Nha Khoa

Tự tin nở nụ cười!

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc Lợi của Carewell SEIU 503 Dental bao gồm gói bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ dịch vụ nha khoa cơ bản nhất, cũng như chi trả một phần dịch vụ nha khoa phức tạp hơn.

Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 Dental được Kaiser Permanente bảo đảm.

Chi Phí Đồng Thanh Toán Của Thành Viên 

Khám răng miệng, X quang, vệ sinh răng, trám răng định kỳ, nhổ răng đơn giản   $0 
Liệu pháp lấy tủy răng, phẫu thuật nhổ răng  Khoản đồng bảo hiểm 10% 
Mão răng, cầu răng, răng giả, cấy ghép  Khoản đồng bảo hiểm 30% 

Để biết thêm chi tiết về những hạng mục được bao trả theo chương trình nha khoa Kaiser 2024 của bạn, hãy xem phần tóm tắt phúc lợi nha khoa: 

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Gói bảo hiểm này chỉ là bảo hiểm nha khoa chứ không phải là bảo hiểm y tế.
 • Sau khi đủ điều kiện, bạn sẽ được bảo hiểm thông qua một chương trình nha khoa của Kaiser Permanente. Bạn chỉ cần cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của mình cho Carewell SEIU 503 và Tiểu Bang.
 • Phúc lợi Nha Khoa của Carewell SEIU 503 được miễn phí bảo hiểm – bạn sẽ không phải thanh toán hằng tháng.
 • Bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến chương trình nha khoa của bạn.

Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện. 

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Nha Khoa của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm được ít nhất 40 giờ* làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi này. Sau khi đáp ứng yêu cầu này và nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương, bạn sẽ phải chờ 1 tháng. Trong khoảng thời gian chờ này, Tiểu Bang, Acumen hoặc PPL sẽ báo cáo số giờ làm việc của bạn lên Carewell SEIU 503. 

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi cho Carewell SEIU 503 tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (DVE) này đều như nhau. 

* Số giờ làm việc đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Bạn có thể không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 (Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực, EAP và Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) nếu có số giờ làm việc bằng 0 trong 2 tháng liên tiếp. Sau 2 tháng đó, bạn sẽ có khoảng thời gian ân hạn 1 tháng trước khi kết thúc thời gian bạn được hưởng phúc lợi.

Bạn sẽ nhận được thư thông báo qua đường bưu điện rằng bạn có thể không còn được hưởng phúc lợi nữa. Những thông báo này cũng bao gồm thông tin về việc tiếp tục bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như EAP thông qua COBRA.

Nếu quyết định duy trì phúc lợi DVE thông qua COBRA, từ giờ trở đi, bạn sẽ phải trả phí bảo hiểm bằng cách gửi khoản thanh toán đến Cơ Quan Quản Lý Phúc Lợi COBRA của chúng tôi là Ameriflex.

Bạn cũng có thể lấy lại tư cách đủ điều kiện bằng việc đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

Đăng Ký

Các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên sẽ được tự động thiết lập cho bạn sau khi bạn:

 • đáp ứng các yêu cầu về điều kiện được giải thích ở trên;
 • cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của bạn cho Carewell SEIU 503 cũng như Tiểu Bang.

Xác Nhận Đăng Ký

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm y tế thông qua Kaiser

Bạn sẽ không nhận được một thẻ nha khoa Kaiser Permanente riêng nếu sống ở Khu vực dịch vụ Kaiser và hiện có bảo hiểm y tế Kaiser Permanente. Bạn sẽ dùng chung một thẻ cho cả bảo hiểm y tế lẫn bảo hiểm nha khoa.

Thẻ bảo hiểm y tế và nha khoa Kaiser Permanente
Bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser (chương trình Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (HMO))

Trường hợp bạn không tham gia bảo hiểm y tế thông qua Kaiser

Bạn sẽ nhận được một thẻ nha khoa Kaiser Permanente trong thư nếu không có bảo hiểm y tế của Kaiser. Xin lưu ý rằng thẻ này chỉ dành cho bảo hiểm nha khoa chứ không cho bất kỳ phúc lợi nào khác. 

Thẻ bảo hiểm nha khoa dành cho những người sống bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser
Bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser (chương trình Tổ Chức Nhà Cung Cấp Ưa Thích (PPO))

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Đặt lịch hẹn

Hãy nhớ xác nhận rằng nhà cung cấp của bạn thuộc mạng lưới trước khi sử dụng các dịch vụ và xem xét kỹ nội dung tóm tắt phúc lợi để biết thông tin về các chi phí mà bạn có thể phải tự trả, chẳng hạn như các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm. Carewell SEIU 503 không bồi hoàn cho bạn những chi phí khác, đồng thời bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí nha khoa. Vì vậy, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thủ tục nào không được bao trả toàn bộ.

Tìm một nha sĩ

Bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser

Để tìm một nha sĩ trong Khu vực dịch vụ Kaiser, hãy truy cập trang web của Kaiser Permanente tại địa chỉ kaiserpermanentedentalnw.org/choose/by-area/ hoặc gọi đến số 1-800-813-2000.

Bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser

Để tìm một nha sĩ tham gia mạng lưới, hãy truy cập trang kaiserpermanentedentalnw.org/choose/search-dental-choice-ppo-network/ hoặc gọi đến số 1-866-653-0338.

Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Nếu bạn cần được hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh, hãy gọi 1-800-324-8010.

Duy Trì Phúc Lợi Này

Bạn không cần nộp đơn lại hoặc đăng ký lại – miễn là bạn phải làm việc trong 2 tháng liên tiếp (hay số giờ được báo cáo khác 0), thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên. Bạn sẽ không nhận được thẻ mới mỗi năm.

Xem phần Điều Kiện Tham Gia ở trên để biết các bước cần thực hiện nếu bạn không còn đủ điều kiện. 

Chọn Không Hưởng Phúc Lợi

Nếu không muốn hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, thì bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ).

Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi – Trực Tuyến (Trực Tuyến)

Carewell SEIU 503

1-844-503-7348

Những lý do bạn nên liên hệ với Carewell SEIU 503:

 • Câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi này
 • Bạn chưa nhận được thẻ nha khoa của mình
 • Kaiser không tìm thấy tên bạn trong hệ thống của họ
 • Tìm hiểu xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Sử Dụng Phúc Lợi Nha Khoa Của Kaiser Permanente

Lý do liên hệ với Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Sử Dụng Phúc Lợi Nha Khoa Của Kaiser Permanente:

 • Hỏi về những nha sĩ bạn có thể thăm khám
 • Hỏi về chi phí dịch vụ nha khoa
 • Bạn cần có thẻ nha khoa mới
 • Đặt lịch hẹn khám nha khoa

Bên trong khu dịch vụ (HMO): 1-800-813-2000

Bên ngoài khu dịch vụ (PPO): 1-866-653-0338

Dịch vụ ngôn ngữ: 1-800-324-8010

Trang web: kp.org/dental/nw 

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi Nha Khoa của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Tôi có lựa chọn nào khác ngoài Kaiser Permanente Dental không?

Carewell SEIU 503 không có các lựa chọn khác cho bảo hiểm Nha Khoa của bạn. Tuy nhiên, nếu sinh sống bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser, thì bạn sẽ được đăng ký tham gia chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente. Theo PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente, bạn có thể thăm khám với bất kỳ nha sĩ nào có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO của Kaiser thì bạn chỉ phải trả ít chi phí hơn. Để xác nhận xem bạn sinh sống bên trong hay bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser, hãy liên hệ với Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348.

Tôi đã tham gia một chương trình nha khoa. Tôi có thể tham gia đồng thời 2 chương trình không?

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề điều phối phúc lợi, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Kaiser Permanente.

Tôi đã thăm khám với một nha sĩ như mong muốn. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nha sĩ này không?

Nếu bạn cư trú ngoài khu vực dịch vụ Kaiser và bác sĩ riêng của bạn không nằm trong mạng lưới:

Hãy hỏi nha sĩ của bạn xem họ có sẵn sàng để bạn giới thiệu với Kaiser Permanente và tham gia mạng lưới hay không.

Nếu bạn cư trú trong khu vực dịch vụ Kaiser và bác sĩ riêng của bạn không nằm trong mạng lưới:

Bạn sẽ không được bao trả cho bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ ngoài mạng lưới cung cấp.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân đủ điều kiện.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng