Tin Tức & Thông Tin Mới Nhất

Bài Viết Nổi Bật

Phúc Lợi Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn vì COVID-19

Khi một đại dịch như COVID-19 (còn được gọi là "coronavirus mới") xuất hiện trong cộng đồng của chúng tôi, nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân bị ảnh hưởng một cách đặc biệt khó khăn. Với suy nghĩ này, Hội đồng Quản trị của Quỹ Tín thác Phúc lợi Nhân viên Chăm sóc Gia đình Oregon của bạn đã bỏ phiếu ...

Vắc-xin COVID thông qua Kaiser Permanente

Nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân có thể được chủng ngừa COVID thông qua Kaiser, cho dù bạn có phải là thành viên Kaiser Permanente hay không. Để nhận vắc xin COVID-19 thông qua Kaiser Permanente khi có sẵn, bạn sẽ cần điền vào Danh sách chờ vắc xin COVID-19 ...

Phúc Lợi Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn vì COVID-19

Khi một đại dịch như COVID-19 (còn được gọi là "coronavirus mới") xuất hiện trong cộng đồng của chúng tôi, nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân bị ảnh hưởng một cách đặc biệt khó khăn. Với suy nghĩ này, Hội đồng Quản trị của Quỹ Tín thác Phúc lợi Nhân viên Chăm sóc Gia đình Oregon của bạn đã bỏ phiếu ...

Đọc thêm

Vắc-xin COVID thông qua Kaiser Permanente

Nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân có thể được chủng ngừa COVID thông qua Kaiser, cho dù bạn có phải là thành viên Kaiser Permanente hay không. Để nhận vắc xin COVID-19 thông qua Kaiser Permanente khi có sẵn, bạn sẽ cần điền vào Danh sách chờ vắc xin COVID-19 ...

Đọc thêm

Bài Viết và Tin Tức Gần Đây

Dự Án Đăng Ký và Lưu Giữ

Carewell SEIU 503 đang bắt đầu quá trình phát triển một nền tảng Đăng Ký kỹ thuật số mới để ghép nối nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với người sử dụng lao động. Nền tảng Đăng Ký này sẽ thay thế nền tảng Đăng Ký OHCC hiện tại và cung cấp cho người dùng giải pháp công nghệ thiết thực, hiện đại.

Đọc thêm

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng