Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới

Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới gồm 3 phần này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới như bạn tìm hiểu về vai trò của mình (nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc cá nhân). Khóa đào tạo này cũng giới thiệu với bạn về cách cung cấp các dịch vụ an toàn, chất lượng cao cho người sử dụng lao động.

Bạn sẽ bắt đầu một Khóa Học Định Hướng Cho Nhân Viên Mới trực tiếp kéo dài 6 giờ. Đây là buổi học bạn phải hoàn thành trước khi được phép làm việc.

Sau Khóa Học Định Hướng sẽ là 8 giờ đào tạo trực tuyến theo hình thức tự học của Khóa Học Cơ Bản Cho Nhân Viên Mới. Bạn sẽ cần hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản Cho Nhân Viên Mới trong 120 ngày đầu kể từ khi nhận được mã số nhà cung cấp.

Bạn sẽ cần phải vượt qua một bài đánh giá sau từng phần của khóa đào tạo.

Và với Carewell Kicks, một phúc lợi mới từ Carewell SEIU 503, bạn sẽ đủ điều kiện nhận một đôi giày chống trơn trượt miễn phí sau khi hoàn thành khóa đào tạo nhân viên mới.

Bạn hãy nhớ hoàn thành đơn đăng ký trước khi bắt đầu tham gia khóa đào tạo. Đơn đăng ký có tại trang đăng ký tham gia Lực Lượng Lao Động của Ủy Ban Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon (OHCC).

 Tờ Rơi Dành Cho Nhân Viên Mới (PDF)

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới chưa?

Bạn đã đăng ký khóa đào tạo chưa?

Khóa đào tạo sẽ diễn ra theo 3 phần:

1: Khóa Học Định Hướng Cho Nhân Viên Mới

Hình thức

Trực Tiếp, Do Giảng Viên Dẫn Dắt

 

 

}

Thời lượng

6 giờ

(thêm 30 phút tùy chọn để làm bài đánh giá)

Thời gian

Trước khi bắt đầu làm việc, trong vòng 45 ngày kể từ khi gửi đơn đăng ký

l

Bài đánh giá?

Có. Bạn phải đạt 75% trở lên trong 3 lần làm bài.

Nội Dung Đào Tạo

Khóa Học Định Hướng Cho Nhân Viên Mới bao gồm kiến thức cơ bản về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cách cung cấp các dịch vụ lấy con người làm trung tâm. Các chủ đề bao gồm:

 

 • Quyền của người sử dụng lao động và vấn đề bảo mật thông tin
 • Cung cấp dịch vụ trong phạm vi
 • Quy tắc, quy định và cách nhận lương
 • Quản lý thuốc
 • Bắt buộc báo cáo và ngăn chặn hành vi ngược đãi
 • An toàn
 • Phúc lợi của bạn

2: Khóa Học Cơ Bản Cho Nhân Viên Mới Phần 1

Hình thức

Trực Tuyến, Tự Học

}

Thời lượng

4 giờ

Thời gian

Trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được mã số nhà cung cấp

l

Bài đánh giá?

Có. Bạn phải đạt 75% trở lên trong 3 lần làm bài.

Nội Dung Đào Tạo

Khóa Học Cơ Bản Cho Nhân Viên Mới Phần 1 dựa trên Khóa Học Định Hướng. Các chủ đề bao gồm:

 

 • Các khái niệm hỗ trợ cho dịch vụ tập trung vào con người
 • Sự an toàn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Sự an toàn của người sử dụng lao động
 • Dinh dưỡng
 • Khuyến khích các biện pháp vệ sinh có lợi cho sức khỏe
 • Khuyến khích tham gia cộng đồng

3: Khóa Học Cơ Bản Cho Nhân Viên Mới Phần 2

Hình thức

Trực Tuyến, Tự Học

}

Thời lượng

4 giờ

Thời gian

Trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được mã số nhà cung cấp

l

Bài đánh giá?

Có. Bạn phải đạt 75% trở lên trong 3 lần làm bài.

Nội Dung Đào Tạo

Khóa Học Cơ Bản Cho Nhân Viên Mới Phần 2 tập trung vào việc củng cố các kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Các chủ đề bao gồm:

 

 • Hiểu các phong cách giao tiếp
 • Xây dựng kỹ năng giao tiếp
 • Tích cực lắng nghe
 • Chứng suy giảm lòng thương
 • Tự chăm sóc

Thông Tin Về Lương Huấn Luyện

Tôi có phải trả phí đào tạo không?

Không. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân, nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên chăm sóc cá nhân đều có thể tham gia chương trình đào tạo này miễn phí.

Tôi có được trả lương huấn luyện khi gia chương trình đào tạo không?

Có. Bạn sẽ được nhận một khoản lương huấn luyện tương đương với mức lương cơ bản cho 14 giờ học, được làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la). Để biết mức lương của bạn, hãy xem Thỏa Thuận Thương Lượng Tập Thể Của Ủy Ban Chăm Sóc Tại Nhà Oregon.  

 • Ví dụ: nếu mức lương cơ bản của bạn là $17,77 thì lương huấn luyện của bạn sẽ là $17,77 x 14 giờ = $248,78. Khi làm tròn lên số nguyên gần nhất (tính bằng đô la), tổng số tiền sẽ là $249.  

Khoản lương huấn luyện này được gửi thông qua phương thức ký thác trực tiếp với Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.   

Nếu bạn cần kiểm tra lương huấn luyện của mình, hãy liên hệ qua email hoặc điện thoại: studentsupportstipend@RISEpartnership.com hoặc 1-844-503-7348 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST).  

 • Hãy cung cấp tên pháp lý và địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện của bạn trong email.  
 • Xin lưu ý rằng việc chọn séc sẽ làm chậm quá trình chuyển lương huấn luyện của bạn thêm 2 – 3 tuần. 

Hãy xem chính sách về lương huấn luyện để biết thêm thông tin về lương huấn luyện. 

Tôi nhận lương huấn luyện bằng cách nào?

Khi đã hoàn thành tất cả các khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được một email từ Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell) giới thiệu với bạn về Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Khoảng 2 tuần sau đó, bạn sẽ nhận được email từ Routable kèm theo liên kết để bạn điền một số thông tin. Nếu bạn không thấy email từ Routable, hãy kiểm tra thư mục thư rác.  

 • Trước tiên, email này sẽ yêu cầu bạn điền các mục liên quan đến thuế như địa chỉ và số An Sinh Xã Hội của bạn.  
   • Hãy nhớ chọn "individual" (cá nhân) chứ không phải là "business" (doanh nghiệp) khi email hỏi bạn là ai.
   • Nhấp vào "Save and continue" (Lưu và tiếp tục) để chuyển sang bước tiếp theo.  
 • Tiếp theo, bạn sẽ phải điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để thiết lập phương thức ký thác trực tiếp. 
   • Đăng nhập thông qua hệ thống trực tuyến của ngân hàng là cách dễ nhất để thiết lập phương thức này. 

Sau khi cung cấp thông tin cho Routable, bạn sẽ nhận được khoản lương huấn luyện của mình trong vòng 7 – 10 ngày làm việc.  

Nếu bạn cần kiểm tra lương huấn luyện của mình, hãy liên hệ qua email hoặc điện thoại: studentsupportstipend@RISEpartnership.com hoặc 1-844-503-7348 (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ PST.  

  • Hãy cung cấp tên pháp lý và địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện của bạn trong email.  
  • Xin lưu ý rằng việc chọn séc sẽ làm chậm quá trình chuyển lương huấn luyện của bạn thêm 2 – 3 tuần. 

Hãy xem chính sách về lương huấn luyện để biết thêm thông tin về lương huấn luyện. 

Đăng Nhập và Thông Tin về Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell)

Làm cách nào để đặt lại mật khẩu của tôi?

Hãy truy cập vào trang đăng nhập. Trên trang đó, nếu không nhớ mật khẩu, bạn có thể nhấp vào “Forgot Password” (Quên Mật Khẩu). Bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không thấy email đặt lại mật khẩu ngay, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhớ tên người dùng?

Tên người dùng sẽ là địa chỉ email của bạn. Hãy thử đăng nhập bằng địa chỉ email đó. Nếu không được, hãy gọi cho chúng tôi theo số 844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

 

Tôi nhận được thông báo lỗi hoặc gặp vấn đề với cổng chương trình học tập. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn đang gặp vấn đề với cổng chương trình học tập, chẳng hạn như thông báo lỗi, màn hình tải trống, sự cố âm thanh, v.v. thì hãy thử thực hiện một số bước như sau. 

 1. Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
 2. Xóa cookie trên trình duyệt. Nếu bạn chưa rõ cách làm, hãy tra cứu Google về cách xóa cookie trên trình duyệt.
 3. Khởi động lại thiết bị (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại).
 4. Hãy dùng thử trình duyệt mới (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) – Cổng thông tin đào tạo ít tương thích với Apple Safari hơn so với các trình duyệt khác.
 5. Đóng các tab và chương trình khác trong khi dùng cổng chương trình học tập.
 6. Gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Vui lòng cung cấp thông tin sau nếu bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi:
  1. Bạn đang sử dụng thiết bị nào? (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng)
  2. Bạn đang sử dụng trình duyệt nào? (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)
  3. Bạn đang gặp vấn đề gì? (tên học phần bị treo, trang chiếu/hoạt động/video cụ thể, chi tiết về vấn đề, thông báo lỗi, sự cố âm thanh)

 

Tôi bị kẹt ở một trong các học phần đào tạo và không thể tiếp tục. Tôi nên làm gì?

Vui lòng kiểm tra để đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả các hoạt động có trong học phần này. Xem lại học phần để biết các đối tượng trên màn hình mà bạn có thể chưa chọn. Sau khi bạn hoàn thành tất cả các hoạt động, nút “Next” (Tiếp theo) sẽ xuất hiện.  

Nếu bạn vẫn không thể tiếp tục, vui lòng liên hệ với Carewell qua điện thoại theo số 1-844-503-7348 hoặc qua email theo địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

 

Tôi gặp khó khăn khi truy cập Carewell learning portal (Cổng chương trình học tập của Carewell) trên sản phẩm iOS (Apple) (chẳng hạn như iPhone, iPad hoặc MacBook). Tôi nên làm gì?

Hãy thử truy cập vào cổng chương trình học tập bằng một trong các liên kết sau: 

 

Khóa Học Định Hướng Cho Nhân Viên Mới

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa? Hãy truy cập Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập Của Carewell) để đăng ký ngay hôm nay!

Vui lòng xem hướng dẫn này để được hỗ trợ về trang đăng ký nếu ngôn ngữ ưu tiên của bạn không phải là tiếng Anh.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng