Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho

Các Chương Trình Được Phê Duyệt

An tâm sống khỏe.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 (giúp các nhân viên đủ điều kiện hưởng các chương trình được phê duyệt trên Marketplace bảo hiểm y tế) sẽ chi trả:

 • Chi phí thuần của phí bảo hiểm hằng tháng (xem Câu Hỏi Thường Gặp để biết định nghĩa).
 • Chi phí tự trả như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc cho các dịch vụ được bảo hiểm theo chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn. Bao trả tối đa $6.900 chi phí tự trả trong năm 2023.

Phúc lợi này chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Marketplace (hãy xem các chương trình được phê duyệt trong năm 2022các chương trình được phê duyệt trong năm 2023.)

Tuy nhiên, nếu 

  1. bạn đủ điều kiện nhận phúc lợi của Carewell SEIU 503 (chẳng hạn như Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên) sau thời điểm kết thúc giai đoạn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế),  
  2. bạn đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt thông qua một Marketplace bảo hiểm y tế,  

thì bạn có thể được nhận phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nhằm giúp bạn chi trả phí bảo hiểm và chi phí tự trả cho chương trình bảo hiểm y tế hiện tại. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần Câu Hỏi Thường Gặp này. 

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe chỉ dành cho các nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện chứ không dành cho các thành viên gia đình. Nếu bạn bổ sung các thành viên gia đình vào hợp đồng bảo hiểm y tế của mình, thì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chỉ bao trả một phần phí bảo hiểm hằng tháng áp dụng cho bảo hiểm cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần Sử Dụng Phúc Lợi này ở bên dưới. 

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ ghi nợ Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hằng tháng và các chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành. Để biết thêm thông tin về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi và cách sử dụng thẻ này, hãy nhấp vào đây.  

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Phúc lợi này sẽ chi trả cho phí bảo hiểm thuần hằng tháng để đáp ứng điều kiện của các chương trình cá nhân đã mua qua Marketplace. Trong năm 2023, phúc lợi này cũng bao trả tối đa $6.900 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm do chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn bao trả. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm y tế theo nhóm hay bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên.
 • Khi bạn đăng ký, Health Insurance Marketplace sẽ cung cấp cho bạn một số chương trình để lựa chọn. Bạn có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ chương trình nào, nhưng để được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn.
 • Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi qua đường bưu điện. Bạn có thể dùng thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm hằng tháng. Bạn cũng có thể dùng thẻ này để thanh toán cho các khoản đồng chi trả, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc đủ điều kiện.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Bạn

Thông tin này dành cho những người đủ điều kiện và cần đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Healthcare Marketplace.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng hoàn tất bảng câu hỏi về điều kiện tham gia này.

Bảng câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell trên màn hình điện thoại di động

Đăng Ký

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)

Nếu đăng ký chương trình trên Marketplace lần đầu, bạn có thể cần phải đợi đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) để bắt đầu đăng ký. Năm nay, Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) là từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Để gói bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, bạn cần đăng ký trước ngày 15 tháng 12. Nếu bạn đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1, thì gói bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể đăng ký ngoài khoảng thời gian này, trong thời gian gọi là Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP). 

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP)

Ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), trong một số trường hợp ngoại lệ, bạn có thể đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Ví dụ: nếu bạn không được tham gia gói bảo hiểm của vợ/chồng hoặc của một chủ lao động khác nữa, hoặc nếu bạn không còn bảo hiểm Medicaid, thì bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tham gia ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện thẩm định (chẳng hạn như chấm dứt gói bảo hiểm). Do đó, nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện đăng ký trong SEP, hãy gọi ngay đến số 1-844-503-7348. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin về Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt.

Các Bước dành cho Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) năm 2023

Nhấp vào dấu + để xem danh sách các bước gia hạn phúc lợi hoặc các bước đăng ký lần đầu.

Các bước gia hạn bảo hiểm y tế và phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của bạn

1. Điền vào giấy tờ thường niên: thông qua những mẫu đơn này, đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits và các đối tác của họ có thể hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.   

2. Hãy trả lời bảng câu hỏi ngắn này để xem các bước bạn cần thực hiện. Dựa vào câu trả lời của bạn, có 3 kết quả có thể xảy ra: 

A. Chương trình của bạn sẽ tự động gia hạn trên Marketplace.

Lưu ý: ngoài Giấy tờ thường niên cho năm 2023, chúng tôi cũng cần phải biết tín dụng thuế và các khoản phí bảo hiểm mới của bạn. (Đến giữa tháng 12, có thể vẫn chưa có số tiền chính xác cho tín dụng thuế và phí bảo hiểm năm 2023. Hãy chú ý thư bưu điện từ Marketplace và hãng bảo hiểm của bạn.) 

Điền vào mẫu đơn. 

Bạn đã điền vào Giấy tờ thường niên nhưng chưa trả lời câu hỏi về tín dụng thuế và phí bảo hiểm? Hãy báo cáo thông tin đó bằng cách điền vào Enrollment Information Form (Mẫu Đơn Thông Tin Đăng Ký).

B. Không tự động gia hạn, phải sử dụng Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký).

Nếu bạn sống ở Oregon và tự tin vào các kỹ năng thao tác trực tuyến của mình, đây là cách nhanh nhất để cập nhật đơn đăng ký. Bạn có thể tự gia hạn gói bảo hiểm trên Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký). Đây là nền tảng mà các đại lý đối tác của chúng tôi tại VIP cũng có quyền sử dụng. Điều này có nghĩa là nếu bạn mắc lỗi, họ có thể giúp bạn khắc phục. 

Lưu ý: hiện tại, Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đọc Hướng Dẫn Về Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký).

Sử dụng Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) (có sẵn từ ngày 1 tháng 11).

C. Không tự động gia hạn, lên lịch hẹn với VIP.

Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để lên lịch hẹn với Valley Insurance Professionals. 

Bạn phải điền vào Giấy Tờ Thường Niên trước cuộc hẹn, vì các đại lý VIP sẽ dựa vào những mẫu đơn này để hỗ trợ bạn.

3. Thanh toán phí bảo hiểm trước ngày đến hạn (Ngày 31 tháng 12 cho chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, ngày 31 tháng 1 cho chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 2). Nếu bạn không thanh toán khoản phí bảo hiểm đúng hạn, thì chương trình của bạn sẽ không được kích hoạt và đồng nghĩa với việc bạn không có bảo hiểm trong suốt năm 2023. 

Nếu bạn đã thiết lập khoản thanh toán tự động với hãng bảo hiểm, hãy nhớ cập nhật thông tin thanh toán kèm khoản phí bảo hiểm mới.  

4. Hãy nhớ đọc và phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace. Nếu không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace, thì bạn có thể mất bảo hiểm, Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước, và/hoặc các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. 

Các bước đăng ký phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe lần đầu tiên

Quan trọng! Bạn phải hoàn thành từng bước để đăng ký các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.

1. Điền vào giấy tờ thường niên: thông qua những mẫu đơn này, đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits và các đối tác của họ có thể hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

2. Tìm hiểu thêm về các chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn: 

a. Để nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn. Xem danh sách các chương trình được phê duyệt. 

b. Đọc Bản Tóm Tắt Phúc Lợi Của Chương Trình để tìm chương trình phù hợp nhất với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn: Xem Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm.  

3. Hãy gọi cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348. Họ có thể giúp bạn lên lịch hẹn đăng ký với đại lý bảo hiểm đối tác chúng tôi tại Valley Insurance Professionals.  

4. Thanh toán phí bảo hiểm trước ngày đến hạn (Ngày 31 tháng 12 cho chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, ngày 31 tháng 1 cho chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 2). Nếu bạn không thanh toán khoản phí bảo hiểm đúng hạn, thì chương trình của bạn sẽ không được kích hoạt và đồng nghĩa với việc bạn không có bảo hiểm trong suốt năm 2023. 

Cách thức hoạt động của khoản thanh toán phí bảo hiểm 

Bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi từ Ameriflex để thanh toán phí bảo hiểm hằng tháng và các chi phí y tế tự trả có trong danh mục bảo hiểm.  

Tuy nhiên, Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi có thể không đến kịp thời để bạn thanh toán khoản phí bảo hiểm đầu tiên nếu bạn đăng ký muộn trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải tự trả phí bảo hiểm trước thời hạn. Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi sẽ gửi cho bạn tờ séc để hoàn trả khoản phí bảo hiểm đầu tiên.  

Để được bồi hoàn nhanh hơn, bạn có thể đăng ký phương thức Ký Thác Trực Tiếp. 

Tìm hiểu thêm về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

5. Hãy nhớ đọc và trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace. Nếu không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace, thì bạn có thể mất bảo hiểm, Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước, và/hoặc các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. 

Bạn sẽ biết mình đã đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi nhận được séc bồi hoàn cho khoản phí bảo hiểm đầu tiên, sau đó là Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) qua thư bưu điện. Kể từ ngày đăng ký, có thể mất tới 20 ngày làm việc thì bạn mới nhận được BCC qua thư bưu điện. Bạn cũng sẽ nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm đầu tiên, qua séc hoặc qua phương thức ký thác trực tiếp, trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. 

Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký hoặc sử dụng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348. 

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn để thanh toán:

 • Phí bảo hiểm y tế được bao trả
 • Chi phí tự trả (các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc)

Bạn có thể được yêu cầu trình bằng chứng về các chi phí đó. Vì vậy, hãy lưu giữ tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi nhận được từ hãng bảo hiểm và tất cả biên lai.

Bạn không thể dùng Thẻ này để thanh toán cho:

 • dịch vụ chăm sóc nha khoa hoặc dịch vụ thị lực và thính lực;
 • các chi phí của vợ/chồng hoặc người phụ thuộc;
 • các chi phí cho những dịch vụ mà chương trình bảo hiểm y tế của bạn không bao trả;
 • các chi phí phải chịu khi bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe;
 • các phi phí y tế được bao trả từ năm ngoái. Hãy xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Nếu gia đình bạn có tên trong hợp đồng bảo hiểm y tế, thì bạn sẽ không thể sử dụng Thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm. Bạn cần thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền túi, sau đó yêu cầu hoàn trả chi phí mỗi tháng. Xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Thiết lập chế độ thanh toán tự động với hãng bảo hiểm

Đảm bảo thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hằng tháng! Hãy liên hệ với hãng bảo hiểm để thiết lập phương thức thanh toán tự động từ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn:

Đặt lịch hẹn

Trước khi đặt lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ y tế, hãy đảm bảo họ thuộc mạng lưới nhà cung cấp của hãng bảo hiểm. Nếu nhận các dịch vụ của nhà cung cấp ngoài mạng lưới, bạn sẽ phải tự trả chi phí cao hơn nhiều.

Duy Trì Phúc Lợi Của Bạn

Để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, xin hãy nhớ:

 • Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.
 • Tránh để xảy ra tình trạng không có số giờ làm việc trong 2 tháng liên tiếp. Nếu không làm việc trong 2 tháng liên tiếp, thì bạn có thể không được hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 nữa, bao gồm cả phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Trong trường hợp đó, bạn vẫn còn chương trình bảo hiểm trên Marketplace nhưng sẽ phải bắt đầu tự thanh toán phí bảo hiểm hoặc tìm một gói bảo hiểm thay thế như Chương Trình Bảo Hiểm Oregon.
 • Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn cho Carewell SEIU 503 và chủ lao động của bạn.
 • Thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hàng tháng cho hãng bảo hiểm và theo dõi các khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Hãng bảo hiểm có thể chấm dứt chương trình bảo hiểm của bạn nếu bạn quên thanh toán.
 • Báo cáo cho Marketplace bất kỳ thay đổi nào về thông tin của bạn trong vòng 60 ngày. Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn về vấn đề này… hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được trợ giúp.
 • Cập nhật thông tin về tình trạng kê khai thuế của bạn.
Hoàn Trả Chi Phí

Cách nhanh nhất để được hoàn trả chi phí là hoàn thành các mẫu đơn sau đây qua mạng!

Medical Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế)

Medical Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Sử dụng Medical Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế) cho:

 • Các khoản phí bảo hiểm cần hoàn trả nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình tham gia chương trình của mình. Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn trả cho phần phí bảo hiểm tương đương với gói bảo hiểm cá nhân của bạn. Nếu bạn cần được trợ giúp tính toán số tiền phí bảo hiểm cá nhân của mình, hãy liên hệ với Marketplace (1-800-318-2596), hãng bảo hiểm của bạn hoặc Valley Insurance Professionals (1-844-507-7554, nhấn phím 2). Vui lòng gửi đơn này và một bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn hàng tháng.
 • Yêu cầu hoàn trả chi phí sau ngày 31 tháng 3 cho các chi phí đủ điều kiện từ năm ngoái.

Ameriflex Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Ameriflex)

Ameriflex Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Ameriflex) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Sử dụng Ameriflex Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Ameriflex) để yêu cầu hoàn trả chi phí:

 • Khi bạn đã thanh toán chi phí đủ điều kiện bằng tiền túi của mình thay vì bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi. Ví dụ: nếu bạn tự trả chi phí thuốc kê đơn do không mang theo Thẻ vào thời điểm đó.
 • Yêu cầu hoàn trả chi phí đến ngày 31 tháng 3 cho các chi phí đủ điều kiện từ năm ngoái.

Để đặt lịch hẹn với Valley Insurance Professionals, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ carewellseiu503benefits@risepartnership.com.

Bạn cũng có thể gọi số đó hoặc gửi email vì các lý do sau:

 • Cần trợ giúp xác định quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
 • Cần trợ giúp nộp đơn OHP
 • Cần trợ giúp cơ bản về các phúc lợi của Carewell SEIU 503
Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2

ohcwt@vimly.com

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Xác minh bạn đủ điều kiện và đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503
 • Có thắc mắc về vấn đề hoàn trả chi phí
Valley Insurance Professionals

1-503-974-8471

hcwenroll@valleyinsurancepro.com

Lý do liên hệ với Valley Insurance Professionals:

 • Có thắc mắc về nền tảng đăng ký hoặc hỗ trợ qua điện thoại
 • Cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây với Marketplace:
  • Sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào (tên, ngày sinh, thu nhập hoặc địa chỉ)
  • Thêm hoặc xóa người phụ thuộc do mang thai, sinh nở, nhận con nuôi, kết hôn, ly hôn hoặc qua đời
  • Thay đổi tình trạng của bạn (khuyết tật, nộp thuế, công dân, bộ lạc, ở tù)
  • Thay đổi bảo hiểm y tế (chẳng hạn như nếu bạn được cấp bảo hiểm qua công việc hoặc bạn đã bắt đầu tham gia Medicaid)
 • Để được trợ giúp về cách gửi tài liệu mà Marketplace yêu cầu

Lưu ý: Không gọi cho Valley Insurance Professionals để đặt lịch hẹn với họ. Thay vào đó, hãy gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ carewellseiu503benefits@risepartnership.com.

Marketplace Liên Bang

1-800-318-2596

healthcare.gov

Lý do liên hệ với Marketplace liên bang:

 • Tìm hiểu số tiền tín dụng thuế của phí bảo hiểm trả trước mà bạn có thể nhận được, cũng như phí bảo hiểm y tế thuần và cộng gộp của bạn
 • Yêu cầu các bản sao mẫu đơn 1095 thường niên của bạn

Lưu ý: Nếu có thay đổi về nội dung đăng ký và thay đổi trong cuộc sống, bạn nên đăng ký và báo cáo những thay đổi trong cuộc sống thông qua Valley Insurance Professionals để đảm bảo thông tin của bạn cũng được báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

Hãng Bảo Hiểm

Lý do liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn:

 • Thiết lập phương thức thanh toán tự động
 • Lấy thẻ ID của bảo hiểm mới
 • Có thắc mắc về thanh toán
 • Xác minh xem bác sĩ của bạn hoặc một thủ tục cụ thể có được bao trả hay không

Dịch vụ khách hàng của Kaiser Permanente:
1-800-813-2000
kp.org

Dịch vụ khách hàng của MODA Medical:
1-877-605-3229
Thông tin liên hệ của Moda Health

Dịch vụ khách hàng của PacificSource (Oregon):
1-888-977-9299
pacificsource.com

Dịch vụ khách hàng của Providence:
1-888-816-1300
providence.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Khi gọi, vui lòng cho biết bạn là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc tại nhà nhận được phúc lợi Carewell SEIU 503, đồng thời chuẩn bị sẵn Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng di động Ameriflex

Lý do liên hệ với Ameriflex:

 • Kiểm tra số dư trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn, xem lại lịch sử thanh toán, yêu cầu cấp thẻ thay thế, v.v.
 • Nếu Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn bị từ chối và bạn không thể thanh toán
 • Các yêu cầu hoàn trả chi phí cho phí bảo hiểm y tế hoặc chi phí y tế đã được gửi đến Ameriflex

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell cho các chương trình được phê duyệt. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện đăng ký trong thời gian này không?

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (“SEP”) cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thông thường (1/11/2021 – 15/1/2022 đối với gói bảo hiểm năm 2023). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt nếu đã trải qua các thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa.

Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình trên Marketplace nhưng thời gian ghi danh thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Tôi có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình không?

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 sau khi hết Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần nhất đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Bảo hiểm y tế Marketplace. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm. Bạn cũng sẽ đủ điều kiện được bồi hoàn chi phí bảo hiểm, tối đa là

 • số tiền ít hơn phí bảo hiểm thực tế của bạn hoặc
 • số tiền phí bảo hiểm trung bình mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện nhận được thông qua phúc lợi Hỗ trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.

Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) (từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 đối với gói bảo hiểm năm 2022). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình hay không, hãy gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Phí bảo hiểm y tế thuần là gì?

Phí bảo hiểm thuần là số tiền hàng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500 mỗi tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (sự hỗ trợ tài chính từ Chính Quyền Liên Bang) là $200 mỗi tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300 mỗi tháng.

Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

Thẻ của bạn hoạt động giống như một thẻ ghi nợ thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ để thanh toán cho những khoản phí nào?”

2. Bạn không thể dùng Thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

Có 2 “tài khoản” trên Thẻ của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán cho các khoản đồng chi trả y tế và đơn thuốc, các khoản khấu trừ và chi phí đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được bao trả. Năm 2023, số tiền đó là $6.900, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm. Tài khoản khác được nạp sẵn số tiền cần có để chi trả phí bảo hiểm thuần hàng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm y tế cá nhân mà chính sách trợ cấp tiền thuế Liên Bang (APTC) không bao trả.

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hằng tháng cho bảo hiểm (gọi là “phí bảo hiểm” của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Năm 2023

Bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế nào mình muốn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải chọn một chương trình được phê duyệt để được Carewell SEIU 503 hỗ trợ khi thanh toán phí bảo hiểm của bạn và các chi phí y tế tự trả đủ điều kiện.

Sau khi được xác định, những chương trình được phê duyệt sẽ có tên trong danh sách ở đây. Ngày Cập Nhật Gần Đây Nhất: 18/11/2022.

 

MỚI: Kể từ tháng 5 năm 2022, Ban Giám Đốc đã phê duyệt một chương trình bảo hiểm y tế mới cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cư trú ở bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser. Chương trình mới này (được cung cấp cho các lượt đăng ký mới vào Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt) là Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network – EPO (ID chương trình: 77969OR5290001). Chương trình Regence này cũng sẽ được cung cấp trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo cho bảo hiểm năm 2023.

Oregon

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Oregon năm 2023

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Oregon năm 2022

Washington

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Washington năm 2023

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Washington năm 2022 

California

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Idaho

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

Bạn có thể xem Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm của các chương trình được phê duyệt tại đây.

Lưu ý: Những thông tin dưới đây (về các kế hoạch được phê duyệt bởi quận) chưa được cập nhật cho năm 2023.

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Multnomah

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Asotin

LifeWise Health Plan of Washington Essential Silver Low Deductible Plan

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Washington

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Baker

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser – OR)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser – OR)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (WA)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clark

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clatsop

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Columbia

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Coos

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Cowlitz

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Crook

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Curry

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Deschutes

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Douglas

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Franklin

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Gilliam

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grant (OR)

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grant (WA)

LifeWise Health Plan of Washington Essential Silver Low Deductible Plan

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Harney

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grays Harbor

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Island

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jackson

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jefferson

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Josephine

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận King

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Kitsap

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klamath

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klickitat

Bridgespan Cascade Silver

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lake

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lewis

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lincoln

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Malheur

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Morrow

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pierce

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pacific

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Polk

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Sherman

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Skamania

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Snohomish

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Spokane

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Thurston

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Tillamook

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Umatilla

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Union

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Walla Walla

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wahkiakum

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Cascade Silver Individual and Family Network

Regence-Cascade-Silver-SBC.pdf


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wallowa

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wasco

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Whatcom

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wheeler

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Yamhill

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng