Tin Tức & Thông Tin Mới Nhất

Bài Viết Nổi Bật

Dự Án Đăng Ký và Lưu Giữ

Dự Án Đăng Ký và Lưu Giữ

Carewell SEIU 503 đang bắt đầu quá trình phát triển nền tảng Đăng ký kỹ thuật số mới để phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và người tiêu dùng. Cơ quan đăng ký này sẽ thay thế Cơ quan đăng ký OHCC hiện tại và cung cấp cho người dùng một giải pháp công nghệ hiện đại, mạnh mẽ. Chúng tôi cần ...

Vắc-xin COVID thông qua Kaiser Permanente

Nhân viên Chăm sóc tại nhà và Hỗ trợ Cá nhân có bảo hiểm Kaiser Permanente có thể tiêm vắc xin COVID tại các phòng khám của Kaiser. Thông báo sau đây là từ Kaiser Permanente: ----- Dựa trên phân loại công việc của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19 ....

Dự Án Đăng Ký và Lưu Giữ

Carewell SEIU 503 đang bắt đầu quá trình phát triển nền tảng Đăng ký kỹ thuật số mới để phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và người tiêu dùng. Cơ quan đăng ký này sẽ thay thế Cơ quan đăng ký OHCC hiện tại và cung cấp cho người dùng một giải pháp công nghệ hiện đại, mạnh mẽ. Chúng tôi cần ...

Đọc thêm

Vắc-xin COVID thông qua Kaiser Permanente

Nhân viên Chăm sóc tại nhà và Hỗ trợ Cá nhân có bảo hiểm Kaiser Permanente có thể tiêm vắc xin COVID tại các phòng khám của Kaiser. Thông báo sau đây là từ Kaiser Permanente: ----- Dựa trên phân loại công việc của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19 ....

Đọc thêm

Bài Viết và Tin Tức Gần Đây

Dự Án Đăng Ký và Lưu Giữ

Carewell SEIU 503 đang bắt đầu quá trình phát triển một nền tảng Đăng Ký kỹ thuật số mới để ghép nối nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với người sử dụng lao động. Nền tảng Đăng Ký này sẽ thay thế nền tảng Đăng Ký OHCC hiện tại và cung cấp cho người dùng giải pháp công nghệ thiết thực, hiện đại.

Đọc thêm

CARES 2020 Thời gian hết hạn

Đối với số giờ bị mất do COVID-19 ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Yêu cầu quyền lợi CARES phải được gửi trước ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Đọc thêm

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng