Các Mẫu Tài Liệu Bắt Buộc Của HCA

Dưới đây là danh sách các mẫu tài liệu mà bạn cần tham khảo để điền vào các mẫu đơn hoặc gửi cho chúng tôi làm bằng chứng về chương trình bạn tham gia trên Marketplace.

Để biết thêm thông tin

Hãy truy cập vào các trang này để tìm hiểu thêm và biết cách sử dụng các phúc lợi dành cho bạn nếu bạn đủ điều kiện:
Trang Web Về Mẫu Đơn
Trang Web Về Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe
Trang Web Câu Hỏi Thường Gặp
MyCarewell503

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng