Tabbabarka Shaqaalaha Cusub

Tabbabarka Carewell SEIU 503 wuxuu bixiyaa tabbabar heersare ah oo ku siinaya agabka aad u baahan tahay si aad u siiso macaamiilkaaga taageerada iyo daryeelka ugu saameynta badan— ugu degdegga badan — ee suuragalka ah. Iyada oo aad ku qaadaneyso tabbabar saddex qeyb ah, waxaad wax ka baran doontaa doorkaaga daryeel bixiye ahaan waxaana laguu bidhaamin doonaa siinta adeegyo tayo sare leh macmiilkaaga. Waxaad ku bilaabi doontaa Tabbabar Shaqo oo 4 saacdood ah, kaas oo ay qasab tahay inaad bogto ka hor inta aan laguu oggolaanin inaad shaqeyso.

Tabbabarka shaqada waxaa soo raacaya 4 saacadood oo ah Tabbabarka Aasaasiga Onleenka ah ee qofka asaga uu iswado kadibna 4.5 oo ah, aqoon kororsiga onleenka ah ee Aqoon Isweydaarsiga Aassaasiga ah oo toos ah. Waxaad u baahan doontaa inaad ku dhameystirto tabbabarka aasaasiga onleenka ah 120-ka maalmood ugu horeysa gudahooda ee aad hesho lambarkaaga adeeg bixiyaha.

Hubso inaad dirto codsi ka hor inta aadan bilaabin tabbabarashada. Codsiyada waxaa laga heli karaa bogga codsiga ee Shaqaalaha Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon) (Oregon Home Care CommissionOHCC).

 Carewell SEIU 503 Training Registration & User Guide (Diiwaangelinta iyo Hagaha Adeegsadaha ee Tabbabarka Carewell SEIU 503) (PDF) Ingisriis, Isbaanish, Ruush, Simplified Chinese, Fiitnaam, Carabi, Soomali
 New Worker Flyer, Steps for Success (Warqadda Shaqaalaha Cusub, Tallaabooyinka Guusha, iyo FAQ (PDF) Ingisriis, Isbaanish, Russian, Simplified Chinese, Fiitnaam, Carabi, Soomali

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo Tabbabarka Shaqaalaha Cusub?

Horay Miyaad U Diiwaangashanayd?

Tababarka Wuxuu Ku Baxayaa 3 Qaybood:

1: Tabbabar Shaqo

Qaab

Onleen, Qofka Asagaa Iswado

}

Xeliga

4 saacadood

Goormaa

Ka hor shaqaaleysiinta

Tababarka wuxuu ku saabsan yahay

Tabbabarka shaqada waxaa lagu bartaa assaaska daryeel bixinta iyo sida loo bixiyo adeegyada ku saleysan shakhsiga. Mawduucyada waxaa kamid ah:

 • Xuquuqda macamiisha iyo qarsoodida
 • Bixinta adeegyada baaxadda leh
 • Sharciyadda, qaynuunada, iyo sida loo helo mushaharka
 • Maareynta daawada
 • Warbixinta qasabka ah iyo ka hortagga xadgudubyada
 • Badqabka
 • Faa’iidadaada

2: Tabbabarka Aasaasiga Onleenka ah

Qaab

Onleen, Qofka Asagaa Iswado

}

Xeliga

4 saacadood

Goormaa

120 maalmood gudahooda marki la helo lambarka bixiyaha

Tababarka wuxuu ku saabsan yahay

Tabbabarka Aasaasiga Onleenka ah wuxuu sii kabaa Tabbabarka Shaqada. Mawduucyada waxaa kamid ah:

 • Fikradaha taageera adeegyada ku saleysan shakhsiga
 • Badbaadada daryeel bixiyayaha
 • Badbaadada macmiilka
 • Nafaqada
 • Kor u qaadida dhaqamada nadaafada caafimaadka leh
 • Kor u qaadida ka qaybgelinta bulshada

3: Aqoon Isweydaarsiga Aassaasiga ah

Qaab

Onleen, Aqoon Kororsi Onleen Ah oo Toos Ah

}

Xeliga

4.5 saacadood

Goormaa

120 maalmood gudahooda marki la helo lambarka bixiyaha

Tababarka wuxuu ku saabsan yahay

Aqoon Isweydaarsiga Aassaasiga ah waxaa diirada lagu saaraa xoojinta wada xiriirka iyo xirfadaha dhibaato xalinta. Mawduucyada waxaa kamid ah:

 • Fahamitaanka qaabka isgaarsiinta
 • Dhisida xirfadaha wada-xiriirka
 • Dhagaysiga wanaagsan
 • Daalka naxariistu keento
 • Is-daryeelidda

Macluumaadka Gunnada

Ma inaan bixiyaa kharashka tabbabarka?

Maya. Tabbabarku waa u bilaash dhammaan daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed.

Miyaa la igu siin doonaa lacag gunno ah tabbbabarka aan qaato?

Haa. Waxaad lagu siin doonaa $65 gunno ah markaad si guul leh u bogto Tabbabarka Aasaasiga Onleenka ah iyo $65 gunno ah markaad xaadirto Aqoon Isweydaarsiga Aassaasiga ah. Ma jiro wax gunno ah kaqaybgalka hanuuninta.

Sideen ku helaa gunnada?

Marka aad si guul leh u bogto koorsadaada ugu horeysa ee gunnada leh, waxaa lagu siin doonaa fursad aad ku doorato sida aad ku heleyso gunnada. Waxaad dooran kartaa inaad ku hesho kaarka Visa ee lafta ah oo laguu soo dhigo boostada kaarka dijitaalka ah oo laguugu soo diro iimaylka. Si aad u hesho gunnooyinka waqtiga saxda ah, fadlan xaqiiji in cinwaankaaga boostada iyo cinwaankaaga iimaylka ay ka saxan yihiin cinwaankaaga Carewell Learning Portal (Bogga Intarnetka Barashada ee Carewell) . Lacagta gunnada waxa la soo diraa laba jeer bishii, marka waxa ay qaadan kartaa dhawr toddobaad in gunnada laguu soo gaadhsiiyo. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan ka eeg Stipend Policy (Siyaasadda Gunnada).

Sideen u furaa kaarkayga gunnada?

Kaarka OmniCard (gunnooyinka la bixiyay ka hor 3/1/22): Gal https://www.omnicard.com/cards/activate oo raac tilmaamaha ku jira websaydhka. Waxaad sidoo kale wici kartaa 1-877-357-4975 waxaadna riixaysaa 1.  

Kaarka Blackhawk (gunnooyinka la bixiyay ka dib 3/1/22): Gal https://www.myprepaidcenter.com/login/card oo raac tilmaamaha ku jira websaydhka. Waxaad sidoo kale wici kartaa 1-866-829-0707 waxaadna riixaysaa 1.  

Xageen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaarkayga gunnada?

Kaarka OmniCard (gunnooyinka la bixiyay ka hor 3/1/22): Si aad u hesho Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ) ee la xiriira kaarkaaga gunnada, gal https://www.omnicard.com/cards/faq. 

Kaarka Blackhawk (gunnooyinka la bixiyay ka dib 3/1/22): Si aad u hesho Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ) ee la xiriira kaarkaaga gunnada, gal https://www.myprepaidcenter.com/faq?type=generic 

Maxay gunnadayda u qaadatay wakhti dheer inay igu soo gaarto?

Gunnooyinka waxaa lagu bixiyaa iyada oo lagu salaynayo jadwalka hoose: 

 

Waxaa dhici kara dib u dhac haddii uu jiro qalad sida cinwaanka boostada oo qaldan ama akoono isku mid ah oo ku jira Bogga Intarnetka ee Barashada. Xaaladahan oo kale, waxay qaadan kartaa 3-4 toddobaad si dib loogu bixiyo kaarka gunnada. Wakhtiga soo safrinta sida caadiga ah waa 1-2 toddobaad. Fadlan hubi in cinwaankaaga boostada ee ku jira Bogga Intarnetka ee Barashada iyo midka gobalka uu hayo ay saxan yihiin si loo xaqiijiyo in si hufan looga shaqeeyo gunnada. 

Iyada oo ay ugu wacan tahay tirada gunnooyinka laga shaqaynayo oo aad u badan, waxaa jiri kara dib u dhac ilaa iyo 6 toddobaad ah ka hor inta aadan gunnooyinka helin. Waxaan kaga shaqaynaynaa gunnooyinka sida ugu dhakhsaha badan waxaana ku dadaalaynaa inaad si degdeg ah ku hesho gunnooyinkaaga.  

Si aad u cusboonaysiiso cinwaankaaga boostada, booqo Bogga Intarnetka ee Barashada oo guji sawir calaamadeedka qof ee buluug-guduudka ah ee jira dhinaca midig ee kore ee shaashada. Ka dib, guji “Edit Profile” (“Wax ka Beddel Cinwaanka”) si aad u baddesho cinwaankaaga iyo macluumaadka kale ee tirakoob. 

Macluumaadka Gelidda iyo Bogga Intarnetka Barashada

Sideen dib ugu baddelaa lambar sireedkayga?

Tag bogga gelitaanka. Meeshaas markaa joogto, haddii aadan aqoonin lambar sireedkaaga, waxaad gujin kartaa Forgot Password (Lambar Sireedka Ayaan Iloobay) taas oo markaas iimayl kuugu soo diri doonta xiriiriye aa ku saxato lambar sireedkaaga. Haddii aadan arkin iimaylka sixida lambar sireedka isla markaaba, fadlan ka eeg sanduuqaaga spam.

Ka waran haddii aan xusuusanin magacayga adeegsadaha?

Magacaaga adeegsadaha waa inuu ahaado cinwaankaaga iimaylka. Isku day inaad midkaas ku gasho. Haddii ay midan kuu shaqayn waydo, naga soo wac 844-503-7348 ama noogu soo dir iimayl CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Waxaan ka helayaa fariin cilad ama waxaan dhib ku qabaa bogga intarnetka ee barashada. Maxaan sameeyaa?

Haddii aad la kulanto dhib xaga bogga intarnetka barashada ah, sida farriin cilad, shaashad cadiin ku soo kacda, ciladaha maqalka, i.w.m., waa kuwan tallaabooyin aad isku dayi karto. 

 1. Fiiri intarnetkaaga shaqayntiisa.
 2. Ka tir cookies birowsarka. Haddii aadan hubin sida loo sameeyo midaas, ka raadi google sida cookies-ka looga tirtiro birowsarka.
 3. Dib u kici aaladaada (laptop, desktop, tablet, ama taleefon).
 4. Isku day birowsar cusub (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) – La soco: bogga tabbabarka si wanaagsan uguma shaqeeyo Apple Safari.
 5. Xir boggaga iyo barnaamijyada kale inta aad ku shaqaynaysid bogga intarnetka ee barashada.
 6. Iimayl inoo soo dir waxaan ku siin karnaa taageero. Fadlan soo raaci macluumaadka soo socda haddii aad la soo xirrito kooxdeena taageerada:
  1. Nooca aalada aad isticmaalayso? (kombuyuutar, teleefanka gacanta, tablet-ka)
  2. Nooca birowsarka aad isticmaalayso? (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)
  3. Dhibaatooyin noocee ah ayaad qabtaa? (ku dhagan magaca qaybta cashirka, boggag/hawl/muuqaal gaar ah, faahfaahinta ku saabsan dhibaatada, fariinta cillada, dhibaatooyinka maqalka)

Tabbabarka Shaqada ee Shaqaalaha Cusub

Diyaar maad u tahay inaad bilowdo? Booqo Carewell Learning Portal (Bogga Intarnetka Barashada ee Carewell) si aad isku diiwaangeliso maanta!

Fadlan eeg hagahan si lagaaga caawiyo boggaaga diiwaangelinta haddii luuqadda aad doorbideyso aysan haayn Ingiriis.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir