Tổng Quan Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi

Tìm hiểu cách bạn có thể tiếp tục đủ điều kiện hưởng nhóm phúc lợi của Carewell và cách duy trì phúc lợi. 

Nếu là nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc cá nhân, bạn sẽ nhận được phúc lợi từ Carewell SEIU 503. Những phúc lợi này bao gồm Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (DVE) và Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Giờ Nghỉ Được Trả Lương là một phúc lợi khác mà bạn có thể đủ điều kiện hưởng, nhưng các yêu cầu về công việc sẽ khác. Tìm hiểu thêm tại đây. 

Số giờ bạn làm việc và báo cáo là yếu tố quyết định bạn có đủ điều kiện hay không. Chúng tôi sẽ gửi thư thông báo đến địa chỉ mà bạn ghi trên hồ sơ nộp cho tiểu bang nếu bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi, cũng như trước khi bạn không còn đủ điều kiện. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về điều kiện hưởng phúc lợi, bạn có thể gọi điện đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2. 

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng