Chọn trang

Các Sự Kiện Giáo Dục

Hỗ trợ và hướng dẫn về các phúc lợi của Carewell SEIU 503

Trước đây, các đơn vị tổ chức đăng ký và những người đại diện cho các tổ chức đối tác của chúng tôi đã đi khắp tiểu bang Oregon để gặp gỡ những nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc đủ điều kiện, hướng dẫn về phúc lợi của Carewell SEIU 503 và giải đáp thắc mắc của bạn trong các cuộc trò chuyện trực tiếp. Do tình hình y tế công hiện tại nên các cuộc họp trực tiếp đã bị hủy cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Chúng tôi rất mong được tiếp tục tổ chức các sự kiện trực tiếp khi điều kiện an toàn trở lại. Trong thời gian đó, chúng tôi tổ chức các sự kiện trực tuyến qua Zoom: đăng ký ở bên dưới để tìm hiểu thêm về các phúc lợi của Carewell SEIU 503 và kết nối trực tiếp với một người tổ chức để tìm lời giải đáp cho các thắc mắc của bạn.

Quyền lợi Carewell SEIU (’Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực): tìm hiểu thêm về các quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Nhân viên về Nha khoa, Thị lực và thính giác, với đại diện của từng hãng bảo hiểm.

Ngày Thời gian Ngôn ngữ Liên Kết Đăng Ký

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

(Thứ Năm)

3 giờ chiều - 4 giờ 30 chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Tổng quan về chương trình y tế và thẻ tiện lợi phúc lợi: tìm hiểu tất cả về cách sử dụng Thẻ Tiện lợi Quyền lợi của bạn, xem lại bản tóm tắt các quyền lợi và phạm vi bảo hiểm cho chương trình năm 2021 của bạn và kiểm tra mạng lưới nhà cung cấp của bạn.
Tải xuống bản PDF gồm tất cả quận và chương trình tại Oregon (PDF)

Tổng quan về Thẻ Tiện lợi Quyền lợi: tìm hiểu tất cả về cách sử dụng Thẻ Tiện lợi Quyền lợi của bạn! Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia nếu bạn sẽ được Hỗ trợ Chi phí Chăm sóc Sức khỏe vào năm 2021 thông qua bất kỳ chương trình y tế nào được liệt kê dưới đây:

 • Medicare
 • Các Chương trình được Chấp thuận của Providence ở Oregon: Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng lưới Lựa chọn hoặc Gói Bạc Chuẩn của Providence Oregon - Mạng Chữ ký
 • WA: Bridgespan Silver Essential 2850 EPO RealValue 
 • WA: Kaiser Permanente Washington Silver 2500/40
 • WA: Kaiser Permanente Washington Flex Silver
 • WA: Bạc ưu tiên Premera Blue Cross EPO 4100
 • WA - Chương trình Sức khỏe Thông minh Cuộc sống của Chương trình Khấu trừ Mức khấu trừ Thấp Washington Essential Silver
 • Idaho PacificSource SILVER Navigator HSA 3500 
 • CA: Các kế hoạch được phê duyệt năm 2021 sắp ra mắt.
Đề tài Ngày Thời gian Ngôn ngữ Liên Kết Đăng Ký

Tổng quat:

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

2021 PacificSource Oregon Standard Silver Plan NAV

Ngày 5 tháng 11 năm 2020

(Thứ Năm)

2 giờ chiều - 3 giờ chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 10 tháng 11 năm 2020

(Thứ Ba)

9:30 am-11am Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Tổng quat:

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

2021 Kaiser Permanente HOẶC Bạc 2500/40

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

(Thứ hai)

9:30 am-11am Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 16 tháng 11 năm 2020

(Thứ hai)

10 giờ sáng - 11 giờ 30 sáng Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Tổng quat:

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

2021 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) &

Beacon Silver 3000

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

(Thứ Ba)

10 giờ sáng - 11 giờ 30 sáng Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 1 tháng 12 năm 2020

(Thứ Ba)

2 giờ chiều - 3 giờ 30 chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Tổng quat:

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

4 tháng 11, 2020

(Thứ tư)

2 giờ chiều - 3 giờ chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

(Thứ tư)

2 giờ chiều - 3 giờ chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Hỗ trợ Chi phí Chăm sóc sức khỏe: tìm hiểu thêm về các quyền lợi Hỗ trợ Chi phí Chăm sóc Sức khỏe và cách đăng ký hoặc gia hạn chương trình Thị trường Bảo hiểm Y tế đã được phê duyệt của bạn.

Ngày Thời gian Ngôn ngữ Liên Kết Đăng Ký

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

(Thứ Năm)

5 giờ chiều - 6 giờ 30 chiều tiếng Tây Ban Nha Nhấp vào đây để đăng ký

23 tháng 10, 2020

(Thứ sáu)

12 giờ trưa - 1 giờ 30 chiều Tiếng Nga Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

(Thứ hai)

5 giờ chiều - 6 giờ 30 chiều Tiếng Việt Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

(Thứ Ba)

5 giờ chiều - 6 giờ 30 chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

28 tháng 10, 2020

(Thứ tư)

12 giờ trưa - 1 giờ 30 chiều tiếng Tây Ban Nha Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

(Thứ Năm)

5 giờ chiều - 6 giờ 30 chiều Tiếng Nga Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

(Thứ sáu)

5 giờ chiều - 6 giờ 30 chiều Tiếng Quảng Đông Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 2 tháng 11 năm 2020

(Thứ hai)

9 giờ sáng - 10 giờ 30 sáng Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 3 tháng 11 năm 2020

(Thứ Ba)

9 giờ sáng - 10 giờ 30 sáng tiếng Tây Ban Nha Nhấp vào đây để đăng ký

4 tháng 11, 2020

(Thứ tư)

9 giờ sáng - 10 giờ 30 sáng Tiếng Nga Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 5 tháng 11 năm 2020

(Thứ Năm)

9 giờ sáng - 10 giờ 30 sáng Quan thoại Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 6 tháng 11 năm 2020

(Thứ sáu)

9 giờ sáng - 10 giờ 30 sáng Tiếng Việt Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

(Thứ hai)

12 giờ trưa - 1 giờ 30 chiều tiếng Tây Ban Nha Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 10 tháng 11 năm 2020

(Thứ Ba)

12 giờ trưa - 1 giờ 30 chiều Tiếng Nga Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

(Thứ Năm)

12 giờ trưa - 1 giờ 30 chiều Tiếng Quảng Đông Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

(Thứ Năm)

5 giờ chiều - 6 giờ 30 chiều Tiếng Việt Nhấp vào đây để đăng ký

Ngày 13 tháng 11 năm 2020

(Thứ sáu)

12 giờ trưa - 1 giờ 30 chiều Tiếng Anh Nhấp vào đây để đăng ký

Danh sách này được cập nhật thường xuyên, vui lòng xem lại để biết các sự kiện trong tương lai. Các sự kiện khác cũng sẽ được tổ chức ở Tây Ban Nha, Nga, Việt Nam và Trung Quốc. 

Các yêu cầu kỹ thuật:

 • Máy tính có kết nối Internet ổn định HOẶC
 • Điện thoại có kết nối Internet ổn định (có thể tính phí dữ liệu theo tiêu chuẩn)
 • Bạn cũng có thể tham gia chỉ bằng điện thoại
 • Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập hỗ trợ Zoom tại đây

Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi cá nhân của bạn vào cuối sự kiện. Vui lòng thu thập tất cả tài liệu có liên quan, bao gồm:

 • Bất kỳ thư nào bạn nhận được gần đây từ nhà hãng bảo hiểm y tế của mình, một thị trường bảo hiểm y tế hoặc Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi
 • Thư chấm dứt nêu rõ thời điểm kết thúc gói bảo hiểm của bạn nếu gần đây, bạn không còn được bảo hiểm nữa hoặc nếu tình trạng này sắp xảy ra
 • Bất kỳ thư nào về Trợ Cấp An Sinh Xã Hội và các hóa đơn phí bảo hiểm của Chương trình Medicare Advantage, Part D hoặc Supplemental hay hóa đơn y tế bạn nhận được trong 12 tháng qua nếu bạn thuộc diện bao trả của Medicare

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng