Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên)

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, tất cả nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân sẽ cần phải hoàn thành 12 giờ của Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) để gia hạn mã số nhà cung cấp của họ. Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) hiện đã được cung cấp để bạn có thể bắt đầu ngay với yêu cầu gia hạn của mình! 

Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) giúp bạn luôn nắm bắt được các phương pháp thực hành tốt nhất cho công việc của mình. Khóa học này giúp bạn tiếp tục trau dồi các kỹ năng mà bạn phát triển trong suốt thời gian làm nghề của mình. Cứ 2 năm 1 lần, bạn sẽ cần phải tham gia 12 giờ của Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) để chứng nhận lại vai trò nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc cá nhân. Có nhiều khóa học để bạn lựa chọn khi hoàn thành Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên). 

Và với Carewell Kicks, một phúc lợi mới từ Carewell SEIU 503, bạn sẽ đủ điều kiện nhận một đôi giày chống trơn trượt miễn phí sau khi hoàn thành Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên).

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên)?

Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên)

Hình thức

Trực tuyến

}

Thời lượng

Khác nhau theo khóa học

Thời gian

12 giờ/2 năm/lần

Nội Dung Đào Tạo

Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) bao gồm 4 giờ đào tạo bắt buộc cùng với 8 giờ đào tạo tự chọn. Bạn có thể chọn trong số nhiều khóa học tuyển chọn để tìm ra khóa đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của mình.  

Sẽ có chương trình đào tạo bắt buộc kéo dài 1 giờ về chủ đề: 

 • Ranh giới nghề nghiệp 
 • Báo cáo hành vi ngược đãi và bỏ bê 
 • Gian lận Medicaid và Medicare 

Ngoài ra còn có chương trình đào tạo bắt buộc 3 giờ về năng lực văn hóa, bao gồm: 

 • Nhận thức về văn hóa 
 • Thảo luận về nhận thức liên quan đến văn hóa (hội thảo trên web) 
 • Các kỹ năng văn hóa 

Có một vài lựa chọn cho các khóa học tự chọn để bạn hoàn thành 8 giờ của Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) còn lại. Dưới đây là một số lựa chọn sẽ được cung cấp: 

 • An toàn thực phẩm 
 • Tìm hiểu về phương pháp chẩn đoán I/DD thông dụng 
 • Các biện pháp dọn dẹp nhà cửa tốt nhất 
 • Nâng đỡ và tạo tư thế 
 • Chuyển vị trí và các thiết bị hỗ trợ 
 • Cách kiểm soát căng thẳng dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
 • Bản sắc là gì? 
 • Giao thoa là gì? 
 • Cách mặc/đeo và cởi/tháo PPE 
 • Sử dụng sai thuốc kê đơn 
 • Thuật ngữ y học dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
 • Các hệ cơ quan trong cơ thể 1 và 2 
 • Làm việc với người sử dụng lao động không giao tiếp được bằng lời nói 
 • Cung cấp dịch vụ dựa trên thế mạnh

Bạn cũng có thể xem danh mục khóa học tại đây

Câu Hỏi Thường Gặp Về Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên)

Tôi cần hoàn thành Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) khi nào? Tôi có thể tìm ngày đến hạn của Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) bằng cách nào?

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, bạn phải tham gia Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) thì mới được gia hạn mã số nhà cung cấp của mình thêm 2 năm. Ngày đến hạn của bạn có thể muộn hơn ngày 1 tháng năm 2026 tùy theo thời điểm bạn bắt đầu công việc.  

Bạn có thể liên hệ với đơn vị phụ trách quan hệ với nhà cung cấp để biết ngày đến hạn của mình theo số 1-800-241-3013. 

  Cách thức hoạt động của tín chỉ/thời gian?

  Mỗi tín chỉ tương đương với 1 giờ của khóa học. Vì vậy, nếu một khóa học được nêu là 1,5 giờ thì có nghĩa là bạn sẽ được nhận 1,5 tín chỉ. Bạn cần có tổng cộng 12 giờ (hoặc tín chỉ) đào tạo để đáp ứng yêu cầu về Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên).

  Tôi có thể xem thông tin mô tả về lớp học ở đâu?

  Bạn có thể đọc thêm về từng khóa học bằng cách nhấp vào khóa học đó trong cổng thông tin học tập. Bạn cũng có thể xem danh mục khóa học tại đây

  Tôi có phải học tất cả 29 học phần không?

  Không. Bạn cần hoàn thành 12 giờ đào tạo bao gồm 4 giờ của khóa đào tạo bắt buộc và 8 giờ của khóa học tự chọn.

  Có trường hợp nào được miễn tham gia Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên)?

  Nếu bạn có chứng nhận còn hiệu lực thông qua tiểu bang và dự định duy trì chứng nhận đó, thì bạn sẽ được miễn hoàn thành yêu cầu về Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên). Sau đây là ví dụ về những chứng nhận được miễn:

   • Professional Development Certification (PDC) 
   • Enhanced Homecare hoặc Personal Support Worker 
   • Exceptional Personal Support Worker 
   • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ) 
   • Traditional Health Worker

  Câu Hỏi Thường Gặp Về Lương Huấn Luyện

  Tôi có phải trả phí đào tạo không?

  Không. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân, nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên chăm sóc cá nhân đều có thể tham gia chương trình đào tạo này miễn phí.

  Tôi có được trả lương huấn luyện khi gia chương trình đào tạo không?

  Có. Bạn sẽ được nhận một khoản lương huấn luyện tương đương với mức lương cơ bản cho 12 giờ học, được làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la). Để biết mức lương của bạn, hãy xem Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể Của Ủy Ban Chăm Sóc Tại Nhà Oregon.  

  • Ví dụ: nếu mức lương cơ bản của bạn là $17,77 thì lương huấn luyện của bạn sẽ là $17,77 x 12 giờ = $213,24. Khi làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la), tổng số tiền sẽ là $214.  

  Khoản lương huấn luyện này được gửi thông qua phương thức ký thác trực tiếp với Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.    

  Nếu bạn cần kiểm tra lương huấn luyện của mình, hãy liên hệ qua email hoặc điện thoại: studentsupportstipend@RISEpartnership.com hoặc 1-844-503-7348 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST. 

  • Hãy cung cấp tên pháp lý và địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện của bạn trong email.  
  • Xin lưu ý rằng việc chọn séc sẽ làm chậm quá trình chuyển lương huấn luyện của bạn thêm 2 – 3 tuần.  

  Hãy xem chính sách về lương huấn luyện để biết thêm thông tin về lương huấn luyện. 

   

  Tôi nhận lương huấn luyện bằng cách nào?

  Khi đã hoàn thành toàn bộ khóa đào tạo giáo dục thường xuyên, bạn sẽ nhận được một email từ Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell) giới thiệu với bạn về Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Khoảng 2 tuần sau đó, bạn sẽ nhận được email từ Routable kèm theo liên kết để bạn điền một số thông tin. Nếu bạn không thấy email từ Routable, hãy kiểm tra thư mục thư rác.  

  • Trước tiên, email này sẽ yêu cầu bạn điền các mục liên quan đến thuế như địa chỉ và số An Sinh Xã Hội của bạn.  
    • Hãy nhớ chọn "individual" (cá nhân) chứ không phải là "business" (doanh nghiệp) khi email hỏi bạn là ai.   
    • Nhấp vào "Save and continue" (Lưu và tiếp tục) để chuyển sang bước tiếp theo.  
  • Tiếp theo, bạn sẽ phải điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để thiết lập phương thức ký thác trực tiếp.
    • Đăng nhập thông qua hệ thống trực tuyến của ngân hàng là cách dễ nhất để thiết lập phương thức này.

  Sau khi cung cấp thông tin cho Routable, bạn sẽ nhận được khoản lương huấn luyện của mình trong vòng 7 – 10 ngày làm việc.  

  Nếu bạn cần kiểm tra lương huấn luyện của mình, hãy liên hệ qua email hoặc điện thoại: studentsupportstipend@RISEpartnership.com hoặc 1-844-503-7348 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST. 

   • Hãy cung cấp tên pháp lý và địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện của bạn trong email.  
   • Xin lưu ý rằng việc chọn séc sẽ làm chậm quá trình chuyển lương huấn luyện của bạn thêm 2 – 3 tuần.   

  Sau khi cung cấp thông tin cho Routable, bạn sẽ nhận được khoản lương huấn luyện của mình trong vòng 7 – 10 ngày làm việc.  

  Hãy xem chính sách về lương huấn luyện để biết thêm thông tin về lương huấn luyện. 

  Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

  Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

  Đóng