Tusaalooyinka Dukumentiyada Loo Baahan Yahay ee HCA

Liiska hoose waxaa ku jira muunadaha duukumiintiyada aad u baahan doonto si aad u buuxiso foomamka ama inoogu soo dirto sida caddaynta qorshahaaga caymiska Goob-suuqeedka.

Wixii macluumaad dheeraad ah

Booqo boggagan si aad wax badan uga ogaato dheefahaaga iyo sida loo isticmaalo haddii aad xaq u leedahay:
Websaydhka Foomka
Websaydhka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka
Websaydhka FAQ-yada
MyCarewell503

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir