Chọn trang

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Tham Gia

Chương Trình được Phê Duyệt

An tâm sống khỏe.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 (giúp các nhân viên đủ điều kiện hưởng các chương trình được phê duyệt trên thị trường bảo hiểm y tế) sẽ chi trả:

 • Chi phí thuần của phí bảo hiểm hằng tháng (xem Câu Hỏi Thường Gặp để biết định nghĩa).
 • Tiền túi chi phí như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí kê đơn cho các dịch vụ do cá nhân được chấp thuận của bạn chi trả kế hoạch. Lên đến $6.500 chi phí tự trả được chi trả vào năm 2021.

Bao trả tối đa $6.500 chi phí tự trả trong năm 2021. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 sau khi hết Thời Gian Ghi Danh và đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt thông qua thị trường bảo hiểm y tế, thì bạn có thể đủ điều kiện nhận được các khoản hoàn trả phí bảo hiểm trung bình theo phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần Câu Hỏi Thường Gặp.

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe chỉ dành cho các nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện chứ không dành cho các thành viên gia đình. Nếu bạn bổ sung các thành viên gia đình vào hợp đồng bảo hiểm y tế của mình, thì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chỉ bao trả một phần phí bảo hiểm hàng tháng áp dụng cho bảo hiểm cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong phần Sử Dụng Phúc Lợi Này ở bên dưới.

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ ghi nợ Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hàng tháng và các chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thông tin về việc gia hạn các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho nhân viên đã đăng ký các chương trình được phê duyệt trên Marketplace ở phần Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi ở bên dưới.

Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Quyền lợi này trả cho phí bảo hiểm ròng hàng tháng cho các gói cá nhân đủ điều kiện được mua thông qua Thương trường. Nó cũng bao trả lên đến $6.500 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu được chi trả bởi cá nhân được chấp thuận của bạn kế hoạch. Carewell SEIU 503 Quyền lợi Hỗ trợ Chi phí Chăm sóc Sức khỏe không phải do người sử dụng lao động hoặc nhóm tài trợ bảo hiểm y tế phủ sóng.
 • Khi bạn đăng ký, Health Insurance Marketplace sẽ cung cấp cho bạn một số chương trình để lựa chọn. Bạn có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ chương trình nào, nhưng để được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn.
 • Bạn sẽ nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi từ Ameriflex. Bạn có thể dùng thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng, cũng như các khoản đồng chi trả, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc đủ điều kiện của bạn.

Kiểm Tra Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Của Bạn

Thông tin này dành cho những người đủ điều kiện và cần đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Healthcare Marketplace.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng hoàn tất bảng câu hỏi về điều kiện tham gia này.

Bảng câu hỏi về điều kiện tham gia của Carewell trên màn hình điện thoại di động

Đăng Ký

Thời Gian Ghi Danh

Nếu lần đầu tiên đăng ký chương trình Marketplace, bạn có nhiều khả năng phải đợi đến Thời Gian Ghi Danh để bắt đầu đăng ký. Thời Gian Ghi Danh là từ ngày 1/11 đến 15/12 hàng năm cho gói bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1/1 năm tiếp theo. Trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể đăng ký ngoài khoảng thời gian này. Hãy xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP)

Ngoài Thời Gian Ghi Danh, một số trường hợp ngoại lệ còn cho phép bạn đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Ví dụ: nếu bạn không được tham gia gói bảo hiểm của vợ/chồng hoặc của một chủ lao động khác nữa, hoặc nếu bạn không còn bảo hiểm Medicaid, thì bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tham gia ngoài Thời Gian Ghi Danh. Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện thẩm định (chẳng hạn như chấm dứt bảo hiểm). Do đó, nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện đăng ký trong SEP, hãy gọi ngay đến số 1-844-503-7348. Xem Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin về Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt.

Gia Hạn

Nếu bạn đang gia hạn bảo hiểm trên Marketplace, vui lòng truy cập vào phần Gia Hạn.

Các Bước Đăng Ký

Bạn phải hoàn thành tất cả các bước bên dưới để đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.

r

Quan trọng

Bạn chỉ nên làm theo Các Bước Đăng Ký Nhận Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu trong Thời Gian Ghi Danh hoặc bạn đủ điều kiện đối với Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Hãy đọc lại các đoạn trên để tìm hiểu thêm về những khoảng thời gian ghi danh này.

Điền vào các thủ tục giấy tờ hàng năm bắt buộc vào năm 2021

Thủ tục giấy tờ hàng năm 2021 (Kỹ thuật số)

Những biểu mẫu này cho phép nhóm Quyền lợi Carewell SEIU 503 hỗ trợ bạn ghi danh và duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bạn. Giấy tờ này không phải là đơn xin bảo hiểm y tế.

Tìm một chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn trong danh sách các chương trình rồi ghi tên và mã số của chương trình

Để nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, hãy đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế được phê duyệt trên Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký).

Valley Insurance Professionals quản lý Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký), cung cấp một cách đơn giản để đăng ký hoặc gia hạn gói bảo hiểm trên Marketplace trong thời gian ghi danh (từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020).

 • Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình.
 • Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) không hỗ trợ quy trình đăng ký cho nhiều thành viên gia đình tham gia một chương trình bảo hiểm. Nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình cùng tham gia trong đơn đăng ký của mình, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể lên lịch hẹn với nhân viên của Valley Insurance Professionals. Người này sẽ giúp bạn so sánh các lựa chọn dành cho thành viên gia đình bạn.
 • Thông qua Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký), bạn sẽ dễ dàng đăng ký các chương trình bảo hiểm y tế riêng trên Marketplace Liên Bang. Nếu sống tại một tiểu bang có thị trường bảo hiểm y tế riêng của Tiểu Bang, như Washington, California hay Idaho, thì bạn không thể sử dụng Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký). Vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ.

Thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên cho hãng bảo hiểm của bạn trước ngày đến hạn.

Bạn sẽ phải thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên bằng tiền túi của mình, sau đó bạn sẽ được bồi hoàn cho số tiền phí bảo hiểm thuần mà bạn đã thanh toán. Sau này, bạn sẽ nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi cho các khoản thanh toán trong tương lai. Thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để tránh trường hợp quên thanh toán. Chương trình của bạn sẽ không được kích hoạt và bạn có thể sẽ không được bảo hiểm cho thời gian còn lại của năm nếu không thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên đúng hạn.

Để hoàn trả phí bảo hiểm đầu tiên nhanh hơn, bạn có thể đăng ký phương thức ký thác trực tiếp.

Đơn Ký Thác Trực Tiếp (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Hãy nhớ đọc và trả lời thư nhận được từ Marketplace.

Nếu không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace, thì bạn có thể mất bảo hiểm, Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Nâng Cao và các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Vui lòng theo dõi thư và email của bạn để biết các thông báo từ Marketplace.

Xác Nhận Đăng Ký

Bạn sẽ biết mình đã được đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi trong thư.

Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký và sử dụng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn để thanh toán:

 • Phí bảo hiểm y tế được bao trả
 • Chi phí tự trả (các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc).

Bạn có thể được yêu cầu trình bằng chứng về các chi phí đó. Vì vậy, hãy lưu giữ tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi nhận được từ hãng bảo hiểm và tất cả biên lai.

Bạn không thể dùng Thẻ này để thanh toán cho:

 • dịch vụ chăm sóc nha khoa hoặc dịch vụ thị lực và thính lực;
 • các chi phí của vợ/chồng hoặc người phụ thuộc;
 • các chi phí cho những dịch vụ mà chương trình chăm sóc sức khỏe của bạn không bao trả;
 • các chi phí phải chịu khi bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe;
 • các phi phí y tế được bao trả từ năm ngoái. Hãy xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Nếu gia đình bạn có tên trong hợp đồng bảo hiểm y tế, thì bạn sẽ không thể sử dụng Thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm. Bạn cần thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền túi, sau đó yêu cầu hoàn trả chi phí mỗi tháng. Xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm của bạn

Đảm bảo thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hàng tháng! Hãy liên hệ với hãng bảo hiểm để thiết lập phương thức thanh toán tự động từ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn:

Đặt lịch hẹn

Trước khi đặt lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ y tế, hãy đảm bảo họ thuộc mạng lưới nhà cung cấp của hãng bảo hiểm. Nếu nhận các dịch vụ của nhà cung cấp ngoài mạng lưới, bạn sẽ phải tự trả chi phí cao hơn nhiều.

Duy Trì Phúc Lợi Này

Để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, xin hãy nhớ:

 • Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.
 • Tránh để xảy ra tình trạng không có số giờ làm việc trong 2 tháng liên tiếp. Nếu không làm việc trong 2 tháng liên tiếp, thì bạn có thể không được hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 nữa, bao gồm cả phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Trong trường hợp đó, bạn vẫn còn chương trình bảo hiểm trên Marketplace nhưng sẽ phải bắt đầu tự thanh toán phí bảo hiểm hoặc tìm một gói bảo hiểm thay thế (chẳng hạn như qua Chương Trình Bảo Hiểm Oregon).
 • Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn cho Carewell SEIU 503 và chủ lao động của bạn.
 • Thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hàng tháng cho hãng bảo hiểm và theo dõi các khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Hãng bảo hiểm có thể chấm dứt chương trình bảo hiểm của bạn nếu bạn quên thanh toán.
 • Báo cáo cho Marketplace bất kỳ thay đổi nào về thông tin của bạn trong vòng 60 ngày. Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn về vấn đề này… hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được trợ giúp.
 • Cập nhật thông tin về hồ sơ thuế của bạn.
Hoàn Trả Chi Phí
Cách nhanh nhất để được hoàn trả chi phí là hoàn thành các mẫu đơn sau đây qua mạng!

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế

Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Sử dụng Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế cho:

 • Các khoản phí bảo hiểm cần hoàn trả nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình tham gia chương trình của mình. Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn trả cho phần phí bảo hiểm tương ứng với gói bảo hiểm cá nhân của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1-844-503-7348 nếu bạn cần được trợ giúp tính toán số tiền phí bảo hiểm cá nhân của mình. Vui lòng gửi đơn này và một bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn hàng tháng.
 • Yêu cầu hoàn trả chi phí sau ngày 31/3 cho các chi phí đủ điều kiện từ năm ngoái.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí của Ameriflex (chỉ có tiếng Anh)

Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí của Ameriflex (Định Dạng PDF)

Sử dụng Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex để yêu cầu hoàn trả chi phí:

 • Khi bạn đã thanh toán cho chi phí đủ điều kiện bằng tiền túi thay vì dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (chẳng hạn như nếu bạn đã tự chi trả cho thuốc kê đơn bởi vì bạn không mang theo Thẻ vào thời điểm đó).
 • Yêu cầu hoàn trả chi phí đến ngày 31/3 cho các chi phí đủ điều kiện từ năm ngoái.
Gia Hạn

Nếu đã đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt trên Marketplace, bạn cần gia hạn gói bảo hiểm của mình trong Thời Gian Ghi Danh (từ 1/11 đến 15/12). Cách gia hạn:

1. Điền vào các thủ tục giấy tờ hàng năm bắt buộc vào năm 2021

Thủ tục giấy tờ hàng năm 2021 (Kỹ thuật số)

Những mẫu đơn này cho phép đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Giấy tờ này không phải là đơn đăng ký.

2. Xác minh chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn trong danh sách các chương trình trên trang web này rồi ghi ra tên và mã số của chương trình.

Để nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn. Ngay cả khi chương trình của bạn không đổi, bạn cũng nên xem lại chi tiết của chương trình để biết thông tin mới hoặc biết những thay về mạng lưới nhà cung cấp.

3. Điểm mới trong năm nay! Gia hạn bảo hiểm y tế của bạn thông qua Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) do VIP quản lý.

Đây là cách thức đơn giản và nhanh chóng hơn để giúp bạn gia hạn bảo hiểm trên Marketplace. Nếu sử dụng Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký), bạn sẽ không cần điền vào mẫu đơn hoặc gọi cho chúng tôi để báo cáo về mức phí bảo hiểm mới của mình!

 • Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình.
 • Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký) không hỗ trợ quy trình đăng ký cho nhiều thành viên gia đình tham gia một chương trình bảo hiểm. Nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình cùng tham gia trong đơn đăng ký của mình, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể lên lịch hẹn với nhân viên của Valley Insurance Professionals. Người này sẽ giúp bạn so sánh các lựa chọn dành cho thành viên gia đình bạn.
 • Thông qua Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký), bạn sẽ dễ dàng đăng ký các chương trình bảo hiểm y tế riêng trên Marketplace Liên Bang. Nếu sống tại một tiểu bang có thị trường bảo hiểm y tế riêng của Tiểu Bang, như Washington, California hay Idaho, thì bạn không thể sử dụng Enrollment Platform (Nền Tảng Đăng Ký). Vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ.

4. Thanh toán phí bảo hiểm tháng 1 trước ngày 31/12.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình để thanh toán phí bảo hiểm. Nếu bạn đã thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm, vui lòng gọi cho họ để đảm bảo sẽ tiếp tục sử dụng phương thức này trong năm tới để thanh toán số tiền phí bảo hiểm mới.

Nếu bạn không gia hạn gói bảo hiểm của mình trong Thời Gian Ghi Danh, thì chương trình trên Marketplace của bạn có thể được tự động gia hạn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo bạn sẽ tiếp tục nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Nếu bạn không làm theo các bước nêu trên để gia hạn gói bảo hiểm của mình, vui lòng nhập thông tin về phí bảo hiểm mới tại đây, hoặc gọi đến số 1-844-503-7348.

 

Để đặt lịch hẹn với Valley Insurance Professionals, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ carewellseiu503benefits@risepartnership.com

Bạn cũng có thể gọi hoặc gửi email vì các lý do sau:

 • Cần trợ giúp xác định quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
 • Cần trợ giúp nộp đơn OHP
 • Cần trợ giúp cơ bản về các phúc lợi Carewell SEIU 503
Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

ohcwt@vimly.com

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Xác minh bạn đủ điều kiện và đăng ký tham gia gói phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503
 • Có thắc mắc về vấn đề hoàn trả chi phí
Valley Insurance Professionals

1-503-974-8471

hcwenroll@valleyinsurancepro.com

Lý do liên hệ với Valley Insurance Professionals:

 • Có thắc mắc về nền tảng đăng ký hoặc hỗ trợ qua điện thoại.
 • Cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây với Marketplace:
  • Sửa hoặc cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào (tên, ngày sinh, thu nhập hoặc địa chỉ)
  • Thêm hoặc xóa người phụ thuộc do mang thai, sinh nở, nhận con nuôi, kết hôn, ly hôn hoặc qua đời
  • Thay đổi tình trạng của bạn (khuyết tật, nộp thuế, công dân, bộ lạc, ở tù)
  • Thay đổi bảo hiểm y tế (chẳng hạn như nếu bạn được cấp bảo hiểm qua công việc hoặc bạn đã bắt đầu tham gia Medicaid)
 • Để được trợ giúp về cách gửi tài liệu mà Marketplace yêu cầu

Lưu ý: Không gọi cho Valley Insurance Professionals để đặt lịch hẹn với họ. Thay vào đó, hãy gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa carewellseiu503benefits@risepartnership.com

Marketplace Liên Bang

1-800-318-2596

Healthcare.gov

Lý do liên hệ với Marketplace Liên Bang:

 • Tìm hiểu số tiền tín dụng thuế của phí bảo hiểm trả trước mà bạn có thể đủ điều kiện nhận được, cũng như phí bảo hiểm y tế thuần và cộng gộp của bạn
 • Yêu cầu các bản sao mẫu đơn 1095 thường niên của bạn

Lưu ý: Nếu có thay đổi về nội dung đăng ký và thay đổi trong cuộc sống, bạn nên đăng ký và báo cáo những thay đổi trong cuộc sống thông qua Valley Insurance Professionals để đảm bảo thông tin của bạn cũng được báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Hãng Bảo Hiểm

Lý do liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn:

 • Thiết lập phương thức thanh toán tự động
 • Lấy thẻ ID của bảo hiểm mới
 • Có thắc mắc về thanh toán
 • Xác minh xem bác sĩ của bạn hoặc một thủ tục cụ thể có được bao trả không

Kaiser Vĩnh cửu
Dịch vụ khách hàng: 1-800-813-2000
kp.org

MODA Medical
Dịch vụ khách hàng: 1-877-605-3229
Thông tin liên hệ của Moda Health

PacificSource (Oregon)
Dịch vụ khách hàng: 1-888-977-9299
pacificsource.com

Providence
Dịch vụ khách hàng: 1-888-816-1300
providence.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Khi gọi, vui lòng cho biết bạn là Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân hoặc Chăm Sóc Tại Nhà khi nhận phúc lợi Carewell SEIU 503 và chuẩn bị sẵn Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Cổng thông tin trực tuyến Ameriflex

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng di động Ameriflex

Lý do liên hệ với Ameriflex:

 • Kiểm tra số dư trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn, xem lại lịch sử thanh toán, yêu cầu cấp thẻ thay thế, v.v.
 • Nếu Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn bị từ chối và bạn không thể thanh toán
 • Các yêu cầu hoàn trả chi phí cho phí bảo hiểm y tế hoặc chi phí y tế đã được gửi đến Ameriflex

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell cho các chương trình được phê duyệt. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện để đăng ký trong thời gian này không?

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (“SEP”) cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Thời Gian Ghi Danh thông thường (1/11 – 15/2). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt nếu đã trải qua các thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa. Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình trên Marketplace nhưng thời gian ghi danh thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Tôi có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình không?

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 sau khi hết Thời Gian Ghi Danh gần nhất và đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Healthcare Marketplace. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho chi phí tự trả được bao trả, và bạn sẽ đủ điều kiện được bồi hoàn chi phí bảo hiểm, tối đa là dưới mức phí bảo hiểm thực tế hoặc số tiền phí bảo hiểm trung bình mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện nhận được theo phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Thời Gian Ghi Danh (từ 1/11 đến 15/12). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm. Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình hay không, hãy gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Phí bảo hiểm sức khỏe thuần là gì?

Phí bảo hiểm thuần là số tiền hàng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500 mỗi tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (sự hỗ trợ tài chính từ Chính Quyền Liên Bang) là $200 mỗi tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300 mỗi tháng.

Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

Thẻ của bạn hoạt động giống như một thẻ ghi nợ thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ để thanh toán cho những khoản phí nào?”

2. Bạn không thể dùng Thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

Có hai “tài khoản” trên Thẻ của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán các khoản đồng thanh toán y tế và kê đơn, các khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được đài thọ. Vào năm 2021, số tiền đó là $6.500, nhưng con số này có thể thay đổi theo từng năm. Tài khoản kia được tải trước số tiền cần thiết để trả phí bảo hiểm ròng hàng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm sức khỏe cá nhân của bạn không được trợ cấp thuế Liên bang (APTC) của bạn.

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hàng tháng cho bảo hiểm (gọi là "phí bảo hiểm" của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

Các kế hoạch đã được phê duyệt cho năm 2021

Bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế nào mình muốn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải chọn một chương trình được phê duyệt để được Carewell SEIU 503 hỗ trợ khi thanh toán phí bảo hiểm của bạn và các chi phí y tế tự trả đủ điều kiện.

Khi các kế hoạch đã được phê duyệt được quyết định, chúng sẽ được liệt kê ở đây. Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 10 năm 2020.

California

BlueShield of California Silver 70 PPO
Anthem Silver 70 EPO

Idaho

PacificSource SILVER Navigator HSA 3500
Tải xuống Tóm tắt các Quyền lợi và Bảo hiểm (PDF)

Oregon và Washington

Khả năng đủ điều kiện dựa trên quận mà bạn cư trú

Tải xuống bản PDF gồm tất cả quận và chương trình tại Oregon (PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Multnomah

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Asotin

Chương trình Sức khỏe LifeWise của Chương trình Khấu trừ thấp ở Washington Essential Silver, Chương trình ID 38498WA0320004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Washington

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (Bên Trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Baker

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (Bên Trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser – OR)

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser – OR)

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (WA)

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (Bên Trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

PacificSource Oregon Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0680007

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clark

Kaiser Permanente Washington Silver 2500/40, ID gói 23371WA1760002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clatsop

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Columbia

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Coos

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Cowlitz

Kaiser Permanente Washington Silver 2500/40, ID gói 23371WA1760002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Crook

PacificSource Oregon Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0680007

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Curry

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Deschutes

PacificSource Oregon Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0680007

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Douglas

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Franklin

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Gilliam

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Grant (HOẶC)

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Grant (WA)

Chương trình Sức khỏe LifeWise của Chương trình Khấu trừ thấp ở Washington Essential Silver, Chương trình ID 38498WA0320004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Harney

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Cảng Grays

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100, Plan ID 49831WA1940004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (Bên Trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Island

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jackson

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jefferson

PacificSource Oregon Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0680007

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Josephine

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận King

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Kitsap

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klamath

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klickitat

Bridgespan Silver Essential 2850 EPO RealValue, ID gói 53732WA0790021

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lake

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lewis

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lincoln

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (Bên Trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Malheur

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (Bên Trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser)

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Lựa chọn, ID Gói 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Morrow

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pierce

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Thái Bình Dương

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100, Plan ID 49831WA1940004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Polk

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Sherman

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Skamania

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100, Plan ID 49831WA1940004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Snohomish

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Spokane

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Thurston

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Tillamook

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Umatilla

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Union

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Walla Walla

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Kế hoạch được phê duyệt cho Hạt Wahkiakum

Premera Blue Cross Preferred Silver EPO 4100, Plan ID 49831WA1940004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wallowa

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wasco

Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Whatcom

Kaiser Permanente Washington Flex Silver, ID Chương Trình 80473WA1000001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wheeler

Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký, ID Gói 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Yamhill

Kaiser Permanente: KP HOẶC Silver 2500/40, ID gói 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng