Giới Thiệu về các Quỹ Ủy Thác

Carewell SEIU 503 là nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và hỗ trợ cá nhân mà SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Đọc thêm về lịch sử của Carewell và các Quỹ Ủy Thác đã giúp hiện thực hóa mọi mục tiêu của tổ chức này.

Carewell SEIU 503

Phúc Lợi

Vào năm 2013, một trong bốn nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân của Oregon không có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Đó là lý do tại sao các thành viên SEIU 503 đã chiến đấu hết mình cho hợp đồng chăm sóc tại nhà 2013-2015 thành công với Bang Oregon, nơi đã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe mới giúp nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện của Oregon tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng.

Trong năm đó, công đoàn đã thuê 2 quỹ ủy thác quản lý người lao động: Oregon Homecare Workers Supplemental Trust (cung cấp phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Carewell SEIU 503) và Oregon Homecare Workers Benefit Trust (cung cấp phúc lợi Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực, Thính Lực và Giờ Nghỉ Được Trả Lương).

Carewell SEIU 503

Đào Tạo

Trong nhiều năm, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà hiểu rằng cách tốt nhất để đảm bảo dịch vụ chăm sóc an toàn, chất lượng cao cho mọi khách hàng và một lộ trình nghề nghiệp cho mọi nhà cung cấp chính là trang bị kiến thức cho các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà thông qua chương trình đào tạo chung.

Năm 2018, các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà ở Oregon đã hợp lực với các đối tác cộng đồng để hỗ trợ việc thông qua Dự Luật Thượng Viện 1534. Dự luật này đặt ra các tiêu chuẩn dành cho mọi nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà ở Oregon để đảm bảo rằng họ có kỹ năng, kiến thức và khả năng hỗ trợ cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng. Năm 2019, các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà tiếp tục thành lập SEIU 503 Training Partnership – một quỹ ủy thác quản lý người lao động cung cấp Chương Trình Đào Tạo của Carewell.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng