Quản trực tuyến 24/7 các phúc lợi của Carewell SEIU 503 dành cho bạn một cách an toàn!

Các Sự Kiện Giáo Dục

Hỗ trợ và hướng dẫn về các phúc lợi của Carewell SEIU 503

 

Hãy cùng chúng tôi tham gia một sự kiện giáo dục, tại đó, chúng tôi cung cấp thông tin dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các phúc lợi của Carewell SEIU 503 và giải đáp thắc mắc của bạn. Chúng tôi đang tổ chức các sự kiện giáo dục trực tuyến online thông qua Zoom và đã cung cấp các sự kiện giáo dục trực tiếp vào tháng 10 và tháng 11 năm 2022.

HỘI THẢO TRÊN WEB TRỰC TUYẾN SẮP TỚI

Các sự kiện khác sẽ được tổ chức bằng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga, Tiếng Việt, Tiếng Trung và Tiếng Anh. Hãy thường xuyên kiểm tra lại trang này để biết thông tin cập nhật nhất! Cuộn sang trái trên điện thoại thông minh để xem các chủ đề khác mà chúng tôi cung cấp.

Những ai nên tham gia? – Tất Cả Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân

Chủ đề là gì? —Thành viên của đội ngũ Carewell sẽ thảo luận về những phúc lợi mà bạn có thể đủ điều kiện hưởng và trả lời các câu hỏi của bạn trong buổi tham gia. 

Lịch biểu (Cuộn sang trái để xem trên điện thoại thông minh)

Những ai nên tham gia? – Tất Cả Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân 

Chủ đề là gì? — Carewell SEIU 503 Benefits không chỉ giới hạn ở việc Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, mà chúng tôi còn cung cấp các phúc lợi về Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO), Nha Khoa, Thị Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên. Hãy đăng ký tham gia một sự kiện giáo dục để tìm hiểu về tất cả những phúc lợi này và được giải đáp thắc mắc!

Lịch biểu (Cuộn sang trái để xem trên điện thoại thông minh)

Những ai nên tham gia? —Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân cũng như các thành viên gia đình của họ đang dự định hoặc chuẩn bị đăng ký tham gia Medicare hoặc đã đăng ký tham gia Medicare.

Chủ đề là gì? —Nhóm Phúc Lợi Của Carewell và các đối tác bảo hiểm của chúng tôi là Valley Insurance Professionals sẽ xem xét các thông tin cơ bản của Medicare cũng như cách những người tham gia Medicare đủ điều kiện có thể sử dụng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.

Lịch biểu (Cuộn sang trái để xem trên điện thoại thông minh)

Cách Tham Gia Hội Thảo Trên Web Qua Zoom

Nếu bạn gặp sự cố khi tham gia hội thảo trên web, vui lòng gọi số 1-844-503-7348. 
Qua điện thoại (chỉ có tiếng):
 • Quay số điện thoại trên ứng dụng Zoom rồi nhập ID zoom 
 • Xin lưu ý rằng số điện thoại trên ứng dụng Zoom không phải là số điện thoại miễn phí. Nếu bạn dùng số điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn sẽ tính phí như cuộc gọi điện thoại thông thường. Hãy tìm hiểu về dịch vụ này tại đây. 
Qua máy tính hoặc máy tính bảng:
 • Để xem cách cài đặt và dùng ứng dụng Zoom trên máy tính hoặc máy tính bảng, hãy truy cập vào đây.
 • Nếu bạn đã đăng ký hội thảo trên web và có một tài khoản email 
   • Hãy truy cập vào email xác nhận từ Carewell rồi nhấp vào liên kết tới hội thảo trên web để tham gia 
 •  Nếu bạn chưa đăng ký hoặc chưa có tài khoản email:
   • Hãy truy cập vào zoom.us, nhấp vào “Join A Meeting” (Tham Gia Một Cuộc Họp) 
   • Nhập số ID cuộc họp 
   • Nhấp vào nút “launch Zoom” (mở Zoom)
Qua điện thoại thông minh:
 • Bước 1: Hãy nhớ tải ứng dụng Zoom xuống rồi mới tham gia hội thảo trên web:
  • Để xem cách cài đặt và dùng ứng dụng Zoom trên điện thoại thông minh, hãy truy cập vào đây.
 • Bước 2:
  • Nếu bạn đã đăng ký hội thảo trên web và có một tài khoản email:  
   • Hãy truy cập vào email xác nhận từ Carewell rồi nhấp vào liên kết tới hội thảo trên web để tham gia 
  • Nếu bạn chưa đăng ký hoặc chưa có tài khoản email: 
    • Hãy truy cập vào zoom.us, nhấp vào “Join A Meeting” (Tham Gia Một Cuộc Họp)  
    • Nhập số ID cuộc họp 
    • Nhấp vào nút “launch Zoom” (mở Zoom)

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng