Munaasabadaha Waxbarashada

Taageerooyinka iyo waxbarashada ee dheefaha Carewell SEIU 503

Kahor COVID-19, qabanqaabiyeyaasha isdiiwaangelinta waxay u safreen Oregon oo dhan si ay ula kulmaan shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed bixiya ee xaqa u leh. Hadafkeenu wuxuu ahaa inaan bixino waxbarasho ku saabsan dheefaha Carewell SEIU 503 oo aan uga jawaabno su'aalahaaga wadahadal fool ka fool ah. Xaaladda caafimaadka guud ee hadda jirta awgeed, kulamada qofka uu xaadiro ayaa la joojiyay ilaa ogeysiis dambe.

Waxaan rajeyneynaa inaan mar kale yeelano munaasabado qofka uu xaadiro mar haddii ay nabdoon tahay in sidaas la sameeyo. Dhanka kale, waxaan ku bixinaynaa munaasabadaha khadka Zoom si ay kaaga caawiso inaad wax badan ka ogaato dheefahaaga Carewell.

SIDA LOOGU BIIRO AQOON KORORSIGA ONLEENKA AH EE ZOOM?

Haddii aad wax dhib ah kala kulantid ku soo biirida aqoon kororsiga onleenka ah, fadlan soo wac 1-844-503-7354. 
 • Taleefonka (maqal kaliya): 
  • Garaac lambarka taleefonka ee Zoom oo geli lambarka Aqoonsiga Zoom 
  • Maskaxda ku haay taleefon lambarada Zoom ma ahan kuwo bilaash lagu waco. Haddii aad isticmaasho lambarka la wacayo, adeeg biixiyaha taleefonka ayaa kugu dalici doona sida khidmada caadiag ah. Midan wax kaga baro halkaan. 
 • Kumbuyuutar ama tablet ahaan:
  • Si aad u daawato sida loo gashto looguna isticmaalo Zoom kombuyuutarkaaga ama tablet-kaaga, tag halkan
  • Haddiiaad kolhoraba isku diiwaangelisay oo aad leedahay cinwaan iimayl 
   • Tag iimaylka xaqiijinta ee kaaga yimid Carewell oo guji xiriiriyaha aqoon kororsiga onleenka ah si aad ugu soo biirto 
  •  Haddiiaadan isdiiwaangelinin amaaadan aadan lahayn cinwaan iimayl:
   • Tag zoom.us, guji “Join A Meeting” ("Ku Biir Kulan") 
   • Geli lambarka Aqooonisha Kulanka 
   • Guji badhanka “launch Zoom” ("Bilow Zoom")
 • Taleefonka casriga ahaan:
  • Tallaabada 1: Xaqiiji inaad ls oo degtayapp-ka Zoom ka hor inta aadan ku biirin aqoon kororsiga onleenka ah:
   • Si aad u daawato sida loo gashto looguna isticmaalo Zoom taleefankaaga casrigaaga, tag halkan.
  • Tallaabada 2:
   • Haddii aadkolhoraba  isku diiwaangelisay aqoon kororsiga onleenka ah oo aad leedahay cinwaan iimayl:  
    • Tag iimaylka xaqiijinta ee kaaga yimid Carewell oo guji xiriiriyaha aqoon kororsiga onleenka ah si aad ugu soo biirto 
   • Haddii aadan is diiwaangelinin ama aadanlahayn akoonkacinwaan iimayl: 
     • Tag zoom.us, guji “Join A Meeting” ("Ku Biir Kulan")  
     • Geli lambarka Aqooonisha Kulanka 
     • Guji badhanka “launch Zoom” ("Bilow Zoom")

MAWDUUCYADA IYO JADWALKA SIMINAARADA SOO SOCDA 

Munaasabo badan ayaa lagu bixin doonaa luuqada Isbaanish, Ruush, Fiyatnaamiis, Shiine, iyo Ingiriis. Si joogto ah dib ugu eeg boggan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay!

Yay tahay inuu ku soo biiro? — Dhamaan Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed

Maxay ku saaban tahay? — Wakiilada Ilkahaaga, Aragtidaada iyo Barnaamijyada Caawinta Shaqaalaha ayaa kula socodsiin doona wixii ku soo kordha faa'iidooyinkan oo waxay ka jawaabi doonaan su'aalahaaga. 

Jadwal

Taariikhda Waqtiga Luuqada Linkiga Diwaangelinta Taleefoon Lambarka Zoom Aqoonsiga Zoom
Jimce., Dis. 17 2-3:30 pm Ingiriis Taleefonka: 1-669-900-6833 Aqoonsi: 998 0366 8108
Luuqada

Yay tahay inuu ku soo biiro? — Dhamaan Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed 

Maxay ku saaban tahay? — Kooxda Dheefaha Carewell ayaa kula socod siin doona wararka bilaha ah waxayna ka jawaabi doonaan su'aalahaaga ku saabsan dheefaha.  

Jadwal

Taariikhda Waqtiga Luuqada Linkiga Diwaangelinta Taleefoon Lambarka Zoom Aqoonsiga Zoom
Talaado, Diseembar 7 2-4 pm Shiine Taleefonka: 1-253-215-8782 Aqoonsi: 890 8612 0767
Khamiis., Dis. 9 2-4 pm Isbaanish Taleefonka: 1-346-248-7799 Aqoonsi: 875 1178 1831
Jimce., Dis. 10 2-4 pm Ingiriis Taleefonka: 1-669-900-6833 Aqoonsi: 863 9911 6732
Isniin., Dis. 13 2-4 pm Carabi Taleefonka: 1-346-248-7799 Aqoonsi: 819 5552 9516
Talaado, Diseembar 21 2-4 pm Ingiriis Taleefonka: 1-346-248-7799 Aqoonsi: 957 3081 0779
Luuqada

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir