không đáp ứng điều kiện để bạn có thể nhận được tín dụng thuế, thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 có liên quan đến chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc không có biện pháp nào cần thiết để duy trì APTC đó, thì bạn sẽ chỉ đủ điều kiện hưởng phúc lợi hỗ trợ phí bảo hiểm mà lẽ ra phải trả nếu APTC của bạn chưa bị chấm dứt. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản phí bảo hiểm chênh lệch đó.

  Làm thế nào để tiếp tục đủ điều kiện nhận APTC nếu tôi không còn đủ điều kiện do không phản hồi yêu cầu hoặc không có biện pháp duy trì APTC?

  Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ Marketplace hoặc không có biện pháp nào cần thiết để duy trì APTC đó, thì bạn cần gửi thông tin mà Marketplace yêu cầu và cố gắng khôi phục tín dụng thuế của mình hoặc cố gắng để được xác định lại tín dụng thuế. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản phí bảo hiểm chênh lệch cho đến khi Marketplace xác định lại loại APTC mà bạn đủ điều kiện nhận (nếu có).

  Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 nếu có thắc mắc hoặc gọi cho Valley Insurance Professionals theo số 1-503-974-8471 để được hỗ trợ khôi phục APTC của bạn.

  Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

  Đối với Medicare

  Thông tin dành cho những người chuyển đổi sang Medicare

  Nếu đã tham gia một chương trình trên Marketplace, bạn sẽ cần thực hiện các bước để kết thúc chương trình này trước ngày chương trình Medicare của bạn bắt đầu. Các đại lý tại Valley Insurance Professionals có thể giúp bạn điều đó – hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn đã có Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi, vui lòng giữ gìn Thẻ cẩn thận. Bạn sẽ tiếp tục dùng thẻ này cho các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của Medicare miễn là bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Tuy nhiên, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để trả phí bảo hiểm Medicare.

  Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
  • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình Medicare của bạn. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải chi trả cho các dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare trước khi Medicare bắt đầu thanh toán.
  • Các khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Khoản đồng thanh toán (hoặc đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình Medicare của bạn có thể yêu cầu bạn phải chi trả và thường đến hạn tại thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc.
  • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Khoản đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải trả cho các dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Mức chia sẻ chi phí có thể từ 20% đến 50% dịch vụ được bao trả, tùy theo chương trình Medicare của bạn. Ví dụ: nếu chương trình Medicare của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ 80/20, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, chương trình Medicare sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải chi trả 20% còn lại.
  Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi là bao nhiêu?

  Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi được nạp sẵn số tiền hằng năm để chi trả cho các khoản đồng thanh toán y tế và đơn thuốc, khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm cho các đơn thuốc và dịch vụ được bao trả. Năm 2024, số tiền đó là $7.165, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm.

  Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

  Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

  Khi nào Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi hết hạn?

  Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ hết hạn vào ngày bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 nữa hoặc vào tháng và năm in ở mặt trước của thẻ, tùy theo ngày nào đến trước. Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi mới trước một tháng tính từ ngày hết hạn in trên thẻ hiện tại nếu bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe vào thời điểm đó. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Ameriflex theo số 1-888-868-3539.

  Giờ Nghỉ Được Trả Lương

  Hưởng Phúc Lợi PTO

  Nếu tôi làm việc ít hơn 20 giờ mỗi tháng thì sao?

  Nếu làm việc ít hơn 20 giờ trong một tháng, thì bạn sẽ không được nhận phúc lợi này. Bạn sẽ được hưởng phúc lợi PTO cho bất kỳ tháng nào mà bạn làm việc ít nhất 20 giờ.

  Nếu tôi làm việc ít hơn 20 giờ trong một tháng thì những giờ đó có được cộng dồn và gộp vào số giờ của tháng tiếp theo để tôi được hưởng phúc lợi PTO không?

  Không, số giờ không được cộng dồn và không được gộp với tháng khác.

  Số giờ PTO của tôi sẽ được trả ở mức lương nào?

  Mức lương sẽ được tính theo mức lương gần đây nhất từ bên trả lương được phản ánh trên hệ thống của chúng tôi và không phải tại thời điểm được hưởng.  

  Ví dụ: giả sử bạn được hưởng 12 giờ PTO bằng cách làm việc 80 giờ mỗi tháng vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, bạn được tăng lương theo thương lượng của liên đoàn. Bạn quyết định dành thời gian nghỉ phép để thăm gia đình vào tháng 2. Mặc dù đã được hưởng số giờ phúc lợi PTO trước khi tăng lương, nhưng bạn sẽ được thanh toán ở mức cao hơn vì bạn đã yêu cầu thanh toán phúc lợi đó sau khi quyết định tăng lương có hiệu lực. 

  Nếu tôi ngừng làm việc và được hưởng ít hơn 8 giờ thì sao?

  Nếu bạn ngừng làm việc, số giờ phúc lợi PTO còn lại sẽ được thanh toán nếu bạn đã nộp Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho chúng tôi để lưu hồ sơ.

  Sử dụng MyCarewell503 để điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9)

  Tôi làm việc 120 giờ mỗi tháng, vậy tại sao tôi không được hưởng 6 giờ PTO mỗi tháng?

  Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được nhận tối đa 4 giờ PTO mỗi tháng theo kết quả thương lượng hợp đồng của SEIU. Chương trình PTO mới này được thiết kế nhằm cung cấp số giờ PTO lớn nhất có thể cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất. Những người trước đây được hưởng 40 giờ mỗi năm giờ sẽ được hưởng 48 giờ mỗi năm.

  Tại sao tôi có thể được hưởng ít hơn với chương trình PTO mới so với chương trình PTO trước?

  Chương trình PTO mới này được thiết kế nhằm cung cấp số giờ PTO lớn nhất có thể cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất. 

  Cách Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO

  Nếu tôi không gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) thì sao?

  Bạn sẽ không được nhận khoản thanh toán cho số giờ PTO được hưởng vì phúc ích này là thu nhập chịu thuế.

  Nếu tôi không bao giờ gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) và tiếp tục làm việc thì sao?

  Số giờ PTO được hưởng chỉ có thể tiếp tục cộng dồn trong 12 tháng nếu không có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9). Nếu Carewell không nhận được Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) đã điền đầy đủ thông tin của bạn trong vòng 12 tháng kể từ khi bạn được hưởng một giờ phúc lợi PTO lần đầu tiên, thì số giờ Phúc Lợi PTO của bạn sẽ bắt đầu hết hạn trên cơ sở số giờ hưởng trước sẽ hết hạn trước.

  Điều này có nghĩa là mọi số giờ phúc lợi PTO mà bạn được hưởng trong hơn 12 tháng trước khi MagnaCare nhận được Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) của bạn sẽ bị mất vĩnh viễn.

  Tôi có được chọn nhận ít hơn tổng số giờ phúc lợi PTO mà mình đã tích lũy không?

  Có, bạn được lựa chọn sau khi đáp ứng yêu cầu tối thiểu 8 giờ.

  Nếu tôi ngừng làm việc và không yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO thì sao?

  Miễn là có Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) trong hồ sơ, bạn sẽ tự động được thanh toán sau 6 tháng làm việc 0 giờ. Các khoản thanh toán sẽ được gửi bằng phương thức ký thác trực tiếp hoặc séc tới địa chỉ trong hồ sơ của chúng tôi.

  Các Câu Hỏi Khác Về PTO

  Tôi đã nhận được một thông báo từ Carewell SEIU 503 Benefits về các phúc lợi PTO chưa có người nhận?

  Hồ sơ cho thấy rằng chúng tôi đã gửi cho bạn một khoản thanh toán, nhưng khoản đó chưa được thanh toán qua ngân hàng của chúng tôi. Khi séc không được đổi thành tiền mặt sau một khoảng thời gian nhất định, séc đó sẽ trở thành séc không có người nhận hoặc séc cũ. Chúng tôi phải báo cáo séc không có người nhận cho Kho Bạc Oregon.

  Nếu chưa nhận được khoản thanh toán, bạn có thể liên hệ với Carewell Benefits theo số 1-844-503-7348, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST hoặc gửi email cho chúng tôi: CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com. Nếu bạn có séc, hãy rút tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

  Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

  Bạn có thể gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348. Bạn cũng có thể sử dụng MyCarewell503, một công cụ trực tuyến mới về phúc lợi.

  Tại sao tôi phải hoàn thành Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)?

  Mẫu đơn này đảm bảo rằng trong trường hợp bạn qua đời, thì người mà bạn chọn sẽ được nhận số dư của phúc lợi PTO mà bạn đã có được.

  Điền thông tin vào Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng).

  Làm cách nào để tìm được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người sử dụng lao động của tôi trong thời gian tôi nghỉ làm?

  Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người làm thay khi nghỉ phép có lương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính về việc chọn và thuê nhà cung cấp dịch vụ cho họ.

  Việc nghỉ phép có lương phải được người sử dụng lao động phê duyệt trước khi bạn nghỉ phép, phải có người thay thế nếu cần và người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan phù hợp để phê duyệt số giờ làm việc của nhân viên thay thế. Đôi khi, người sử dụng lao động sẽ cần nhân viên quản lý hồ sơ/đại lý cá nhân/điều phối viên dịch vụ hỗ trợ tìm một nhà cung cấp thay thế phù hợp.

  Tôi có cần báo cáo cho Carewell SEIU 503 Benefits về số ngày hoặc số giờ sẽ nghỉ làm không?

  Không, bạn không cần báo cáo số giờ nghỉ với Carewell SEIU 503 Benefits.

  Điểm khác biệt giữa Oregon Paid Leave (Nghỉ Phép Có Lương Ở Oregon) và chương trình phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell là gì?

  Paid Leave Oregon (Nghỉ Phép Có Lương Ở Oregon) 

  Paid Leave Oregon (Nghỉ Phép Có Lương Ở Oregon) là một chương trình mới cho phép nhân viên ở Oregon được nghỉ phép có lương trong nhiều thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời. Điều này bao gồm:

  • Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình: để chăm sóc một thành viên trong gia đình bị bệnh nặng hoặc thương tật, hoặc để gắn bó với một đứa trẻ mới sau khi sinh, nhận con nuôi hoặc sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng.
  • Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế: trong thời gian bạn gặp phải tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.
  • Nghỉ Phép Vì Lý Do An Toàn: dành cho những người sống sót sau các vụ xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, quấy rối hoặc đeo bám.

  Lưu ý: chế độ nghỉ phép này do tiểu bang quản lý, chứ không phải Carewell SEIU 503 Benefits.

  Theo Oregon Paid Leave (Nghỉ Phép Có Lương Ở Oregon), bất kỳ nhân viên nào, bất kể đã làm việc bao nhiêu giờ, đã kiếm được ít nhất $1.000 trong năm trước khi xin nghỉ phép có lương, đều có thể đủ điều kiện. Những trường hợp này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bất kỳ nhân viên nào có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân để nộp thuế. Chính quyền địa phương, những người tự kinh doanh và nhà thầu độc lập có thể chọn tham gia nhưng không bắt buộc.

  Để biết thêm thông tin và nguồn trợ giúp, hãy truy cập trang web Oregon Paid Leave (Nghỉ Phép Có Lương Ở Oregon).

  Chương Trình Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương Của Carewell

  Chương trình phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương Của Carewell được dành riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mục đích của phúc lợi này là để bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi khi cần, cho dù đó là một kỳ nghỉ hay một khoảng thời gian cá nhân để chăm sóc bản thân. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đủ điều kiện có thể được hưởng tối đa 48 giờ nghỉ phép có lương (PTO) mỗi năm.

  Để biết thêm thông tin và nguồn trợ giúp về phúc lợi ngoài PTO, hãy truy cập trang web PTO.

  MyCarewell503

  MyCarewell503 là gì?

  Giờ đây, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể quản lý trực tuyến 24/24 các phúc lợi dành cho họ.

  Carewell SEIU 503 cung cấp một công cụ tự phục vụ nhằm trao quyền quản lý phúc lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe! Chúng tôi đã nghe từ hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe rằng việc có thể truy cập trực tuyến các phúc lợi là vô cùng quan trọng đối với họ. Để biết thông tin chi tiết, hãy nhấp vào đây.

  Việc sử dụng MyCarewell503 đem lại những lợi ích gì?

  Bằng việc sử dụng MyCarewell503, bạn có thể quản lý các phúc lợi theo lịch biểu của mình!

  MyCarewell503 giúp bạn dễ dàng:

  • Yêu cầu thanh toán phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của bạn
  • Kiểm tra số giờ làm việc bạn đã báo cáo
  • Xem trạng thái thanh toán của bạn
  • Xem các phúc lợi PTO bạn được hưởng
  • Điền vào W-9 Form (Mẫu Đơn W-9)
  • Điền vào Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

  Nhấp vào đây để biết thêm thông tin và các bước chi tiết về cách truy cập những tính năng này.

  *Lưu ý: bạn không được gửi hoặc thay đổi số giờ làm việc của mình trên MyCarewell503. Bạn vẫn nên sử dụng Oregon Provider Time Capture (Hệ Thống Ghi Lại Thời Gian Làm Việc Của Nhà Cung Cấp Tại Oregon – OR PTC DCI) và/hoặc PPL để nhập và thay đổi số giờ làm việc của mình.

  Làm cách nào để đăng ký MyCarewell503?

  Chuyển đến MyCarewell503.org và làm theo các bước dưới đây:
  1.    Nhấp vào Register as a New User (Đăng Ký Làm Người Dùng Mới). 
  2.    Làm theo lời nhắc để thiết lập tài khoản của bạn. Nhập Số An Sinh Xã Hội rồi nhấn Next (Tiếp). 
  3.    Đảm bảo Số An Sinh Xã Hội của bạn là chính xác. Bạn cũng sẽ thấy tên của mình. Nhập Mã Zip và Ngày Sinh của bạn rồi nhấn Next (Tiếp Theo). 
  4.    Đọc Terms and Condition (Điều Khoản và Điều Kiện). Di chuyển xuống dưới cùng và nếu bạn đồng ý, hãy chọn "I Accept Terms & Conditions" (Tôi Chấp Nhận Điều Khoản và Điều Kiện) rồi nhấn Next (Tiếp Theo). 
  5.    Tạo và xác nhận mật khẩu, sau đó nhập địa chỉ email của bạn. Chọn một câu hỏi bảo mật và trả lời. Sau đó, nhấn Next (Tiếp Theo). 
  6.    Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập số điện thoại, địa chỉ email và phương thức liên hệ mà bạn muốn. Sau khi hoàn thành, nhấn Save Communication (Lưu Thông Tin Liên Lạc) hoặc Continue Later (Tiếp Tục Sau). 
  7.    Tính năng quyền riêng tư cho phép người dùng chọn có muốn chia sẻ thông tin của họ với những người khác trong chương trình của họ hay không. Việc bật tùy chọn cài đặt này cho biết rằng bạn không muốn chia sẻ thông tin của mình với các thành viên khác trong chương trình của mình. Nhấn Save Privacy (Lưu Tùy Chọn Quyền Riêng Tư) hoặc Continue Later (Tiếp Tục Sau).
  Thao tác chọn Save Privacy (Lưu Tùy Chọn Quyền Riêng Tư) sẽ hoàn thành quá trình đăng ký.

  *Lưu ý: hãy nhớ lưu tên người dùng và mật khẩu ở một nơi an toàn để bạn có thể tham khảo nếu quên!

  Lưu Ý! Bạn có thể sử dụng địa chỉ email của mình làm tên người dùng để dễ nhớ hơn.

  Tôi quên mật khẩu và/hoặc tên người dùng, tôi nên làm gì?

  Quên Mật Khẩu 
  Trên trang web đăng nhập MyCarewell503, nhấp vào liên kết bên dưới "Forgot Password?" (Quên Mật Khẩu?) Thực hiện theo hướng dẫn trên trang tiếp theo để nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần nhập 4 chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội, mã zip và nhập mật khẩu mới. Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi qua email đến địa chỉ chúng tôi có trong hồ sơ.

  Quên Tên Người Dùng 
  Trên trang web đăng nhập MyCarewell503, nhấp vào liên kết bên dưới "Forgot Password?" (Quên Tên Người Dùng?) Liên kết này sẽ đưa bạn đến một trang khác nơi bạn có thể nhập 4 chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và mã zip để họ có thể xác minh danh tính của bạn. Sau đó, liên kết sẽ yêu cầu bạn trả lời câu hỏi bảo mật. Tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị.

  Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thắc mắc về MyCarewell503?

  Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì về MyCarewell503.

  Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST.

  Tôi có thể sử dụng điện thoại của mình để truy cập MyCarewell503 không?

  Có! Bạn có thể sử dụng liên kết này để truy cập MyCarewell503 bằng điện thoại thông minh: MyCarewell503.org hoặc tải ứng dụng di động MyCarewell503 xuống để quản lý phúc lợi mọi lúc, mọi nơi!

  Tải Ứng Dụng Này Trên iOS (Apple) 

  Tải Ứng Dụng Này Trên Android 

  Lưu ý: MyCarewell503 sử dụng Công nghệ Create nhằm cung cấp trang đăng nhập để bạn truy cập các phúc lợi CarewellSEIU503 của mình. MyCarewell503 hiện đã có phiên bản tiếng Anh. 

   

  Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng MyCarewell503

  Để tìm hiểu sâu hơn những hành động bạn có thể thực hiện trên MyCarewell503, hãy xem Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng này.

  Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

  Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

  Đóng