Thông Tin Cập Nhật Về Việc Ghi Lại Thời Gian Làm Việc Của Nhà Cung Cấp

Ghi Lại Thời Gian Làm Việc Của Nhà Cung Cấp:

Nhân viên chăm sóc tại nhà (HCW) và nhân viên chăm sóc cá nhân (PCA) phải sử dụng một hệ thống điện tử có tên là OR PTC DCI để nhập thời gian làm việc của họ.
Lưu ý: Nhân viên hỗ trợ cá nhân (PSW) không sử dụng OR PTC DCI và sẽ tiếp tục sử dụng eXPRS để nhập thời gian.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

  • Để biết thêm thông tin về OR PTC DCI, hãy truy cập vào trang web PTC.Oregon.gov.
  • Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà cung cấp về cách sử dụng OR PTC DCI:

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng