Chọn trang

Tin Tức & Thông Tin Mới Nhất

Bài Viết Nổi Bật

CARES Thời gian trả phí

CARES Thời gian trả phí

Thông qua quyền lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO, những người lao động đủ điều kiện có thể nhận được tối đa 80 giờ nghỉ việc có lương. Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn bị mất giờ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong năm lý do đủ điều kiện liên quan đến COVID-19, bạn đã làm việc ít nhất ...

Quyền lợi COVID-19 Hardship Time Off

Khi một đại dịch như COVID-19 (còn được gọi là "coronavirus mới") xuất hiện trong cộng đồng của chúng tôi, nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân bị ảnh hưởng một cách đặc biệt khó khăn. Với suy nghĩ này, Hội đồng Quản trị của Quỹ Tín thác Phúc lợi Nhân viên Chăm sóc Gia đình Oregon của bạn đã bỏ phiếu ...

CARES Thời gian trả phí

Thông qua quyền lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO, những người lao động đủ điều kiện có thể nhận được tối đa 80 giờ nghỉ việc có lương. Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn bị mất giờ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong năm lý do đủ điều kiện liên quan đến COVID-19, bạn đã làm việc ít nhất ...

Đọc thêm

Quyền lợi COVID-19 Hardship Time Off

Khi một đại dịch như COVID-19 (còn được gọi là "coronavirus mới") xuất hiện trong cộng đồng của chúng tôi, nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân bị ảnh hưởng một cách đặc biệt khó khăn. Với suy nghĩ này, Hội đồng Quản trị của Quỹ Tín thác Phúc lợi Nhân viên Chăm sóc Gia đình Oregon của bạn đã bỏ phiếu ...

Đọc thêm

Bài Viết và Tin Tức Gần Đây

CARES Thời gian trả phí

Thông qua quyền lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO, những người lao động đủ điều kiện có thể nhận được tối đa 80 giờ nghỉ việc có lương. Bạn có thể đủ điều kiện nếu mất giờ từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 cho ...

Đọc thêm

Quyền lợi COVID-19 Hardship Time Off

Khi một đại dịch như COVID-19 (còn được gọi là "coronavirus mới") xuất hiện trong cộng đồng của chúng tôi, nhân viên chăm sóc tại nhà và hỗ trợ cá nhân bị ảnh hưởng một cách đặc biệt khó khăn. Với suy nghĩ này, ...

Đọc thêm

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng