Waqtiyada kama dambeyska ah ee tabbabarka xirfadaha cusub ayaa wakhtiga loo kordhiyay ilaa iyo Juun 30. Qorshe samayso si aad u dhamaystirto maanta!

Nala Soo Xiriir

Ma qabtaa wax su’aalo ah oo ku saabsan xaaladaada diiwaangelinta, dheefahaaga daryeelka caafimaadka, ama shuruudaha tabbabarka ama fasalada? Waxaan leenahay koox u jajaban oo diyaar u ah inay kaaga jawaabaan su’aalahaaga wicitaanka taleefonka.

Ma qabtaa su’aalo ku saabsan dheefaha?

Wixii su’aalo ah ee ku saabsan Ilkaha, Aragga, EAP, Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, PTO, ama Khayraadka COVID-19

Taleefonka: 1-844-503-7348(SEIU)
(8 am—6 pm, Isniin—Jimce)

Iimaylka: CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Ma qabtaa su’aalo ku saabsan Tabbabarka?

Wixii su’aalo ah ee ku saabsan Tabbabarka Shaqaalaha Cusub, Tabbabarka Shaqaalaha Hadda Shaqeeeyo, ama Waxbarashda Dadka Wawayn

Taleefonka: 1-844-503-7348(SEIU)
(8 am—6 pm, Isniin—Jimce)

Iimaylka: CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com

Ma qabtaa su’aalo ku saabsan midowga?

Wixii su’aalo ah ee ku saabsan xubinnimada midowga ama khatar ku shaqeynta.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan khatar ku shaqeynta, tag: SEIU503.org/member_news/hazard-pay-some-extra-coming-your-way/ 

Taleefonka: 1-844-503-7348(SEIU)
(8 am—6 pm, Isniin—Jimce)

Iimaylka: contact@SEIU503.org

Haddii aad qabto su’aalo dheeraad ah, fadlan buuxi foomkeena xiriirka guud ee hoose. Xubin shaqaalaha ka mid ah ayaa dib kugula soo xiriiri doona iimayl ama wicitaan taleefon ahaan.

  • MM slash DD slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir