Bạn cần đăng ký hoặc gia hạn bảo hiểm y tế cho năm 2024?

Truy cập các phúc lợi của bạn theo nhu cầu với MyCarewell503

Giờ đây, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể quản lý trực tuyến 24/24 các phúc lợi dành cho họ.

Chúng tôi đã nghe từ hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe rằng việc có thể truy cập trực tuyến các phúc lợi là vô cùng quan trọng đối với họ. Chúng tôi đã phát triển công cụ trực tuyến mới, MyCarewell503, là một nơi trung tâm để:

Vuốt sang trái để xem thêm

Những hành động bạn có thể thực hiện trên MyCarewell503 Nơi tìm:
Xem số giờ bạn đã làm Trình Đơn Chính, nhấp vào Work Hours (Số Giờ Làm Việc)
Xem các phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương bạn được hưởng Trình Đơn Chính, nhấp vào Work Hours (Số Giờ Làm Việc)
Yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO Bảng Điều Khiển (trang chủ), phần Paid Time Off Balance (Giờ Nghỉ Được Trả Lương)
Điền vào Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) Trình Đơn Chính, nhấp vào Other Preferences and Forms (Các Lựa Chọn Ưu Tiên Khác và Mẫu Đơn)
Điền vào Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp) Trình Đơn Chính, nhấp vào Other Preferences and Forms (Các Lựa Chọn Ưu Tiên Khác và Mẫu Đơn), Preferred Payment (Phương Thức Thanh Toán Mong Muốn)
Xem bảo hiểm y tế có phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên Trình Đơn Chính, Coverage Summary (Tóm Tắt Bảo Hiểm)
Yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm Medicare Part B Bảng Điều Khiển (Trang Chủ), Medical Insurance Information (Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế), View or Update Health Insurance Info (Xem hoặc Cập Nhật Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế)
Yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm của chương trình Medicare Advantage, Supplement hoặc Part D (Rx) Bảng Điều Khiển (Trang Chủ), Medical Insurance Information (Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế), View or Update Health Insurance Info (Xem hoặc Cập Nhật Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế), Add Another Policy (Thêm Chính Sách Khác)
Yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm cá nhân của bạn nếu đã đăng ký tham gia chương trình dành cho gia đình Trình Đơn Chính, Payments and Reimbursements (Thanh Toán và Hoàn Trả), nút Payments and Reimbursements (Thanh Toán và Hoàn Trả), Premium Reimbursement (Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm)
Điền vào Average Premium Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Trung Bình) Trình Đơn Chính, Payments and Reimbursements (Thanh Toán và Hoàn Trả), nút Payments and Reimbursements (Thanh Toán và Hoàn Trả), Premium Reimbursement (Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm)
Cập nhật thông tin của bạn về các phúc lợi của Carewell để thông tin luôn cập nhật và chính xác trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) Trình Đơn Chính, nhấp vào Other Preferences and Forms (Các Lựa Chọn Ưu Tiên Khác và Mẫu Đơn), Annual Paperwork Form (Mẫu Giấy Tờ Thường Niên)
Thay đổi tài khoản của bạn và các cài đặt cũng như lựa chọn ưu tiên về trao đổi thông tin Trình Đơn Chính, nhấp vào Account Settings (Cài Đặt Tài Khoản)
WordPress Tables Plugin

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy công cụ trực tuyến mới này tiện lợi và dễ sử dụng. Tất nhiên là bạn có thể gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1-844-503-7348, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu theo giờ PST hoặc gửi email đến CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com.

Hãy xem trang Câu Hỏi Thường Gặp nếu bạn đã sẵn sàng cùng Carewell SEIU 503 khám phá cách thức mới đầy thú vị này để truy cập thông tin của bạn.

Để tìm hiểu sâu hơn những hành động bạn có thể thực hiện trên MyCarewell503, hãy xem Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng này.

Chúng tôi luôn tìm cách giúp nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân sử dụng phúc lợi của họ dễ dàng hơn và chúng tôi nghĩ rằng MyCarewell503 chính là một bước tiến lớn theo hướng đó. Chúng tôi rất vui mừng được mang đến cho bạn công cụ mới tiện lợi này nhằm giúp bạn kết nối trực tiếp với phúc lợi của Carewell SEIU 503 của mình!

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng