Ma u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso ama aad cusbooneysiiso ceymiskaaga caafimaadka ee 2022? Isdiiwaangeli ka hor Diseembar 15 si aad u hesho ceymis dhaqangal noqda Janaayo 1, 2022.

Nala Soo Xiriir

Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan xaaladaada diiwaangelinta, dheefahaaga daryeelka caafimaadka, ama shuruudaha tabbabarka ama fasalada? Waxaan leenahay koox u jajaban oo diyaar u ah inay kaaga jawaabaan su'aalahaaga wicitaanka taleefonka.

Ma qabtaa su'aalo ku saabsan dheefaha?

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan Ilkaha, Aragga, EAP, Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, PTO, ama Khayraadka COVID-19

Taleefonka: 1-844-503-7348(SEIU)
(8 am—6 pm, Isniin—Jimce)

Iimaylka: CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Ma qabtaa su'aalo ku saabsan Tabbabarka?

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan Tabbabarka Shaqaalaha Cusub, Tabbabarka Shaqaalaha Hadda Shaqeeeyo, ama Waxbarashda Dadka Wawayn

Taleefonka: 1-844-503-7348(SEIU)
(8 am—6 pm, Isniin—Jimce)

Iimaylka: CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com

Union questions?

For questions about union membership or hazard pay.

For more info about hazard pay, go to: SEIU503.org/member_news/hazard-pay-some-extra-coming-your-way/ 

Phone: 1-844-503-7348 (SEIU)
(8 am—6 pm, Monday—Friday)

Email: contact@SEIU503.org

Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah, fadlan buuxi foomkeena xiriirka guud ee hoose. Xubin shaqaalaha ka mid ah ayaa dib kugula soo xiriiri doona iimayl ama wicitaan taleefon ahaan.

Oops! We could not locate your form.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir