X
MỚI! Chương trình bồi hoàn cho các khoản chi phí nha khoa tự trả!

Nha Khoa

Tự tin nở nụ cười!

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc Lợi của Carewell SEIU 503 Dental bao gồm gói bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ dịch vụ nha khoa cơ bản nhất, cũng như chi trả một phần dịch vụ nha khoa phức tạp hơn.

Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 Dental được Kaiser Permanente bảo đảm.

Nếu sử dụng một nha sĩ thuộc mạng lưới của Kaiser, bạn sẽ không phải chi trả cho một lần thăm khám tại phòng khám nha khoa, chăm sóc dự phòng (chẳng hạn như lấy cao răng) hoặc các dịch vụ phục hồi đơn giản (như trám hoặc nhổ răng thường quy). Những dịch vụ nha khoa khác có khoản đồng bảo hiểm yêu cầu bạn phải chi trả một phần chi phí.

Nếu không sống trong Khu vực dịch vụ Kaiser (nói cách khác, nếu không sống gần cơ sở của Kaiser), thì bạn có thể hẹn khám với một nha sĩ trong danh sách bác sĩ ưu tiên của Kaiser.

Chương trình nha khoa Kaiser năm 2021 của bạn mang đến nhiều lợi ích hơn nữa! Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chương trình bảo hiểm của bạn sẽ bao trả nhiều chi phí hơn cho nhiều dịch vụ, và phần chia sẻ hóa đơn mà bạn phải trả sẽ thấp hơn đối với:

 • Phẫu thuật miệng (nhổ răng thủ thuật) 
 • Liệu pháp rút tủy răng
 • Bịt răng và cầu răng
 • Dịch vụ lắp bộ phận giả (răng giả, thay nền và đệm hàm)
 • Cấy ghép răng 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem các Bản Tóm Tắt Phúc Lợi Nha Khoa Kaiser (bên trong và bên ngoài khu vực dịch vụ) trong phần Thông Tin Liên Hệ và Nguồn Trợ Giúp dưới đây.

MỚI! Carewell SEIU 503 giờ đây sẽ bồi hoàn cho các chi phí tự trả (đồng bảo hiểm và đồng chi trả) đối với những dịch vụ thuộc diện được bao trả trong chương trình nha khoa Kaiser Permanente năm 2021 của bạn. 

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Gói bảo hiểm này chỉ là bảo hiểm nha khoa chứ không phải là bảo hiểm y tế.
 • Sau khi đủ điều kiện, bạn sẽ được bảo hiểm thông qua một chương trình nha khoa của Kaiser Permanente. Bạn chỉ cần cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của mình cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Tiểu Bang.
 • Phúc lợi Nha Khoa của Carewell SEIU 503 được miễn phí bảo hiểm – bạn sẽ không phải thanh toán hàng tháng.
 • Bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (Benefit Convenience Card) để thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến chương trình nha khoa của bạn.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Nha Khoa

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện. 

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương

N

Gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

Số giờ đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewellsố giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không làm việc trong 2 tháng liên tiếp (hoặc nếu số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Nếu muốn biết bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2

Đăng Ký

Các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên sẽ được tự động thiết lập cho bạn sau khi bạn:

 • đáp ứng các yêu cầu về điều kiện được giải thích ở trên;
 • cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ hiện tại của bạn cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Tiểu Bang.

Xác Nhận Đăng Ký

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm y tế thông qua Kaiser

Bạn sẽ không nhận được một thẻ nha khoa Kaiser Permanente riêng nếu cư trú ở Khu vực dịch vụ Kaiser và hiện có bảo hiểm y tế Kaiser Permanente. Bạn sẽ dùng chung một thẻ cho cả bảo hiểm y tế lẫn bảo hiểm nha khoa

Thẻ bảo hiểm y tế và nha khoa Kaiser Permanente
Bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser (chương trình Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (HMO))

Trường hợp bạn không tham gia bảo hiểm y tế thông qua Kaiser

Bạn sẽ nhận được một thẻ nha khoa Kaiser Permanente trong thư nếu không có bảo hiểm y tế của Kaiser. Xin lưu ý rằng thẻ này chỉ dành cho bảo hiểm nha khoa chứ không cho bất kỳ phúc lợi nào khác. 

Thẻ bảo hiểm nha khoa dành cho những người sống bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser
Bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser (chương trình Tổ Chức Nhà Cung Cấp Ưa Thích (PPO))

Nếu có thắc mắc về phúc lợi nha khoa, bạn có thể gọi cho Dịch Vụ Thành Viên Kaiser Permanente theo số 1-800-813-2000.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Đặt lịch hẹn

Hãy nhớ xác nhận rằng nhà cung cấp của bạn thuộc mạng lưới trước khi sử dụng các dịch vụ và xem xét kỹ nội dung tóm tắt phúc lợi để biết thông tin về các chi phí mà bạn có thể phải tự trả, chẳng hạn như các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm. Carewell SEIU 503 không bồi hoàn cho bạn những chi phí khác, đồng thời bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí nha khoa. Vì vậy, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thủ tục nào không được bao trả toàn bộ.

Tìm một nha sĩ

Bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser

Để tìm một nha sĩ trong Khu vực dịch vụ Kaiser, hãy truy cập vào trang web của Kaiser Permanente tại địa chỉ kp.org/dental/nw hoặc gọi đến số 1-800-813-2000.

Bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser

Để tìm một nha sĩ tham gia mạng lưới, hãy truy cập vào địa chỉ kp.org/dental/nw/ppo hoặc gọi đến số 1-800-813-2000.

Duy Trì Phúc Lợi Này

Bạn không cần yêu cầu lại hoặc đăng ký lại – miễn là bạn phải làm việc trong 2 tháng liên tiếp (hoặc số giờ được báo cáo khác 0), thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên. Bạn sẽ không nhận được thẻ mới mỗi năm.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên nữa. 

Nếu không còn đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm liên tục COBRA. Liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để biết thêm thông tin

Chọn không hưởng phúc lợi

Nếu không muốn hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, thì bạn có thể điền vào mẫu đơn khước từ.

Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi này
 • Bạn chưa nhận được thẻ nha khoa của mình
 • Kaiser không tìm thấy tên bạn trong hệ thống của họ
 • Tìm hiểu xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Sử Dụng Phúc Lợi Nha Khoa Của Kaiser Permanente

1-800-813-2000

Lý do liên hệ với Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Sử Dụng Phúc Lợi Nha Khoa Của Kaiser Permanente:

 • Hỏi về những nha sĩ bạn có thể thăm khám
 • Hỏi về chi phí dịch vụ nha khoa
 • Bạn cần có thẻ nha khoa mới
 • Đặt lịch hẹn khám nha khoa

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi Nha Khoa của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Tôi có lựa chọn nào khác ngoài Kaiser Permanente Dental không?

Carewell SEIU 503 không có các lựa chọn khác cho gói bảo hiểm Nha Khoa của bạn. Tuy nhiên, nếu cư trú bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, thì bạn sẽ được đăng ký tham gia chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente. Theo PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente, bạn có thể thăm khám với bất kỳ nha sĩ nào có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO của Kaiser thì bạn chỉ phải trả ít chi phí hơn. Để xác nhận xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Tôi đã tham gia một chương trình nha khoa. Tôi có thể tham gia đồng thời 2 chương trình không?

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề điều phối phúc lợi, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Kaiser Permanente.

Tôi đã thăm khám với một nha sĩ như mong muốn. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nha sĩ này không?

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực dịch vụ Kaiser và thăm khám với một nha sĩ riêng không thuộc mạng lưới, thì bạn có thể hỏi xem họ có sẵn sàng để bạn giới thiệu với Kaiser Permanente và tham gia mạng lưới hay không.

Nếu cư trú bên trong Khu vực dịch vụ Kaiser, thì bạn sẽ không được bảo hiểm cho bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ ngoài mạng lưới cung cấp.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân đủ điều kiện.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng