Khóa Đào Tạo Bổ Túc Theo Yêu Cầu Của Tiểu Bang dành cho Nhân Viên Hiện Tại

Đã hết thời hạn hoàn thành khóa đào tạo bổ túc.

Thời hạn hoàn thành khóa đào tạo bổ túc theo yêu cầu của tiểu bang là ngày 30 tháng 6. Nếu đã đăng ký khóa đào tạo, bạn có thể đăng nhập để xem tiến trình của mình trong cổng thông tin học tập bên dưới.

Nếu bạn chưa đăng ký khóa đào tạo bổ túc và vẫn cần tham gia khóa đào tạo này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên qua số điện thoại 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com.

Tôi đã đăng ký khóa đào tạo

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông Tin Về Thời Hạn

Tôi đã thực sự hoàn tất khóa đào tạo chưa? Làm cách nào để biết?

Bạn sẽ hoàn tất khóa đào tạo sau khi hoàn thành Khóa Học Bổ Túc Trực Tuyến, Hội Thảo Bổ Túc và bất kỳ khảo sát nào liên quan đến từng phần đó. Bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn thành của mình bằng cách đăng nhập vào cổng chương trình học tập. Hãy đi đến phần “my courses” (khóa học của tôi). Nếu đã hoàn thành Khóa Đào Tạo Bổ Túc, bạn sẽ nhìn thấy một ô màu xanh lục có dòng chữ “completed” (đã hoàn thành) bên dưới các khóa học “Online Refresher” (Khóa Học Bổ Túc Trực Tuyến) và “Refresher Workshop” (Hội Thảo Bổ Túc). Nếu một trong hai khóa học đó có dòng chữ “start” (bắt đầu) hoặc “resume” (tiếp tục) trong ô màu tím hay cam bên dưới, bạn vẫn cần hoàn thành phần đó của khóa đào tạo. Bạn cũng có thể nhìn thấy khóa đào tạo PTC trong các khóa học của mình. Đây là phần không bắt buộc.  

Sau khi hoàn thành từng phần của khóa đào tạo, bạn cũng sẽ có chứng chỉ trong cổng chương trình học tập, trên đó ghi ngày hoàn thành. Bạn có thể tìm thấy các chứng chỉ trong phần bảng điểm của cổng chương trình học tập.  

Điều gì xảy ra nếu tôi không hoàn thành khóa đào tạo trước ngày 30 tháng 6?

Bạn có thể tiếp tục tham gia. Mặc dù đã hết thời hạn, nhưng Carewell vẫn cung cấp khóa đào tạo này để bạn hoàn thành. Nếu nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ tiểu bang, bạn có thể yêu cầu phiên điều trần. Nếu hoàn thành khóa đào tạo bổ túc trước ngày điều trần, bạn sẽ tiếp tục được giữ mã số nhà cung cấp.

Tôi nên làm gì nếu nhận được thư chấm dứt từ tiểu bang? Làm cách nào để duy trì mã số nhà cung cấp?

Nếu nhận được thư chấm dứt, bạn có thể yêu cầu phiên điều trần để kháng cáo quyết định. Nếu bạn yêu cầu phiên điều trần và hoàn thành khóa đào tạo trước đó, mã số nhà cung cấp của bạn sẽ vẫn có hiệu lực.  

Thông Tin Về Lương Huấn Luyện

Tôi có phải trả phí đào tạo không?

Không. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đều có thể tham gia chương trình đào tạo này miễn phí.

Tôi có được trả lương huấn luyện khi tham gia chương trình đào tạo không?

Nhân viên hoàn thành khóa đào tạo trước thời hạn sẽ được nhận lương huấn luyện cho thời gian tham gia các buổi đào tạo bổ túc bắt buộc. Người hoàn thành Khóa Học Bổ Túc Trực Tuyến sẽ được nhận lương huấn luyện là $135 và người hoàn thành Hội Thảo Bổ Túc sẽ được nhận lương huấn luyện là $65.

Xin lưu ý rằng nếu được miễn yêu cầu tham gia khóa đào tạo bổ túc hoặc đã bỏ lỡ thời hạn là ngày 30 tháng 6 năm 2022, thì bạn không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện.  Để biết thông tin về các trường hợp miễn trừ, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về trường hợp miễn trừ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần Chính Sách Về Lương Huấn Luyện.

Tôi nhận lương huấn luyện bằng cách nào?

Khi đã hoàn thành thành công khóa học đủ điều kiện được nhận lương huấn luyện đầu tiên, bạn sẽ nhận được một chiếc thẻ Visa qua đường bưu điện. Thẻ này đã được nạp khoản lương huấn luyện của bạn.  Để nhận lương huấn luyện kịp thời, vui lòng xác nhận bạn đã cập nhật địa chỉ gửi thư và địa chỉ email trong hồ sơ của mình trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell). Lương huấn luyện được gửi 2 lần mỗi tháng nên có thể mất một vài tuần bạn mới nhận được khoản tiền này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách Về Lương Huấn Luyện.

Xin lưu ý rằng nếu được miễn yêu cầu tham gia Khóa Đào Tạo Bổ Túc thì bạn không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện.  Để biết thông tin về các trường hợp miễn trừ, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về trường hợp miễn trừ.  

Làm cách nào để kích hoạt thẻ nhận lương huấn luyện của tôi?

Đối với thẻ OmniCard (lương huấn luyện được cấp phát trước ngày 1 tháng 3 năm 2022): Hãy truy cập vào https://www.omnicard.com/cards/activate rồi làm theo hướng dẫn trên trang web. Bạn cũng có thể gọi điện đến số 1-877-357-4975 rồi nhấn phím 1.  

Đối với thẻ Blackhawk (lương huấn luyện được cấp phát sau ngày 1 tháng 3 năm 2022): Hãy truy cập vào https://www.myprepaidcenter.com/login/card rồi làm theo hướng dẫn trên trang web. Bạn cũng có thể gọi điện đến số 1-866-829-0707 rồi nhấn phím 1.  

Tôi có thể tìm thêm thông tin về thẻ nhận lương huấn luyện của mình ở đâu?

Đối với thẻ OmniCard (lương huấn luyện được cấp phát trước ngày 1 tháng 3 năm 2022): Để xem các Câu Hỏi Thường Gặp liên quan đến thẻ nhận lương huấn luyện của bạn, hãy truy cập vào https://www.omnicard.com/cards/faq. 

Đối với thẻ Blackhawk (lương huấn luyện được cấp phát sau ngày 1 tháng 3 năm 2022): Để xem các Câu Hỏi Thường Gặp liên quan đến thẻ nhận lương huấn luyện của bạn, hãy truy cập vào https://www.myprepaidcenter.com/faq?type=generic 

Tại sao tôi phải chờ nhận lương huấn luyện lâu đến vậy?

Dưới đây là lịch cấp phát lương huấn luyện: 

Quá trình này có thể bị chậm trễ nếu xảy ra lỗi như địa chỉ gửi thư không chính xác hoặc tài khoản trùng lặp trong Cổng Chương Trình Học Tập. Trong những trường hợp như vậy, thời gian cấp phát lại thẻ nhận lương huấn luyện có thể là 3 – 4 tuần. Thời gian vận chuyển thường là 1 – 2 tuần. Vui lòng kiểm tra xem bạn đã cập nhật địa chỉ gửi thư trong tài khoản của mình trên Cổng Chương Trình Học Tập và với tiểu bang hay chưa để đảm bảo quy trình xử lý lương huấn luyện diễn ra hiệu quả. 

Do có nhiều khoản lương huấn luyện đang được xử lý nên quá trình này có thể bị chậm trễ. Bạn sẽ nhận được lương huấn luyện sau tối đa 6 tuần. Chúng tôi đang xử lý lương huấn luyện nhanh nhất có thể, đồng thời nỗ lực để đảm bảo rằng bạn mau chóng nhận được lương huấn luyện của mình.  

Để cập nhật địa chỉ gửi thư, hãy truy cập vào Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập) và nhấp vào biểu tượng hình người màu tím ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó, hãy nhấp vào “Edit Profile” (Chỉnh Sửa Hồ Sơ) để thay đổi địa chỉ và thông tin nhân khẩu học khác. 

Đăng Nhập và Thông Tin về Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell)

Làm cách nào để đặt lại mật khẩu của tôi?

Hãy truy cập vào trang đăng nhập. Trên trang đó, nếu không nhớ mật khẩu, bạn có thể nhấp vào “Forgot Password” (Quên Mật Khẩu). Bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không thấy email đặt lại mật khẩu ngay, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhớ tên người dùng?

Tên người dùng sẽ là địa chỉ email của bạn. Hãy thử đăng nhập bằng địa chỉ email đó. Nếu không được, hãy gọi cho chúng tôi theo số 844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Tôi nhận được thông báo lỗi hoặc gặp vấn đề với cổng chương trình học tập. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn đang gặp vấn đề với cổng chương trình học tập, chẳng hạn như thông báo lỗi, màn hình tải trống, sự cố âm thanh, v.v. thì hãy thử thực hiện một số bước như sau. 

 1. Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
 2. Xóa cookie trên trình duyệt. Nếu bạn chưa rõ cách làm, hãy tra google cách xóa cookie trên trình duyệt.
 3. Khởi động lại thiết bị (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại).
 4. Dùng thử một trình duyệt mới (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) – Lưu ý: cổng chương trình đào tạo không hoàn toàn tương thích với Apple Safari.
 5. Đóng các tab và chương trình khác trong khi dùng cổng chương trình học tập.
 6. Gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Vui lòng cung cấp thông tin sau nếu bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi:
  1. Bạn đang sử dụng thiết bị nào? (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng)
  2. Bạn đang sử dụng trình duyệt nào? (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)
  3. Bạn đang gặp vấn đề gì? (tên học phần bị treo, trang chiếu/hoạt động/video cụ thể, chi tiết về vấn đề, thông báo lỗi, sự cố âm thanh)

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng